Kuva: Hella Lighting Finland OyLedvalo

Standardointi

Takaa muovituotteiden laadun ja yhteensopivuuden

Osallistu standardointityöhön

Standardien sisältöön voi vaikuttaa. Osallistumalla standardointityöhön pidetään huoli siitä, että Suomessa on mahdollista valmistaa tuotteita eurooppalaisille ja kansainvälisille markkinoille.

Standardointi Muoviteollisuus ry:ssä


Muoviteollisuus ry:n standardointityö tehdään pääosin jaostoissa. Tarpeen mukaan jaostoihin muodostetaan myös muita kansallisia seurantakomiteoita tai työryhmiä. Muoviteollisuus ry:n asiamiehet toimivat kansallisten seurantakomiteoiden sihteereinä.

Kansallinen seurantakomitea ja standardointityö jaostossa


Työn tarkoituksena on vaikuttaa eurooppalaiseen ja kansainväliseen standardointiin painottaen kuitenkin asioita, jotka vaikuttavat Suomen kilpailukykyyn lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Muoviteollisuus ry:n standardointitoiminta perustuu avoimuuteen, syrjimättömyyteen, puolueettomuuteen ja tasapuolisuuteen.

Ydintehtävät ovat:
 • toimialansa standardoinnin seuranta ja vaikuttaminen
 • vastata Suomen kannanotoista standardiehdotuksiin ja standardointia käsitteleviin kyselyihin
 • Suomea edustavien delegaattien nimeäminen CEN:n ja ISO:n komiteoiden kokouksiin
 • ISO-standardien arviointi sovellettavaksi kansallisina standardeina
 • standardien käännöstarpeen arviointi tapauskohtaisesti ja tarvittaessa käännösten kommentointi
 • tiedottaminen ja standardien käytön edistäminen
 • tarvittavien kansallisten standardien laadinta ja ylläpito
 • käsikirjojen ja muiden julkaisujen tarpeen selvittäminen
 • asiantuntijoiden nimeäminen työryhmiin
 • edistää osallistumista eurooppalaiseen ja/tai kansainväliseen standardointiin
 • seurata, onko seurantakomitean vastuualueella kaupan teknisiä esteitä muodostavia kansallisia standardeja ja tarvittaessa kumota ne, ellei ko. standardeille ole turvallisuuteen ja terveellisyyteen liittyviä erityisperusteita

Kansallisen seurantakomitean jäsenyys

Seurantakomitean jäsenyys on avoin kaikille kansallisten sidosryhmien edustajille. Jäseneksi voi liittyä ottamalla yhteyttä Muoviteollisuus ry:n TAY-yhteyshenkilöön ja täyttämällä ja lähettämällä osallistumislomakkeen. Lomakkeeseen on kirjattu myös osallistumisehdot. Osallistuja sitoutuu noudattamaan kansallisen seurantakomitean toimintaohjeita. Osallistumismaksu on 800 euroa vuodessa/yritys/seurantakomitea. Seurantakomitean jäsenet pääsevät lukemaan nettiportaalin kautta eurooppalaisten ja kansainvälisten komiteoiden asiakirjoja.

Tärkeä vaikuttamiskanava standardien sisältöön ovat eurooppalaiset ja kansainväliset standardisointikokoukset. Seurantakomitea päättää eurooppalaisten ja kansainvälisten teknisten komiteoiden (TC) ja alakomiteoiden (SC) kokouksiin osallistuvista Suomen edustajista sekä työryhmiin (WG) nimitettävistä asiantuntijoista, joiden on oltava kansallisen seurantakomitean jäseniä.
Muoviteollisuus ry:n standardisoinnin toimintaohjeet

Seuraavien ohjeiden mukaan toimitaan Muoviteollisuus ry:n alaisessa standardoinnissa.

Standardisoinnin ohjesääntö Muoviteollisuus ryssä
Muoviteollisuus ry:n standardisoinnin ohjesääntö, päivitetty 2021
288KB, päivitetty 20.9.2021

Voit liittyä mukaan standardointiin täyttämällä oheisen lomakkeen

Sitoutumislomake standardointiin


SFS ry:n tietosuojaseloste

TAY-yhteyshenkilö:
Pirjo Pietikäinen
pirjo.pietikainen(at)plastics.fi