Kuva: Exel Composites OyjExel Composites Oyjn ikkunanpesuteleskooppi.jpg

Ajankohtaista

Muoviteollisuuden uutisia sekä tiedotteita, tapahtumia ja uutiskirjeitä

EU -budjetti ja muoviteollisuus 21.7.2020

EU -budjetti ja muoviteollisuus 21.7.2020

Vesa Kärhä (vesa.karha a plastics.fi), 22.7.2020

EU alkaa rahoittaa itseään muovipakkausjätteellä.

EUn huippukokous 21.7.2020 päätti alkaa kerätä jäsenmaksuja jäseniltään kierrättämättömän muovipakkausjätteen pohjalta vuonna 1.1.2021 alkaen.

Lisävaroja tarvitaan sekä Iso-Britannian lähdön paikkaamiseksi että 750 miljardin koronatoipumisrahaston lainojen takaisinmaksuun. Muovimaksun tuoton arvioidaan olevan 4...7 miljardia €/a, kun koko sovittu rahoituspaketti oli 1800 miljardia € , mistä 750 miljardia € on tuo em toipumisrahasto ja 1074 miljardia € muu budjettirahoitus vuosiksi 2021-27 .

Hyöty, mitä muoviteollisuudelle voisi kuvitella EU-rahanjaosta koituvan, on joidenkin rakentamisen, hiilineutraaliuden ja terveydenhuollon panostusohjelmien sekä maataloustukien kautta välillisesti, mutta niitä on vaikea arvioida. Koko teollisuuspoliittinen ulottuvuus ja sisällöllisyys muutoinkin on tukiväännössä jäänyt aika taka-alalle.

Muoviteollisuus ry on informoinut jäseniään koko maksuvalmistelun ajan tästä uudesta maksusta. Myös päättäjille on kerrottu, ettei fiskaalisen maksun kerääminen tule edistämään alan elpymistä tai mahdollisuuksia investoida uutta.

Tuo EU:n keräämä 0,80 €/kg lisämaksu on lähellä monen muovin nykyhintaa. Jos se kohdistetaan valmistajiin vain Euroopassa tai yksittäisissä jäsenmaissa, vaikutukset ovat hyvin dramaattiset, raaka-ainekustannukset tuplaantuvat ja kilpailu käy koko lailla mahdottomaksi. Alallamme ymmärretään kyllä, että varoja tarvitaan ja että muovimäärä voi olla jonkinlainen maksuindikaattori siinä ,missä mikä hyvänsä seurattava luotettava luku. Nurinkurista kylläkin on, että muovijätteen tuotanto ja jopa sen hyödyntäminen energiana on tuon tulovirran kannalta jatkossa myönteistä, kierrätyksen ja välttämisen edistyminen negatiivista.

Takaisin