upload_0afbca8_District_Heating_Pipe_Line.jpg

Kaukolämpöjaosto

Putkia kovaan käyttöön

Kaukolämpöjaosto

Kaukolämpöjaosto toimii kaukojäähdytys- ja kaukolämpöjohtoja valmistavien Muoviteollisuus ry:n jäsenyritysten edunvalvojana ja yhteistyöelimenä. Jaoston jäsenyritykset ovat ISOPLUS Suomi Oy ja LOGSTOR Finland Oy. Jaosto tekee alan tuotteiden laadunvarmistusta ja standardointia yhteistyössä Energiateollisuus ry:n ylläpitämän laadunvalvonnan neuvottelukunnan kanssa.

Jäsenet

Kaukolämpöjaoston jäsenet
YritysYhteystietoYhteyshenkilö
ISOPLUS Suomi Oyisoplus.fi/Jan-Erik Svarvén
LOGSTOR Finland Oywww.logstor.com/fi/tietoa-yhtioestae/yhttiedotJukka Lankinen

Toiminta

Kaukolämpöjaoston toiminnan painopiste on kaukojäähdytys- ja kaukolämpöjohtoihin liittyvässä eurooppalaisessa standardoinnissa. Jaostolle kuuluu Muoviteollisuus ry:n vastuulla oleva standardoinnin teknisen komitean CEN/TC 107 "District heating and cooling systems" toiminnan seuranta ja siihen osallistuminen sekä standardoinnin kansallisten toimialavelvoitteiden täyttäminen. Käytännön standardointityö tehdään jaoston ylläpitämässä kansallisessa seurantaryhmässä (standardointikomiteassa).

Lisäksi kaukolämpöjaosto osallistuu kaukojäähdytys- ja kaukolämpöverkkojen rakentamista koskevaan laadunvarmistusmenettelyyn nimeämällä edustajansa Energiateollisuus ry:n ylläpitämään laadunvalvonnan neuvottelukuntaan (LVNK). Jaosto on puolestaan kutsunut LVNK:n jäsenet osallistumaan seurantaryhmän toimintaan.

Keskeinen laadunvarmistusmenettelyssä toteutettava toimintamuoto on kaukojäähdytys- ja kaukolämpöjohtojen liitostöihin pätevöityjen asentajien ja urakointiyritysten pätevyysrekisteri. Rekisteriin liittymiseksi pyydä lisätietoja: info a plastics.fi.

Lisätietoa laadunvarmistusmenettelystä on Energiateollisuus ry:n kotisivujen www.energia.fi tietosivulla Kaukojäähdytys- ja kaukolämpöjohtojen laadunvarmistus.

Yhteyshenkilö

Kari Kuivalainen
Kaukolämpöjaoston asiamies
kari.kuivalainen a plastics.fi
+358 40 8439 425

Pätevyysrekisteri:
Liitostöihin pätevöityjen asentajien ja urakointiyritysten pätevyysrekisteri on julkaistu www.energia.fi tietosivulla Kaukojäähdytys- ja kaukolämpöjohtojen laadunvarmistus.

Liitostöihin pätevöityjen asentajien ja urakointiyritysten pätevyysrekisteri

Pätevyysrekisteröidyt urakoitsijat ja asentajat 2024

Pätevyysrekisteri 21.5.2024 urakoitsijat ja asentajat
196KB, päivitetty 21.5.2024
Pätevyysrekisteri 1.5.2024 urakoitsijat ja asentajat
191KB, päivitetty 2.5.2024
Pätevyysrekisteri asentajat ja urakoitsijat 2024
190KB, päivitetty 1.3.2024

Pätevyysrekisterin liitteet:
Pätevyysrekisterin vastuunjakotaulukko
94KB, päivitetty 18.2.2020
Henkilötietojen käsittelyseloste
134KB, päivitetty 2.9.2020
Suostumuslomake
50KB, päivitetty 12.1.2023

Tietosuojaliitteet on julkaistu myös:
Energiateollisuus ry:n Tietosuoja-sivulla

Rekisteriä koskevat kysymykset sekä järjestelmään liittyminen: Lähetä sähköpostia osoitteeseen info a plastics.fi.