Kuva: Suominen Joustopakkaukset OyPuhalluskalvoekstruusio

Muoviala

Tervetuloa tutustumaan muovialaan ja tervetuloa töihin mahdollisuuksien muovialalle. Ammattikouluista yliopistoihin, Suomessa on monen eri tasoista koulutusta muovialalle. Uramahdollisuuksia löytyy myös laidasta laitaan. Oppisopimukset ja rekrykoulutus ovat hyviä väyliä muovialan töihin.

Tavoitteena kartoittaa toimiva reitti komposiittimateriaalin kierrättämiseksi

KiMuRa-projekti selvittää teollisuuden komposiittijätteen reitin KIerrätettyksi ja MUrskautuksi RAaka-aineeksi sementtiklinkkerin rinnakkaisprosessissa.

Projektin alkuvaiheessa yritykset kehittävät omaa jätteiden keräämistapaansa niin, että komposiittijätteet saadaan kerättyä erilleen siten, ettei mukana ole asiaankuulumattomia jakeita, jotka jatkossa vaikeuttaisivat jätteen hyötykäyttöä.

Yrityksiltä jäte kuljetetaan Kuusakosken keräyspisteisiin, joissa se murskataan ja varastoidaan siten, ettei jätteen laatu kärsi esimerkiksi likaantumisen tai kastumisen vuoksi.

Kimurassa ovat Muoviteollisuus ry:n lisäksi seitsemän komposiittiteollisuusyritystä:
  • Ekin Muovi Oy
  • Exel Composites Oyj
  • Fenix Marin Oy
  • Muovilami Oy
  • Muovityö Hiltunen Oy
  • NCE Oy
  • Patria Aerostructures Oy

Kiertotaloustoimijana on Kuusakoski Oy ja murskatun jätteen hyötykäyttäjänä Finnsementti Oy rinnakkaisprosesseineen. Finnboat ry ja Suomen Tuulivoima Yhdistys ry edustavat EOL-jätteen tuottajia, mutta käytöstä poistuvat komposiittituotteet eivät ole tässä vaiheessa projektin keskiössä.

Lisätietoja Kimura-projektista antavat Pirjo Pietikäinen (pirjo.pietikainen a plastics.fi) ja Mika Mustakangas (mika.mustakangas a patriagroup.com ).

KiMuRassa mukana tekijöitä, tekijöiden rahaa ja julkista rahoitusta

Muovitiekartan kokeilu- ja pilotointihanke KiMuRaille myönnettiin rahoitusta Muovimiljoona-tukiohjelmasta. Kaikkiaan hakemuksia oli 32. Muovimiljoona-rahoitus on osa kansallisen muovitiekartan toimeenpanoa. Tiekartta osoittaa ensiaskeleita kohti uudenlaista, kestävää muovin kiertotaloutta, ja siihen on koottu joukko toimia, joilla voimme vähentää muoveista aiheutuvia haittoja, välttää turhaa kulutusta, tehostaa muovien kierrätystä sekä löytää korvaavia ratkaisuja.

www.muovitiekartta.fi Muovimiljoona -linkki
EOL= End-Of-Life

Lisää Kimurasivuja
KiMuRa - projektihanke

Seuraavat stepit ja projektin aikajana

Kuva: Exel Compositesfiberglass rodsKomposiittijätteen lopullinen hyötykäyttö tapahtuu Finnsementin rinnakkaisprosessissa, johon rakennetaan projektin aikana jätejakeen annostelulaitteisto. Finnsementti on jo aikaisemmissa projekteissa testannut, että komposiittijäte sopii hyvin sen prosessiin.
Kimura aikajana