Kuva: Uponor Suomi OyMuoviputket

Putkijaosto

Muoviputket mahdollistavat hygieenisen arjen ja turvallisen juomaveden

Muoviputkijärjestelmien standardointi

Muoviputkijärjestelmien standardointiin osallistuminen on merkittävä osa keskeisintä putkijaoston toimintaa. Jaoston edustajat ovat mukana sekä eurooppalaisessa että kansainvälisessä standardointiyössä. Putkijaosto toimii muoviputkialan kansallisena standardointikomiteana (seurantaryhmänä) vastaten toimialansa standardoinnista Suomessa yhteistyössä SFS:n kanssa. Jaostotoimintaan kuuluu myös yhteistyö toimialan muiden standardointiyhdistysten kanssa.

Putkijaoston toiminta muoviputkialan kansallisena standardointikomiteana (seurantaryhmänä) on käytännössä hajautettu jaoston työryhmiin. Alan standardoinnin asiantuntijoilla on mahdollisuus osallistua työryhmätoimintaan putkijaoston jäsenyritysten edustajina ja ns. seurantaryhmäjäseninä. Standardointikomitea nimeää suomalaiset asiantuntijat ja edustajat alan eurooppalaisen ja kansainvälisen standardoinnin kokouksiin ja työryhmiin. Putkijaoston asiamies toimii standardointikomitean ja kaikkien sen työryhmien sihteerinä sekä osallistuu pääsääntöisesti kaikkiin muoviputkialan standardoinnin keskeisimpien teknisten komiteoiden CEN/TC 155:n ja ISO/TC 138:n Euroopassa järjestettäviin yleiskokouksiin. Standardoinnissa putkijaosto tekee tiivistä yhteistyötä SFS:n toimialayhteisönä toimivan Muoviteollisuus ry:n toimialayhteyshenkilön kanssa osallistuen mm. standardiehdotuksia koskevien lausuntojen antamiseen. Lisätietoja Muoviteollisuus ry:n toimialayhteisötoiminnasta ja sen vastuulla olevien komiteoiden (mm. CEN/TC 155 ja ISO/TC 138) standardeista löytyy sivulta Standardointi.

Muoviputkijärjestelmiä koskevien CEN/TC 155:n ja ISO/TC 138:n standardien julkaisuja myy Suomen Standardisoimisliitto SFS ry. Julkaisun laatimiseen osallistunut toimialayhteisö ilmenee standardin etusivun yläosasta. Ohessa on esimerkki veden johtamiseen ja paineviemäröintiin tarkoitettuja PE-putkia koskevasta standardista SFS-EN 12201-2.

Standardin SFS EN 12201 2 etusivun yläosa
Kuva 1 Standardin julkaisemiseen osallistuneen toimialayhteisön nimi ilmenee standardin etusivun yläosasta. Kuvan esimerkissä toimialayhteisö on Muoviteollisuus ry.

Putkijaoston standardointiin liittyvistä yhteistyökumppaneista Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys METSTA ry:llä on iso rooli vesihuoltojärjestelmien standardisoinnissa. METSTA on Muoviteollisuus ry:n tapaan yksi SFS:n toimialayhteisöistä ja vastaa monien eri alojen standardisoinnin ohella myös vesihuoltoon liittyvistä kansallisista standardointikomiteoista SR164 Vesijärjestelmät ja SR165 Viemäröintitekniikka. Standardointiyhteistyötä putkijaostossa tehdään lisäksi erityisesti prosessiteollisuuden kansallisia sovellusstandardeja jäsenpalveluna julkaisevan PSK Standardisointiyhdistys ry:n kanssa. PSK:n julkaisuista löytyy mm. lujitemuoviputkistoja, PE- ja PP-putkien pusku- ja sähköhitsausta sekä putkistojen kannatusta koskevia standardeja - katso PSK Standardisoinnin julkaisema standardiluettelo.

Muoviputkijärjestelmien standardoinnista voit kysyä lisää putkijaoston asiamieheltä. Tästä pääset putkijaoston asiamiehen yhteystietoihin.