Kuva: Uponor Suomi OyMuoviputket

Putkijaosto

Muoviputket mahdollistavat hygieenisen arjen ja turvallisen juomaveden

Muoviputkien asentaminen maahan

Muoviputkia asennetaan maahan ja erilaisiin maanpäällisiin rakenteisiin. Tyypillisimpiä maahan asennettavien muovisten putkien käyttökohteita ovat infran eri järjestelmien putket esim. vesihuollon vesijohdot ja viemärit. Osalle muoviputkista on perinteisen maahan kaivaen asentamisen rinnalla käytössä erilaisia ns. kaivamattoman No-dig-asentamisen menetelmiä.

Muoviputkien maahan asentamisessa käytettävä asennustapa – perinteisesti kaivaen tai vaihtoehtoisesti kaivamatta – valitaan käyttötapauskohtaista harkintaa käyttäen.

Perinteisiä avokaivantoja käytetään yleisesti sekä uudisrakentamisessa että saneerattaessa vanhojen putkien tilalle uudet putket. Putkikaivannot on tärkeää aina toteuttaa maanrakennustöiden turvallisuuden ja pitkäaikaiseen käyttöön tarkoitettujen muoviputkien asennustyön laatuvaatimusten edellyttämällä tavalla.

Kaivantotöitä koskeva alan toimijoiden yhteinen julkaisu:
Vaara vaanii kaivannossa Opas kaivannon turvalliseen toteuttamiseen
1021KB, päivitetty 26.4.2022
Muoviputkien asentamista koskeva putkijaoston julkaisu:
Muoviputkien asennusopas
Taskuopas muoviputkien asennukseen
1MB, päivitetty 2.9.2022

Perinteiselle kaivaen asentamiselle vaihtoehtoisia ns. kaivamattoman No-dig-asentamisen menetelmiä käytetään tyypillisesti silloin, kun kaivaen asentaminen ei ole mahdollista esim. tilanpuutteen tai alittamisen vaativan rakenteen takia. Avokaivantojen tekemistä vaikeuttava ahtaus on tavallista tiiviissä taajamissa. Tavanomaisia alitettavia rakenteita ovat esim. kiinteistöt, liikenneväylät ja vesistöt. Täysin ilman kaivantotöitä ei No-dig-menetelmillä asentaminenkaan aina ole mahdollista. Vaihtoehtoisia asennusmenetelmiä käytetään sekä uudisasennuksissa että vanhojen putkien sisäpuolisessa kunnostamisessa.

Muoviputkien asentamisen kannalta keskeisimmät No-dig-asennusmenetelmät ovat pakkosujutus, pitkäsujutus, pätkäsujutus ja suuntaporaus. Alla ovat niiden periaatekuvat Suomen kaivamattoman tekniikan yhdistys ry:n (FiSTT) kuvakokoelmasta.

Pakkosujutus (kuva FiSTT)
Kuva 1 Pakkosujutus (vanha putki rikotaan uutta putkea vetävällä työkalulla)
Pitkäsujutus (kuva FiSTT)
Kuva 2 Pitkäsujutus (uusi putki vedetään vanhan putken sisään)
Pätkäsujutus (kuva FISTT)
Kuva 3 Pätkäsujutus (uusi putki muodostetaan yhdistämällä putkimoduuleja)
Suuntaporaus (kuva FiSTT)
Kuva 4 Suuntaporaus (putki vedetään maahan porattuun onkaloon)

Keskeisimmät mainituin menetelmin asennettavien muoviputkien käyttösovellukset ovat paineellinen veden johtaminen ja paineviemäröinti. Lisäksi pätkäsujutusta käytetään paineettoman viemäröinnin putkilinjojen kunnostamisessa. Pakkosujutuksella, pitkäsujutuksella ja suuntaporauksella asennettavat muoviputket ovat yleensä PE-paineputkia. Niistä kerrotaan tietosivulla PE-paineputkimateriaalit ja -tuotteet.

Kaivamattomilla menetelmillä suoritettavien asennusten tuotevalinta tulee harkita asennusmenetelmä- ja käyttötapauskohtaisesti. No-dig -menetelmillä asennettavia muoviputkia valmistetaan perinteisten PE-putkimateriaalien lisäksi PE100RC-materiaalista, joka antaa lisäsuojaa käyttövaiheen aikaisilta kivien tms. aiheuttamilta pistemäisiltä kuormituksilta. Osassa tuoteratkaisuista käytetään suojakuoria antamaan lisäsuojaa naarmuuntumista vastaan kaikissa putken käsittelyn ja käytön vaiheissa.

PE100RC-materiaalimerkinnän englanninkieliselle lyhenteelle RC on annettu useita merkityksiä mm. Resistant to Crack ja Raised Crack Resistance. Käytännössä RC-merkintä kertoo parannuksesta PE100-muovin ennestään hyvään ns. hitaan murtuman kestoon. Putken seinämään kohdistuva pistemäinen kuormitus voi aiheuttaa putken seinämän hitaan murtumisen.

Putkijaosto ylläpitää alan yhdistysten yhteistyössä laatimia asennustyön tarkastuslistoja:
Muoviputkijärjestelmien asennustyön tarkastuslista
Tämän tarkastuslistan on tarkoitus helpottaa infran ja talotekniikan vesihuoltourakoiden laadukasta toteuttamista muovituotteita käyttäen. Tässä versiossa v8 uutta ovat vesijohtoputkien suojatulppausta koskevat tarkastuskohteet.
46KB, päivitetty 6.2.2019
Muoviputkijärjestelmien kaivamattoman (no-dig) asennustyön tarkastuslista
Tämän tarkastuslistan on tarkoitus helpottaa infran ns. kaivamattomien vesihuoltourakoiden laadukasta toteuttamista muovituotteita käyttäen. Tämä versio v4 on ensimmäinen julkaistu versio.
73KB, päivitetty 21.3.2022

Lisätietoa kaivamattomista menetelmistä Suomen kaivamattoman tekniikan yhdistys ry (FiSTT) kotisivulta fistt.fi/

Lisätietoa muoviputkista ja niiden asentamisesta putkijaoston asiamieheltä kari.kuivalainen a plastics.fi