Kuva: Hella Lighting Finland OyLedvalo

Jaostotoiminta

Kohdennettua muovituotetukea yrityksille

Jaostot - toiminnan ydin

Jaostot ovat alakohtaisia ryhmiä, joissa edistetään alan sisäistä yhteistyötä ja otetaan kantaa kollektiivisesti tärkeisiin asioihin.

Jaostot ovat Muoviteollisuus ry:n toiminnan ydin. Näissä tehdään alan tai intressiryhmän sisäistä yhteistyötä merkittävissä alakohtaisissa asioissa. Tärkeitä asioita ovat esimerkiksi imagon nostatus, lainsäädäntöön vaikuttaminen, kierrätys- ja jätekysymykset, standardointi ja harmonisointi sekä tiedottaminen ja muu viestiminen yhteisen asian puolesta.

Jaostot seuraavat aktiivisesti alan kehitystä ja tapahtumia ja jaostoilla on käytössä asiamies, joka pitää jaoston jäseniä ajan hermolla liittyen alan kehitykseen. Jaostot toimivat useimmiten omalla budjetilla, joka perustuu jäsenyritysten jäsenmaksuun. Jaoston hallitus määrittää vuosittain jäsenmaksun suuruuden, toiminta on voittoa tavoittelematonta.

Jaostoja perustetaan Muoviteollisuus ry:n jäsenten tarpeiden ja resurssien mukaan. Tällä hetkellä Muoviteollisuus ry:ssä ovat seuraavat jaostot toiminnassa:

Jaostot
JaostoJäsenyrityksetToiminta
PutkijaostoSuomessa toimivat muoviputkijärjestelmiä valmistavat yrityksetStandardisointi, harmonisointi, sertifiointi, yhteinen viestintä, muoviputkien hitsaus, pienpuhdistamojen huolto, pohjoismainen ja euroopanlaajuinen yhteistyö (mm. TEPPFA ja Nordiska Plaströrgruppen NPG), alan trendien seuraaminen
KomposiittijaostoSuomessa toimivat lujitemuovituotteita, -raaka-aineita ja lisäaineita välittävät, myyvät ja valmistavat yrityksetStandardisointi, projektiasiantuntijuus (LUMI-hanke), Lujitemuovipäivät, pohjoismainen ja euroopanlaajuinen yhteistyö (mm. EuCIA), alan trendien seuraaminen
UusiomuovijaostoSuomessa toimivat muovia kierrättävät tai kierrätyksen kanssa tiiviissä tekemisissä olevat muovialan yrityksetJätelainsäädäntö, kierrätys, uusiokäyttö ja hyötykäyttö, euroopanlaajuinen yhteistyö (EuPR), alan trendien seuraaminen
PakkausjaostoSuomessa toimivat muovipakkauksia valmistavat yrityksetLainsäädäntö, elintarvikesäädökset, viestintäkampanjat (mm. Aika Pakkaus!), alan trendien seuraaminen
PäällystejaostoSuomessa toimivat muovisia päällysteitä valmistavat yrityksetStandardisointi
VinyyliryhmäSuomessa PVC tuotteita valmistavat ja myyvät yrityksetLainsäädäntö, jäteasiat kuten 2016 kaatopaikkakielto, alan trendien seuraaminen, VinylPlus - Recovinyl - Vinyloop
KaukolämpöjaostoSuomessa kaukojäähdytys- ja kaukolämpöjohtoja valmistavat yrityksetStandardisointi ja laadunvarmistus yhteistyössä Energiateollisuus ry:n kanssa
RuiskuvalujaostoPerustamiskokous 5.11.2015 www.plastics.fi/fin/organisaatio/ruiskuvalujaosto/