Kuva: Suominen Joustopakkaukset OyPuhalluskalvoekstruusio

Muoviala

Tervetuloa tutustumaan muovialaan ja tervetuloa töihin mahdollisuuksien muovialalle. Ammattikouluista yliopistoihin, Suomessa on monen eri tasoista koulutusta muovialalle. Uramahdollisuuksia löytyy myös laidasta laitaan. Oppisopimukset ja rekrykoulutus ovat hyviä väyliä muovialan töihin.

Korkeamman tason teknistä koulutusta

Mikäli kiinnostusta on syvällisempään tekniseen osaamiseen voi muovialan opintoja tehdä myös ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa.

Ajankohtaista koulutustietoa muovialalle löydät:


Ammattikorkeakouluissa (insinööri AMK) muovialan opinnot löytyvät tekniikan tai prosessi- ja materiaalitekniikan opinnoista ja yliopistoissa voi erikoistua mm. materiaaliteknologiaan, polymeerikemiaan, polymeeriteknologiaan tai muovitekniikkaan.
Ammattikorkeakouluissa muoviosaamista voi opiskella syventävissä opinnoissa prosessi- ja materiaalitekniikan opintosuunnassa. Yliopisto-opetusta muoveihin liittyen saa useammalla paikkakunnalla. Master-tason opetus on usein englanninkielistä.

Seuraavat ammattikorkeakoulut ja yliopistot ovat tarjonneet muovialalle tähtäävää koulutusta:

Ammattikorkeakouluissa opinnot pohjautuvat sopivaan sekoitukseen teoriaa ja käytäntöä. Valmistumisnimike on insinööri (AMK) ja syventymisvaihtoehtoja on lukuisia. Ammattikorkeakouluissa voi myös suorittaa ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon, tällä hetkellä Suomessa ei ole tarjolla muovialan ylempää AMK tutkintoa. Yliopistotason opinnot ovat erittäin perusteellisia ja teoriapohjaisia joissa teoriaa kuitenki myös sovelletaan käytännössä. Yliopistosta valmistuvat ovat joko alemman korkeakoulututkinnon (kandidaatti), ylemmän korkeakoulututkinnon (maisteri) tai jatkotutkinnon (lisensiaatti tai tohtori) suorittaneita.

Eri tutkintojen kattavuus ja kesto:
  • tekniikan kandidaatti 180 op (n. 3 vuotta)
  • insinööri (AMK) 210-240 op (3½ - 4 vuotta)
  • insinööri (ylempi AMK) 300 op (5 vuotta)
  • diplomi-insinööri (maisteri) 300 op (5 vuotta)
  • tekniikan lisensiaatti (7 vuotta)
  • tekniikan tohtori (8 - 9 vuotta)