upload_0afbca8_District_Heating_Pipe_Line.jpg

Kaukolämpöjaosto

Putkia kovaan käyttöön

Kaukolämpöjaosto

Kaukolämpöjaosto toimii kaukojäähdytys- ja kaukolämpöjohtoja valmistavien Muoviteollisuus ry:n jäsenyritysten edunvalvojana ja yhteistyöelimenä. Jaoston jäsenyritykset ovat LOGSTOR Finland Oy ja Uponor Infra Oy.

Jaoston toiminnan pääpaino on kaukojäähdytyksen ja -lämmityksen putkijärjestelmiin liittyvässä eurooppalaisessa standardisoinnissa. Jaostolle kuuluu Muoviteollisuus ry:n vastuulla oleva standardisoinnin teknisen komitean CEN/TC 107 ”Prefabricated District Heating Pipe Systems” toiminnan seuranta ja siihen osallistuminen sekä standardisoinnin kansallisten toimialavelvoitteiden täyttäminen. Käytännön standardisointityö tehdään laadunvalvonnan neuvottelukunnassa (LVNK), jossa Muoviteollisuus ry:n kaukolämpöjaoston ja Energiateollisuus ry:n jäsenyritykset ovat edustettuina.

Toiminta

Laadunvalvonnan neuvottelukunnan (LVNK) sihteeri Veli-Pekka Sirola Energiateollisuus ry:stä osallistuu Suomen edustajana komitean CEN/TC 107 ”Prefabricated District Heating Pipe Systems” standardisointityöryhmien WG 2 (Basic considerations), WG 3 (PUR foam), WG 4 (Joints), WG 5 (Fittings) ja WG 13 (Design and installation) toimintaan. Osallistuminen rahoitetaan pääosin omarahoituksella, mutta sitä tukee SFS:n toimialayhteisöille jakama TEM:n standardisointiavustus.

LVNK seuraa eurooppalaisen sertifiointijärjestelmän kehittämistä ja toimintaa Euroheat & Power:in (EHP) Certification Boardissa.

LVNK ylläpitää suomalaista kaukojäähdytys- ja kaukolämpöjohtojen laadunvarmistusjärjestelmää. Se vastaa elementtien ja niiden osien liitosratkaisujen ja -materiaalien laadunvalvontarutiineista, alan urakoitsijoiden auktorisoinnin ylläpidosta sekä järjestelmän kehittämisestä ja hallinnoinnista. Se vastaa kansallisesta tuotesertifiointimenettelystä, LT-laatutakuumerkin käyttöoikeuksista sekä hyväksymistodistuksista. Alalla ollaan siirtymässä kansallisista sertifioinneista eurooppalaiseen EHP:n sertifiointijärjestelmään. LVNK ylläpitää luetteloa sertifikaateista ja hyväksymistodistuksista Energiateollisuus ry:n kotisivujen www.energia.fi tietosivulla Kaukolämpöjohtojen laadunvarmistus.

Alan auktorisoitu koulutus hoidetaan yhteistyössä Hyria Koulutus Oy:n kanssa.

Yhteyshenkilö

Kari Kuivalainen
Asiamies
kari.kuivalainen a plastics.fi
+358 40 8439 425