Kuva: Exel Composites OyjExel Composites Oyjn ikkunanpesuteleskooppi.jpg

Haku

Hakutulokset

Linkit aukeavat uuteen ikkunaan.

Hajajätevesiasetus suojelee lähiympäristön vesiä ja tukee työllisyyttä(Uutinen)
myös arvovalinta. 2. Lainsäädäntö huomioi erilaiset kiinteistöt ja jätevedet Hajajätevesiasetuksen sisältöä on kehitetty asetuksen vo...

Opas hajajätevesien puhdistamiseen(Sivu)
päivitettiin kevään 2017 lainsäädäntöuudistuksen jälkeen tehtyyn 6. painokseen. Samalla opasta uudistettiin muutenkin pyrkien antamaan lukija...

Huomio haja-asutuksen talousjätevesien puhdistamiseen(Uutinen)
telmiä koskeva uudistettu lainsäädäntö tulee voimaan 3.4.2017. Nyt on aika kiinnittää huomiota rantojen ja talousvesikaivojen vedenlaatuun pan...

Ympäristö ja toimiva vesihuolto jäivät vaalikampanjan jalkoihin (Uutinen)
isäksi myös koko kyseinen lainsäädäntö halutaan avata. Lainsäädäntö ei maassamme enää vaikuta olevan ennakoitavissa ja vakaa aiempaan tapaan...

Työmarkkinat(Sivu)
nteet tulkintatilanteet lainsäädäntö Työmarkkinasektori auttaa yrityksiä tehostamaan toimintaansa ja tekemään yhteistyötä työntekijö...

Elintarvikemuovit(Sivu)
tuna asiheeseen liittyvää lainsäädäntöä ja ohjeita (huomioitava muutoksineen): Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus elintarvi...

Jaostotoiminta(Sivu)
merkiksi imagon nostatus, lainsäädäntöön vaikuttaminen, kierrätys- ja jätekysymykset, standardointi ja harmonisointi sekä tiedottaminen ja muu...

Asianmukaiset muoviset kemikaalipakkaukset löytyvät nyt helpommin (Uutinen)
pakkauksia koskee tiukka lainsäädäntö, joka velvoittaa huolehtimaan siitä, että pakkaus on turvallinen, testattu ja täyttää niin kutsutun UN...

Hyväksytyt muoviset kemikaalipakkaukset asianmukaisilta valmistajilta (Uutinen)
tiukat edellytykset (VAK-lainsäädäntö) täyttävissä pakkauksissa. Muoviteollisuuden jäsenyrityksistä sellaisia sertifioituja pakkausratkaisuja...

Putkijaosto suosittelee linjasaneerauksiin tehdasvalmisteisia muoviputkijärjestelmiä (Uutinen)
tiivin 2015/1535 mukaista lainsäädäntöhankkeiden käsittelyä varten Euroopan komission TRIS (Technical Regulations Information System) tietokan...

Lausunto uuden hajajätevesiasetuksen luonnoksesta(Uutinen)
kä säännöksiä on muokattu lainsäädäntötyön ja uudistukselle asetettujen yhteiskunnallisten tavoitteiden vaatimalla tavalla. Uudistuksessa haja...

SUP direktiivistä Single Use Products(Uutinen)
seen alun perin suunnattu lainsäädäntö-ohje. Muoviteollisuus ry:ssä SUPin valmistelua ja toimeenpanoa on seurattu vuoden 2017 lopulta eikä se...

Muoviteollisuuden talous-, ympäristö- ja turvallisuusasiat jiirissä 22.2.2022(Uutinen)
aan päästä. EU:n kemikaalilainsäädäntö kehittyy jatkuvasti myös muovien osalta. ...

muoviset elintarvikepakkaukset(Tietopankki)
sityiskohtaisin ja tiukin lainsäädäntö, jota lisäksi jatkuvasti päivitetään, mikäli uutta tutkimustulosta joltain osin ilmenee. Valvonnasta ja...

10.11.2014 Tulevaisuus tulostuu muovista(Sivu)
Markkinoille on tullut uusia, entistä paremmin toimivia muoveja ja muovituotteita. Muovien raaka-ainepohja irtautuu vähän kerrassaan öljystä j...

Tiedotteet ja kannanotot(Sivu)
<div id=\"embedded-pressroom-subscription\" data-publisher=\"1857\" data-subscribe=\"type=PR\"> <script type=\"text/javascript\" src=\"...

Julkaisut aakkosjärjestyksessä(Sivu)
...

Nordic Poly Mark ja olennaiset tekniset vaatimukset(Uutinen)
Vuoden 2020 alussa Suomessa tulivat voimaan YM:n asetukset eräitä rakennustuotteita koskevista olennaisista teknisistä vaatimuksista. Valitsem...

Jätelaki(Sanastosana)
Jätelaki Ympäristöministeriön kokonaisuudistuksesta löytyy tietoa http://www.ym.fi/fi-FI/Ymparisto/Lainsaadanto_ja_ohjeet/Ymparistonsuojelun_v...