Kuva: Exel Composites OyjAurinkopaneelien puhdistusta

Komposiittijaosto

Komposiitit mahdollistavat keveydellään ja kestävyydellään nykymaailman huipputekniset ratkaisut

Komposiittijaosto

Komposiittijaosto toimii alan yhteistyöelimenä ja verkostoitumisen edistäjänä, seuraa alan ympäristökysymysten ja teknologian kehitystä ja standardisointia sekä pyrkii vaikuttamaan niiden sisältöön. Jaosto edistää alan koulutusta ja tutkimusta, toteuttaa yhteisprojekteja markkinoiden kartoittamiseksi ja toimii alan yleisten toimintaedellytysten kehittämiseksi.

Jaosto on toiminut yhtäjaksoisesti vuodesta 1999 saakka.

Komposiittijaoston hallitus vuonna 2022

Komposiittijaoston hallitus
Varsinainen jäsenVarajäsen
Puheenjohtaja
Mika Mustakangas
Patria Aerostructures Oy
Janne Riihelä
Volar Plastic Oy
Kim Sjödahl
Exel Composites Oyj
Petro Lahtinen
Woodio Oy
Esa Hiltunen
Muovityö Hiltunen Oy
Mikko Lassila
UPM Kymmene Oy
Sami Valkama
IMCD Finland Oy
Juha-Matti Aho
Muovilami Oy
Jani Korpimäki
CSI Composite Solutions and Innovations Oy
Antti Elo
Matricomp Oy
Mikko Kanerva
Tampereen yliopisto
Jere Tynkkynen
Oy Esmarin Composites Ltd
Jouni Tiainen
Sulmu Oy
Jukka Leinonen
Kevra Oy
Petro Huoponen
Vitrulan Composites Oy
Erkki Lappi
Ekin Muovi Oy
Arto Pitkämö
LICO Oy
Ari Hokkanen
Finnester Coatings Oy
Jukka Alkkiomäki
Jacomp Oy


Avainsanat Komposiitti, Komposiittijaosto, Lujitemuovi, Lujitemuovijaosto

Yhteyshenkilö

Pirjo Pietikäinen
Asiantuntija
pirjo.pietikainen a plastics.fi

Jaoston toimintaohjeet

Komposiittijaoston toimintaohjeet laad2017.pdf
Komposiittijaoston toimintaohjeet
101KB, päivitetty 5.1.2018

Upskill opiskelijan kirjoista voit lukea lisää komposiittien valmistusmenetelmistä ja muoveista

Kirja 12 Muovikomposiittituotteiden valmistus
2.3MB, päivitetty 21.9.2021
Kirja 11 Muovimateriaalit
1.2MB, päivitetty 7.2.2022

Lisää koulutusaineistoa löytyy Muovitietoa sivuilta tai www.plastics.fi/erasmusupskill