Kuva: Exel Composites OyjExel Composites Oyjn ikkunanpesuteleskooppi.jpg

Haku

Hakutulokset

Linkit aukeavat uuteen ikkunaan.

Puhdistamotyöryhmä(Sivu)
n koulutus Puhdistamotyöryhmä tukee alan huoltopalveluja järjestämällä tarvittaessa koulutusta pienpuhdistamohuoltajille. Jäsenyritysten ...

Työmarkkinat(Sivu)
Työmarkkinasektorin perustehtävänä on: Solmia kemianteollisuuteen ja Kemianteollisuus ry:n jäsenyhdistysten toimialoille kusta...

Puhdistamotyöryhmä 1/2015 - ohjausta messuilla(Sivu)
Haja-asutusalueiden työllisyys vaaliteemaksi Hajajätevesien käsittelypalveluihin liittyvä yritysverkosto on merkittävä työllistäjä...

Puhdistamotyöryhmän uutiskirje(Sivu)
Puhdistamotyöryhmä on hajajätevesien käsittelyjärjestelmiä valmistavien putkijaoston jäsenyritysten yhteistyöelin. Toimintaan osallistuvat yri...

Julkaistut standardit ja oppilaitosyhteistyö(Sivu)
Oppilaitosyhteistyön aineistot löytyväty https://sfs.fi/palvelut/oppimateriaalit-ja-oppilaitosyhteistyo/ ...

Puhdistamotyöryhmä 2/2015 - paluu 60-luvulle?(Sivu)
rantaminen laajassa yhteistyössä. Näihin tavoitteisiin olisi linjakasta kytkeä myös tehokas haja-asutusalueiden jätevesien käsittely. Hajajäte...

Sirkka-Helena Ilveskoski: Muovi- ja kumialan ammatillinen koulutus on tasokasta ja antaa hyvät valmiudet työelämään - opiskelijoita ei ole riittävästi alan tarpeisiin(Uutinen)
kokee, että: - Hienointa työssäni ovat olleet ihmiset, vuorovaikutus yrityksiin, Tredun sisällä eri alojen ammattilaisiin ja tietenkin opiske...

Pätevöinti tuo varmuutta hitsaustyön valvontaan(Uutinen)
ajien lisäksi myös hitsaustyön valvojat ovat pätevöityneet tehtäväänsä. Rakennuttamisinsinööri Pekka Kaikkonen Lahti Aqua Oy:stä kannustaa val...

Vuoden 2023 TYÖVÄLINEPÄIVÄT 26.-27.1.2023(Sivu)
teriaaleihin leikkaaviin työkaluihin käytettäviin teräksiin sekä ruiskuvalun erilaisiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin Teknologiateolli...

Komposiittiblogit(Sivu)
myöhemmin osakeyhtiöksi. Työntekijöitä yrityksellä on ollut parhaimmillaan yli kuusikymmentä. Laskusuhdanteita ja kovaa kasvua E...

Tekijät ja urat (Sivu)
antoketju takaa sen, että työtehtävien kirjo on todella laaja. Muoviyrityksessä voi olla töissä esimerkiksi hallinnossa, jossa tehdään ost...

Muovialan työehdot(Sivu)
kemian tuoteteollisuuden työehtosopimusta. Sopimuksen allekirjoittajina ovat Muoviteollisuus ry, Kemianteollisuus ry sekä työntekijöiden puol...

Vuoden 2015 Suomen työelämäpalkinto Pipelife Finland Oy:lle (Uutinen)
an firmat tarjoavat hyviä työympäristöjä Suomessa. Nyt asia on saanut taas uutta tunnustusta. Palkinnon myönsi Työelämäpalkinnon rahasto. Pal...

Lujitemuoviteollisuudessa työturvallisuutta kehitetään jatkuvasti(Uutinen)
den kanssa pitkäjänteistä työtyöturvallisuuden parantamiseksi. Lujitemuoviteollisuuden kemikaaliriskit on tiedostettu jo vuosikymmeniä sitt...

Tulevaisuutta ei ole ilman muoveja(Uutinen)
uotta 30.3.2024. Kärhä on työskennellyt muovin parissa jo viidellä vuosikymmenellä. Pitkä ja monipuolinen ura on antanut perspektiiviä toimial...

Putkijaoston toiminta(Sivu)
iteoihin, lautakuntiin ja työryhmiin, joissa Muoviteollisuus ry:n putkijaostolla on mandaatti. Työryhmät Putkijaoston jäsenet ja ty...

Hajajätevesiasetus suojelee lähiympäristön vesiä ja tukee työllisyyttä(Uutinen)
omata sen täytäntöönpanon työllistävä vaikutus. 1. Lähiympäristömme vesiä on suojeltava Kaikki haluavat oman asuinalueen pintavesien –...

Muovituotannon työntekijä oppimateriaalit UPSKILL(Sivu)
ksi perehdytyksessä että työntekijän osaamisalaa laajennettaessa. Voit ladata koulutusmoduulit käyttöösi rekisteröitymällä tästä. Kun olet...

Monipuolisia ja joustavia työaikamalleja löytyy(Uutinen)
ottavinta ja mielekkäintä työtä? Näitä saatiin mukavasti esille Lahdessa 19.3.2015. Muoviteollisuus ry ja TEAM Teollisuusaloj...

Muovituotannon työntekijä oppimateriaalit(Sivu)
ateriaalia muovituotannon työnteköijöille - modulit vapaasti käytettävissä...

2023 Muovityö Hiltunen Ämpäristötekijänä(Sivu)
klo 9:00 – 17:30. Muovityö Hiltunen valmistaa ja suunnittelee yksilöllisiä kesto- ja lujitemuovirakenteita vaativaan teollisuuteen. Räätälö...

MuoviLove Lounais-Suomessa(Sivu)
stä tulevien 11 jo alalla työskentelevän osaajan voimin, lisää opiskelijoita tulee mukaan ensi vuoden alkupuolella. Marraskuussa käynnistyy my...

Mitä pinnalla muovien muoteissa ja muissa työvalineissä?(Uutinen)
Teknologiateollisuus ry:n työvälineiden valmistajien toimialaryhmä ja Muoviteollisuus ry järjestävät yhdessä toimialoja koskevat neuvottelupäi...

muovintyöstö(Tietopankki)
muovintyöstö hei, haluaisin kysyä vapautuuko muovin mekaanisessa työstössä (jyrsintä, sahaus, poraus) ilmaan mitään haitallisia yhdisteitä? Pä...

Osallistu standardointiin(Sivu)
llisuus ry:n standardointityö tehdään pääosin jaostoissa. Tarpeen mukaan jaostoihin muodostetaan myös muita kansallisia seurantakomiteoita tai...

Muoviteollisuus ry aloittaa TYKA-korotusten viennin toimialalle (Uutinen)
iteollisuus on yhä mukana työllisyys- ja kasvusopimuksessa, mutta monet tekijät jarruttavat käytännössä alaamme Suomessa. Mitään isoa jakovara...

Muovialalla tehdään yhdessä(Uutinen)
annekatsauksen muovialaan työntekijäliiton näkökulmasta. Muovituotteiden valmistuksen työntekijät ovat merkittävä osa jäsenkuntaa TEAMissä. T...

Työtä lähivesiemme hyväksi (Uutinen)
llisuus ry:n putkijaoston työ lähivesiemme hyväksi konkretisoitui 18.5.2016 lausuntona koskien ympäristönsuojelulain muutosluonnosta. Työ jatk...

Muovit mahdollistavat uuden ihmeellisen elektroniikan (Uutinen)
iin muottiteknisesti kuin työstettävien muovienkin kannalta. Osaaminen kehittyi ja muovi muotoutui silloisten massiivisten laitteiden ympärill...

Brexit and plastics (Uutinen)
n mahdollisia vaikutuksia työntekijärakenteeseen ja työvoimansa saatavuuteen. Muoviteollisuus on saarivaltakunnan kolmanneksi suurin teollisuu...

Muovialan työvoimatarve jatkuu (Uutinen)
nä-joulukuu 2017 osoittaa työvoiman tarpeen muoviteollisuudessa pysyneen koko viime vuoden korkealla ja että alan työttömien määrä laskee yhä...

Vuoden 2024 Ruiskuvalaja on Coreplast Laitila Oy (Uutinen)
Palkinto luovutettiin Työväline- ja Muoviteollisuuden neuvottelupäivillä 25.1.2024 Kolilla. Tämän vuoden Ruiskuvalaja-palkinnon saa Coreplast...

UPSKILL Erasmus+(Sivu)
ateriaalia muovituotannon työntekijöille - moduulit vapaasti käytettävissä Erasmus+ Upskill projektissa koottiin Oppimateriaalia muovie...

Muoviala(Sivu)
rkeakoulut ja yliopistot. Työelämässä jo mukana olevalla on mahdollisuus hankkia lisäkoulutusta aikuiskoulutuksen kautta. Oppisopimuskoulutus ...

Muoviteollisuutta kaivataan Työväline- ja muoviteollisuuden neuvottelupäiville(Uutinen)
Teknologiateollisuus ry:n työvälineiden valmistajien toimialaryhmä ja Muoviteollisuus ry järjestävät yhdessä perinteiset toimialoja koskevat...

Lujitemuovipäivät 2015 herättelivät tietoisuuteen työturvallisuudesta(Uutinen)
Aiheet käsittelivät mm. työolojen parantamista kehittämällä ilmastointia ja valitsemalla eri tavoin prosessitekniikan ja materiaalit. Tämän...

Työvälinepäivien ohjelma ja ilmoittautuminen julki(Uutinen)
n lopulla järjestettävien työvälipäivien ohjelma on julkaistu. Ilmoittautumiset 7.1.2019 mennessä. Paikkoja rajoitetusti Muoviteollisuus ry:n...

Suomen paras hajajätevesikunta 2020 -kuntakilpailu käynnissä(Uutinen)
teollisuus ry:n puhdistamotyöryhmä on käynnistänyt kilpailun, jolla nostetaan esille kuntien hyviä käytänteitä haja-asutusalueiden talousjätev...

Vesa Kärhä – ensimmäiset 30 vuotta muoviteollisuuden edunvalvojana(Uutinen)
n pakannut rattaille myös työmarkkina-asioita ja paljon kaikkea muutakin. 1990-luku: EU-jäseneksi, lama ja siitä nouseminen – ja perheen k...

Putkijaoston ylläpitämät tarkastuslistat muoviputkijärjestelmien hankintojen ja asennusurakoiden avuksi(Uutinen)
Putkijaosto ja yhteistyökumppanit ovat laatineet ja juuri julkaisseet muoviputkijärjestelmien kaivamattoman (no-dig) asennustyön tarkastuslist...

Muoviputkijärjestelmien standardointi(Sivu)
nnössä hajautettu jaoston työryhmiin. Alan standardoinnin asiantuntijoilla on mahdollisuus osallistua työryhmätoimintaan putkijaoston jäsenyri...

Muoviputkihitsaajat 1/2015 - arvostava vaatimus(Sivu)
sinööri Kim Westerholm ja työmaainsinööri Marko Männynsalo kertovat artikkelissamme, miten HS-Vesi säästää kunnossapito- ja korjauskustannuksi...

Muoviteollisuus kasvu- ja työllisyyssopimuksen takana(Uutinen)
kemian tuoteteollisuuden työntekijäsopimuksia koskevat sopimusneuvottelut käytiin Kemianteollisuus ry:n, Muoviteollisuus ry:n ja TEAM Teollis...

Muoviputkijärjestelmien asennustyön tarkastuslista(Uutinen)
tosyhdistys ry ovat yhteistyössä laatineet uuden ohjeen vesihuoltoalan esimiehille ja valvojille. Ohjeen nimi on "Muoviputkijärjestelmien asen...

Christian Sundberg jatkaa Muoviteollisuus ry:n puheenjohtajana(Uutinen)
ruusluokkaa 10 000 suoraa työpaikkaa. Yksi työpaikka muoviteollisuudessa heijastaa yhteiskuntaamme 2,8 muuta työpaikkaa. Ei oikeastaan ole asi...

Suomalaisen työn päivä: Tee vastuullisuusteko ja osta työtä Suomeen(Uutinen)
eita ja palveluita, jotta työpaikat säilyvät ja turvaamme kotimaisen tuotannon myös jatkossa. Suomalaisen työn liitto on laskenut, että jos jo...

Muoviteollisuuteen lisää työntekijöitä Suomessa (Uutinen)
Muoviteollisuuteen lisää työpaikkoja Suomessa. Raaka-ainehuolto vaan takkuaa tarpeettomasti. EK:n suhdannebarometri 1/2021 mukaan 43% Suomen...

SFS-standardi polyeteenistä valmistetuille peltosalaojaputkille(Uutinen)
dolla on nyt käynnistetty työryhmätyö peltosalaojitukseen käytettäviä PE-salaojaputkijärjestelmiä koskevan SFS-standardin laatimiseksi. Suomes...

Suomen mukautuva muoviteollisuus kovan ja tosi kovan välissä (Uutinen)
i 10 000 muovialan suoraa työpaikkaa. Niiden työehdoista sovitaan liittotasolla, mutta sopimuskierrokset ovat säännönmukaisesti viime aikoina...

Tuotantomenetelmät(Sivu)
ng. ekstrudering, sv.) on työstömenetelmä, jossa kuuma muovi työnnetään muotoillun suulakkeen läpi. Näin syntyvät esimerkiksi putket ja erilai...

Putkijaoston organisaatio(Sivu)
Työryhmät ja neuvottelukunta Putkijaosto muodostuu jäsenyrityksistä – jäsenistä, työr...

Kokonaisempi tilannekatsaus kotimaisiin muovisiin vesijohtoputkiin (Uutinen)
istä kansainvälistä yhteistyötä juomavesiasioiden kehittämiseksi. Euroopan tasolla keskeisiä toimintaympäristöjä ovat mm. standardisointiorgan...

Muoviteollisuus varautuu varsin vaikeaan ensi vuoteen(Uutinen)
ksen monipuolinen joukko. Työntekijöitä alallamme on noin 12 000. Erilaisia muovituotteita tehdään Suomessa laajalle asiakasjoukolle sekä koti...

Nyt eespäin kohti toipumista (Uutinen)
se olla huolissaan. Ensi työviikko koittaa taas sitkeän luotettavan ja yhteisen muoviyrittämisen merkeissä Suomessa. Muoveilla saadaan aika...

Odotettu ajankohtaisseminaari 22.3.2016 Turussa: Muoviteollisuuden työt muutoksessa(Uutinen)
nnöillä muoviteollisuuden työpaikoilla luodaan menestyksen ja toimeentulon edellytykset Suomessa? Kunkin muoviyrityksen toimintaympäristö vaat...

Muoviteollisuuteen neuvoteltu työehtosopimus (Uutinen)
a kemiantuoteteollisuuden työehtosopimus on saatu 30.10.2017 neuvottelutulokseen hyvissä ajoin ennen nykyisen sopimuskauden päättymistä. M...

Mopon duunaus rekrytoinnin pohjana?(Uutinen)
a. Suomen muoviteollisuus työllistää nyt hyvin. Riittääkö täällä osaajia oikealla asenteella ? Muoviteollisuus Suomessa palkkaa jatkuvasti lis...

Vahvistumisen vuosi Suomen muoviteollisuudessa(Uutinen)
satamäärin lisää eli alan työttömien ja lomautettujen määrä väheni selkeästi. Vähintään puolet liikevaihdon noususta on tuotantokustannusten n...

Edelläkävijä Suomen muoviteollisuutta perustamassa - Gary Sundberg 80 vuotta (Uutinen)
enpäässä, kun yritys Muovityö A. Nihti fuusioitiin Teknoloniin. Kasvu suureksi: Yritysostoja ja kansainvälistymistä Teknolonin varsin...

Työehtosopimus hyväksytty(Uutinen)
a kemiantuoteteollisuuden työehtosopimuksen kokouksessaan 20.1.2022. Tällä saadaan työrauha ainakin vuoden 2022 loppuun ja sen lisäksi ns opt...

17.5.2013 Vetoomus muovikoulutuksen puolesta(Sivu)
toimiala, mikäli osaavan työvoiman saatavuus maassamme turvataan. Uutta innovatiivisuutta ja erityistä osaamista vaativa muovituotevalmis...

Ei tuotteita ilman muotteja(Sivu)
arsin Billnäsin tehtaalla työskentelevän Henrik Lundin uravalinnassa sattumalla oli osuutensa. Tosin kiinnostus komposiitteihin oli syttynyt j...

10.11.2014 Tulevaisuus tulostuu muovista(Sivu)
uovialan yritystä, joissa työskentelee yhteensä 12 000 ihmistä. Myös monella muulla toimialalla tarvitaan muoveja. Laadukkaiden ja toimivien m...

Muoviputkistohitsaajat(Sivu)
ottelukunnan toimijayhteistyökuva Tästä pääset suoraan järjestelmän palveluntarjoajan Kiwa Inspectan sivuilla julkaistujen pätevien ammatti...

Tulevaisuus tulostuu muoveista(Uutinen)
uovialan yritystä, joissa työskentelee yhteensä 12 000 ihmistä. Myös monella muulla toimialalla tarvitaan muoveja. Laadukkaiden ja toimivien m...

Työvälinepäivien ohjelma Vaasassa 28.–29.1.2016. Ilmoittautuminen on alkanut!(Uutinen)
Teknologiateollisuus ry:n työvälineiden valmistajien toimialaryhmä ja Muoviteollisuus ry järjestävät yhdessä perinteiset toimialoja koskevat n...

Muoviteollisuudessa töitä yhä enemmän tarjolla (Uutinen)
Alalla vähemmän työttömiä ja enemmän paikkoja tarjolla. TEMin Ammattibarometri 1/2017 osoittaa muovituoteteollisuuden työmarkkinatilanteen koh...

Energiateollisuus ry ja Muoviteollisuus ry sopimukseen yhteistyöstä(Uutinen)
19.12.2019 sopineet yhteistyöstä kaukojäähdytys- ja kaukolämpöjohtojen laadunvarmistuksessa sekä standardisoinnissa. Yhteistyösopimuksen allek...

Neuvottelutulos Muovituote- ja kemiantuoteteollisuuden työehtosopimusneuvotteluissa (Uutinen)
että saamme pian pitävän työrauhan ja pääsemme kuromaan tämän episodin sekä seuraavan työkustannusnousun aiheuttamaa kannattavuusalenemaa kii...

Muovi auttaa ulos koronasta(Uutinen)
Ei myöskään tule unohtaa työttömyyden ja osattomuuden tunteen kasvua yhteiskunnassa, johon kotimainen työntekomahdollisuus olisi parasta lääk...

Uusiokalvomuovien tarjonta ja työmaan jätteestä uusiomuoviksi teknologioita(Uutinen)
) 31.3. kello 9–10 Työmaan jätteestä uusiomuoviksi – teknologiat kehittyvät (webinaari) Varaa ajankohdat jo nyt kalenteristasi! Ilmoit...

Millainen persoona pärjää muovialalla?(Uutinen)
Muoviala tarjoaa paljon työtä ja toimeentuloa ympäri Suomen. Asenne ratkaisee - ei niinkään se, mitä tullessaan osaa tai ei osaa. Muovi ja muo...

DC-Fixin käyttö keittiön työtasolla(Tietopankki)
DC-Fixin käyttö keittiön työtasolla Nykyisin on erittäin muodikasta uudistaa keittiö Dc-Fix-kontaktimuovilla. Sehän on ilmeisesti pvc-muovia?...

laminoinnin päästöt(Tietopankki)
kaista? Jos laminointi on työtehtäväsi yrityksessä, ilmoita asiasta esimiehellesi, jotta koko asia tutkitaan kunnolla ja tarvittaessa työterve...

Alihankinnasta lisäarvoa(Sivu)
ikkainsinööri Atte Pääkkö työskentelee Uponorilla Sourcing Specialistina. Hänelle kuuluu laaja kirjo tehtaan hankinta-asioihin liittyviä tehtä...

Organisaatio(Sivu)
ry Teollisuuskeskus Oy Työ- ja elinkeinoministeriö Työterveyslaitos Uusiouutiset-lehti Vesi-instituutti WANDER VTT Ympäristöministeriö...

Tuotekehityksen aallon harjalla(Sivu)
an polymeeriosaamisestaan työn ohessa asiakkaiden ja yhteistyökumppanien kautta. - Opiskelin Teknillisessä Korkeakoulussa vuosina 2002-...

Muoviteollisuus mukana 25 vuotta täyttävillä Alihankinta-messuilla(Uutinen)
tänyt vuosittain pääyhteistyökumppaneidensa Teknologiateollisuus ry:n, Kumiteollisuus ry:n ja Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry:n ka...

Muovialan kasvu jatkuu: Riittääkö tekijöitä? (Uutinen)
össä valtakunnallinen täystyöllisyys, TE -toimistojen ammattibarometrin tammi-kesäkuu 2018 mukaan muovialan prosessityöntekijöitä oli tuolloi...

Muoviteollisuus tutuksi(Uutinen)
atakseen alueen yritysten työvoimatarpeisiin Riveria järjestää syksyllä muoviteollisuus tutuksi –koulutuksen. Siinä perehdytään alan työtehtäv...

Muoviteollisuus erittäin valmis ilmastotyön käytännön toteutukseen(Uutinen)
tystä, joissa noin 10 000 työntekijää minkä lisäksi monilla muillakin valmistavilla sektoreilla muovit ovat keskeisessä roolissa. Euroopassa...

Muoviteollisuus käyttää yhä enemmän uusiomuovia(Uutinen)
avutus on vaatinut paljon työtä ja uutta ajattelua muoviteollisuudessa. Ja se työ jatkuu. Koko 2000-luvun ajan muovien kierrätys on ollut kasv...

Muoviteollisuuden työntekijöiden työehtosopimuksesta neuvottelutulos(Uutinen)
a kemiantuoteteollisuuden työehtosopimuksesta. Osapuolten hallinnot käsittelevät vielä tuloksen helmikuun puoleen väliin mennessä eivätkä...

Miten muovit jalostajineen saadaan vetämään maan taloutta lujaa ylös ja eteenpäin ?(Uutinen)
muovialan yritysten sekä työpaikkojen määrän kolminkertaistumisen, samaan aikaan Suomessa työpaikkojen määrä on tippunut kuudestatoistatuhann...

Ekstruusion vaikutukset ilmanpuhtauteen(Tietopankki)
laajasti käytetty muovien työstötapa. Sillä tehdään putkia, profiileja ja vaikkapa elintarvikekalvoja sekä nestepakkauskartongit päällystystä...

työmaaverkko(Tietopankki)
työmaaverkko minkä vahvuinen pe tai pp valmistettu suoja-aita /verkko tulee olla kestääkseen noin kymmenen vuoden ulkoilman Oleellisinta tuoss...

PEX muovin työstö(Tietopankki)
PEX muovin työstö Miten saisin routamaton (PEX muovi) palaan syntymään taittokulman niin että voisin laskostaa sen piempään tilaan (istuinalus...

Vinyyliryhmä(Sivu)
hnyt systemaattista yhteistyötä vastatakseen asiakkaidensa ja lainsäädännön vaatimuksiin. Työ on kannattanut ja nyt PVC on valtamuovien edellä...

Oppisopimuskoulutus(Sivu)
mmattitutkinnon käytännön työtehtäviä tekemällä. Oppisopimuskoulutuksessa noudatetaan Opetushallituksen vahvistamia tutkintojen ja opetussuunn...

Fiksu tapa ostaa(Sivu)
lumyyjänä, joten suoritin työharjoittelun kuin vahingossa. Motivaationi opiskella oli hyvä - tradenomin paperit sain kouraani keväällä 2008. ...

Putkijaoston jäsenyritykset(Sivu)
Työryhmäjäsenet Yhteistyöjäsenet Tällä hetkellä putkijaostolla ei ole yhteistyöjäseniä. ...

Paineputkihitsauksen valvojat(Sivu)
keisten toimijoiden yhteistyössä. Pätevyys soveltuu erityisesti vesijohto- ja viemäriverkon putkistoasennuksia valvoville työnjohtajille. Tied...

Muovialan asiantuntija haussa(Uutinen)
ös muissa muovialan yhteistyötehtävissä. Työssäsi tarvitset Tarjoamme Sinulle monipuolisen työn ja mahdollisuuden vaikutta...

Water and Jobs – Vettä ja Töitä(Uutinen)
le tärkeitä puhtaan veden työllisyysvaikutuksia. World Water Day -teemapäivää 22.3. on vietetty YK:n aloitteesta vuodesta 1993 alka...

Hajajätevesisäädösten uudistaminen etenee(Uutinen)
teollisuus ry:n puhdistamotyöryhmä toimitti esitystä vastustavan lausunnon ympäristövaliokunnalle 12.9.2016. Ryhmän mielestä sääntelyn keventä...

Muoviala toimii yhdessä Suomen hyväksi(Uutinen)
muoviteollisuudessakin. Työehtosopimuksen hyväksynnän pienen epäröinnin jälkeen, kotimaiset muovituotevalmistajat ovat yleisesti ottaen löyt...

Lausunto uuden hajajätevesiasetuksen luonnoksesta(Uutinen)
teollisuus ry:n puhdistamotyöryhmä toteaa lausunnossa, että asetusluonnoksessa on kyse osasta hajajätevesilainsäädännön uudistusta. Siinä aiem...

Putketon kaapeli maassa on turvallisuus- ja ympäristöriski (Lehdistötiedote 6.11.2017)(Uutinen)
lokakuussa 2017 Suomessa työntekijä oli kuolla työmaalla kaivannosta paljastunutta voimakaapelia sahatessaan. Vaurion paikallistaminen ja kaa...

Muoviputkikoulutus 24.4.2018 Tampereella(Uutinen)
estävät koulutuksen yhteistyössä. Ilmoittautuminen kurssille tulee tehdä VVY:n sivuilla osoitteessa: https://vvy.etapahtuma.fi/Koulutushaku/K...

Tule kehittämään Suomen biomuoviosaamista(Uutinen)
i alan osaamisen ja yhteistyön rakentamisen. NPC rekrytoi projektipäällikön! Muovipoli Oy yhteistyössä Muoviteollisuus ry:n ja muiden toimijoi...

Muovi taipuu kohti koronan jälkeistä elämää(Uutinen)
lisuus ry, sen jaostot ja työryhmät, ovat myös jatkaneet työtään pääosin etätyömuodossa. Tilanneseurantaa muoviraaka-aineiden ja muiden kriitt...

Muoviteollisuus kaipaa kotimaisuuden ylösnostoa (Uutinen)
yt jos koskaan kotimainen työ ja tuotteet pitää nostaa etusijalle. Melko pitkään muoviteollisuutemme säilyi koronatilanteessa vähin vaurioin j...

Kuumeinen kevät nostaa epävarmuutta muovialalla (Uutinen)
Raaka-aineet, säätely, työmarkkinakenttä : Kaikki kaikkea muuta kuin lempeää kevättuulta. Muovien saatavuusongelmat eivät tunnu huhtikuuta ko...

Osallistu digiturvaviikkoon - Delta i veckan för digital säkerhet på arbetsplasterna(Uutinen)
ole ensimmäisenä mielessä työn kiireen keskellä. Se on kuitenkin tärkeä asia, joka koskettaa meitä jokaista. Siksi Digiturvaviikko tuo jälleen...

Vesihuoltolaitoksen verkkotiedon hallinnan helpottaminen koneluettavan koodin avulla(Uutinen)
oviteollisuus ry ja yhteistyökumppanit ovat syksyn 2021 aikana kokeilleet muoviputken tuotetiedon siirtämistä koneluettavan koodin avulla. Pil...

Muoviteollisuus ja omikron: Tilanne vaikeutunut nopeasti(Uutinen)
500 ja niissä yli 10 000 työntekijää. Yhteenlaskettu vuosiliikevaihto luokkaa 4 miljardia euroa kun kotimaisen muovinkin valmistus huomioidaa...

Muovituotevalmistuksen suhdanne ei vielä murheellinen(Uutinen)
ertoi alamme yrityskentän työtilanteen olevan vielä varsin kohtuullinen Muutamia miinusmerkkisiä mittarilukemia oli sitten viime maalis/huhti...

PE-peltosalaojaputkia koskeva SFS-standardi lausuntokierroksella(Uutinen)
olla keväästä 2022 alkaen työskennellyt Peltosalaojaputkien standardisointiryhmä on saanut valmiiksi luonnoksen standardiksi ”SFS 7509 Muovipu...

Varovaisen toiveikas maaliskuu muoviteollisuudessa (Uutinen)
ote- ja laitevalmistuksen työpaikkojen vähentämisestä ja siirtämisestä pääosin Aasiaan. Syyt tähän ovat moninaiset: Energian ja työn hinta sek...

Uutta tietoa muovisten peltosalaojaputkien standardoinnista(Uutinen)
kien standardointia tekee työryhmä, jonka työtä johtaa Suomen Standardisoimisliitto SFS ry:n toimialayhteisönä muoviputkistandardien alueella...

Kylläpä nyt muovialan yrittäjiä huomioitiin ja ansiosta : Valtakunnallinen yrittäjäpalkinto Pramia Plastic Oy:lle ja Ouneva Groupille(Uutinen)
kun yrityksessä on hyvät työntekijät ja valmiit prosessit, niin yritys kantaa sen, toteaa Mäkinen. Mäkisen terveiset muille yrittäjille ova...

Jäsenedut(Sivu)
takti lainsäätäjän, yhteistyötahojen, sidosryhmien, yritysten ja kansainvälisen tahojen keskellä. Liitto kokoaa oman alan yritystensä mielipit...

Ruiskuvalujaosto(Sivu)
eemojen puitteissa. Yhteistyö, tiedonvälitys ja yleiset tarpeet alalla ovat asioita, joita käydään läpi kokoontumisissa. Asioita alustaa eri a...

Päällystejaosto(Sivu)
ällystestandardien kehitystyö on monelta osin siirtynyt kansainväliselle ISO-komitealle. Siksi jaoston jäsenyys ISO/TC 219 –komiteassa muutett...

Opas hajajätevesien puhdistamiseen(Sivu)
ietosivu on osa puhdistamotyöryhmän hajajätevesitiedottamisen kokonaisuutta. Kampanjat 1. Ehdotuksia Suomen paras hajajätevesikunta...

Standardointi(Sivu)
tii SFS-standardeja yhteistyössä SFS:n kanssa. SFS ja sen toimialayhteisö sopivat keskinäisestä yhteistyöstä ja työnjaosta. Toimialayhteisö hu...

Muoviputkien asentaminen maahan(Sivu)
tujen muoviputkien asennustyön laatuvaatimusten edellyttämällä tavalla. Kuva 1 Kaivaen asentaminen Kaivantotöitä koskeva alan ...

Espoolaisen Toppi Oy:n muovirottinki Juttujakkaran pelastus (Uutinen)
ikkään huolellisen kehitystyön pohjalta Sokeva-Käsityö ja espoolainen perheyritys Toppi Oy saivat tuotettua aivan uuden materiaalin vaativan s...

Ympäristö ja toimiva vesihuolto jäivät vaalikampanjan jalkoihin (Uutinen)
ekemään paljon suunnittelutyötä ja toimittamaan tuhansille asiakkailleen jätevesiasetuksen edellyttämät toimivat jätevesien puhdistusjärjestel...

Lausunto YM:n ehdotukseen jatkaa hajajätevesiasetuksen siirtymäaikaa(Uutinen)
ajan puitteissa aiheutuva työruuhka. Muoviteollisuus ry on tänään toimittanut ympäristöministeriölle tästä ehdotuksesta pyydetyn lausunnon. Mu...

Muovialan hyviä uutisia Pohjois-Karjalasta(Uutinen)
Muoviala lisää työpaikkoja Suomessa. Lääkeannostelijoita valmistava ruiskuvaluyritys Medisize Oy laajentaa toimintaansa Kontiolahdella ja arv...

Muovi - hyvän hoidon materiaali nro 1(Uutinen)
ntämisen siten, että hoitotyöhön jää nyt 5000 tuntia vuodessa lisää. Sairaalan tiedotteen mukaan muovilaatikkosysteemi on tuonut myös runsa...

Lausunto maarakennusalan ammattitutkinnon perusteiden luonnoksesta(Uutinen)
in: Putkilinjojen rakennustyöt, Vesihuollon hoito ja ylläpito, Muoviputkien hitsaus ja Kaapeliverkon rakennustyöt. Alan osaajia tarvitaan erit...

Muoviputkikoulutus 20.11.2018 Oulussa(Uutinen)
estävät koulutuksen yhteistyössä. Ilmoittautuminen kurssille tulee tehdä VVY:n sivuilla osoitteessa: https://vvy.etapahtuma.fi/Default.aspx?t...

Orthex on Uuden Ajan Ruiskuvalaja 2020(Uutinen)
valitsivat perinteisillä Työväline- ja Muoviteollisuuden neuvottelupäivillä Uuden Ajan Ruiskuvalajaksi 2020 Orthex Group Oy Ab:in. Tunnustusp...

Muovi korjaa hyvinvointivaltion rakennerepeymät(Uutinen)
Työryhmiä, selvityksiä, selontekoja...paljon on näkemystä siitä, miten saada Suomi vedettyä uhkaavan laman syövereistä turvaan. Yksi osa veto...

Suomen paras hajajätevesikunta -kilpailu loppusuoralla(Uutinen)
teollisuus ry:n puhdistamotyöryhmän yhdessä jäsenyritystensä kanssa järjestämässä kuntakilpailussa etsitään suomen parasta hajajätevesikuntaa...

Salo on Suomen paras hajajätevesikunta 2020(Uutinen)
teollisuus ry:n puhdistamotyöryhmän yhdessä jäsenyritystensä kanssa järjestämän kuntakilpailun voittajaksi on nimetty Varsinais-Suomessa sijai...

Muoviteollisuus tukee tavoitetta kierrätysmuovien ja uusiutuvien raaka-aineiden lisäämisestä (Uutinen)
itysten oma elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen etujärjestö. Toimimme laajassa yhteistyössä muiden järjestöjen ja sidosryhmien kanssa. Osalli...

Suomen paras hajajätevesikunta 2020 -kilpailun voittaja YT21-näyttelyssä 13.10.2021(Uutinen)
teollisuus ry:n puhdistamotyöryhmän yhdessä jäsenyritystensä kanssa järjestämässä kuntakilpailussa. YT21-näyttelyn avajaispäivän 13.10.2021 ti...

Kysäisehän kesätöitä muoviteollisuudesta (Uutinen)
erkiksi Wipak tarjoaa kesätyön pakkausteollisuudessa lähes sadalle nuorelle. Suomalaiseen monialakonserni Wihuriin kuuluva Wipak tarjoaa tänäk...

Vuoden 2022 Ruiskuvalaja on Leomuovi Oy (Uutinen)
Työväline- ja muoviteollisuuden neuvottelupäivillä Vantaalla julkistettiin vuoden 2022 Ruiskuvalaja. Työväline- ja muoviteollisuuden neuvotte...

Pätevät valvojat vähentävät virheitä vesijohto- ja paineviemäriverkon liitostöissä(Uutinen)
kistoasennuksia valvovien työnjohtajien osaamiseen. Muoviputkien hitsauksia valvovilta työnjohtajilta vaaditaan hyviä tietoj...

Suomessa muovista valmistettu tuote on paras(Uutinen)
ori. Lähes kaikki muovien työstömuodot ja jalostusosaamiset löytyvät meiltä yli 500 yrityksen joukosta. Ruiskuvalu, joka Alihankinta -messuje...

Kuinka liittyä jäseneksi?(Sivu)
en Kemianteollisuus ry:n työnantajalakipalvelut Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n jäsenyyden Muoviteollisuus ry:n ydinmissio on eril...

Kaukolämpöjaosto(Sivu)
n. Käytännön standardointityö tehdään jaoston ylläpitämässä kansallisessa seurantaryhmässä (standardointikomiteassa). Lisäksi kaukolämpöjao...

NPM uutiskirje 2/2013 Laadunvarmistaja(Sivu)
eluiden vesihuollon tilaustyöyksiköstä vastaa asiakkaiden tilaamista töistä. Sillsténin mukaan NPM-merkki tunnetaan hyvin HSY:ssä. Sillstén mu...

PLATFORM yläasteelle ja lukiolaisille(Sivu)
tyvät. Mutta perusteet ja työstömenetelmät ovat kestäneet hyvin ajanhammasta myös tässä oppaassa. Täältä löydät enemmän laboratoriotyötehtä...

Muovialan koulutus(Sivu)
uomen muoviteollisuudessa työskentelee runsaasti yli 10 000. Uusia työntekijöitä rekrytoidaan koko ajan. Yritysten työtehtävien monipuolisuus ...

Hallitus(Sivu)
der Rosenlew. Hallituksen työvaliokunnan jäsenet tummenetulla <TABLE166:HALLITUS-2024> Vuodelle 2023 syyskokouksessa valittu hallitus</...

2023 Kiilto Ämpäristötekijänä(Sivu)
Työllistämme lähes 800 innovatiivista huipputason ammattilaista, kiiltolaista, yhteensä yhdeksässä eri maassa: Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, ...

Jäsenyys(Sivu)
e kehitysideoita ja yhteistyössä asiaankuuluvien osapuolten ja sidosryhmien kanssa näitä työstetään eteenpäin liiton jaostoissa ja työryhmissä...

#Ämpäristöteko(Sivu)
st Oy Muovipoli Oy Muovityö Hiltunen Oy Okartek Oy Orthex Group Oy Plastex Ab Primo Finland Oy Satatuote Oy Solvay Chemicals Finland O...

Luonnonvoimat lujitemuoveissa (Sivu)
artsit, kuidut, tuotteet, työkalut, regulaatio ja standardit. Tarjolla ajankohtaisia näkökulmia komposiittien ja lujitemuovien lähitulevaisuut...

Haja-asutusalueiden jätevedet vastuullisesti puhtaiksi(Uutinen)
en käsittelyyn keskittyvä työryhmä nimeltään puhdistamotyöryhmä. Sen jäsenten tarkoitus on kehittää toimialaa pitkäjänteisesti ja vastuullises...

Muovi-ilmiö on virikekooste oppimiseen ja opettamiseen(Uutinen)
ahvistavat ohjeet projektityöhön ja erilliset muoveihin perehdyttävät tehtäväkortit. Osa tehtävistä sisältää kokeellista työskentelyä. Opettaj...

Muovisaumaajasta Vuoden itä-helsinkiläinen yritys (Uutinen)
laiselle tuotannolliselle työlle ja monien kotimaisten toimijoiden väliselle yhteistyölle. Muoviteollisuus ry yhtyy onnittelijoiden sankkaan j...

Pätevöityneitä pienpuhdistamojen huoltajia(Uutinen)
a Suomen LVI-liiton yhteistyössä toteuttaman pienpuhdistamohuoltajan pätevöitymiskoulutuksen suorittaneet on nyt rekisteröity. Seuraava koulut...

Urapolku muovialalla(Uutinen)
usmahdollisuuksista, sekä työelämän edustajien näkemyksistä alan urapoluista Koulutuskeskus Salpauksen Nastolan toimipisteeseen (Rakokiventie...

Lakkoilu vahingoittaa kaikkia (Uutinen)
liset ja ne joilla ei ole työpaikkaa johon palata. Joustavuus on muovin ominaisuus ja sitä kaikilta nyt todella kysytään. Ongelmat ovat iso...

Alihankinta aukeaa 15.9.2015 täynnä muovi-innovaatioita(Uutinen)
myös aivan uusia muovien työstötekniikoita ja alan huippuammattilaisia tavattavissa. Viisi täyttä hallia pullollaan päämiehiä ja alihankkijoi...

Putkijaosto suosittelee linjasaneerauksiin tehdasvalmisteisia muoviputkijärjestelmiä (Uutinen)
ellosta, joka rajoittaisi työmaalla sekoitettujen kaksikomponenttiepoksien käyttöä vesijohtoputkien sisäpuolisessa kunnostamisessa. Putkijaost...

Nuorta muoviosaamista ja intoa tarjolla(Uutinen)
a todella ansiokkaan päivätyön ja jää täysin palvelleena tämän lukukauden jälkeen pitkälle kesälomalle. Muoviteollisuus ry:n toimitusjo...

Lujitemuovipäiville vielä perushintaan!(Uutinen)
itujen akateemista kehitystyötä meillä ja muualla – nyt ollaan jo yritystoiminnassa: Spinnova Oy:n teknologialla kehrätään lankaa suoraan puu...

Muovien tulevaisuuteen hypen ja pintakuohujen läpi (Uutinen)
rien ja tuotteiden kehitystyössä koko arvoketjussa tulee olemaan. Kirkkaat perusasiat ja realiteettit mielessä saadaan aikaan myös kestävää li...

Uudistettu Opas hajajätevesien puhdistamiseen(Uutinen)
Puhdistamotyöryhmän julkaisua Hajajätevesiopas tukeva tietosivu osoitteessa www.plastics.fi/hajajate on uudistettu. Sivun uusi nimi on Opas ha...

New Plastics Center vastaa muovihaasteisiin (Uutinen)
ateriaaliosaamisen, yhteistyön sekä t&k-toiminnan vahvistamiseksi. Verkoston kokoaa Muovipoli Oy yhteistyössä Muoviteollisuus ry:n ja muiden t...

NPM-merkki muoviputkituotteiden laadun takeena jo 15 vuotta(Uutinen)
hittämisestä. NPG:n yhteistyökumppaniksi valikoitui pohjoismainen sertifioijien ryhmä INSTA-CERT, joka aloitti uuden yhteispohjoismaisen serti...

Korona -exit : Mittavia haasteita vielä edessä(Uutinen)
ai asennusta voi tehdä etätyönä. Alallamme on jo pitkään ollut osaaja- ja henkilöstöpulaa, mitä muun muassa maamme koulutusjärjestelmä ei ole...

Jätevesijärjestelmä kuntoon nyt - viime tipassa(Uutinen)
Puhdistamotyöryhmä opastaa haja-asutusalueen kiinteistöjen omistajia jätevesiasioiden kuntoon laittamisessa. Nyt julkaistun kampanjasivun www...

Suomen muoviteollisuus ei ehkä nouse enää lakosta entiselleen(Uutinen)
on 12.1.2020 ilmoittanut työtaistelutoimista kohdistuen myös Muoviteollisuus ry:n jäsenyrityksiin. 27.1. alkaen nimettyihin muoviyrityksiin...

Viimeiset mutta kenties upeimmat muovimekaanikot (Uutinen)
Markus Jääskeläinen, joka työskentelee Okartek Oy:ssä. Ilon ja onnen seassa ilmassa on haikeutta. Nyt valmistuvat toistaiseksi 11 viimeiset...

Muoviteollisuuden ehdottomasti hyvät uutiset(Uutinen)
lkavat näkyä massiivisina työpaikkojen häviämisenä maastamme. Isoja tehtaita suljetaan, toimintoja lakkautetaan. Useita tuhansia uhkaa työttöm...

Muoviala Suomessa toimii vaikka maailmalla myrskyää(Uutinen)
e majeurit ja isot korjaustyöt saattavat kyllä aiheuttaa hintapaineita maailmanmarkkinahintaan. Euroopassa on myös ollut pienempiä luonnonmul...

Muoviputkikoulutus webinaarina 4.2.2021(Uutinen)
oviputkikoulutuksen yhteistyössä. MT:n putkijaoston edustajat ja yhteistyökumppanit toteuttavat koulutuksen asiantuntijaesitykset. VVY vastaa...

Puheenjohtaja Sundberg: Mitä tiukempi tilanne, sen tärkeämpiä muovit ja kotimainen muoviteollisuus ovat (Uutinen)
mpäristössä neuvoteltavat työmarkkinaratkaisut tulevat olemaan muoviteollisuuden kohtalonkysymyksiä. Yhtään liioittelematta. Me haluamme, että...

Muovin tulevaisuuden jalostajat haussa(Uutinen)
uovikoulutuksen hyväksi. Työvoiman saatavuus Suomessa on iso tulevaisuuden ja nykypäivänkin kysymys. Tekniikan alojen vetovoima ja tunnettuus...

Odotettavissa kireä kevät - Ilman muovia katastrofikevät (Uutinen)
kuluu nyt todella paljon työaikaa ja resursseja erilaisten poikkeustilanneasioiden selvittämiseen: Saako maailmalta tätä tai tuota komponentt...

Euroopassa kova kisa yrityksistä - Muoviosaaminen on Suomen pitovoimaa(Uutinen)
ettaisiin maamme taloutta työllistävän yrittäjyyden, viennin ja tulovirran kautta. Euroopan unionin sanotaan viime kriiseissä sirpaloitun...

Ämpäristöteko saavutti tavoitteensa (Uutinen)
n kaikki keskittyminen ja työpäivät yrityksissä laitettava nyt ydintehtäviin ja normaaliin työhön. Kierrätämme nyt keräysämpärin seuraavii...

Muut julkaisut(Sivu)
uoviteollisuus ry:n yhteistyöjärjestöt julkaisevat paljon hyvää materiaalia liittyen muoveihin ja niiden käyttöön. Nämä julkaisut ovat useimmi...

NPM uutiskirje 3/2014 Merkitys urakoinnissa(Sivu)
iputkien käyttäminen infratyömailla on turvallista rakennuttajalle. Se helpottaa myös suunnittelijan työtä. Muuten suunnittelijan pitäisi määr...

Ruiskuvalujaoston kokousmuistiot(Sivu)
mialakatsaus, koulutus ja työvälinepäivät Kokous 30.11.2023 Coreplast Laitila Oy:ssä Katsaus toimintaan ja koulutus...

Putkijaosto(Sivu)
ry:n jäsenyritysten yhteistyöelimenä. Putkijaosto voi ottaa ns. yhteistyöjäseniksi myös sellaisia alalla toimivia yrityksiä, jotka eivät ole M...

Tapahtumat ja tilaisuudet(Sivu)
23.3.2023 ____ Työvälinevalmistajien ja muoviteollisuuden neuvottelupäivät 26.1.2023 Jyväskylässä, Scandic Laajavuoressa Ohjel...

SFS-käsikirjat(Sivu)
laatii käsikirjoja yhteistyössä eri alojen toimialayhteisöjen kanssa. Toimialayhteisöt tekevät käsikirjaehdotukset SFS:n ohjeiden mukaan ja S...

Biomuovit(Sivu)
uusien tuotteiden kehitystyössä. Ymmärryksen kautta moni asia asettuu kohdilleen ja rationaaliset valinnat voivat vahvistua Nwe Plastic Cen...

Toiminta(Sivu)
messa sekä pyritään yhteistyöllä helpottamaan niiden soveltamista. Seurataan myös EU:n tasolla em. määräyksiä ja pyritään vaikuttamanaan niihi...

Rakentamisen Green Deal(Sivu)
e, että teet vastuullista työtä ja tuet kiertotaloutta myös teoilla. ...

2023 Borealis Polymers Ämpäristötekijänä(Sivu)
n Kilpilahdessa. Borealis työllistää noin 900 henkeä. Borealis Polymers Oy on osa kansainvälistä Borealis-konsernia. Suomen Borealis on kä...

2023 Tampereen Yliopisto Ämpäristötekojänä(Sivu)
opiskelijaa ja noin 4 000 työntekijää. Nykyinen Tampereen yliopisto syntyi vuoden 2019 alussa, kun Tampereen yliopisto ja Tampereen teknilline...

Jaostotoiminta(Sivu)
essiryhmän sisäistä yhteistyötä merkittävissä alakohtaisissa asioissa. Tärkeitä asioita ovat esimerkiksi imagon nostatus, lainsäädäntöön vaiku...

Kierrätysraaka-aineet(Sivu)
aamme, jonka kanssa yhteistyössä ryhdyimme etsimään uutta ekologisempaa pakkausratkaisua uusiomateriaaleista valmistetulle biosytytysnesteelle...

Muovialan tutkintojen määrä kasvaa kivasti (Uutinen)
ia. Olitpa alan yrittäjä, työntekijä, työuraansa tai sen vaihtoa suunnitteleva, kannattaa olla aktiivinen näiden kouluttajien suuntaan: Muovi...

Innovaatiokilpailu alan opiskelijoille (Uutinen)
piskelijaa (yksi gradu/DI-työ ja toinen väitöskirjataso) voivat voittaa rahapalkinnon, kun muovin tuottaja Borealis etsii nuoria innovatiivisi...

Onneksi olkoon kaikki vastavalmistuneet! (Uutinen)
illa ja hän teki opinnäytetyönsä muovituoteteollisuuteen liittyen. Opinnäytetyön nimi oli "Uusiomuovin käytön vaikutus tuotteen vetolujuuteen"...

Sopimus muovialan koneiden vapaasta kaupasta Atlantin yli (Uutinen)
olet perustavat myös ISO -työryhmän poistaakseen teknisiä yhteensopimattomuuksia laitekannoistaan. USAn ja EU:n osuus koko maailman muovikon...

Viemäreiden sisäpuolisen kunnostamisen standardeja nyt suomeksi(Uutinen)
esihuoltoasioiden parissa työskenteleville sekä saneeraushankkeisiin osallistuville suunnittelijoille, urakoitsijoille, valvojille ja kiinteis...

Muovit talouden pelastusliivien materiaalina (Uutinen)
11 000 yritystä, 160 000 työntekijää ja 43 miljardia euroa liikevaihtoa. Jos ja kun tämä saapasmaan koneisto saadaan samaan iskuun kuin se on...

Muovien valmistaja avaa raaka-ainetiedostot ja tuotesuunnitteluoppaansa kaikille(Uutinen)
midien ominaisuuksista ja työstöparametreista. Tiedostoja on 7600. Niiden avulla polyamiditieto tulee paljon aiempaa laajemman suunnittelu- ja...

Muovialalle uusi kansainvälinen kattojärjestö(Uutinen)
ua radikaalisti. WPC:n työlistalla tulevat olemaan vahvasti kaikki muoveihin linkittyvät kestävän kehityksen asiat. Merien roskaantuminen...

Miljoonainvestointi kierrätysmuovituotantoon Suomessa(Uutinen)
tamisen. Pramia Plastic työllistää tällä hetkellä 15 henkilöä ja investointi merkitsee toteuduttuaan muutamaa lisätyöpaikkaa tuotantoon ja k...

Iso osa Euroopan muoviteollisuudesta myötätuulessa (Uutinen)
innoissa ja jokaista yhtä työpaikkaa muovialalla kohti syntyy lähes 3 muuta uutta työpaikkaa", kuvailee Euroopan muovin tuottajien organisaati...

Muoviteollisuudella ennätysvuosi Saksassa(Uutinen)
uotanto ja myös muovialan työntekijöiden määrä Saksassa alkaa rikkoa kaikkien aikojen ennätyksiä. Kaikkiaan muoviala työllistää Saksassa jo 31...

Muoviteollisuuden putkijaosto isännöi eurooppalaista kokousta (Uutinen)
ttings Association) pitää työryhmänsä WG CEST kokouksen Helsingissä 5.-6.5.2015. Kokous on esimakua vuonna 2016 pidettävään tilaisuuteen. Muo...

Jätevesiviikko alkoi – huolehdithan lähiympäristöstäsi?(Uutinen)
:n putkijaoston puhdistamotyöryhmän jäsenyritykset valmistavat hajajätevesien käsittelyjärjestelmiä. Yritykset ovat näytteilleasettajina Turus...

Venturo-talon hienosti onnistunut entisöinti(Uutinen)
a kulttuurihistoriallista työtä ottamalla käyttöön maineikkaan arkkitehdin Matti Suurosen suunnitteleman Venturo-talon. Futuristinen Venturo-t...

Toisiko kesä jo helpotusta muovimarkkinoille?(Uutinen)
oopan muoviteollisuudessa työskentelee suoraan 1,4 miljoonaa ihmistä yli 36 000 yrityksessä. Suurin osa on PK-yrityksiä, joilla on myös merkit...

Onnea Serres Oy ja sinnikäs muovialan yrittäjyys !(Uutinen)
oonaan euroa. Yrityksessä työskenteli viime vuonna 138 työntekijää uusissa tuotantotiloissa Kauhajoella ja Saarijärvellä. Muoviteollisuus r...

Muovilla kiertotalous toimii (Uutinen)
ta liikkumatilaa ja yhteistyötä. Suomen kannalta varmasti kaikkein ratkaisevinta on nyt olla tuottamatta lisärasitteita kuluttajille sekä vi...

Muovialan koulutus ja osaajat ovat isoja tulevaisuuden kysymysmerkkejä Suomessa (Uutinen)
ollista erikoistua muovin työstöön perusopintojen jälkeen. Kaikki vähänkin tämän alueen insinöörikoulutuksesta kiinnostuneet, suunnatkaa Lahte...

Yhteiskuntasopimuksesta yhteiseen tekemiseen(Uutinen)
2016. Muoviteollisuuden työnantajat ja työntekijät katsovat, mitä eväitä on tarjolla tekemisen kehittämiseen meidän alalla. Kaikki alan yri...

Kohti parempaa merien suojelua(Uutinen)
ti kansainvälisellä yhteistyöllä. Muoviteollisuus on siinä työssä aktiivisesti mukana ja sen puheenvuoron HELCOMissa piti Muoviteollisuus ry...

Uudet materiaalivaihtoehdot kiinnostavat kovasti (Uutinen)
alutaan toteutuvan. Toki työtä normien ja asenteiden muuttamiseksi uusiomuovin käytön kasvattamiseksi on vielä tehtävä – ja paljon. Muoviteol...

Uusia muovituotevalmistajia (Uutinen)
källä tähtäimellä. TEMin työvoimatilaston mukaan muovialalla on keskimäärin 50 työpaikkaa haussa kuukausittain...

RIL:n ohje peltojen salaojaputkituksesta julkaistu(Uutinen)
IL ry on julkaissut yhteistyössä Salaojayhdistys ry:n kanssa laatimansa päivitetyn ohjeen ”RIL 128-2016 Peltosalaojituksen ohjeet ja laatuvaat...

Muovimuotoilua Designmuseossa(Uutinen)
n tuotu esiin myös muovin työstö. Yksi näyttelyhuone on varattu kokonaan muovin työstölle, näytillä on muotteja ja videoesitykset rotaatiovala...

Muovit ja muoviala kierrätyksen avainroolissa (Uutinen)
sikymmeniä pitkäjänteistä työtä kääntääkseen jätteet kaatopaikan täytteestä hyödylliseksi resurssiksi. Nykyaikainen kiertotalous tarvitsee l...

Vuoden Alihankkija on Tampereen Tiivisteteollisuus Oy(Uutinen)
t todella väsymättä hyvää työtä asiakkailleen niin koti- kuin vientimarkkinoilla. Alihankinta 2016 jatkuu vielä 29.9. 2016...

Tunnustusta turvallisuudesta sekä henkilöstön kuulemisesta sen edistämisessä(Uutinen)
ilöt YTN ry:n valitsemana työturvallisuuden kunniamaininta. Tämä hieno tunnustus annettiin muun muassa Pipelife Finland Oy:n erityisen kannu...

Muovialalle riittävästi osaajia ! (Uutinen)
Se on hieno asia. Alalla työskentelee jo yli 10 000 ihmistä ja viime aikoina avoimia työpaikkoja on ilmoiteltu ilahduttavan ahkerasti eri puo...

Satsaa muovikoulutukseen ajoissa !(Uutinen)
uhtia. Ala rekrytoi uusia työntekijöitä vilkkaammin kuin vuosiin. Samalla uusi tekniikka edellyttää uutta osaamista muovialan ammattilaisilta...

Juhlavuoden yhteenvetoa (Uutinen)
n. Vuosi on ollut hyvin työntäyteinen ja kokonaisuutena positiivinen. Yleinen taloustilanne ja kysyntä ovat kohonneet maailmalla monen hilja...

Uusi vuosi liikkeelle lupaavasti muoviteollisuudessa.(Uutinen)
kijät kuten raaka-aine ja työ ovat kylläkin nousussa. Monena vuonna varsinkin kiinalainen uusi vuosi helmikuussa on ollut ajankohta, jonka j...

Muoviteollisuus ottaa suuntaa muovitiekartasta (Uutinen)
lueen asiantuntijan yhteistyönä. Myös paljon valmisteluryhmän ulkopuolista näkemystä on kerätty ja hyödynnetty sinänsä lyhyen prosessin aikana...

Muovikuuluukiertoon -sivusto päivitetty ja #Ämpäristöteko tulee taas(Uutinen)
levittämistä ja vastuullistyötään. Se on tehnyt sitä jo vuosia ja samalla käytännön tasolla edistänyt muun muassa kierrätystä. Hyvä kooste mu...

Liikevaihdon nousu muovituotteiden valmistuksessa vauhdittunut (TOL 222)(Uutinen)
llisuus pystyy kasvuun ja työllistämään Suomessa myös seuraavat 3 vuotta, mikäli osaavaa henkilöstöä riittää ja yrittämisen kaikki muut puitt...

Ketterät komposiitit 27.-28.11.2019. Lujitemuoviseminaarin ennakkoilmoittautuminen avattu!(Uutinen)
Ketterät komposiitit on työotsikko, jonka alle ohjelmaa rakennetaan. Seminaarin päätteeksi pääsemme vierailemaan Muovityö Hiltusella, Admori...

Muoviteollisuuden näkymiä syksyä 2019 kohti(Uutinen)
nyt melko hyvä EU:ssa ja työvoimapulakin hieman lieventynyt. Työmarkkinaratkaisut tulevat olemaan se syksyllä neuvoteltava kotimainen tekij...

Lujitemuoviseminaari Valkeakoskella 27.-28.11.2019(Uutinen)
säarvoa tekemiselle yhteistyöstä alan toimijoiden välillä. Seminaarin päätteeksi pääsemme vierailemaan Muovityö Hiltusella, Admorilla ja Fenix...

Hajajätevesilainsäädännön siirtymäaika päättyi 31.10.2019(Uutinen)
:n putkijaoston puhdistamotyöryhmän julkaisema kampanjasivu www.viimetipassa.fi auttaa edelleen haja-asutusalueen kiinteistöjen omistajia jäte...

Muoviteollisuuden näkymiä vuoden 2020 alussa (Uutinen)
koimattomasti. Kotimaassa työrauhan saavuttamisen vaikeus ja hinta ovat tuomassa 2020 suomalaiselle teollisuudelle jarruntapaista. Työtä tu...

Vielä ehtii mukaan neuvottelupäiville(Uutinen)
Työväline- ja Muoviteollisuuden neuvottelupäivät 30. - 31.1.2020 Naantalin kylpylässä Nyt kipin kapin ilmoittautumaan työvälineiden ja muovit...

Huhuja ja huijareita nyt kentällä(Uutinen)
äsittelymaksut? Järjestän työntekijänne pois maasta/maahan. Äkkiä nyt. Aika on altis nyt myös hämärille voimille Kaikkien ihmisten huomio on...

Koronatilannekatsaus alalla 30.3.2020(Uutinen)
ssain tuotantolaitoksissa työ on voimakkaastikin lisääntynyt. Nämä liittyvät etenkin elintarvikehuoltoon, teknokemiaan ja terveydenhuollon tar...

Koronaa, veronkeräystä ja muuta syvää kyykkyä(Uutinen)
a. Euroopan 1,5 miljoonan työntekijän muoviteollisuus 50 000 yrityksessä ei varmasti koe muovimaksuilla saatavan mitään myönteistä - päinvast...

YLE uutiset 17.10. 2020: Muoviteollisuus haluaa Suomen muovin kierrätyksen jatkuvan (Uutinen)
kaikki tehty iso yhteine työ on nyt vaarassa tyssätä kesken hyvän nousukiidon. Jätelakimuutos uhkaa päättää yhden Euroopan vanhimman muovii...

Haemme kestävää ja kantavaa muovikumppanuutta – pitkällä tähtäimellä(Uutinen)
aikaisia tilaus- ja yhteistyösopimuksia. Kaipaamme kotimaista kantavaa muovikumppanuutta niin yksityiselle kuin julkispuolelle. Koulutuksen ja...

Muovituotteiden ympäristövaikutukset ja rooli ilmastomuutoksen hillinnässä hahmottuvat (Uutinen)
edustavat hyvin erilaisia työstö- ja tuotealueita. Voi sanoa, että koko muovituotevalmistuksen kotimainen valikoima on siinä jo lähestulkoon k...

Yhden erikoisen muovivuoden loppu – toisen alku(Uutinen)
y todella paljon ja sillä työllä on autettu Suomea ja suomalaisia selviytymään. Tämä on aikomus myös jatkossa, kunhan toimintaedellytykset tää...

Hyvä muovi ! - uutisia Joensuun alueelta(Uutinen)
svava, yli 1 500 henkilöä työllistävä ja yli 30 yrityksen joukko. Yritykset valmistavat monipuolisesti muovituotteita kuten esimerkiksi tervey...

Muoviteollisuuden odotuksissa muutoksen merkkejä(Uutinen)
t ovat kasvaneet ja uudet työt ovat vähentyneet keväällä nopeammin kuin ennakointiin Suomessa. Siksi usko tulevaan tuotannollisessa teollisuud...

Suomen muoviteollisuus hyvästelee pandemia-ajan (Uutinen)
uunnitelmia ns normaaliin työntekoon. Muovituotteiden tilauskanta on kohtuullinen, mutta uusien asiakkaiden ja projektien hakeminen edellyttää...

Viimeisiä vilkaisuja vilkkaaseen muovivuoteen 2021 (Uutinen)
oonkin, että tilaukset ja työmäärät toki myös kasvoivat suomalaisessa muoviteollisuudessa. Kannattavuus todennäköisesti useimmilla alamme yrit...

Suomalaisen muovituotevalmistuksen tilanne kesän alla odottava ja epävarma(Uutinen)
imillisen elämän saralla. Työmme on jatkunut lähes häiriöttä tilanteissa kuin tilanteissa. Maaliskuun lopulla 2022 liikevaihto ja tilauskantak...

Muoviteollisuus hallituksen budjettiriihestä (Uutinen)
yhä satoja uusia osaavia työntekijöitä, vaikka talouden kasvu veto on heikentymässä. Työnteon kannustavuuteen odotimme enemmän painoarvoa, ei...

Tuulisia vuosia edessä ja takana(Uutinen)
essa saatu juuri 1 vuoden työrauhan takaava TES. Optiona oli vielä toinenkin vuosi 2023, jossa emme kuitenkaan onnistuneet saamaan jatkoa. Ty...

Muoviteollisuus ry:n uusi puheenjohtaja Heikki Marva, Satatuote : Muovi on maailman paras materiaali, ja nyt se aletaan ymmärtää(Uutinen)
nä tehty valtavasti hyvää työtä, joka kantaa hedelmää. Muoviteollisuuden tulevaisuuden määrittää pitkälti, minkälaista osaamista alalle saa...

Kahdeksan kvartaalin kasvu(Uutinen)
a taantuman ja alkuvuoden työrauhattomuuksien vaikutukset jäisivät minimaalisiksi. Uusien markkinoiden löytyminen ja kohonneiden kustannusten...

Onnea kaikille koulunsa päättäville!(Uutinen)
kä varmasti kaikki siellä työskentelevät 12 000 suomalaista onnittelemme lämpimästi tänä keväänä valmistuvia: Ylioppilaita, ammattiin valmist...

#Ämpäristöteko 5.6.2023 useilla paikkakunnilla - TEHTY ja TOIMI (Uutinen)
st OY, Muovipoli Oy, Muovityö Hiltunen Oy, Okartek Oy, Orthexgroup, Oy Plastex Ab, Oy Primo Finland Ab, Satatuote Oy, Solvay Chemicals Finland...

Ämpäristöteko 2023 keräsi ennätyssaaliin(Uutinen)
st OY, Muovipoli Oy, Muovityö Hiltunen Oy, Okartek Oy, Orthexgroup, Oy Plastex Ab, Oy Primo Finland Ab, Salpakierto Oy, Satatuote Oy, Solvay C...

Muovi tuottaa ällistyttävän paljon pelivaraa budjettiin(Uutinen)
ljon veroja. Välillisesti työnä ja tuotteina tuotto on varmasti enemmän, mitä on alamme noin 4 miljardin euron liikevaihto. Lisäksi muovipakka...

Uusiomuovia putkiin!(Uutinen)
osa muoviputkiasiamiehen työtä. Niinpä Kari on kutsuttu alustuspuheenvuoron esittäjäksi tähän muoviputkiaiheiseen vuorovaikutteiseen aamiaist...

Jätevesijärjestelmän kuntokartoitus 16.4.2024 (Uutinen)
in liittyvissä tehtävissä työskentelevät. Lisätietoa Muoviteollisuus ry:n puhdistamotyöryhmä: https://www.plastics.fi/puhdistamotyoryhma/ Muo...

Suomen muoviteollisuus välittää väestään(Uutinen)
ämme myös, että tärkeässä työssämme me tarvitsemme kaikkia, mikäli työt ja tekeminen halutaan kotimaassa pitää. Ei ole kenenkään suomalaisen e...

Oikeilla muoveilla kohti parempia aikoja(Uutinen)
aloustilanteessa Suomessa työskennellyt sitkeästi ja lähes häiriöttä palvellakseen asiakkaita ja turvatakseen yhteiskunnan toimivuuden. Ilman...

Käykö muovin keräykseen(Tietopankki)
ssä, lahjoissa, leluissa, työkaluissa ja vastaavissa tuontituotteissa joskus näkee. Työskentelemme koko ajan, että saisimme jonkun ajan kulut...

Selluloosa-asetaatti(Tietopankki)
mpötiloja.Kuinka helposti työstettävä?Eri työstö toimintatapoja tai teknologiaaMitä eri selluloosa asetaatin valmistustapoja on?Tai voitteko v...

Synteettinen kova lanka(Tietopankki)
itää vakuumikuivata ennen työstöä ja uudelleen työstöä. Toisaalta PETillä on etuna ns. jälkikristallointiominaisuus eli sitä voimakkaasti sula...

Myönteistä väreilyä muovituotevalmistuksessa Suomessa (Uutinen)
Muovituotevalmistuksen liikevaihtokehitys tuntuu vahvistavan pientä myönteistä kehitysnäkymää Suomessa, joskaan ei vielä mitään isoa muutosta...

Kotimainen muoviala odottaa nousua(Uutinen)
Muovituotteiden valmistuksen liikevaihto nousi alkuvuonna 2016 jääden kuitenkin alle vuoden takaisen. Suomen muoviteollisuuden liikevaihdon k...

Vuosi 2016 aavistuksenomaista kasvua muovituotevalmistuksessa(Uutinen)
Onko muovituotealan nousukausi täällä? Ennemminkin Tilastokeskuksen data näyttää varovaista liikevaihtojen virkistymistä maamme yrityksissä vu...

Kymmenen heikon kasvun vuotta kiritty melkein kiinni(Uutinen)
Hektisen vuoden 2018 päättyessä voimme todeta tasaisen hyvän suhdanteen vallinneen muoviteollisuudessa nyt pari vuotta. Olemme palautuneet lä...

EU -budjetti ja muoviteollisuus 21.7.2020(Uutinen)
EU alkaa rahoittaa itseään muovipakkausjätteellä. EUn huippukokous 21.7.2020 päätti alkaa kerätä jäsenmaksuja jäseniltään kierrättämättömän...

Oppaat ja materiaalit(Sivu)
nusta. Muovituotannon työntekijän koulutusmateriaalin Oppilaan kirja on EUn osarahoittaman Erasmus+ Upskill projektin lopputuote. Moduleit...

Muoviputkihitsaajat 1/2017 - rekisterissä kasvua(Sivu)
iputkihitsaajien ja heitä työllistävien yritysten pätevyysrekisteri. Kyselyyn pääset linkistä: Lisätietoja: Neuvott...

Komposiittijaosto(Sivu)
ijaosto toimii alan yhteistyöelimenä ja verkostoitumisen edistäjänä, seuraa alan ympäristökysymysten ja teknologian kehitystä ja standardisoin...

Yhteystiedot ja henkilöstö(Sivu)
me käytössä väliaikaisina työ- ja kokoustiloina, <iframe width=\"425\" height=\"350\" frameborder=\"0\" scrolling=\"no\" marginheight=\"0\...

Muoviteollisuus(Sivu)
lla on joukko taitavia ja työteliäitä ammattilaisia. Nuori ja kehittyvä muoviala Ikäjakauma muoviosaajien porukassa on todella t...

Palvelut(Sivu)
t kattavat lakimiestukea, työsuhdeneuvontaa, kemikaaliopastusta, vientikauppaverkostoa, tuoteneuvontaa, jatkuvuussuunnittelua ja paljon muuta,...

UPEROPP(Sivu)
e että tämä sivu on vasta työnalla; linkit eivät vielä käytössä, lomakkeiden täyttöön ei reagoida (9 2021)...

Muovitieto(Sivu)
julkaisuja sekä sen yhteistyötahojen julkaisuja sähköisessä muodossa. Jäsenyritykset voivat tilata julkaisuja ja esitteitä myös painoversioina...

NPM uutiskirje 1/2013 Laatu- ja sertifiointimerkki(Sivu)
timenettely. INSTA-CERTin työryhmissä ovat mukana kaikki merkittävimmät pohjoismaiset muoviputkialan valmistajat. Kaikki sertifiointimenettely...

Julkaisukirjasto(Sivu)
uoviteollisuus ry:n yhteistyökumppaneiden julkaisut) Muoviteollisuus ry:n jäsenet voivat tilata painettuja julkaisuja käyttöönsä. Tilauksen...

NPM uutiskirje 1/2014 Ulkoinen laadunvalvonta(Sivu)
n muassa Infra-alan Yhteistyöpäivillä helmikuun alussa. Suuren ammattilaistapahtuman yhden luennon aiheena oli Muoviputkijärjestelmien pohjois...

NPM uutiskirje 4/2013 Harmonisoidut standardit(Sivu)
NPM-merkin. − Tiedotustyötä on tehty aktiivisesti vuosia. Svensk Vatten julkaisi vuonna 2008 P98-oppaan, joka ohjeistaa putkimateriaalin v...

Jäsenyritykset(Sivu)
a Finland Oy Akaan Muovityö Oy Akvila Oy Ala-Peite Alanko Oy Amcor Flexibles Valkeakoski Oy Amerplast Artekno Oy Arvo-Putki Oy Atolli...

7.5.2015 Muovien saatavuus ja hinta(Sivu)
assa ja jopa satoja uusia työntekijöitä rekrytoimassa. Myönteistä käännettä ei Suomessa ole varaa menettää raaka-ainepulaan tai muuhun tekijää...

Muovialan projektit(Sivu)
e. Keskiössä ovat muovien työstötekniikat ja komposiittimateriaalit. Erasmus+ Upskill yhteyshenkilö: Pirjo Pietikäinen. Loppuwebinaari järjest...

Muoviteollisuus lukuina(Sivu)
opan muoviteollisuudessa työskentelee kaikkiaan jopa 1,45 miljoonaa ihmistä 62 000 yrityksessä. Suomalaisen muoviteo...

Muoviputkihitsaajat uutiskirje(Sivu)
keisten toimijoiden yhteistyöelin. Muoviputkihitsaajien koulutus- ja pätevöintijärjestelmästä ja sen pätevöimistä hitsaajista kertovat uutiski...

Kestävä kehitys(Sivu)
urissa yrityksissä, jotka työllistävät ihmisiä ja tuottavat kaikkien tarvitsemia ja saatavilla olevia tuotteita. Yrittämisen alkuun pääsee mel...

Ammattikoulut(Sivu)
! Muovialan työntekijöille ja muovialasta kiinnostuneille on tarjolla monenlaisia erilaisia tapoja opiskella ja lisätä ammattita...

2023 Solvay Chemicals Finland Oy Ämpäristötekijänä(Sivu)
tarkoituksiin. Voikkaalla työskentelee noin 45 henkilöä....

Plastteknik Nordic Malmö, Ruotsi(Sivu)
erkostoitumispaikan yhteistyölle alan muille toimijoille, kuten alakohtaiset yhdistykset, tutkimuslaitokset, opetustoiminnot ja ammattilehdist...

HiNeSu(Sivu)
sneuvos Juhani Tirkkonen, Työ- ja elinkeinoministeriö Hiilineutraalius energiateollisuudessa Toimitusjohtaja Jukka Leskelä, Energi...

Kestomuoviset kemikaaliputkistot(Sivu)
jon. Käytännöt ovat usein työmaa-, projekti- tai yrityskohtaisia. Toiminnan ryhdistämiseksi haluamme järjestää kaikille alan toimijoille tämän...

Muovien muovaaja (video)(Sivu)
oitaja Toni Greijer tekee työkseen....

2023 Coreplast Laitila Oy(Sivu)
miseen. Teemme jatkuvasti työtä tehostaaksemme raaka-aineiden ja energian käyttöä kehittämällä toimintatapojamme. Tavoitteenamme on vähentää j...

2023 Stormossen Ämpäristötekijänä(Sivu)
va jätekeskus. Stormossen työllistää n. 50 henkilöä. Jätteiden käsittelyn lisäksi Stormossenilla on biojätelaitos, joka on esimerkki todellise...

Jäsensivu(Sivu)
distysten välisestä yhteistyöstä voi kysyä putkijaoston asiamieheltä: kari.kuivalainen@plastics.fi Muoviteollisuus ry:n putkijaoston jäseny...

UPSKILL Erasmus+ tilaus(Sivu)
ksi perehdytyksessä että työntekijän osaamisalaa laajennettaessa. Voit ladata koulutusmoduulit käyttöösi rekisteröitymällä tästä. Kun ...

PE-paineputkimateriaalit ja -tuotteet(Sivu)
valmistukseen ja helppoon työstöön ovat tehneet polyeteenistä käytetyimmän muovilajin ja yleisen myös muovisten paineputkien materiaalina. ...

KiMuRa -projekti(Sivu)
in Oy Muovilami Oy Muovityö Hiltunen Oy NCE Oy Patria Aerostructures Oy Kiertotaloustoimijana on Kuusakoski Oy ja murskatun...

2023 MASI Ämpäristötekijänä(Sivu)
Raumalaisten Masi-talvityövälineiden matka maailmalle alkoi yli 35 vuotta sitten. Suomen ensimmäiset polyeteenimuovista valmistetut kolat, ...

Semaari2022(Sivu)
Susan Jäsperi Työturvallisuus yleisellä tasolla: pöly, Neste Corporation, Outi Lankia KiMuRa-kierrätyshanke ja komposi...

Lassila & Tikanoja Ämpäristötekijänä(Sivu)
suunnittelussa. Tarjoamme työkalut tiedolla johtamiseen ja toimimme asiakkaidemme toimintaa kehittävänä kumppanina. Kierrätysvaiheessa varm...

AMCOR Ämpäristötekijänä(Sivu)
aja, jolla on noin 50 000 työntekijää ja 250 tehdasta eri puolilla maapalloa. Amcor Flexibles Valkeakosken tehdas valmistaa kaasutiiviitä pakk...

2023 Amcor Ämpäristötekijänä(Sivu)
aja, jolla on noin 50 000 työntekijää ja 250 tehdasta eri puolilla maapalloa. Amcor Flexibles Valkeakosken tehdas valmistaa kaasutiiviitä pakk...

Muovin tulevaisuus(Sivu)
pailukykyisiin palkkoihin työntekijöille. Tuotteiden ja tuotannon tulee vastata myös ympäristön, terveyden ja tuoteturvallisuuden vaatimuksia....

PVC-alan ympäristötietoisuudesta vientihitti(Uutinen)
VinyPlus -ympäristöyhteistyö on ainutlaatuisen hienoa. Vapaaehtoisohjelman arvoa korostaa tinkimättömyys ja pitkäjänteisyys, jolla ylitetään...

Muovituotteiden valmistus toipunut ICT-kuplasta(Uutinen)
uoraan töissä noin 10 600 työntekijää. ...

Muovialan tutkinnoissa kasvua(Uutinen)
Moni haluaa myös syventää työssä hankittua osaamista ja todentaa sen ammatti- tai erikoisammattitutkinnolla. Hieman pelätty muovialan tutkin...

Biomuovista uusi suomalainen menestystarina(Uutinen)
teena. Tällaista kehitystyötä ja materiaaliläpimurtoja maamme todella tarvitsee! Professori Ari Harlin esittelemässä mullistavaa...

Muovipakkausalan kehitys tasainen muttei riskitön (Uutinen)
tannusnousun (raaka-aine, työ, energia) siirtoa pakkausvalmistajalta asiakastasolle. Tällöin murenee vähitellen koko toimiketjun kannattavuus...

Muoviteollisuus ry:n opiskelijastipendi 2013 (Uutinen)
yön muovialalle. Opinnäytetyön aihe oli ”Lujitemuovirakenteiden kemiallisen kestävyyden testaus säiliöissä”. Onnittelut samalla...

Muovikone yrittää maapallon ympäri ilman polttoainetta(Uutinen)
nkosähkön avulla. Vuosien työn ja materiaalikehityksen tuloksena Piccard voi nyt lentää unelmaansa. Piccard on extreme-seikkailija jo useamm...

Biomuovista uusi suomalainen menestystarina(Uutinen)
teena. Tällaista kehitystyötä ja materiaaliläpimurtoja maamme todella tarvitsee! Ajankohtaista...

Pankit raunioittamassa muoviteollisuutta(Uutinen)
suutta. Se aiheuttaa vain työttömyyttä ja toiminnan lopullista hyytymistä. Tavallinen muovituotevalmistaja sijaitsee muutoinkin hankalassa m...

Muovialan tulevaisuus keskusteluissa Lahdessa, oppimiskeskus Fellmanniassa(Uutinen)
kaivataan käytännön yhteistyötä peruskoulujen, lukioiden, ammattioppilaitoksien ja ammattikorkeakoulujen välille sekä keskustelua siitä, miten...

Muovista on moneksi - nyt tieto siitä löytyy helposti - www.plastics.fi(Uutinen)
vää ja kustannustehokasta työtä. Verkkosivut ovat helppokäyttöiset myös erilaisissa mobiililaitteissa. Toivomme, että löydät sivuilta sen mitä...

Materiaalit ympärillämme - jälleen ladattavissa(Uutinen)
sScience -hankkeena yhteistyössä mm. Kemianteollisuus ry:n ja Teknologiateollisuus ry:n kanssa toteutettu oppimateriaali Materiaalit ympärillä...

Euroopan muoviteollisuus innolla mukana suuressa biotalousohjelmassa (Uutinen)
a saamme sen avulla uusia työpaikkoja, uusia mullistavia biomuovimateriaaleja ja vihreää kasvua Eurooppaan...

Kari Kuivalainen aloitti Muoviteollisuus ry:ssä eilen(Uutinen)
änellä on vahva 25 vuoden työkokemus muovialan tuotanto- ja koulutustehtävistä. Jaoston edellinen asiamies DI Karl-Johan Ström jää eläkkeelle...

Muotoilu ja kilpailukyky vetivät väkeä Tampereelle(Uutinen)
nyt ensi kertaa pääyhteistyökumppanina Alihankinnassa. Siitä jäi päälle hyvin positiivinen kokemus ja halu kehittää tilaisuutta vieläkin veto...

Pienpuhdistamojen huoltoihin pätevöittävä koulutus: Yleisosio Tampereella 7.11.2013(Uutinen)
tkijaosto järjestää yhteistyössä Suomen LVI-liiton kanssa pienpuhdistamojen huoltoihin pätevöittävän koulutuksen yleisosion. Alan johtavat toi...

Suomalainen muovikassi puoltaa paikkansa (Uutinen)
joissa on yhteenä yli 120 työntekijää. Suomalaisen muovikassin elinkaari...

Lujitemuovijaosto palasi Kokkolasta Komposiittijaostona(Uutinen)
olevan Komposiittijaosto. Työ alan kehittämiseksi jatkuu uuden nimen puitteissa uudella innolla. Jaoston toimintaa ruvetaan kehittämään ensi v...

Muoviala kokoontuu uudistuneeseen Lahden Messukeskukseen(Uutinen)
iPlastics -messujen yhteistyökumppaneina toimivat alan johtavat järjestöt Muoviteollisuus ry ja Muoviyhdistys ry. Tapahtuman yhteydessä järj...

Uudistettu Hajajätevesiopas valmis(Uutinen)
:n putkijaoston puhdistamotyöryhmän laatimasta julkaisusta Hajajätevesiopas on juuri ilmestynyt uudistettu kolmas painos. Hajajätevesiopas an...

Niin tuliko se kevät vai ei ?(Uutinen)
uojassa ja mahdollistavat työt kaikissa olosuhteissa. Vuonna 1960 Esko Sulkakoski ja Matti Jokela päättivät aloittaa PVC-muovipintaisten S...

Panos puhdistamoiden huoltoihin(Uutinen)
abko Oy) panostavat yhteistyössä Suomen LVI-liiton kanssa pienpuhdistamoiden huoltotoimintaan kouluttamalla ja pätevöimällä huoltopalveluja ta...

Muovi-ilmiö 2.0: Miten raaka-aineesta tulee muovia(Uutinen)
töön. Se perustuu projektityöskentelypilottiin, jonka nimeksi tuli Muovi-ilmiö. Vihkonen käy läpi perustietoa molekyylistä polymeerien kautta...

Taitaja 2014 tapahtumassa myös muovialan nuoria osaajia(Uutinen)
mistus sisälsi useita eri työvaiheita kuten ekstruusiota, muovin hitsausta, tyhjiömuovausta sekä kierrätysmuovin rouhimista ja käyttämistä kai...

Kotimainen muovikassi puoltaa edelleen paikkansa(Uutinen)
joissa on yhteenä yli 120 työntekijää. ...

Kotimaisen muoviteollisuuden mukavia merkkipäiviä(Uutinen)
n kekseliäisyyttä, raakaa työtä ja rohkeaa yrittämistä noihin vuosiin mahtuu. Lisäksi yhteistä menestyville pitkäikäisille muovialan yrityksil...

Alihankinta ylitti ennätykset(Uutinen)
jaan 21 maasta. Muovien työstöön, niiden kauppaan ja muovialan palveluihin liittyviä yrityksiä oli paikalla useita satoja. Varmuudella kolme...

Muovikassikielto ei vähennä roskaantumista(Uutinen)
niissä on yhteensä satoja työpaikkoja. ...

Muoviteollisuuden investointiaalto kohoaa lupaavasti Suomessa (Uutinen)
messa lähes 600 yritystä, työntekijöitä on noin 12 000 ja tuotevalmistuksen vuosiliikevaihto ylittää 3 miljardia euroa. Muovialan menestysteki...

Muoviopetuspaketista vientihitti(Uutinen)
monista muovien ja muovin työstön lainalaisuuksista. Nyt Markuksen ”kappalekirjasto” on saanut merkittävää huomiota maailmalla. Tuote on pää...

PE ja PP - viemäriputkistojen käyttöiän odote on vähintään 100 vuotta(Uutinen)
stö TEPPFA selvitti yhteistyössä Wienin teknillisen korkeakoulun (TGM ) kanssa käytössä olevien PP ja PE- viemäriputkien jäljellä olevaa käytt...

Uudet materiaalit Alihankinnassa(Uutinen)
itysten joukko, joka osaa työstää eri menetelmin juuri sen toimivimman muoviosan asiakkaan tarpeisiin. Ilman uusien muoviratkaisuiden hallinta...

Muovi liittyy muihin materiaaleihin (Uutinen)
imijoiden välisessä yhteistyössä. Se on yksi ilmentymä siitä ketteryydestä ja innovatiivisuudesta, jolla oikeasti mennään eteenpäin. Kärhä ker...

Muovit: saatavuudessa vaikeuksia, hinnat taivaissa (Uutinen)
assa ja jopa satoja uusia työntekijöitä rekrytoimassa. Myönteistä käännettä ei Suomessa ole varaa menettää raaka-ainepulaan tai muuhun tekijää...

Muoviteollisuuden suhdanteessa paljon myönteisyyttä (Uutinen)
Suomessa kohti parempaa. Työnäkymät kohenevat vaikka rahoitus- ja raaka-aineet ovat hieman pullonkauloja alalle tehneetkin. Alkuvuotta 2015 k...

Muoviteollisuuden stipendi 2015(Uutinen)
lä arvosanoilla. Opinnäytetyönään hän laati ISO 14001 -standardin mukaisen ympäristökäsikirjan muovituotteita valmistavaan yritykseen. ...

CIPAD: Muovi on tämän vuosituhannen materiaali(Uutinen)
uusiksi huipputuotteiksi työstämään, kysyttiin useammassakin puheenvuorossa. Suomessa monet asiat on sangen järkevästi ratkaistu. Muovite...

Muovi auttaa opin tielle(Uutinen)
uomen muoviteollisuudessa työskentelee yli 12 000 ihmistä ja jokainen kotimainen hankinta on eduksi niin heille kuin koko Suomellekin. ...

Etsitkö tekijää muovituotteellesi?(Uutinen)
Uutta asiakasta ? Ideaa ? Työvälineen valmistajaa ? Tietoa, kauppaa, kaveria? No sitten Tampereelle 15.-17.9.2015 Suomen johtava teollisuude...

Käteviä muovituotteita kätevästi minne tahansa - netistä (Uutinen)
a yhdistettynä erilaisiin työkaluihin soveltuu erinomaisesti esimerkiksi lumenpudotukseen katolta, rännien puhdistamiseen lehdistä tai ikkunoi...

Muoviteollisuus ry:n puheenjohtaja Kimmo Kedonpää : Kaikki on kiinni ihmisistä(Uutinen)
odessa osallistutettu 120 työntekijää ja saatu 12 000 oivallusta toiminnan parantamiseksi. Kimmon ajatuksen ydin on se, että viimekädessä kaik...

Loista nyt – järkijälkeä kuluttajille (Uutinen)
een laitoksen nimi (esim. Työterveyslaitos) • käyttöohjeet • valmistaja • Heijastinliivi on tehokas näkymisen lisääjä esimerkiksi ulkoilijalle...

Viisikko sotkee meriä (Uutinen)
erosta ja näin luotaisiin työtä monin verroin veromenetystä enemmän Suomen maaseuduille...

Kimmo Kedonpää jatkaa Muoviteollisuus ry:n puheenjohtajana (Uutinen)
Suomen Käyttömuovi Oy Työvaliokunnassa vuonna 2016 ovat puheenjohtajiston lisäksi Erkki Lappi, Hanna Ristola ja Krister Sigfrids. Muo...

Muoviteollisuus yhä toiveikas muovipakkausten kierrätyksen suhteen(Uutinen)
npäin kierrätyksen kehitystyössä vaikka keräysjärjestelmä antaakin odotuttaa itseään. Muoviteollisuus ry:n jäsenyritykset ovat auttaneet Suome...

Vinyyli monessa mukana (Uutinen)
PVC:n pehmittimien kehitystyö on jatkuvaa, sillä PVC:lle on vaikea löytää korvaajaa. Oikea materiaali, oikeassa paikassa - vinyyliä tarvitaan...

BREXIT muokkaa muovimarkkinat uusiksi (Uutinen)
uko muun muassa taitavien työntekijöiden virta Euroopasta paikallisiin muoviyrityksiin ja rynnivätkö aasialaiset tilalle. Entä miten tulevat E...

Heijastin on välittämistä - itsestä, lemmikeistä, kaikista (Uutinen)
een laitoksen nimi (esim. Työterveyslaitos) • käyttöohjeet • valmistaja • Heijastinliivi on tehokas näkymisen lisääjä esimerkiksi ulkoilijalle...

Kansainvälinen muovituotteiden innovaatiokilpailu julistettu avatuksi(Uutinen)
tien tuotantoa tai kehitystyötä. Hakuohjeet ja tarkempi kuvaus englanniksi täältä ...

Muovikassisopimuksen pitää lisätä kierrätysmuovin käyttöä(Uutinen)
siä on Suomessa noin 580. Työvoimaa on yli 12 000. Tuotannon jalostusarvo on noin miljardi euroa ja osuus Suomen koko teollisuuden jalostusarv...

Lujitemuovipäivillä 2016 jälleen hyvä pöhinä (Uutinen)
ltiin myös nettipohjainen työkalu, jolla komposiitti- ja lujitemuovituotteelle saa laskettua helposti hiilijalanjäljen, mikä nykyään on tärkeä...

Syyskokous valitsi Muoviteollisuus ry:lle hallituksen vuodelle 2017(Uutinen)
äisyyden juhlavuonna omaa työtään nykyaikaisen ja vastuullisen kotimaisen muovituotevalmistuksen hyväksi. Muoviteollisuus ry:n hallitus...

Muovialoitteella hyvää tarkoitusta - Kielloilla tai rajoituksilla niitä ei saavuteta(Uutinen)
muoviteollisuuden kehitystyöllä. Näin tulee olla jatkossakin. Suomalainen muovikassi on kuluttajan halutessaan ostama käytännöllinen ja m...

Lausunto rakennuksen kosteusteknisen toimivuuden asetusluonnoksesta(Uutinen)
us ry ja sen putkijaoston työryhmä TR1 Hule- ja jätevesijärjestelmät toteavat lausunnossa, että luonnoksen mukaisessa asetuksessa rakennuksen...

Huomio haja-asutuksen talousjätevesien puhdistamiseen(Uutinen)
teollisuus ry:n puhdistamotyöryhmän jäsenyritysten edustajat tarjoavat apuaan haja-jätevesien käsittelyjärjestelmien valinnassa. Asiantuntijar...

Positiivisuutta muoviteollisuudessa - tilauksia saisi kyllä olla reilummin. (Uutinen)
ta yritystä ja yli 10 000 työntekijää. ...

Muovit esillä G20-kokouksessa heinäkuussa(Uutinen)
muassa ilmasto-, kauppa-, työllisyys- ja kehityspolitiikasta. Näissä kaikissa muoveilla on selkeästi mahdollistajamateriaalin rooli pyrittäess...

Muoviteollisuudessa hyvä draivi päällä(Uutinen)
t (alle 1,5 kk) ja ammattityövoiman puute on taas vahvasti noussut pullonkaulaksi vaikka rekrytointeja on koko ajan tehty lisää. Muoveja tarv...

Ihmisille oikeaa tietoa mikromuoveista (Uutinen)
su. Kunnon tutkimusta ja työtä varmasti tarvitaan, että epäpuhtaudet vesistöissämme eivät jatkossakaan pääse valloilleen. ...

Muoviteollisuusyritykset merkittäviä veronmaksajia Suomessa(Uutinen)
en merkitys alueellisesti työllistäjinä, veronmaksajina, vientitulojen tuottajina ja muutoinkin hyödyllisinä yrityskansalaisina on yhteiskunna...

Kyselyn tulos: Kunnissa arvostetaan päteviä muoviputkihitsaajia(Uutinen)
visten paineputkien liitostyöt teetetään yhä useammin todellisilla muoviputkihitsauksen ammattilaisilla. Kuntasektorin rakennuttajille, suun...

Tunnustusta oikeaan osoitteeseen(Uutinen)
in väkeä pitkäjänteisestä työstä. https://www.plastex.fi/ https://www.uudenmaanliitto.fi/vuodenyritys ...

Tärkeä tiistai Suomen muoviteollisuudessa(Uutinen)
ohjaamista mahdollistavan työehtosopimuksen seuraavalle 2-vuotiskaudelle. Paljon positiivisia asioita siis loksahteli kohdalleen. Syyskokouk...

Muoviyrittäjyys kiinnostaa kovasti (Uutinen)
rustava voima ja nykyinen työmarkkina-asioiden neuvottelijamme Erkki "Eki" Lappi on yksi heistä. Ekin ja Ekin Muovi Oy:n tarina on yksi hyvin...

Muovistrategia on tärkeä linjaus(Uutinen)
yös strategian toimeenpanotyössä. ...

Muovien oikeasta käytöstä tulee kertoa(Uutinen)
tykset ja muovien parissa työskentelevät jaksaisivat yhä Suomessakin väsymättä kertoa oikeaa muovitietoa, oikaista leviäviä virhekäsityksiä se...

Valoisaa kevään odotusta muovituotevalmistuksessa (Uutinen)
n toimeentulon yli 10 000 työntekijää. Yrityksiä on yli 500. Tärkeimmät täällä valmistetut muovituoteryhmät ovat pakkaukset, rakennustuotteet...

Uutta muovituotantoa maailmalle(Uutinen)
tai rakenteilla. Uusia työpaikkoja tulee rakennettaviin yksiköihin vähintään 1500. Vastaavia liikkeitä odotetaan lisää. Kovin olisi tervetu...

Tutustu Muoviteollisuuden vuosikatsaukseen 2017-2018 (Uutinen)
n, sen jaostojen ja yhteistyöryhmien keskeisimmät aktiviteetit. Tutustukaa ja tulkaa mukaan toimintaan. Yksittäisen yrityksen ääni ei aina nii...

Opas PE-putkia kaivamatta asentaville (Uutinen)
ijaoston ja FiSTT:n yhteistyönä laadittu taulukko antaa opastusta PE-putkityyppien ominaisuuksien vertailuun valittaessa putkituotteita asennu...

Kotimainen muoviteollisuus ajan hermolla(Uutinen)
o yli puoli vuotta EU:ssa työstettyihin kertakäyttötuotteiden uusiin ohjaustoimiin. Niiden tulosta kertoi meille viime syyskokouksessa 28.11...

Suomessa kannattaa kuluttajienkin lajitella muovipakkaukset(Uutinen)
n on ensiarvoisen tärkeää työtä - jonka suomalaiset tekevät hyvin! Suomessa kuluttajien on ollut mahdollista lajitella ja kierrättää muovipakk...

Brexit ja kauppasota sotkevat myös muoviteollisuutta (Uutinen)
muoviteollisuus vetää ja työlllistää maassamme hyvin. Tulevaisuuskuva ei kuitenkaan ole täysin vailla riskejä. Kansainvälistä kauppaa sekoitt...

Suomalainen muoviala on perinteitä ja pitkäjänteisyyttä(Uutinen)
kin yrityksillä ja niissä työskentelevillä ihmisillä. Muoviteollisuus ry onnittelee kaikkia muoviteollisuuden suomalaisia pitkän linjan ja sam...

I love muovi -kampanja YLEssä(Uutinen)
n veroista jälleenrakennustyötä. Meidän kaikkien pienistä lajitteluteoista kertyy suuri yhteisvaikutus,” painottaa I love muovi -kampanjan tuo...

#Ämpäristöteko 5.6.2019 #Plastprestation(Uutinen)
yös keräämällä kotisi tai työpaikkasi ympäristöstä ämpärillisen roskia ja toimittamalla ne kierrätykseen/roskikseen. #Plastprestationer på...

#Ämpäristöteko innoitti kuluttajat tuomaan kovamuovit kiertoon(Uutinen)
eh-dään jatkuvasti kehitystyötä, jonka myötä sekä biopohjaisten että uusioraaka-aineiden osuutta tuotteissa saadaan kasvatettua. Kotimaisen la...

Alkuvuonna ei vielä isoa mullistusta Suomen muoviteollisuuden kokonaistilanteessa (Uutinen)
onkin muuttaneet kotimaan työmarkkinalevottomuudet sekä maailmalla koronaviruksen vaikutukset, kenties myös Brexit. Tammikuussa 2020 julkais...

Koronavirus ja muoviteollisuus(Uutinen)
amaan yrityksiä ja niissä työskenteleviä pahimman yli. Keinovalikoimaa on suhteellisen paljon. Muoviteollisuus ry korostaa kuitenkin tavallist...

Muovialan koronakatsaus 6.4.2020. (Uutinen)
isteina ja teollisuutemme työllistämisen kautta. Haasteet ovat kaikkea muuta kuin vähäiset. Kuten koronan hoidossa, myös jälkihoidossa tarvits...

Muoviteollisuuden vilkkaat vuodet 2019-2020(Uutinen)
kohta kuusi vuosikymmentä työtään sen puolesta, että kotimaiset muovituotteet vastaavat parhaiten sekä muutoksiin että tasaiseen ihmisen eloo...

Korona korostanut kotimaisen muovituotevalmistuksen tärkeyttä(Uutinen)
lko häiriöttä ja ihmisten työn kautta turvannut selviytymistä sekä tulovirtaa, jolla Suomi toimii. Koronarajoitteita lievennetään ja puretaa...

Turvallista juhannusta - Trygg midsommar!(Uutinen)
ja edustanut sitä TEPPFAn työryhmissä vuodesta 2013 alkaen. ...

Ranskan ja Saksan muovipakkausalat varoittavat yhdessä ylisäätelystä (Uutinen)
it. Teemme tiivistä yhteistyötä arvoketjuhankkeissa, kuten Circular Plastics Alliancen puitteissa. Jotkin toimintasuunnitelmissa ilmoitetuis...

Muovituotteiden valmistus ei ole kustannustukitoimiala - miksi ihmeessä ?(Uutinen)
sseilta. Muoviteollisuus työllistää Suomessa yli 10 000 ihmistä ja alan yrityksiä on 530. ...

Vaikka alas painuu maa - muoviteollisuus se painaa vaan(Uutinen)
uuteen, mutta myös ammattityövoiman saantivaikeuksiin sekä melko harvinaiseen ilmoitukseen tarvikkeiden ja laitteiden puutteesta. Nämähän ovat...

Uusi vetytalous nostaa muovit aivan uudelle tasolle (Uutinen)
ävät mittavaa muovikehitystyötä laitteissa, standardeissa, tutkimuksessa ja innovaatioiden kautta. Toinen konkreettinen muutosalue tulee olem...

Tätä muovi tarkoittaa (Uutinen)
Ja kaikille, jotka Karin työtä edistivät ja veivät eteenpäin. Tästä on oikein hyvä jatkaa. Nyt tiedämme tarkoin, mitä muovi on ja mit...

Muovia peliin - Muovilove-peli julkaistu(Uutinen)
aisia muoviesineitä kuten työkoneen lokasuojia, kompostoreita, heijastimia tai vaikkapa pikkutarkkoja lääketeollisuuden tuotteita. Vastuulli...

Biomuovi-opas on julkaistu(Uutinen)
y ja se julkaistiin yhteistyössä Muoviteollisuus ry:n kanssa. ...

Luukku 18: Normit ja standardit - joulunakin taattua(Uutinen)
rdit ja normit ovat hyviä työkaluja kestävän kehityksen tiellä. Muoviteollisuuden standardeista voit lukea lisää sivulta . Elintarvi...

Luukku 22: Bio - mitä kaikkea biot tarjoavat? Sanasto ja opas bioon - ole hyvä!(Uutinen)
kaistiin 25.11.2020 yhteistyössä Muoviteollisuus ry:n kanssa...

Katteet kutistava kaksikymmentäyksi (Uutinen)
käyttövesi jäähdytykseen, työkoneiden polttoaineet ja niin edelleen. Yksi piinaava asia on merikonttipula. Kipeästi tarvittavia kontteja ei vä...

Itämeren tila riippuu meistä!(Uutinen)
itteissa yhteiseen hyvään työhön Suomessa. Muovi ja vesi kohdatkoot tulevaisuudessa vain hallitusti ja hyvää tuottaen. ...

Muovien saatavuudessa ongelmia (Uutinen)
ttinen hyväksyntä on ison työn takana. ...

Suomen muovihuolto hyvällä tasolla(Uutinen)
rmaalit huollot sekä muut työt. Sääolosuhteet USAssa ovat paremmat ja pysähtyneet petrokemian tehtaat siellä taas käynnissä. Haluamme rauhoit...

Muovituotevalmistus Suomessa päätti koronavuoden nousuun (Uutinen)
yhdessä kaikki kotimaiset työpaikat, oikeat materiaalit ja yrittämisen hengen. Tarvitsemme oikeat muovit oikeaan paikkaan. ...

Suomen muoviteollisuus veti alkuvuoden aika lailla täysillä(Uutinen)
isesti normaalia pidempi. Työntekijöitä alalle edelleen tarvittaisiin lisää. Viennin 3 kk:n näkymät ja yleissuhdannetunnelmat hitusen heikken...

Putkijaoston tietosivu PE-paineputkimateriaaleista ja -tuotteista(Uutinen)
valmistukseen ja helppoon työstöön ovat tehneet polyeteenistä käytetyimmän muovilajin ja yleisen myös muovisten paineputkien materiaalina. PE...

Muovit pärjänneet katastrofeissa - lieventäneetkin niitä(Uutinen)
lmistamaan lähes kaikilla työstötekniikoilla muovituotteita, kaikkiin tarpeisiin. Tuotamme täällä runsaan 1% EU:n muoveista, mutta jatkojalost...

Vastuullinen muoviteollisuus(Uutinen)
onkreettinen vastuullisuustyönsä esimerkiksi on. Vastuullisuus on Joensuun seudun muovialan yrityksissä näkyvästi pinnalla ja vastuullisuu...

Mitä kuuluu loppuvuoteen muoviteollisuus?(Uutinen)
-aste on edelleen korkea. Työvoiman saanti on yhä paheneva pullonkaula. Vuodesta 2022 on hyvin vaikea ennustaa mitään, vaikka yrityksissä tule...

Rakentamisen muovituotteiden GD etenee(Uutinen)
yritys tekee vastuullista työtä ja tukee kiertotaloutta myös teoilla. Ympäristöministeriö kampanjoi näkyvästi sitoumuksesta ja sen tekijöistä...

Muovikomposiittijätteen kierrätystä testataan KiMuRa -hankkeessa(Uutinen)
in Oy, Muovilami Oy, Muovityö Hiltunen Oy, NCE Oy ja Patria Aerostructures Oy. Tämän lisäksi Finnboat ry ja Suomen Tuulivoimayhdistys ry edust...

Katapulttimainen nousukehitys ei ole hyväksi(Uutinen)
tarpeita: Raaka-aineita, työvälineitä, energiaa ja rahteja, jopa pakkaustarpeita. Euroopan raaka-ainetoimittajat ovat ilmoittaneet kvartaal...

Muoveilla päästään vuosi ja toinenkin eteenpäin kohti parempaa(Uutinen)
ituotevalmistajaa, kaikki työstömenetelmät ja runsaasti osaamista. Kotimainen muovien valmistus on ollut koko ajan häiriötöntä eikä esim Venäj...

Muoviteollisuus ry vetoaa toimivan sähkönsaannin puolesta (Uutinen)
elemään omaa tuotantoa ja työaikaa sähkön hintaheittelyn mukaan. Tällainen ei ole lainkaan ongelmatonta ja voi heijastua etenkin toimitusvarmu...

Muoviteollisuuden suhdannekehitys vuotta 2023 kohti(Uutinen)
edelleen pulaa osaavasta työvoimasta, mutta henkilöstön lisäysmittari näyttää pyöreää nollaa. Mittavat rekrytoinnit eivät oikein ole tällaise...

Kauhujen vuosi 2022 jää taakse - Mitä odottaa edessä? (Uutinen)
kustannustekijää. Ne myös työn hinnan ohella ruokkivat inflaatiota. Suomessa muovituotevalmistus kohtaa paljon samoja haasteita kuin muuall...

Wiitta Oy on vuoden ruiskuvalaja (Uutinen)
edote 26.1.2023 klo 10.00 Työvälinepäivät Jyväskylässä 2023 ...

Muoviteollisuuden alkuvuosi 2023(Uutinen)
si ohitetulta. Fyysistä työtä muovituotevalmistuksessa edelleen tarvitaan suhteessa merkittävästi ja sen hinta tunnetusti nousee nyt 2023-24...

Tie auki kohti hyvää muovista huomista Suomessa(Uutinen)
tty, sähköä riittää taas, työrauha sovittu useimmille aloille. Koittaako talouden kevät nyt? Miltä näyttää maamme muoviteollisuuden, yli 10 00...

#Ämpäristöteossa kerätään kovia muovituotteita 5.6.2023(Uutinen)
st OY, Muovipoli Oy, Muovityö Hiltunen Oy, Okartek Oy, Orthexgroup, Oy Plastex Ab, Oy Primo Finland Ab, Satatuote Oy, Solvay Chemicals Finland...

Hei-JASTI-n! Ole loistava! Harry Potterin näkymättömyysviitta ei suojaa liikenteessä. Käytä heijastinta!(Uutinen)
een laitoksen nimi (esim. Työterveyslaitos) • käyttöohjeet • valmistaja • Heijastinliivi on tehokas näkymisen lisääjä esimerkiksi ulkoilijalle...

Suomalaisen muovituotevalmistuksen toimitusvarmuus pitää(Uutinen)
Jatkuvuus ja kotimainen työ on yhteinen asiamme. ...

Varautuminen lakkoon menossa(Uutinen)
24 maata halvaannuttavaan työntekijöiden poliittiseen lakkoon monin keinoin. Teemme varastoon ja ennalta kaikki mitä on mahdollista. Siirretää...

Muovituotevalmistuksessa vaimeahko kysyntätilanne - odotusta paremmasta(Uutinen)
nnebarometri ja 26.1.2024 työvälinepäivillä esitetyt Teknologiateollisuuden näkymät ennustavat hitusen parempaa ainakin loppuvuodesta. Tila...

PE-putkien hitsausoppaat uudistettu(Uutinen)
ovat pohjoismaisen yhteistyön tuotteita, joiden suomenkieliset versiot ovat putkijaoston laatimia. Oppaat ovat saavuttaneet suuren suosion mu...

Kotimainen muovipakkausten lajittelu ja kierrätys ylös(Uutinen)
et laajamittaisesta yhteistyöstä muovipakkausten kierrätyksen vauhdittamiseksi. Tällaisia toimia maamme tarvitsee. Ei ole mitenkään kestävää...

Lujitemuovin vesihöyrynläpäisy(Tietopankki)
artsien valinta ja osaava työ. Tehdasvalmisteiselle valmisrakenteelle on helpompi saada jokin tutkimuslaitoksen lausunto tiiviydestä haluttaes...

Kelpaamaton tuoteinnovaatio(Tietopankki)
n katkaisee puun, jolloin työmäärä ja torjunta-aineen käyttö minimoituvat, ympäristökuormitus minimoituu, talousmetsän tila kohenee. Kaikki vo...

Komposiittirakenteet(Tietopankki)
imee kosteutta ja muovin työstölämpö ei saa toisaalta lähestyä puun hiiltymistä. Sekoittamisen voi tehdä normaalissa sekoitusekstruuderissa...

Medikaalikäyttöön sopivia muovilaatuja?(Tietopankki)
lojen valmistuksen kehitystyön kuvauksia, joissa käytännössä on pitänyt testata lopputuote useilla kymmenillä eri muoveilla, migraation, ärsyt...

Muovipakkaukset(Tietopankki)
teiden suojina leluissa, työkaluissa, jopa ilotulitteissa. PVC:n etu on monipuolisuuden ohella kirkkaus, lujuus, (hapen) huono läpäisevyys el...

Polypropeenin käyttö Suomessa(Tietopankki)
Hei, tarvitsisin opinnäytetyöhön eri muovimateriaalien käyttömääriä Suomen muoviteollisuudessa. Esimerkiksi paljonko käytetään polypropeenia?...

hammasharjan valmistus(Tietopankki)
tiprosessinaan kaiken sulatyöstön jälkeen. Ne eivät siis missään nimessä ole samaa muovia kuin kahva eikä harjan runkokaan kahvoineen enää ole...

muovilaatujen merkinnät(Tietopankki)
hjinä ja puhtaina käyvät. Työtä tehdään koko ajan myös sen puolesta, että nro 3 saadaan pakkausten keräykseen. Eipä sitä kylläkään juuri pakka...

Bakeliitti(Tietopankki)
neita irrallaan. Isoenoni työskenteli 1930-luvulla lentokonetehtaalla ns. bakeliittipoikana kantaen fenolia avoastioissa, mikä ilmeisesti tuho...

Salaatinkastikepullo PE-HD(Tietopankki)
lempi kuin lakimiehen tai työaikanne...

Muovituotteiden kierrätys(Tietopankki)
unnat ja paikalliset suojatyöpaikat, järjestöt ja muutkin ovat perustaneet paikallisia muovien erilliskeräilyjä, joissa voidaan ottaa muitakin...

Muovin lujuus kierrätyksessä(Tietopankki)
nen uudelleenlämmitys- ja työstökerta aiheuttavat pieniä muutoksia. Yleensä neitseellisetkin muovit on jo "kierrätetty" eli sulatettu ja seost...

Muoviset likööripullot(Tietopankki)
sa irrottaa ensin jollain työkalulla? Likööri ostettu alunperin Virosta, joten eivät kelpaa pullonpalautukseen. Olishan se varmaan hyvä ottaa...

eri merkkisten muovien uusiokäyttö(Tietopankki)
i! Teen juuri kemian muovityö tehtävää ja minulle heräsi kysymys: Mitä eri merkkisillä muoveille tehdään uusiokäytössä elikkä mitä niistäesime...

Miten selvitämme muovilajin(Tietopankki)
attavat tehdä jopa oppilastyönä niillä tunnistuksia harjoitustehtävinä...

Käännös sanalle "viscoplastic"(Tietopankki)
lymeerisasiantuntijan pientyöryhmässämme tässä osanneet konkretisoida...

vhs(Tietopankki)
nensa. Jos niitä jonnekin työpajaan tai muualle todella isoja määriä yhtä sorttia kerääntyisi, voisi ajatella juuri kotelon ottamista erilleen...

PET-pullot(Tietopankki)
PET-virvoitusjuomapulloja työstetään Suomessa? Alusta asti? PET-rakeista? Aihioista? Jos PET-muovi valmistetaan alusta saakka Suomessa, missä...

Kovamuovin kierrätys yrityksessä(Tietopankki)
ierrätys yrityksessä Hei! Työskentelen Oulun yliopistolla. Onko yritysperäiselle kovamuoville (mm. käytöstä poistetut laboratorioiden mitta-as...

kierrätys?(Tietopankki)
kierrätys? Hei! Olen työpaikallani miettinyt aloitetta muovitaskujen uudelleenkäyttöön liittyen, niitä kun tulee käsittämättömät määrät. Osa t...

merkinnät(Tietopankki)
merkinnät Hei. Tarkistan työpöydällä olevaa, uutta HDPE valmisteista tuotetta. Muoviin painetut "kellothan" osoittaa valmistus vuotta ja kuuka...

Ekstruusio(Sanastosana)
uusio Suulakepuristus tai -pursotus. Työstömenetelmä, jossa kuuma muovi pursotetaan muodon antavan suulakkeen läpi. Näin syntyvät esimerkiksi...

RTM(Sanastosana)
ineinjektio, on lujitemuovien työstömenetelmä, jossa hartsi injektoidaan lujitteisiin käyttäen yli- ja alipainetta...

EuPC(Sanastosana)
an Plastics Converters. Yhteistyöjärjestö www.plasticsconverters.eu...

Tyhjiömuovaus(Sanastosana)
lmalla kuplaksi. Samanaikaisesti koneen työkalupöytä missä on muotti nostetaan ylös kuplan sisään. Tämän jälkeen kuplasta imetään ilma pois al...

PVDF(Sanastosana)
amista. PVDF:n hitsattavuus ja työstettävyys ovat hyvät ja sen tyypillisimmät käyttökohteet ovat prosessiteollisuuden putkistot ja säiliövuora...

Polyeetteri(Sanastosana)
n lukuisia erilaisia ja niitä voidaan työstää monin eri tavoin kuten leikkaus, stanssaus, laminointi ja liimaus...

VTT ja Amerplast Oy mukana muovikassin eurooppalaisessa kehitystyössä (Uutinen)
Kotimainen teollisuus ja tutkimus mukana parantamassa eurooppalaisten muovikassien ympäristö-ominaisuuksia suomalaiselle tasolle. Eurooppalai...

Muovi-ilmiö(Sivu)
Virikekooste Muovi-ilmiö kertoo polymeereistä ja muoveista. Virikekoosteen faktatietojen avulla voit helposti rakentaa omia projekteja ...

Lausunnolla olevat standardit(Sivu)
Kansalliset standardit Puhtaasti kansallisia SFS-standardeja ei lausuntokierroksella. Eurooppalaiset standardit ...

Ammattikorkeakoulut ja yliopistot(Sivu)
Ajankohtaista koulutustietoa muovialalle löydät: Ammattikorkeakouluissa (insinööri AMK) ...

Palvelupalaute(Sivu)
...

kjkys(Sivu)
Miten helppoa tai hankalaa on rekrytointi komposiittialalla? Vastaa kyselyymme....

Henkilöstö(Sivu)
Muoviteollisuus ry:n twittertili on @Muoviteollisuus Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@chemind.fi...

Putkijaoston julkaisut(Sivu)
Julkaisuista voit löytää tietoa muoviputkijärjestelmistä sekä niiden sertifioinnista. Löydät myös muoviputkien asennusohjeita, muoviputkien ki...

Lasikuitutullit (Sivu)
Tasoitustulli 12.6.2020 otetaan käyttöön lopullinen tasoitustulli tuotaessa Kiinan kansantasavallasta ja Egyptistä peräisin olevia jat...

Jäsentapahtumat(Sivu)
Tarjolla on seminaareja, messuja, teemapäiviä sekä muita tapahtumia, jotka edistävät verkostoitumista muovialalla ja tuovat uutta tietoa jäsen...

Jaoston yritykset(Sivu)
Komposiittijaoston jäseniä on kaikilta lujitemuovialan osa-alueilta....

UPSKILL Erasmus projektin tarina(Sivu)
WP 1: ESIKARTOITUS koulutustarjonnasta ja koulutuskysynnästä Jokaisessa maassa tehtiin esikartoitus ammatillisen koulutuksen sisällöstä ja ta...

Tiedotteet ja kannanotot(Sivu)
<div id=\"embedded-pressroom-subscription\" data-publisher=\"1857\" data-subscribe=\"type=PR\"> <script type=\"text/javascript\" src=\"...

Julkaisut aakkosjärjestyksessä(Sivu)
...