Kuva: Exel Composites OyjExel Composites Oyjn ikkunanpesuteleskooppi.jpg

Ajankohtaista

Muoviteollisuuden uutisia sekä tiedotteita, tapahtumia ja uutiskirjeitä

Muoviteollisuus ry aloittaa TYKA-korotusten viennin toimialalle

Muoviteollisuus ry aloittaa TYKA-korotusten viennin toimialalle

Vesa Kärhä (vesa.karha a plastics.fi), 16.6.2015

Muoviteollisuus on yhä mukana työllisyys- ja kasvusopimuksessa, mutta monet tekijät jarruttavat käytännössä alaamme Suomessa. Mitään isoa jakovaraa ei ole muodostunut viimeisen kahden vuoden selviytymiskamppailun aikana. Päinvastoin: Raaka-ainehinnan rakettikorotukset syövät sen vähäisenkin.

Työnantajien ja palkansaajien keskusjärjestöt pääsivät 15.6.2015 sopimukseen työllisyys- ja kasvusopimuksen kolmannen vuoden palkkojen yleiskorotuksesta ja korotusajankohdasta.

Muoviteollisuutta sitovan keskusjärjestösopimuksen mukaan työehtosopimusten mukaisia palkkoja korotetaan 1.1.2016 tai lähinnä sitä alkavan palkanmaksukauden alusta yleiskorotuksella, jonka suuruus on 16 euroa kuukaudelta kuitenkin vähintään 0,43 %. Alustavan laskelman mukaan muovi- ja kemiantuoteteollisuuden työntekijäsopimuksen piirissä olevissa palkoissa kokonaiskorotusprosentti on luokkaa 0,6 % , kohdistuen kolmannen vuoden sopimusjaksoon. Näistä toteutuksista lähdetään nyt yksityiskohtaisemmin sopimaan työntekijöiden kanssa liittotasolla ja ohjeistetaan sitten Muoviteollisuus ry:n jäsenistöä hyvissä ajoin ennen vuoden loppua.

Muovituotevalmistus Suomessa kärsii parhaillaan erittäin korkeista raaka-ainekustannuksista. Monet valtamuovit ovat nyt, keskellä taantumaa, historiansa korkeimmissa hintalukemissa, minkä lisäksi saarimainen sijaintimme päämarkkinoista antaa selvää kilpailuetua monille muille. Kaikki kohoavat kustannukset pitäisi saada hyvin välittömästi tuotehintoihin tiukasti kilpailuilla markkinoilla, joissa ei mitään yleiskorotusmekanismeja tunneta. Kansallisten kustannusten kohottaminen on melkoisessa ristiriidassa alan kykyyn työllistää ja kasvaa Suomessa. Tilastokeskuksen tilaston mukaan muovituotevalmistuksen liikevaihto on pikemminkin laskenut kuin lähtenyt kasvuun vuosina 2013-2015 (kuva).

Muoviteollisuus ry toivoo, että työrauhan lisäksi valtakunnassa vallitsee ymmärrys siitä, että sadat muovialan yritykset valmistavat tuhansia tärkeitä tuotteitaan hyvin erilaisille asiakkaille koti- ja vientimarkkinoilla. Vain todellinen tuotannollinen erinomaisuus ratkaisee markkinoilla selviytymisen. Isot suhdannevaihtelut koskettavat tänä päivänä valtaosaa firmoista. Yrittämisen, johtamisen ja työnteon pitää olla oikeaan tekemiseen kannustavia ja menestymistä tukevaa. Tarvitsemme siis yritystasolla vallitsevien erilaisten tilanteiden monipuolisempaa huomioimista, toimivia työaikamalleja sekä kaikilta tasoilta ketteryyttä tehdä osaavasti monenlaisia asioita aina tarpeen mukaan.

Muoviteollisuudessa työskentelee Suomessa noin 12 000 työntekijää. Valtaosa alan yrityksistä on pieniä ja keskisuuria tuotevalmistajia.

Takaisin