Kuva: Uponor Suomi OyMuoviputket

Ajankohtaista

Muoviteollisuuden uutisia sekä tiedotteita, tapahtumia ja uutiskirjeitä

NPM uutiskirje 1/2013 Laatu- ja sertifiointimerkki

Selaamalla alaspäin näet kaikki uutiskirjeen aiheet.

Vesihuoltolaitokset edellyttävät muoviputkilta NordicPoly Mark -laatumerkkiä


Vesihuoltolaitokset tuntevat melko hyvin Nordic Poly Mark -laatumerkin. Edellyttämällä NPM-merkkiä voi olla varma siitä, että muoviset vesiputket ovat turvalliset ja kestävät pohjoisen karuja olosuhteita.

NPM-merkki on muoviputkivalmistajien vapaaehtoinen osoitus siitä, että ne tarjoavat asiakkailleen vain pohjoismaisiin oloihin ja täällä totuttuun laatuun sopivia tuotteita.

Vesilaitosyhdistyksen apulaisjohtaja Mika Ronnun mukaan on positiivista, että muoviala varmistaa omaehtoisesti tuotteidensa soveltuvuuden pohjoisen olosuhteisiin. Vesiputkissa tämä tarkoittaa muun muassa roudankestävyyttä. Rontu toteaa, että asiassa on lähdetty liikkeelle jo vuosia sitten.

− Muovialalla on katsottu pitkälle tulevaan. Pohjoismaihin soveltumattomat putket eivät varmaankaan aiheuttaisi ongelmia kovin nopeasti, mutta putkien pitääkin kestää vuosikymmeniä. NPM-merkillä muoviputkien valmistajat takaavat tuotteidensa turvallisuuden, Rontu sanoo.

Nordic Poly Mark on ulkopuolisen, riippumattoman tahon myöntämä, ja se annetaan vain tarkkojen testauksien, tarkastusten ja jatkuvan seurannan läpäisseille. Merkinnän saavat tuotteet, jotka täyttävät INSTA-CERT -sertifiointimenettelyn vaatimukset.

Suomessa on kaikkiaan noin 1500 vesihuoltolaitosta. Vesilaitosyhdistyksen jäseninä on 300 vesihuoltolaitosta, jotka tuottavat osapuilleen 90 prosenttia kaikesta vesihuoltolaitosten myymän veden määrästä. Koska vesihuoltolaitosten tehtävä on palvella asiakkaitaan parhaalla mahdollisella tavalla, niiden intresseissä on taata, että kaikki veden puhtauteen vaikuttajat tekijät otetaan huomioon.

Pelkkä CE-merkintä ei vielä takaa muoviputken laatua. CE-merkintä perustuu tuotantolaitoksen omaan valvontaan ja vakuutukseen, toisin kuin NPM-merkki.

NPM takaa putkien soveltuvuuden juomavesikäyttöön

Vesijohtoputkista on muovisia noin yhdeksän kymmenesosaa. Jos putket tuotaisiin maista, joiden standardit ja sertifioinnit eivät vastaa Pohjoismaiden erityisoloja, vaarana olisi esimerkiksi putkien halkeaminen tai materiaalista irtoava aines. Se voi heikentää juomaveden laatua ja tehdä siitä jopa juomakelvotonta.

− Vesihuoltolaitokset ovat kiitettävästi edellyttäneet putkilta NPM-merkkiä. Ainakin kaikki suurimmat laitokset pitävät siitä kiinni, Rontu toteaa.

Jo keskieurooppalaisissa putkissa on riskinsä, sillä niissä ei ole otettu huomioon routaa, joka on tuttu ilmiö suomalaisille joka talvi. Siksi putket on kaivettava syvemmälle maahan ja niiden on kestettävä suurempaa painetta. NPM-putken iskulujuus on määritelty pohjoismaisia ilmasto-oloja vastaavien lämpötilojen mukaan. Samoin esimerkiksi maaviemäriputkien muhviliitosten tiiviyskoe tehdään suuremmalla soikeudella, kuin EU-standardi edellyttäisi.

NPM-tietämystä parannetaan viestintäkampanjalla


NPM-laatumerkin tunnettuutta parannetaan mittavalla viestintäkampanjalla. Pohjoismaisesta merkinnästä kerrotaan messuilla, tulevissa uutiskirjeissä, mediaviestinnällä sekä Muoviteollisuuden ja sen jäsenyritysten tapahtumissa. Tavoitteena on tehdä NPM-merkintä ja sen tärkeys tunnetuksi etenkin alan asiantuntijoiden keskuudessa.

NPM-kampanja käynnistyy Jyväskylässä Yhdyskuntatekniikan näyttelyssä 15.−16. toukokuuta. Messuilla on saatavilla myös esite NPM-merkistä. Esite kertoo ammattilaiselle muun muassa, miksi se on hyvä valinta suunnittelijalle, viranomaiselle ja urakoitsijalle, miten tuotteen NPM-sertifiointiprosessi etenee ja mitkä ominaisuudet tuotteesta testataan, jotta sille voidaan myöntää NPM-merkki. Esitteestä löytyvät myös NPM-sertifioidut tuoteryhmät tuotestandardeineen. Kuluttajille on oma taskuesitteensä, jossa rakentajille tai remontoijlle tarpeellinen tieto NPM-merkistä on tiiviissä muodossa.

NPM-viestintäkampanja painottuu vuoteen 2013, mutta jatkuu myös ensi vuonna.

Enemmän kuin CE-merkintä


Muoviputkien CE-merkintä on tulossa voimaan aikaisintaan vuonna 2014. Toisin kuin NPM-merkki, CE-merkintä edellyttää että tuote täyttää vain osan standardissa esitetyistä tuotevaatimuksista. Tuotteen käytettävyys rakennuskohteessa tulee lisäksi aina arvioida aiotun käytön, paikallisten olosuhteiden ja rakentamismääräysten vaatimusten mukaan.

CE on valmistajan oma vakuutus siitä, että tuote täyttää EU:n rakennustuotedirektiivin vaatimukset. NPM-sertifiointi puolestaan edellyttää tuotteelta tuotestandardin mukaista testausta ja puolueettoman testauslaitoksen valvontaa.

NPM-merkityt tuotteet täyttävät CE-merkinnän perusteena olevien turvallisuutta koskevien tuotevaatimusten lisäksi vaatimuksia, joita edellytetään laadukkaalta ja toimivalta tuotteelta. NPM-merkin käyttö edellyttää, että tuote täyttää eurooppalaisissa tuotestandardeissa esitettyjen vaatimusten lisäksi myös pohjoismaisista olosuhteista johtuvat lisävaatimukset.

Kuluttajille laatutietoa – putkella on väliä


Osana NPM-tietämyksen parantamiseen tähtäävää kampanjaa Muoviteollisuus ja sen jäsenyritykset ovat tuottaneet kuluttajille tietoa tuovan ”Nordic Poly Mark – tae laadukkaasta rakentamisesta” -esitteen.

Taskuesite kertoo tiiviissä muodossa miksi putkella on väliä ja mitä NPM-merkintä tarkoittaa. Siihen tutustumalla ymmärtää myös, mikä on CE- ja NPM-merkintöjen ero.

Muoviteollisuus ry:n jäsenyritykset jakavat esitettä tapahtumissaan. Esite löytyy myös Nordic Poly Mark sivuilta, www.nordicpolymark.com.

NPM on tae muoviputkituotteiden korkeasta laadusta


Nordic Poly Mark – eli NPM-merkki muoviputkituotteessa kertoo, että se on korkealaatuinen. Kaikki NPM-merkityt tuotteet on testattu ja tarkistettu pohjoismaisiin olosuhteisiin soveltuviksi. Muoviputkissa se tarkoittaa muun muassa sitä, että putket kestävät pakkasen ja roudan eikä niistä irtoa haitallisia aineita juomaveteen.

NPM-merkki on suurimpien muoviputkivalmistajien tuotteissa laajalti käytössä. Vaihtoehtoisia, NPM-laatuvaatimukset täyttäviä tuotteita on saatavissa markkinoilla, joten merkki tuotteessa o voi olla myös vaatimuksena tarjouspyynnössä.

−Muoviputkilla ei vielä ole harmonisoituja EN-standardeja, joten niissä ei voi käyttää CE-merkintää, joka tulee pakolliseksi rakennustuotteissa EU-maissa kesäkuussa 2013. NPM-merkki osoittaa tuotteiden korkean laadun kuitenkin jopa paremmin kuin CE-merkintä. Rakennustuotteissa CE ei nimittäin takaa, että kaikki standardissa tuotteelle asetetut vaatimukset täyttyvät, Muoviteollisuus ry:n asiamies Rasmus Pinomaa painottaa.

Muoviputkivalmistaja voi hakea tuotteilleen oikeuden käyttää NPM-merkintää. Vaatimalla NPM-merkittyjä tuotteita viranomaiset, suunnittelijat, asentajat ja loppukäyttäjät voivat varmistua siitä, että tuote toimii moitteettomasti. NPM-merkittyjä tuotteita on markkinoilla hyvin saatavilla.

Nordic Poly Mark on riippumattoman pohjoismaisen INSTA-CERT -ryhmän luoma avoin sertifiointimenettely. INSTA-CERTin työryhmissä ovat mukana kaikki merkittävimmät pohjoismaiset muoviputkialan valmistajat. Kaikki sertifiointimenettelyn laatuvaatimukset täyttävät yritykset voivat saada tuotteilleen NPM-merkin käyttöoikeuden.