upload_0afbca8_District_Heating_Pipe_Line.jpg

Kaukolämpöjaosto

Putkia kovaan käyttöön

Kaukolämpöjaosto

Kaukolämpöjaosto toimii kaukojäähdytys- ja kaukolämpöjohtoja valmistavien Muoviteollisuus ry:n jäsenyritysten edunvalvojana ja yhteistyöelimenä. Jaoston jäsenyritykset ovat ISOPLUS Suomi Oy ja LOGSTOR Finland Oy. Jaosto tekee alan tuotteiden laadunvarmistusta ja standardointia yhteistyössä Energiateollisuus ry:n ylläpitämän laadunvalvonnan neuvottelukunnan kanssa.

Jäsenet

Kaukolämpöjaoston jäsenet
YritysYhteystietoYhteyshenkilö
ISOPLUS Suomi Oyisoplus.fi/Jan-Erik Svarvén
LOGSTOR Finland Oywww.logstor.com/fi/tietoa-yhtioestae/yhttiedotJukka Lankinen

Toiminta

Kaukolämpöjaoston toiminnan painopiste on kaukojäähdytys- ja kaukolämpöjohtoihin liittyvässä eurooppalaisessa standardoinnissa. Jaostolle kuuluu Muoviteollisuus ry:n vastuulla oleva standardoinnin teknisen komitean CEN/TC 107 "District heating and cooling systems" toiminnan seuranta ja siihen osallistuminen sekä standardoinnin kansallisten toimialavelvoitteiden täyttäminen. Käytännön standardointityö tehdään jaoston ylläpitämässä kansallisessa seurantaryhmässä (standardointikomiteassa).

Lisäksi kaukolämpöjaosto osallistuu kaukojäähdytys- ja kaukolämpöverkkojen rakentamista koskevaan laadunvarmistusmenettelyyn nimeämällä edustajansa Energiateollisuus ry:n ylläpitämään laadunvalvonnan neuvottelukuntaan (LVNK). Jaosto on puolestaan kutsunut LVNK:n jäsenet osallistumaan seurantaryhmän toimintaan.

Keskeinen laadunvarmistusmenettelyssä toteutettava toimintamuoto on kaukojäähdytys- ja kaukolämpöjohtojen liitostöihin pätevöityjen asentajien ja urakointiyritysten pätevyysrekisteri. Rekisteriin liittymiseksi pyydä lisätietoja: info a plastics.fi.

Lisätietoa laadunvarmistusmenettelystä on Energiateollisuus ry:n kotisivujen www.energia.fi tietosivulla Kaukojäähdytys- ja kaukolämpöjohtojen laadunvarmistus.

Yhteyshenkilö

Kari Kuivalainen
Kaukolämpöjaoston asiamies
kari.kuivalainen a plastics.fi
+358 40 8439 425

Pätevyysrekisteri:
Liitostöihin pätevöityjen asentajien ja urakointiyritysten pätevyysrekisteri on julkaistu www.energia.fi tietosivulla Kaukojäähdytys- ja kaukolämpöjohtojen laadunvarmistus.

Liitostöihin pätevöityjen asentajien ja urakointiyritysten pätevyysrekisteri

Pätevyysrekisteröidyt urakoitsijat ja asentajat 2023

Pätevät urakoitsijat ja asentajat 2023
212KB, päivitetty 18.1.2024

Pätevyysrekisterin liitteet:
Pätevyysrekisterin vastuunjakotaulukko
94KB, päivitetty 18.2.2020
Henkilötietojen käsittelyseloste
134KB, päivitetty 2.9.2020
Suostumuslomake
50KB, päivitetty 12.1.2023

Tietosuojaliitteet on julkaistu myös:
Energiateollisuus ry:n Tietosuoja-sivulla

Rekisteriä koskevat kysymykset sekä järjestelmään liittyminen: Lähetä sähköpostia osoitteeseen info a plastics.fi.