Kuva: Exel Composites OyjExel Composites Oyjn ikkunanpesuteleskooppi.jpg

Haku

Hakutulokset

Linkit aukeavat uuteen ikkunaan.

Komposiittiblogit(Sivu)
ltaisiin, meluaitoihin ja komposiittisiltoihin. Tuotannossa valmistuu useimmiten 30-50 erilaista tuotetta samanaikaisesti. Silti niin sanottuj...

KiMuRa -reitti komposiittijätteen kierrätykseen(Sivu)
MuRa-reitti kehittyi Komposiittien ja lujitemuovien kierrätysmahdollisuksia Suomessa on selvitetty jo pitkään - aina LUMI -hankkeestä lä...

Komposiittien kiertotalousratkaisu KiMuRaan kaivataan lisää yrityksiä (Uutinen)
Komposiittijätteen reitti komposiittituotteita valmistavasta teollisuudesta hyötykäyttöön toteutuu jo Suomessa. Nyt noin 10 % alan yrityksistä...

Ajankohtaista komposiittitapahtumaa(Sivu)
Komposiittijaoston jäsenkirjeen tilauslomake löytyy osoitteesta https://forms.office.com/r/iQkqHpCz5C Vuoden 2024 tapahtumat ...

Komposiittijaosto(Sivu)
desta 1999 saakka. Komposiittijaoston hallitus vuonna 2024 Pirjo Pietikäinen Asiantunti...

Muovikomposiittijätteen kierrätystä testataan KiMuRa -hankkeessa(Uutinen)
ti selvittää teollisuuden komposiittijätteen reitin KIerrätetyksi ja MUrskatuksi RAaka-aineeksi sementtiklinkkerin rinnakkaisprosessissa. Tamm...

KiMuRa -projekti(Sivu)
kti selvitti teollisuuden komposiittijätteen reitin KIerrätettyksi ja MUrskautuksi RAaka-aineeksi sementtiklinkkerin rinn...

Jaoston yritykset(Sivu)
Komposiittijaoston jäseniä on kaikilta lujitemuovialan osa-alueilta....

Toiminta(Sivu)
Teemapäivät 2021 Komposiittijaosto suunnittelee järjestävänsä vuonna 2021 kaksi teemapäivää. Kevän teemawebinaari sijoittuu Compohack...

Komposiitit(Sivu)
teriaalit. Tällaista muovikomposiittia kutsutaan yleensä lujitemuoviksi. Lujitemuovi koostuu siis kahdesta osasta, polymeeripohjaisesta matri...

Komposiittien kierrätysreitti valmiina(Uutinen)
sä vaiheessa keskityttiin komposiittituotteita valmistavan teollisuuden komposiittijätteen keräyslogistiikan luomiseen ja saatiin hyviä kokemu...

Lujitemuoviseminaari 12.-13.10.2023 Sveitsissä(Uutinen)
sta. Muoviteollisuus ry:n komposiittijaosto on toiminut edelläkävijänä maassamme lujitemuovien kierrätysasioissa. Esimerkkinä voisi mainita vi...

Komposiittilaudan kuumankestävyys(Tietopankki)
Komposiittilaudan kuumankestävyys Hei, kestääkö terassirakentamisessa käytettävä komposiittilauta kuumuutta ilman että siitä haihtuu ilmaan ke...

MuoviLove Lounais-Suomessa(Sivu)
n tuotannossa muovilla ja komposiittimateriaaleilla on merkittävä rooli. Muovi- ja komposiittialan yritysten kasvunäkymät ovat hyvät – korona ...

Tuotantomenetelmät(Sivu)
soinnista on teoksissa Komposiittirakenteet sekä Muovitekniikan perusteet, joita myy Muoviyhdistys ry. Muoviyhdistys ry myy nä...

Lujitemuovipäiville vielä perushintaan!(Uutinen)
rjantaina Uusia tuulia komposiittien tuotantoon Edellisillä Lujitemuovipäivillä käytiin läpi sellukuitujen akateemista kehitystyötä mei...

Ketterät komposiitit 27.-28.11.2019. Lujitemuoviseminaarin ennakkoilmoittautuminen avattu!(Uutinen)
Komposiittialan vuoden 2019 verkostoitumis- ja ajankohtaistilaisuus Lujitemuoviseminaari järjestetään Valkeakosken Waltikassa. Ennakkoilmoitta...

Lujitemuovijaosto palasi Kokkolasta Komposiittijaostona(Uutinen)
jaa ja esityksistä huokui komposiittien iso potentiaali vallata aivan uusiakin markkinoita globaalisti. Muoviteollisuus ry:n Lujitemuovijaosto...

Orthex on Uuden Ajan Ruiskuvalaja 2020(Uutinen)
innon, ruiskuvaletun muovikomposiittikuksan, vastaanotti 30.1.2020 Naantalissa tehtaanjohtaja Tom Ståhlberg. Valinnan peruste on Orth...

kjkys(Sivu)
i hankalaa on rekrytointi komposiittialalla? Vastaa kyselyymme....

Semaari2022(Sivu)
Komposiittijaosto instagramissa Lujitemuoviseminaarin ohjelma Alipaineinjektiotekniikka, CSI Composite Solutions a...

3D-tulostamisesta komposiittijaoston teemaseminaari verkossa 9.12.2020. Vielä tänään ehtii ilmoittautua mukaan!(Uutinen)
Komposiittijaosto järjestää joka vuosi 2-päiväisen lujitemuoviseminaarin kaikille kiinnostuneille. Tänä vuonna korona esti järjestelyt. Teemas...

Komposiittirakenteet(Tietopankki)
Komposiittirakenteet Hei! Onko tutkimustietoa/kokemusta voiko kotimaisten puulajien sahajauhoa(purua) käyttää lujijte(kuitu)materiaalina tehtä...

Luukku 10: 3D - tekniikka, tulostaminen, koulutus, suunnittelu ja tuotteistaminen (Uutinen)
Komposiittijaoston teemaseminaarissa päivitettiin osallistujien tiedot 3D-tulostamisesta: Tutkimustuloksia, analyysejä, koulutusta ja suunnitt...

Puun ja muovin yhdistäminen avaa uusia mahdollisuuksia (Uutinen)
s korostuvat. ”Muovien ja komposiittien kohdalla ekologisuutta ei koskaan korosteta liikaa!" kertoo TkL Jukka Silén, Tampereen teknilli...

Muoviputket soveltuvat kaikkien pinta- ja pohjavesien käyttövesijohdoiksi(Uutinen)
käyttöveden vesijohdoiksi komposiittiputkia ja PEX-putkia. Niiden materiaalit kestävät syöpymättä kaikkia talousvesikäyttöön johdettavia pinta...

Komposiitit(Tietopankki)
posiitit Hei! Pystyykö puukomposiittia tai mitä vain komposiittiä käyttämään tuotteessa joka on tekemisissä +110 asteisen veden kanssa tai voi...

Muovialan projektit(Sivu)
uovien työstötekniikat ja komposiittimateriaalit. Erasmus+ Upskill yhteyshenkilö: Pirjo Pietikäinen. Loppuwebinaari järjestettiin 15.4.2021. ...

UPSKILL Erasmus+(Sivu)
Muovimateriaalit 12 Muovikomposiittituotteiden valmistus 13 Ruiskuvalu 14 Puhallusmuovaus 15 Muoviekstruusio 16 Muovin lämpömuovaus 17 K...

Naari2022(Sivu)
yödynnettävyys kuitu-muovikomposiittina - PLASTin Ilari Jönkkäri, Tampereen yliopisto CLIC Innovation & 4Recycling -ekosysteemi...

KOMnaari 2023(Sivu)
11:45 KiMuRa-reitti - komposiittien kierrätys toimii Suomessa (www.plastics.fi/kimura) Pirjo Pietikäinen, Muoviteollisuus ry ...

Luonnonvoimat lujitemuoveissa (Sivu)
ajankohtaisia näkökulmia komposiittien ja lujitemuovien lähitulevaisuuteen. Puhujamme edustavat muun muassa seuraavia yrityksiä: Po...

Muovialan asiantuntija haussa(Uutinen)
n monipuoliseen maailmaan Komposiittijaoston asiantuntijamme suunnatessa kohti uusia kansainvälisiä haasteita. Asiantuntijan tehtävänä on to...

Lujitemuovipäivillä 2016 jälleen hyvä pöhinä (Uutinen)
lahoaa ja teräs ruostuu, komposiitti kestää. Päivillä esiteltiin myös nettipohjainen työkalu, jolla komposiitti- ja lujitemuovituotteelle sa...

Lujitemuoviteollisuudessa työturvallisuutta kehitetään jatkuvasti(Uutinen)
Muoviteollisuus ry:n Komposiittijaosto tekee yhdessä lujitemuoviteollisuuden kanssa pitkäjänteistä työtä työturvallisuuden parantamiseksi. Luj...

Tuulisia vuosia edessä ja takana(Uutinen)
oviteollisuus ry:n ja sen komposiittijaosto haluavat olla edelläkävijä ja olimme mukana ympäristöministeriön rahoittamassa komposiittituoteval...

Muovipinnoitetut käyttövesiputket(Tietopankki)
italon uusitut käyttövesi komposiittiputket BPA yhdisteitä? Komposiittiputki-termi yleensä käyttövesiputkiston yhteydessä tarkoittaa metallip...

Muovin määrittely(Sivu)
uttavat olennaisesti muovikomposiittien ominaisuuksiin. Muovikomposiiteista ehkä tunnetuin on muovin ja lujitteen yhdistelmämateriaali, jo...

Organisaatio ja komiteat(Sivu)
coverings Komposiittijaosto CEN/TC 210 GRP tanks and vessels Kaukolämpöjaosto CEN/TC 1...

Composites seminars(Sivu)
Kimmel Joensuu Komposiittiteollisuus samassa veneessä, fall 2022 15.-.16.9.2022, Waltikka Valkeakoski Agile Composit...

Tapahtumat ja tilaisuudet(Sivu)
2021 Muoviteollisuus ry:n komposiittijaoston yleiskokous https://forms.office.com/r/Gs240KdFBC 13.12.2021 Ilmastonmuutos, energiamurros, eli...

Standardointi(Sivu)
jaosto, Kaukolämpöjaosto, Komposiittijaosto ja Päällystejaosto. TAY-yhteyshenkilö: Pirjo Pietikäinen pirjo.pietikainen(at)plastics.fi...

Julkaisujen tilaus(Sivu)
MuovitOn Maailma Muovikomposiittien kierrätys Muoviset vuodet 1961-2011-2061 Paineputkijärjestelmät polyeteenistä Vuosikatsaus ...

Julkaisut aakkosjärjestyksessä(Sivu)
2017 PlasticsEurope Muovikomposiittien kierrätys Muovipakkaus - luotu suojaksi Muoviputkien asennusopas Muoviset vuodet 1961-2011-2061 Mu...

Upea uusi sillanpääasema suomalaiselle lujitemuoviteollisuudelle(Uutinen)
sa Kärhä huomauttaa, että komposiitti avaa kokonaan uusia vapauksia siltojen ulkomuodon suunnittelulle...

Suomalaisen pakkaus- ja muoviteollisuuden tutkimus , kehitys ja aikaansaannokset (Uutinen)
sto, LUT Muovien ja muovikomposiittien mahdollisuudet pakkauksissa prof. Järvelä, Tampereen teknillinen yliopisto, TUT Uuden Aallon polymee...

Materiaali-innovaatioilla kilpailukykyä (Uutinen)
honen, Wipak 9:50 Puumuovikomposiittien säänkestävyyden simulointi, Piia Peltola, UPM ProFi 10:10 Uponorin liittimet ja ”muistimuovit”: Quick...

Muoviala kokoontuu uudistuneeseen Lahden Messukeskukseen(Uutinen)
äksi myös lujitemuovi- ja komposiittiteollisuus sekä puolivalmisteiden ja muottien valmistajat. Viime Muovi-messuilla vuonna 2011 tuhannet ala...

16. lujitemuovipäivät järjestettiin Tampereella TTY:llä(Uutinen)
hteydessä esiteltiin Muovikomposiittien kierrätys –esite, joka osoittaa, että myös Suomessa on mahdollista kierrättää lujitemuovi polttamalla...

TkT Pirjo Pietikäinen Muoviteollisuus ry:n uusi asiantuntija (Uutinen)
18 Muoviteollisuus ry:ssä komposiittijaoston vetäjänä sekä standardoinnin toimialavastaavana. Pirjo siirtyy Aalto-yliopiston Kemiantekniikan...

POLYMER COMPOSITES 2019 toukokuussa Tšekissä(Uutinen)
Tšekissä järjestettävässä komposiittialan kansainvälisessä seminaarissa fokus on materiaalikehityksessä ja materiaalien ominaisuuksissa, tuota...

Lujitemuoviseminaari Valkeakoskella 27.-28.11.2019(Uutinen)
Waltikkaan miettimään mm. komposiittien kierrättämiseen liittyviä haasteita ja mahdollisuuksia saada lisäarvoa tekemiselle yhteistyöstä alan t...

Liima(Tietopankki)
i ole taattu. Muovi/puu -komposiitti on haasteellinen liimattava monestakin syystä. Muovilla on huono tartunta kaikkeen ja sen koteloima kuit...

PE-RT(Tietopankki)
ittaa RT, kun kyseessä on komposiittiputki vesijohtona? Hei, RT-lyhenne raaka-aineeseen liitettynä on taas vähän sellainen uusi yleistymä, jot...

Paistinlasta(Tietopankki)
mpöä ja kulutusta kestävä komposiitti siis kyseessä. Mutta jos mikä hyvänsä hankittu ruokailutuote , muovinen tai muu materiaali, arveluttaa...

kierrätettävää?(Tietopankki)
-yhdistelmä on kestomuovikomposiitti ja se voidaan lämmön ja paineen avulla muokata uudelleen esim. muoviprofiiliksi oikeassa seossuhteessa...

Joustava muovi(Tietopankki)
ksi/hiilikuitu/lasikuitu -komposiittimuoveista...

Lujitemuovi(Sanastosana)
Lujitemuovi Reinforced plastic. Muovikomposiitti, jonka pääasineosina ovat muovi ja kuitumainen lujite...

Muovikomposiittisia hätämajoitustiloja maailman kriisialueille(Uutinen)
Suomalainen muoviteollisuus mukana humanitaarisissä hankkeissa. Muoviteollisuus ry:n jäsenyritys Exel Composites kehittää...

Komposiitti(Sanastosana)
Komposiitti Kahden tai useamman materiaalin yhdistelmä. Materiaalit toimivat yhdessä, mutta eivät ole liuenneet toisiinsa. Esimerkiksi betoni...

Muoviteollisuus ry:n julkaisut(Sivu)
Alta löydät paljon erilaisia julkaisuja, joita on tehty vuosien aikana Muoviteollisuus ry:ssä. Muoviteollisuus ry:n julkaisut...

Muut julkaisut(Sivu)
Muoviteollisuus ry:n yhteistyöjärjestöt julkaisevat paljon hyvää materiaalia liittyen muoveihin ja niiden käyttöön. Nämä julkaisut ovat useimm...

UPEROPP(Sivu)
Yleiset ja yhteiset aiheet Muovi- ja kumituotantoa ...

Julkaisukirjasto(Sivu)
Klikkaa sivuotsikoita nähdäksesi - Muoviteollisuus ry:n julkaisut - Muut julkaisut (Muoviteollisuus ry:n yhteistyökumppaneiden julkaisut) ...

Muovituotannon työntekijä oppimateriaalit(Sivu)
Allaolevat tiedostot ovat vapaasti käytettävissäsi ei-kaupalliseen toimintaan. Toivottavasti löysit sivun rekisteröitymisen kautta. Jos et vie...

Henkilöstö(Sivu)
Muoviteollisuus ry:n twittertili on @Muoviteollisuus Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@chemind.fi...

Jäsentapahtumat(Sivu)
Tarjolla on seminaareja, messuja, teemapäiviä sekä muita tapahtumia, jotka edistävät verkostoitumista muovialalla ja tuovat uutta tietoa jäsen...

Jaostotoiminta(Sivu)
Jaostot ovat Muoviteollisuus ry:n toiminnan ydin. Näissä tehdään alan tai intressiryhmän sisäistä yhteistyötä merkittävissä alakohtaisissa asi...

Tiedotteet ja kannanotot(Sivu)
<div id=\"embedded-pressroom-subscription\" data-publisher=\"1857\" data-subscribe=\"type=PR\"> <script type=\"text/javascript\" src=\"...

SUS23(Sivu)
<TABLE165:ESITYKSET-JAET> Aineisto on tarkoitettu vain lujitemuoviseminaariin osallistujille. Ethän lainaa tai käytä aineistoja il...

Etusivu(Sivu)
GENEVEN AUTONÄYTTELY Lexus IS 250 ja täyshybridi IS 300h uudistuvat täysin. Suomeen tuodaan vain täyshybridi IS 300h-mallia. Uude...