Kuva: Ekin Muovi Oy & WinWind LtdTuulivoimat

Muovit ja ympäristö

Muoviton ihmiskunta olisi todella kestämättömällä kehitysuralla

Muovien kierrätys

Muovi on arvokas ja hyödyllinen raaka-aine, jonka voi käyttää uudestaan. Muovien hyödyntäminen jätteenä on edennyt pitkin harppauksin Suomessa.

Kierrätys on yleisnimitys prosessille, jossa pyritään uudelleenkäyttämään jo käytössä olleita materiaaleja. Muovien kierrätyksessä on kyse koko prosessista, jossa muovit ensin kerätään (logistiikka), sitten käsitellään sopivaan muotoon (lajittelu) ja tämän jälkeen joko uusiokäytetään materiaalina (materiaalikierrätys) tai hyötykäytetään energiana (poltto). Yleisimmillä muoveilla on oma materiaaliluokitus, joka näkyy oikealla olevassa kuvassa. Tätä luokitusta voidaan käyttää kerättäessä muoveja kierrätystä varten.

Euroopan unionin asettaman jätehierarkian mukaan jätteitä tulisi vähentää seuraavassa arvojärjestyksessä (ns. 4R sääntö):
  • Vähentäminen (reduce)
  • Uudelleenkäyttö (reuse)
  • Kierrätys (recycle)
  • Hyötykäyttö (recovery)

Muoveissa on onnistuttu vähentämään materiaalinkäyttöä huomattavia määriä viime vuosikymmenten aikana, tiettyjä tuotteita on onnistuttu keventämään jopa 70 %. Muovista voidaan valmistaa tuotteita, jotka soveltuvat käytettäväksi kymmeniä ellei satoja vuosia. Muovi soveltuu hyvin kierrätykseen eikä sen prosessoiminen uudestaan vaadi paljon energiaa. Muovin energiarvo on lähes öljyä vastaava, jolloin siitä voidaan poltettaessa saada ihmisille välttämättömiä tuotteita kuten sähköä tai lämpöä.

Muovi sopii erinomaisen hyvin kierrätettäväksi. Siksi onkin tärkeää, että muovialan kierrätystä kehitetään kattavaksi ja kustannustehokkaaksi.

Jätteistä tulee aina pitää huolta, riippumatta niiden materiaalista. Muoviakaan ei saa hylätä luontoon. Ehkä muovituotteiden edullisuus saa luonto- ja ympäristöarvoista piittaamattomat ihmiset jättämään luontoon muiden jätteidensä lisäksi myös hyvin palvelleen muovituotteen. Muovi sinänsä ei aiheuta ympäristöongelmia. Muovituotteiden oikealla käytöllä voidaan päinvastoin ratkaista paljon ongelmia. Muovista voidaan tehdä toimivia jätevesijärjestelmiä, suojata tuotteita pilaantumiselta, kasvattaa hyötykasveja pienemmällä veden ja torjunta-aineiden kulutuksella ja niin edelleen.

Muovi on arvokas raaka-aine myös varsinaisen käyttönsä päätteeksi. Lähes kaikki muovijäte on hyödynnettävissä monin tavoin energiana tai materiaalina.

Lisätietoa muovipakkausten kierrätyksestä www.sumi.fi ja sumi.fi/pakkaus-kiertaa/kotitalouksien-pakkaukset-kiertoon-jatteiden-lajittelu-ja-kierratys/

Lue lisää muovien kierrätyksestä www.muovikuuluukiertoon.fi

Kokemuksia muovien kierrätyksestä FB:n Muovikierrätin-ryhmässä.

#Ämpäristöteko 2019-2023 keräsi kuluttajilta kovamuovisia tuotteita materiaalikierrätykseen melkein 60 000 kiloa.

Helppo muistisääntö kuluttajille: mitkä muovit keräysastiaan?


1) onko se pakkaus
2) onko se muovia
3) onko se puhdas (ei öljyä, marinaadia, nesteitä jne.)

Laita muovipakkausten keräysastiaan!

Tarkempia ohjeita löytyy myös www.uusiomuovi.fi/kuluttajille

Avainsanat Kierrätys, kolmiomerkki, materiaalimerk, Muovien kierrätys, Muovien materiaalimerkit, muovimerkit, Muovimerkki, Muovipakkaus, PE-HD, PE-LD, PET, PP, PS, PVC, Öljy

Luokitus

1. Polyeteenitereftalaatti PET
2. Korkeatiheyksinen polyeteeni PE-HD
3. Vinyyli tai PVC
4. Matalatiheyksinen polyeteeni PE-LD
5. Polypropeeni PP
6. Polystyreeni PS
7. Muut muovit

Katso alla olevasta kuvasta tarkempi luokitus
Kuva muovien materiaalimerkinnöistä

Muovimerkit Luotu suojaksi esitteestä
67KB, päivitetty 6.1.2020

Muovien materiaalimerkkejä

Lue lisää muovien kierrätyksestä www.muovikuuluukiertoon.fi

Materiaalien tunnistusjärjestelmä
Asetuksen mukaiset pakkausmateriaalien tunnistusjärjestelmän numerointitavat ja lyhenteet
169KB, päivitetty 2.10.2019