Kuva: Suominen Joustopakkaukset OyPuhalluskalvoekstruusio

Muoviala

Tervetuloa tutustumaan muovialaan ja tervetuloa töihin mahdollisuuksien muovialalle. Ammattikouluista yliopistoihin, Suomessa on monen eri tasoista koulutusta muovialalle. Uramahdollisuuksia löytyy myös laidasta laitaan. Oppisopimukset ja rekrykoulutus ovat hyviä väyliä muovialan töihin.

Muoviteollisuus osallistuu erilaisiin projekteihin, tarjoaa kannatusta ja tukea erilaisille projekteille, jotka edistävät muovialan tutkimus- ja kehitystoimintaa.

Erasmus+ Upskill projekti on vuonna 2018 alkanut yhteisprojekti. New Plastics Center NPC on yrityslähtöinenverkosto uusien muoviratkaisujen ja raaka-aineiden edistäjä.

Erasmus+ UPSKILL

Marraskuussa 2018 alkaneen 2-vuotisen projekti kehitti muovialan ammatilliseen koulutukseen sisältöjä sekä opettajille että opiskelijoille. Keskiössä ovat muovien työstötekniikat ja komposiittimateriaalit. Erasmus+ Upskill yhteyshenkilö: Pirjo Pietikäinen. Loppuwebinaari järjestettiin 15.4.2021.
UPSKILL

Muita kannatus-, tuki- ja suositusohjelmia:

 • 16.8.2018 Package-Heroes, www.aka.fi/fi/strategisen-tutkimuksen-rahoitus2/ohjelmat-ja-hankkeet/kestavan-kasvun-avaimet2/package-heroes/
 • 16.8.2018 Trans4Ma-Consortium
 • 27.8.2018 Plastic Waste to Resource
 • 1.4.2019 Value Bio Mat, Aalto yliopisto valuebiomat.fi/
 • 23.4.2019 FiberEUse, Tampereen teknillinen yliopisto, fibereuse.eu/
 • 6.12.2020 Rakentamisen Green Deal, sitoumus2050.fi
 • 14.1.2021 Kimura; Muovikomposiittijätteen kerääminen ja hyödyntäminen, Muoviteollisuus ry
 • 2021 Rampo; Rakentamisen muovien kierrätettävyyden tutkimus ja pilotointi, Muovipoli Oy
 • 18.1.2021 EU Green Deal TREASoURcE , VTT
 •  
 • Muovin tarina -roskasta tuotteeksi -hankkeen ohjausryhmä
 • EU funding and Tenders, UnlockCE
 • 8.3.2021 twittertapahtuma liittyen projektiin Lidl-pakkaustarinoita 2021