Kuva: Suominen Joustopakkaukset OyPuhalluskalvoekstruusio

Muoviala

Tervetuloa tutustumaan muovialaan ja tervetuloa töihin mahdollisuuksien muovialalle. Ammattikouluista yliopistoihin, Suomessa on monen eri tasoista koulutusta muovialalle. Uramahdollisuuksia löytyy myös laidasta laitaan. Oppisopimukset ja rekrykoulutus ovat hyviä väyliä muovialan töihin.

Korkeamman tason teknistä koulutusta

Mikäli kiinnostusta on syvällisempään tekniseen osaamiseen voi muovialalle kouluttautua myös ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa.

Ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa voi erikoistua mm. materiaaliteknologiaan, polymeerikemiaan, polymeeriteknologiaan tai muovitekniikkaan. Alan opintoja tarjoavat useat eri koulut ympäri Suomea ja koulutusta on tarjolla sekä suomeksi, ruotsiksi että englanniksi. Seuraavat ammattikorkeakoulut ja yliopistot tarjoavat muovialalle tähtäävää koulutusta:


Ammattikorkeakouluissa opinnot pohjautuvat sopivaan sekoitukseen teoriaa ja käytäntöä. Valmistumisnimike on insinööri (AMK) ja syventymisvaihtoehtoja on lukuisia. Ammattikorkeakouluissa voi myös suorittaa ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon, tällä hetkellä Suomessa ei ole tarjolla muovialan ylempää AMK tutkintoa. Yliopistotason opinnot ovat erittäin perusteellisia ja teoriapohjaisia joissa teoriaa kuitenki myös sovelletaan käytännössä. Yliopistosta valmistuvat ovat joko alemman korkeakoulututkinnon (kandidaatti), ylemmän korkeakoulututkinnon (maisteri) tai jatkotutkinnon (lisensiaatti tai tohtori) suorittaineita.

Eri tutkintojen kattavuus ja kesto:
  • tekniikan kandidaatti 180 op (n. 3 vuotta)
  • insinööri (AMK) 210-240 op (3½ - 4 vuotta)
  • insinööri (ylempi AMK) 300 op (5 vuotta)
  • diplomi-insinööri (maisteri) 300 op (5 vuotta)
  • tekniikan lisensiaatti (7 vuotta)
  • tekniikan tohtori (8 - 9 vuotta)