Kuva: Hella Lighting Finland OyLedvalo

Standardointi

Takaa muovituotteiden laadun ja yhteensopivuuden

Muoviteollisuus ry on SFS ry:n toimialayhteisö (TAY)

Muoviteollisuus ry on aktiivisesti mukana standardoinnissa tarkoituksena seurata ja vaikuttaa eurooppalaiseen ja kansainväliseen standardointiin painottaen asioita, jotka vaikuttavat Suomen kilpailukykyyn lyhyellä ja pitkällä aikavälillä.

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry on standardoinnin keskusjärjestö Suomessa. SFS on riippumaton, taloudellista voittoa tavoittelematon yhdistys.

Toimialayhteisö on organisaatio, joka harjoittaa standardointitoimintaa tietyllä erikseen määritetyllä alalla. Se laatii SFS-standardeja yhteistyössä SFS:n kanssa. SFS ja sen toimialayhteisö sopivat keskinäisestä yhteistyöstä ja työnjaosta. Toimialayhteisö huolehtii oman toimialansa standardoinnista itsenäisesti.

SFS ja toimialayhteisöt yhdessä huolehtivat siitä, että Suomeen luodaan standardikokoelma, joka vastaa maan tarpeita ja sisältää kansainvälisten ja eurooppalaisten sopimusten edellyttämät kansalliset standardit.

Muoviteollisuus ry:ssä aktiivisia jaostoja standardoinnissa ovat esimerkiksi Putkijaosto, Kaukolämpöjaosto, Komposiittijaosto ja Päällystejaosto.

TAY-yhteyshenkilö:
Pirjo Pietikäinen
pirjo.pietikainen(at)plastics.fi

Osallistuminen standardointiin on avoin kaikille sidosryhmien edustajille.

Standardointityöhön osallistuvat henkilöt sitoutuvat noudattamaan standardointiryhmän toimintasääntöä ja siinä kuvattua standardointiaineiston jakelua ja tekijänoikeuksia koskevia ehtoja.


Sitoutumislomake standardointiin

ISO logo

CEN logo

SFS 2019