Kuva: Exel Composites OyjExel Composites Oyjn ikkunanpesuteleskooppi.jpg

Ajankohtaista

Muoviteollisuuden uutisia sekä tiedotteita, tapahtumia ja uutiskirjeitä

Water and Jobs – Vettä ja Töitä

Kari Kuivalainen (kari.kuivalainen a plastics.fi), 21.3.2016

Muoviteollisuus ry:n putkijaosto kiittää Maailman vesipäivän ”World Water Day” 22.3.2016 teemaa ”Water and Jobs”. Teemapäivän iskulause ”Better Water, Better Jobs” korostaa jaostolle tärkeitä puhtaan veden työllisyysvaikutuksia.

World Water Day Water and Jobs 22032016

World Water Day -teemapäivää 22.3. on vietetty YK:n aloitteesta vuodesta 1993 alkaen. Vuosittain vaihtuneet teemat ovat ohjanneet maailmaa huomioimaan elintärkeytensä vuoksi aina ajankohtaisen veden monipuolisesti. Vuoden 2016 teeman ”Water and Jobs” perusteluina YK mainitsee, että maailman työssäkäyvistä puolet – 1,5 miljardia ihmistä – työskentelee veteen liittyvillä toimialoilla.

Muoviteollisuus ry:n putkijaoston jäsenyritysten valmistamat muoviputket ovat keskeinen osa suomalaista vedenkäsittelyjärjestelmää. Rakentamalla ja saneeraamalla infran ja talotekniikan putkijärjestelmiä me suomalaiset työllistämme kotimaassa sekä putkien valmistajia että rakentamisen ammattilaisia. Tehdasvalmisteiset muoviputket ovat putkijaoston suosittelema laatuvarma ratkaisu sekä juomaveden että jäteveden siirtoihin.

Luonnonvesien ja kaivovesien puhtaanapidon edistämiseen putkijaoston jäsenyritykset tarjoavat hajajätevesien käsittelyjärjestelmiä. Muoviputkistoihin ja muihin vedenkäsittelyjärjestelmiin investoiminen tukee osaltaan puhtaiden vesistöjen ja turvallisen talousveden työllisyysvaikutuksia sekä teemapäivän iskulauseen ”Parempaa Vettä, Parempia Töitä” toteutumista. Pohjoismaisen rakennussesongin kynnykselle ajoittuva Maailman vesipäivä on hyvä muistutus tarpeesta huomioida puhtaan veden tärkeys rakentamista koskevissa päätöksissä.

Yksityiskohtaisia lisätietoja muoviputki- ja hajajätevesijärjestelmistä on löydettävissä putkijaoston jäsenyritysten kotisivuilta. Katso Putkijaoston jäsenyritykset.

Lisätietoja:
Muoviteollisuus ry:n putkijaoston asiamies Kari Kuivalainen, kari.kuivalainen a plastics.fi, 040 8439 425

Takaisin