upload_6879e1b_TEPPFA_The_benefits_of_plastic_pipes_esite_20.jpg

Jäsensivu

Nyt Muoviteollisuus ry:n putkijaoston jäsenyritykset kertovat yhteisen viestin muoviputkijärjestelmien tuotteiden vahvuuksista.

Muoviputkijärjestelmien tuotteiden vahvuudet

Muoviteollisuus ry:n putkijaoston jäsenyritysten yhteinen viesti jäsensivulla nostaa nyt esille alan eurooppalaisen etujärjestön TEPPFAn esitteen "The benefits of plastic pipes" ja kiteyttää tuotteiden keskeisimmät vahvuudet myös suomeksi.

Muoviputkialan eurooppalaisen etujärjestön TEPPFAn julkaisu "The benefits of plastic pipes" kertoo muoviputkijärjestelmien tuotteiden vahvuuksista. Esitteen voi ladata TEPPFAn kotisivuston sivulta Benefits of plastic pipes summarised in new TEPPFA brochure. Esite on ohessa tarjolla myös pdf-tiedostona.

TEPPFA The benefits of plastic pipes esitteen kansikuva
TEPPFA_The benefits of plastic pipes_esite 2020.pdf
4.4MB, päivitetty 22.12.2020

Oheinen esitteestä poimittu grafiikka on tiivistelmä muutamista keskeisistä muoviputkijärjestelmien tuotteiden vahvuuksista.

Grafiikka

Alla oleva taulukko kiteyttää esitteessä mainitut muoviputkimateriaalien ja -tuotteiden vahvuudet suomeksi.

Muoviputkien ominaisuuksia
Muoviputkimateriaalin / muoviputkituotteen ominaisuusOminaisuuden käytännön merkityksen selite (mm. verrattuna materiaalivaihtoehtoihin)
KeveysKevyiden putkien käsittely on helppoa. Asentaminen on nopeaa ja tarkkaa. Vähemmän koneellista käsittelyä ja siitä aiheutuvia liitosvaurioita ja päästöjä.
TaipuisuusTaipuisia putkia on mahdollista kelata ja kiepittää, mikä mahdollistaa pitkät putkilinjat pienellä määrällä liitoksia. Vähemmän liitoksia tarkoittaa käytännössä pienempää vuotojen ja niistä aiheutuvien päästöjen riskiä.
Joustavuus mekaanisesti kuormitettunaMuovimateriaali joustaa putken kuormittuessa mekaanisesti tai putkilinjan liikkuessa. Vähemmän putkien vaurioitumista ja siitä aiheutuvia päästöjä.
Tuotteiden liitokset tiiviitä myös mekaanisesti kuormitettuinaTiiviiden liitosten ansiosta putkijärjestelmien elinkaaren aikaisten vuotojen aiheuttamat päästöt ovat vähäisiä.
Hyvä kemiallisen kuormituksen kestävyysTuotteilla on mahdollista saavuttaa pitkä elinkaari myös kemiallisesti haastavissa (esim. korroosiota aiheuttavissa) käyttöolosuhteissa.
Sileä tuotteen sisäpintaPieni virtausvastus helpottaa ja tasoittaa virtausta. Parempi painovoimainen virtaus ja vähemmän pumppauksesta aiheutuvaa energiankulutusta.
HygieenisyysTalousveden johtamiseen hyväksytyistä muovimateriaaleista valmistetut vesijohtotuotteet ovat turvallisia käyttää.
Materiaalin hyvä muovattavuusMuovi mahdollistaa innovatiivisia tuoteratkaisuja, joilla on mahdollista toteuttaa myös erityissovelluksia esim. erittäin suuria putkihalkaisijoita, liitosten määrää vähentäviä erikoisen pitkiä putkisalkoja ja monipuolisia järjestelmien erikoisosia.
Tuotteen hyvä hyödynnettävyys elinkaaren päättyessäElinkaarensa päähän tullut tuote on helppo hyödyntää materiaalina tai energiana.

Lisätietoa:

Putkijaoston jäsenyritykset ovat Pipelife Finland Oy, Uponor Infra Oy, Uponor Suomi Oy ja Wavin Finland Oy.

TEPPFA The European Plastic Pipe and Fittings Association edustaa 12 monikansallisen jäsenyrityksen ja 15 kansallisen yhdistyksen kautta 350 valmistajaa, joiden yhteenlaskettu vuotuisen tuotannon määrä on 3 miljoonaa tonnia muoviputkijärjestelmien tuotteita. Putkijaoston jäsenyritykset ja Muoviteollisuus ry ovat TEPPFAn jäseniä.

Muoviputkijärjestelmien tuotteiden vahvuuksista ja yhdistysten välisestä yhteistyöstä voi kysyä putkijaoston asiamieheltä: kari.kuivalainen a plastics.fi