Kuva: Uponor Suomi OyMuoviputket

Ajankohtaista

Muoviteollisuuden uutisia sekä tiedotteita, tapahtumia ja uutiskirjeitä

Puhdistamotyöryhmän uutiskirje 2/2015 - paluu 60-luvulle?

Juuri julkaistun ohjelmansa perusteella maamme uusi hallitus näyttää pyrkivän edistämään hajajätevesien käsittelyssä 1960-luvulta tuttuja käytäntöjä ja tuloksia. Tavoitteena vaikuttaa olevan juuttuminen vanhojen sakokaivojen aikaan, joka näkyy mm. rehevöityneinä lähivesinä, happikadon aiheuttamina kalakuolemina ja saastuneina talousvesikaivoina.

Hallitusohjelman tavoitteet osin ristiriitaisia
Hallitusohjelmassa on asetettu tavoitteeksi vesistöjen kuntoon saattaminen ja puhtaaseen veteen liittyvien elinkeinojen edistäminen sekä hajajätevesiasetuksen lieventäminen vapauttamalla suuri osa haja-asutusalueiden kiinteistöistä talousjätevesien käsittelyvelvoitteista. Näiden tavoitteiden ristiriitaisuudet uhkaavat murentaa kansalaisten ja elinkeinonharjoittajien uskoa suomalaisen oikeusjärjestelmän takaamaan yhdenvertaisuuteen ja luottamuksensuojaan. Näyttää siltä, että hallitus pyrkii edistämään hajajätevesien käsittelyssä 1960-luvulta tuttuja käytäntöjä ja niiden huonoja tuloksia. Tavoitteena vaikuttaa olevan juuttuminen vanhojen sakokaivojen aikaan, joka näkyy mm. rehevöityneinä lähivesinä, happikadon aiheuttamina kalakuolemina ja saastuneina talousvesikaivoina. Aikoja sitten riittämättömiksi todetuilla vanhoilla keinoilla eivät vesistöt tule kuntoon eivätkä alan elinkeinot edisty.

Itämeren pelastamiseen tarvitaan myös hajajätevesien käsittelyä
Hallituskauden tavoitteeksi on asetettu vesistöihin kulkeutuvan humuksen ja ravinteiden määrän vähentäminen ja Itämeren tilan parantaminen laajassa yhteistyössä. Näihin tavoitteisiin olisi linjakasta kytkeä myös tehokas haja-asutusalueiden jätevesien käsittely. Hajajätevesiasetuksen toimeenpanon pitkittyminen on luonut poliittisen paineen, jonka seurauksena hallituksen politiikassa kaavailtu lievennys on vahvasti ristiriidassa aiemmin annettujen kansainvälisten sitoumusten (HELCOM) ja jo saavutetun ympäristön suojelun tason kanssa. Hajajätevesiasetusta ei siis tule hallituksen aikomalla tavalla lieventää vaan asetuksen toimeenpanoa tulee kehittää mm. nykyiset poikkeusmahdollisuudet tehokkaasti hyödyntäen.

Haja-asutusalueillakin on elinkeinoelämää ja työllistämistarpeita
Haja-asutusalueiden jätevesien puhdistaminen on jo vuosia ollut ongelmallinen elinkeino laitteita valmistavien yritysten sekä asennus-, huolto- ja suunnittelupalveluita tarjoavien pienyritysten näkökulmasta. Toistuvat muutokset lainsäädännössä ovat murskanneet monen yrittäjän edellytykset elinkeinotoiminnan harjoittamiseen. Mittavat tuotekehitysinvestoinnit viimeisen 20 vuoden ajalta uhkaavat valua hukkaan lainsäätäjän toistuvasti pyörtäessä aiempia päätöksiään. Päättäjien tulisikin vihdoin nähdä hajajätevesienkin puhdistaminen panostamisen arvoisena Cleantech- ja Greentech-teknologioita soveltavana toimialana.

Puhdistamotyöryhmä vetoaa hajajätevesiasetuksen puolesta
Muoviteollisuuden puhdistamotyöryhmä vetoaa hajajätevesiasetuksesta päättäviin, jotta he tekisivät yhteistyötä asiantuntijoiden kanssa, arvostaisivat ympäristön puhtautta ja säädösten jatkuvuutta sekä tunnustaisivat myös päätöksenteon nopeuden ja avoimen tiedottamisen merkityksen. Ryhmä kantaa huolta kansalaisten yhdenvertaisen kohtelun ja luottamuksensuojan puolesta sekä erityisesti niiden oikeudentuntoisten kansalaisten puolesta, jotka ovat jo nykyisen lainsäädännön vaatimukset täyttäneet. Hajajätevesiasetuksen pitäminen ennallaan on oikeudenmukaisuutta, josta myös ympäristö kiittää.

Lue lisää meistä tietosivultamme Puhdistamotyöryhmä

Lisätietoja:
Puhdistamotyöryhmän sihteeri ja Muoviteollisuus ry:n putkijaoston asiamies Kari Kuivalainen
puhelin 040 8439 425, sähköposti kari.kuivalainen a plastics.fi