Kuva: Pipelife Finland OyMuoviosia lähdössä kierrätykseen

Uusiomuovijaosto

Muovin voi käyttää uudelleen, kierrättää tai hyötykäyttää

Uusiomuovijaosto

Uusiomuovijaosto tuo yhteen muovialan eri tahot, jotka ovat aktiivisesti tekemisissä kierrätyksen kanssa.

Toiminta

Muoviteollisuus ry:n uusiomuovijaostoon ovat järjestäytyneet Suomen teolliset muovin kierrättäjät ja siitä liiketoiminnasta kiinnostuneet yritykset. Mukana on myös uusiomuovin käyttäjiä eli tuotteiden valmistajia.

Muovien kierrätys elää varsin kiinnostavaa ajanjaksoa. Aihetta pidetään paljon esillä päätöksentekoelimissä. Muovienkin osalta Euroopan unioni haluaa kehittyä enemmän kierrätysyhteiskunnaksi. Jätteitä ei tulisi enää syntyä aiempaan tahtiin ja juuri kierrätys koetaan siinä tavoitteessa ensisijaiseksi väyläksi. Ja tavoitteet halutaan asettaa korkealle.

Unioni, joka nyt kierrättää keskimäärin alle kolmanneksen muovijätteestä, pyrkii vähintään kaksinkertaistamaan muovien kierrätyksen seuraavan 10 vuoden aikana. Myös Suomessa vuoden 2016 jälkeen ei enää muutamaa poikkeusta lukuunottamatta ole hyväksyttyä viedä muoveja jätteenä kaatopaikalle.

Haasteet ovat isot. Muovien kierrätystä halutaan, mutta sitä toisaalta rajoittavat monet tekijät. Myös jätteiden energiahyödyntäminen on kovan kasvun alue maassamme. Ongelmaksi saattavat muodostua asiakasalueet, joissa energia- ja materiaalihyödyntäminen kohtaavat.

Uusiomuovijaoston kokouksissa käydään läpi alan ajankohtaisuuksia eri näkökulmista.

Käytännössä uuden kestävän liiketoiminnan luominen muovinkierrätyksen ympärille on hyvin haasteellista ja vaikeastikin toteutettavissa. Jätealueen liiketoimintaan on tullut paljon uusia velvollisuuksia, säätelyä ja valvontaa, mikä nostaa kokonaiskustannuksia sekä saattaa pudottaa etenkin pieniä järjestäytymättömiä toimijoita pois. Jaostossa saa tukea ja tietoa tulevaan. Mm. kansallinen muovitiekartta luo raamit myös uusiomuovitoiminnalle.

Yhteyshenkilöt

Vesa Kärhä
Toimitusjohtaja
vesa.karha a plastics.fi


Vuodesta 2018 lähtien uusiomuovi- ja pakkausjaostojen kokoukset on yhdistetty. Muovipakkausmarkkinoiden nopeat edistysaskeleet ja uudet tiedot saadaan siirrettyä käytäntöön ripeästi. Ilmoittaudu mukaan toimintaan www.plastics.fi/jasenviestit

Upskill opiskelijan kirjoista voit lukea lisää kestävästä kehityksestä ja muoveista

Kirja 4 Kestävä kehitys
567KB, päivitetty 21.9.2021
Kirja 11 Muovimateriaalit
1.2MB, päivitetty 7.2.2022

Lisää koulutusaineistoa löytyy Muovitietoa sivuilta tai www.plastics.fi/erasmusupskill