Kuva: Jokamuovi OyPVC hanska

Vinyyliryhmä

PVC on modernin elämän mahdollistaja

Vinyyliryhmä

Vinyyliryhmä kokoaa yhteen PVC alan asiantuntijoita ja osaajia keskustelemaan ajankohtaisista asioista.

Toiminta


PVC-muovi on pitkään ollut vahvasti esillä Muoviteollisuus ry:n toiminnassa. PVC on tärkeä materiaali mm. medikaaliympäristössä, jossa pitää olla hygieenistä ja jopa steriilit olosuhteet. Jotta PVC:n merkittävä yhteiskunnallinen rooli näkyisi myös yleisellä tasolla, on Muoviteollisuus ry julkaissut paljon tietoa ja pitänyt tilaisuuksia PVC-asioihin liittyen.

Euroopan PVC-teollisuus on vuosien ajan tehnyt systemaattista yhteistyötä vastatakseen asiakkaidensa ja lainsäädännön vaatimuksiin. Työ on kannattanut ja nyt PVC on valtamuovien edelläkävijä kestävän kehityksen saralla. Eurooppalainen VinylPlus-ohjelma on mukana auttamassa sekä PVC-tiedon jakamisessa että ohjaamassa PVC:n käyttöä kestävässä kehityksessä.

VinylPlus

Muoviteollisuuden vinyyliryhmä aktivoitui erityisesti vuonna 2012. Järvenpäässä järjestettiin 23.8.2012 vinyyliviikon päättävä seminaari ”PVC kestävän kehityksen materiaalina”. Seminaariin osallistui yli 60 alan työntekijää ja asiantuntijaa ja luentojen aiheet herättivät paljon keskustelua. Erityisen kiinnostavia aiheita olivat PVC kierrätys ja kestävä kehitys. Vinyyliryhmän aktiivisuus ja kokoonpano muuttui vuoden loppupuolella merkittävästi seurauksena vinyylipäivän aikana nähdystä aktiivisuudesta ja mielenkiinnosta ryhmän toimintaa kohtaan. Vinyyliryhmän tapaamisissa on erityisesti ollut esillä kierrätys ja kuinka tämän voisi toteuttaa eri PVC-materiaaleille.

Vuonna 2016 vinyyliryhmä teki jälleen yhteistyötä VinylPlus-ohjelman kanssa ja järjestää PVC-aiheisia tilaisuuksia. 12.5.2016 järjestettiin seminaari PVC goes BIO Järvenpäässä. Seminaarissa tarkasteltiin PVC:tä materiaalina, joka on mukanana mahdollistamassa kierto- ja biotaloutta. Esityksissä jätettiin vähemmälle huomiolle vinyylin ilmeisimpiä sovelluksia elämän ylläpitämisessä, kuten sairaalatarvikkeita letkuineen ja veripusseineen, sen sijaan keskityttiin arjessa esiintyviin tuotteisiin: PVC-putket ovat oleellisia tuotteita bioprosessilaitoksissa samoin maa- ja metsätaloudessa mm. salaojituksessa. Vinyylilaiturit ja -aidat ovat huomattavasti parempi vaihtoehto kyllästetylle puulle kiertotalouden ja ympäristön kannalta. Sähkölaitteet suojataan ja sähköjohdot kaapeloidaan PVC:llä ja kylmälaitteiden eristeissä on PVC:tä. Myös PVC:n pehmittimien kehitystyö on jatkuvaa, sillä PVC:lle on vaikea löytää korvaajaa.

Vuoden 2018 aikana julkaistiin Trendikäs PVC.


Yhteyshenkilö

Pirjo Pietikäinen
Asiantuntija


Uusin julkaisu
Tredikäs PVC
Tredikäs PVC
"Joka paikan höylä", materiaali joka on ylivertainen lääketieteen sovelluksissa ja rakennusteollisuudessa.
3.2MB, päivitetty 12.7.2018

Vinyl Plus logo selitteellä 2017