Kuva: Exel Composites OyjExel Composites Oyjn ikkunanpesuteleskooppi.jpg

Ajankohtaista

Muoviteollisuuden uutisia sekä tiedotteita, tapahtumia ja uutiskirjeitä

Hajajätevesiasetus suojelee lähiympäristön vesiä ja tukee työllisyyttä

Kari Kuivalainen (kari.kuivalainen a plastics.fi), 2.10.2014

Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla – ns. hajajätevesiasetus – on ohjannut haja-asutusalueiden jätevesien käsittelyn kehittämistä jo vuosikymmenen ajan. Asetuksesta keskusteltaessa tulee edelleen muistaa sen alkuperäinen merkitys lähiympäristön vesien suojelussa sekä huomata sen täytäntöönpanon työllistävä vaikutus.

1. Lähiympäristömme vesiä on suojeltava

Kaikki haluavat oman asuinalueen pintavesien – jokien, järvien ja lampien – sekä oman kaivon kautta talousvedeksi otettavan pohjaveden ja paikallisen vesilaitoksen käsittelemän talousveden olevan puhtaita. Niinpä meidän kaikkien tulee myös osallistua lähiympäristömme vesien suojeluun ja puhtauden ylläpitoon. Yhteinen tehtävä vaatii kaikilta pitkäjänteistä sitoutumista. Monet ovat jo toteuttaneetkin vastuullisesti oikeat toimenpiteet. Haja-asutusalueiden jätevesien käsittely on myös arvovalinta.

2. Lainsäädäntö huomioi erilaiset kiinteistöt ja jätevedet

Hajajätevesiasetuksen sisältöä on kehitetty asetuksen voimassaolon aikana siten, että se huomioi haja-asutusalueiden kiinteistöjen ja jätevesien erilaisuuden sekä kiinteistöjen omistajien yksilölliset tilanteet. Puhdistusvaatimukset on mahdollista saavuttaa useilla erilaisilla ja eritasoisilla ratkaisuilla. Mahdollisuudet siirtymäaikoihin ja vapautuksiin on annettu. Lainsäädäntö tukee kohtuullisten käsittelyjärjestelmäratkaisujen toteuttamista. Tämän tuen tulee olla jatkossakin luja noja toimijoille vakaassa yhteiskunnallisessa toimintaympäristössä.

3. Toimivat asiantuntijapalvelut ovat käytettävissä

Käsittelyjärjestelmien toteuttamiseen on tarjolla kattava asiantuntijapalveluiden valikoima. Toimiva haja-asutusalueen kiinteistön jätevesien käsittely alkaa aina hyvästä suunnittelusta. Laadukkaan suunnitelman perusteella kiinteistön omistajan on turvallista toteuttaa tarvittavat hankinnat luotettavilta ja vastuullisilta järjestelmätoimittajilta. Asiantunteva suunnittelu kiinnittää huomiota myös järjestelmän ylläpitoon ja helpottaa näin huoltopalvelujen käyttämistä. Alan neuvonta ja tiedottaminen auttavat kiinteistöjen omistajia suunnittelijan, järjestelmävalmistajan, asennusurakoitsijan ja puhdistamohuoltajan valinnassa.

4. Lähivesien suojelu työllistää

Hajajätevesien käsittelypalveluihin liittyvä yritysverkosto on merkittävä työllistäjä haja-asutusalueilla. Luontomme on keskeisessä roolissa houkuteltaessa matkailijoita Suomeen, puhtaat vedet edistävät matkailua ja siten matkailualan yritystoimintaa. Näin lähivesiä suojeleva hajajätevesiasetus tukee osaltaan meidän kaikkien työllisyyttä.

Vesa Kärhä
Toimitusjohtaja
Muoviteollisuus ry

Lisätietoja:
Muoviteollisuus ry:n asiamies Kari Kuivalainen, kari.kuivalainen a plastics.fi, 040 8439 425

Takaisin