upload_4beef62_erasmus_upskill_consortiumpp.png

UPSKILL Erasmus+

UPSKILL-projekti luo oppimateriaaleja yksivuotisen muovien työstökoneen käyttäjän koulutukseen. Valmis koulutusohjelma tukee oppilaiden, aikuisopiskelijoiden ja työssäoppijoiden ammatillista pätevöitymistä. Lisäksi opistojen, oppilaitosten ja teollisuuden koulutukseen saadaan yhtenäistä opetusaineistoa. Projektin osallistujamaiden kesken myös ammatillinen liikkuvuus helpottuu!

Erasmus+ UPSKILL maalissa vaikka korona sotki aikatauluja

Projektin vaiheet lyhykäisyydessään alla.

WP 1: ESIKARTOITUS koulutustarjonnasta ja koulutuskysynnästä
Jokaisessa maassa tehtiin esikartoitus ammatillisen koulutuksen sisällöstä ja tarjonnasta. Vastaavasti kyseltiin minkälaisia odotuksia koulutuksen suhteen muovituoteteollisuudella oli kussakin maassa.

WP 2: AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPINTOSUUNNITELMA
Esikartoituksen perusteella luotiin yhteinen opintosuunnitelma käytettäväksi kussakin projektiin osallistuvassa maassa.

WP 3: OPPIMATERIAALIT AMMATILLISIIN KOULUTUKSIIN

Tässä vaiheessa luodaan oppimateriaaleja, jotka julkaistaan projektin loppuvaiheessa. Oppimateriaalit ovat vapaasti kaikkien halukkaiden käytettävissä.

WP 4: PILOTTIVAIHE
Kussakin osallistujamaassa pilotoidaan koulutusohjelmaa eritasoissa opiskelijaryhmissä koronarajoitusten puitteissa kevään/syksyn 2020 aikana.

Koulutusmateriaalit on nyt julkaistu. Oppilaan aineistot suomeksi löytyvät Oppimateriaalit -sivustolta.

Opekirjan kansi Oppijan kirjakuvitus

Opettajan aineistot tilaat tästä

Erasmus+ Upskill projektissa tavoitteena oli luoda oppimateriaalikokonaisuus yksivuotisen muovien työstökoneen käyttäjän koulutukseen. Työn valmistuttua aineistoa paremmin kuvaava nimi olisi Muovituotannon työntekijän koulutusmateriaali. Voit ladata nämä oppimateriaalit opetuskäyttöösi ilmaiseksi. Tarvitsemme projektin seurantaa varten tilastotietoja käyttäjistä. Voit tutustua tietosuojalausekkeeseen. Emme käytä yhteystietojasi markkinointiin. Kun olet täyttänyt lomakkeen, saat tietokoneen/mobiililaitteen ruudulle linkin sivustolle, josta voit ladata oppiaineistot. Otamme mielellään vastaan kommentteja ja ajatuksia oppiaineistosta pirjo.pietikainen@plastics.fi. Vastaavat oppilaiden kirjat löytyvät kohdasta www.plastics.fi/muoviopitPakollinen kenttä