Kuva: Uponor Suomi OyMuoviputket

Putkijaosto

Muoviputket mahdollistavat hygieenisen arjen ja turvallisen juomaveden

Pätevöityjä muoviputkistohitsaajia - syksystä 2021 alkaen eurooppalaiset pätevyydet

Pätevöintijärjestelmän uudistuksessa syksyllä 2021 otetaan käyttöön standardin EN 13067 mukaiset pätevyysluokat. Sivun sisältö päivitetään koulutusorganisaatioiden syyslukukauden alkaessa.

Muoviteollisuus ry ja Inspecta Sertifiointi Oy (Kiwa Inspecta) käynnistivät vuonna 2010 yhdessä alan keskeisten järjestöjen ja koulutusorganisaatioiden kanssa Muoviputkistojen hitsauksen laadunvalvontajärjestelmän neuvottelukunnan. Sen tehtävä on ohjata ja valvoa muoviputkistohitsaajien koulutus- ja pätevöintitoimintaa. Aluksi pätevöintijärjestelmä koski muovisten paineputkien hitsaajia. Vuoden 2018 alussa järjestelmä laajeni kattamaan myös paineettomien putkijärjestelmien osien hitsaajat.

Muoviputkihitsaajat banneri
Kuva 1. Hitsaajan pätevyyden markkinointikuva.
Tästä pääset suoraan Kiwa Inspectan sivuilla julkaistujen pätevien ammattilaisten rekisterin taulukoihin Muoviputkistohitsaajat ja Muoviputkihitsausyritykset.

Tavoite

Muoviputkistohitsaajien pätevöintijärjestelmän tavoite on parantaa ja valvoa kunnallis- ja talotekniikan ja muiden vastaavien käyttöolosuhteiden kohteiden halkaisijaltaan enintään 355 mm:n muovisten paineputkien ja paineettomien putkijärjestelmien osien hitsauksen laadun kehittymistä Suomessa. Käytännössä tämä tapahtuu kehittämällä alan koulutusta ja pätevöitymiskokeita alan keskeisten toimijoiden yhteistyössä. Neuvottelukunnan organisoimalla tiedottamisella ja pätevöityjen hitsaajien julkisen rekisterin ylläpidolla pyritään vahvistamaan tilaajien edellytyksiä käyttää järjestelmän pätevöimiä osaajia. Järjestelmää koskevaa tiedottamista ja viestintää kehittämään on perustettu neuvottelukunnan ohjaama markkinointiryhmä. Päteviä ammattilaisia työllistämällä rakennuttajien ja urakoitsijoiden on mahdollista välttää virheet liitostöissä ja säästyä merkittäviltä korjauskustannuksilta.

Neuvottelukunta

Neuvottelukunta järjestäytyy kolmivuotiskausiksi. Vuoden 2017 alusta neuvottelukuntaan kuuluvat seuraavien organisaatioiden edustajat:
- Muoviteollisuus ry:n putkijaoston jäsenyritysten edustus (puheenjohtajuus)
- Infra ry
- Koneyrittäjien Liitto ry
- Kuntien Putkimestarit ry
- Suomen Vesilaitosyhdistys ry (VVY)
- Suomen Vesihuolto-osuuskunnat ry (SVOSK)
- Koulutusta ja pätevöitymiskokeita järjestämään hyväksyttyjen koulutusorganisaatioiden edustus
- Muoviteollisuus ry:n putkijaosto (asiamies sihteerinä)

Neuvottelukunta kokoontuu puheenjohtajan ja sihteerin kutsusta pääsääntöisesti kaksi kertaa vuodessa. Neuvottelukuntatoiminnan yksityiskohtainen kuvaus on esitetty dokumentissa nimeltä "Muoviputkistojen hitsauksen laadunvalvontajärjestelmän neuvottelukunnan (NK1) toimintaohje".

Osaamisvaatimukset

Osaavilta muoviputkistohitsaajilta vaaditaan sekä muovimateriaalien että myös niille soveltuvien hitsausmenetelmien hyvää hallintaa. Yleisimmät hitsattavat muoviputkimateriaalit ovat polyeteeni (PE) ja polypropeeni (PP). Päämateriaaleista on myös useita erilaisia versioita. Muovisille paineputkille tavallisimmin käytetyt hitsausmenetelmät ovat puskuhitsaus ja sähköhitsaus. Puskuhitsaus on perinteikäs liitettävien putkien päät suoraan toisiinsa yhdistävä menetelmä. Sähköhitsauksessa käytetään erityisiä ns. sähköhitsausmuhveja. Paineettomien putkijärjestelmien osien hitsauksen menetelmäpätevyys koskee kuumailma- ja ekstruusiohitsausta. Menetelmätaidot ovat jaettavissa laitteiden käytön ja työvaiheiden osaamiseen. Myös eri käyttötarkoituksiin soveltuvien putkien erilaiset rakenteet sekä muoviputkien ja putkisto-osien oikeat käsittelytavat on hallittava. Ammattilainen osaa ja muistaa myös dokumentoida tekemisensä niin, että laadukkaalta hitsaamiselta edellytettävä työn jäljitettävyyskin on kunnossa.
Muoviputkistohitsaajan pätevöitymisen vaihtoehtoiset reitit
Kuva 2. Muoviputkistohitsaajan pätevöitymisen vaihtoehtoiset reitit

Koulutus ja pätevöinti

Neuvottelukunta on laatinut sisältövaatimukset hyväksyttävälle koulutukselle pätevöitymiskokeineen. Vaatimukset on esitetty paineputkien hitsausta ja paineettomien putkijärjestelmien osien hitsausta koskevissa koulutusohjelman ja pätevöitymiskokeen runkodokumenteissa. Järjestelmään hyväksytyt koulutusorganisaatiot ovat rakentaneet vaatimusten mukaiset koulutusohjelmat ja pätevöitymiskoejärjestelyt sekä läpäisseet Inspecta Sertifiointi Oy:n (Kiwa Inspectan) tekemän kouluttaja-auditoinnin, jonka läpäisy perustuu neuvottelukunnan hyväksymiin kriteereihin. Järjestelmään hyväksytyt koulutusorganisaatiot ovat:

- Hyria koulutus Oy Linkki
- Optima samkommun Linkki
- Savon ammattiopisto Linkki
- Sedu Linkki
- Taitotalo Linkki
- Ylä-Savon ammattiopisto Linkki

Neuvottelukunnan asettama auditointiryhmä on järjestelmän sisäistä kehittämistä ja laadunvalvontaa tekevä toimielin. Se voi neuvottelukunnan määrittelemin edellytyksin hyväksyä myös muita pätevöitymisen mahdollistavia koulutuksia ja pätevöitymiskoesuorituksia. Päteväksi todettu muoviputkistohitsaaja on oikeutettu saamaan 5 vuoden määräajan voimassa olevat todistuksen, rekisterimerkinnän ja pätevyyskortin. Pätevöitymiskokeen suorituksesta saatava todistus mahdollistaa ammattilaisrekisteriin hakeutumisen ja pätevyyskortin hankkimisen. Neuvottelukunnan toimintaohjeessa on määritelty pätevyyden ylläpidon vaatimukset sekä edellytykset peruuttaa pätevyyden voimassaolo.

Ammattilaisrekisteri ja pätevyyskortit

Järjestelmän päteviksi toteamat muoviputkistohitsaajat sekä heitä työllistävät yritykset voivat hakeutua järjestelmän palvelutoimittajan Kiwa Inspectan ylläpitämään julkiseen rekisteriin. Pätevien ammattilaisten rekisteri muodostuu taulukoista Muoviputkistohitsaajat ja Muoviputkihitsausyritykset. Kiwa Inspectan tätä järjestelmää esittelevältä tietosivulta löytyvät sekä hitsaajia että koulutusorganisaatiota koskevat Hakuohjeet ja lomakkeet.

Pätevyyskortin esimerkkikuva
Kuva 3. Pätevyyskortin esimerkkikuva

Lisätietoja

Pätevöitymisestä kiinnostuneiden kannattaa ottaa yhteyttä suoraan oman alueensa hyväksyttyyn koulutusorganisaatioon. Muoviteollisuus ry:ssä järjestelmästä lisätietoja antava yhteyshenkilö on neuvottelukunnan, auditointiryhmän ja markkinointiryhmän sihteerinä toimiva putkijaoston asiamies.Tästä pääset putkijaoston asiamiehen yhteystietoihin.

Halkaisijaltaan yli 355 mm muoviputkien hitsausta koskevista koulutuksista, hitsaajien pätevöinnistä ja pätevistä hitsaajista kiinnostuneiden kannattaa kysellä hyväksyttyjen koulutusorganisaatioiden ja putkijaoston jäsenyritysten niitä koskevia tästä pätevöintijärjestelmästä erillään tarjottavia palveluja.

Muovisten paineputkien hitsaajien pätevöinnin esite
2.6MB, päivitetty 8.5.2017
Muovisten paineputkien hitsaajien pätevöinnin diaesitys
577KB, päivitetty 16.11.2017