Kuva: Uponor Suomi OyMuoviputket

Ajankohtaista

Muoviteollisuuden uutisia sekä tiedotteita, tapahtumia ja uutiskirjeitä

Puhdistamotyöryhmän uutiskirje 1/2015 - ohjausta messuilla

Puhdistamotyöryhmän yritykset tarjoavat hajajätevesiohjausta OmaMökki-messuilla 26.-29.3.2015. Oman mökkirannan ja kaivon veden laadusta kiinnostuneen kannattaa tuolloin poiketa Helsingin Messukeskuksessa. Siellä valmistajat esittelevät ratkaisujaan vapaa-ajanasuntojen jätevesien käsittelemiseksi.

Lähiympäristön vesien suojelu kannattaa aina
Kaikki haluavat oman asuinalueen pintavesien – jokien, järvien ja lampien – sekä oman kaivon kautta talousvedeksi otettavan pohjaveden ja paikallisen vesilaitoksen käsittelemän talousveden olevan puhtaita. Niinpä meidän kaikkien tulee myös osallistua lähiympäristömme vesien suojeluun ja puhtauden ylläpitoon. Yhteinen tehtävä vaatii kaikilta pitkäjänteistä sitoutumista. Monet ovat jo toteuttaneetkin vastuullisesti oikeat toimenpiteet. Lähiympäristön vesien suojelu on hyvinvointiasia – siihen panostaminen kannattaa aina.

Kuntien ohjauksessa hajajätevesiasiat kuntoon
Erilaisiin kiinteistöihin ja elämäntilanteisiin liittyvät jätevedet ja niiden käsittelytarpeet on huomioitu jo nykyisessä hajajätevesiasetuksessa. Hajajätevesien käsittelyn tehostamiseksi tarvitaan asetuksen rukkailun sijaan tehostettua kuntien ohjausta ja tukitoimia kiinteistöjen omistajille. Tätä näkemystä tukevat asetuksen siirtymäajan jatkamisesta ja säädösten muuttamisesta annetut asiantuntijalausunnot. Puhtaiden lähivesien tulisi olla myös kuntien sydämenasia.

Haja-asutusalueiden työllisyys vaaliteemaksi
Hajajätevesien käsittelypalveluihin liittyvä yritysverkosto on merkittävä työllistäjä haja-asutusalueilla. Luontomme on keskeisessä roolissa houkuteltaessa matkailijoita Suomeen. Puhtaat vedet edistävät matkailua ja siten matkailualan yritystoimintaa. Näin lähivesiä suojeleva hajajätevesiasetus tukee osaltaan meidän kaikkien työllisyyttä. Asetuksen siirtymäajan toistuva jatkaminen ja muut säädösmuutokset viivästyttävät investointeja hajajätevesien käsittelyyn. Työtilaisuuksien loppuessa osaajat siirtyvät muille aloille ja paikkakunnille. Haja-asutusalueiden työllisyyden tulisikin olla yksi keskeinen teema kevään vaaleissa. Mökkiläisten satsaukset puhtaiden lähivesien mahdollistamaan hyvinvointiin työllistävät ja tukevat maaseudun elinkelpoisuuden säilyttämistä.

Valtakunnallista jätevesiviikkoa vietetään 18.-24.5.2015. Seuraa tiedottamista ja osallistu tapahtumiin!
Lue Muoviteollisuus ry:n lausunto YM:n ehdotukseen jatkaa hajajätevesiasetuksen siirtymäaikaa.
Puhdistamotyöryhmässä toimivat valmistajat ovat Jita Oy, Pipelife Finland Oy, Uponor Infra Oy ja Wavin-Labko Oy.

Lisätietoja:
Puhdistamotyöryhmän sihteeri ja Muoviteollisuus ry:n putkijaoston asiamies Kari Kuivalainen
puhelin 040 8439 425, sähköposti kari.kuivalainen a plastics.fi