Kuva: Exel Composites OyjExel Composites Oyjn ikkunanpesuteleskooppi.jpg

Ajankohtaista

Muoviteollisuuden uutisia sekä tiedotteita, tapahtumia ja uutiskirjeitä

Muoviteollisuus erittäin valmis ilmastotyön käytännön toteutukseen

Muoviteollisuus erittäin valmis ilmastotyön käytännön toteutukseen

Vesa Kärhä (vesa.karha a plastics.fi), 13.7.2021

EU:n ilmastomuutospaketti on ennen muuta uusia muovituotetarpeita ja uudistumista virittävä linjaus, jossa edelläkävijyys- ja toteuttajarooliin asetettu muoviala on vahvasti mukana ja tukena. Ilman muoveja muutos ei mahdollistu.

EU: n huomenna julkaistava kunnianhimoinen ilmastopaketti asettaa runsain mitoin uusia toimenpideohjelmia kasvihuonepäästövähennystavoitteiden saavuttamiseksi eri liikennemuodoille, unionin rakennuskannalle , muulle infrastruktuurille ja kaikelle tuotannolle sekä useille muille inhimilliseille toiminnoille. Lisäksi paketti piirtää uutta linjaa aikatauluista, hiilinieluista ja tarpeesta suojata EU:n kestävää kehitystä hiilitullimuurein. Myöskään haavoittuvia luonnon ekosysteemejä ja biodiversiteettiä ei unohdeta eikä ihmisistä heikoimpia haluta jättää muutoksessa kurjuuteen.

Euroopassa tavoiteltu vihreä ilmastosiirtymä ei tule mahdollistumaan juuri miltään osin ilman uusia säästäviä muovituotteita. Uusia keveitä, kestäviä ja kierrätettäviä muoveja tullaan kysymään kohta ja paljon. Laajempi sähköistyminen ja/tai vihreä vety, uusi päästötön liikenne, energiatehokkaampi rakentaminen, väestön ja luonnon hyvinvoinnin turvaaminen kaikissa skenaarioissa. Näihin tarvitaan paljon uusia muovituotteita. Myös itse muovien tuotannossa on käytettävä vähäresurssisia, uusiutuvia ja kierrätettyjä raaka-aineita.

Muutos on tässä ennen kaikkea mahdollisuus, jossa Suomen muovituotevalmistus on valmiina. Onko ympäröivä yhteiskunta riittävästi tukena? Muovialan koulutuksen tarjonta, yrittäjyyden ympäristö ja eräät muut viime vuosien linjaukset hieman herättävät tässä suhteessa kysymyksiä.

Muoviteollisuus haluaa luottaa siihen, että EU kykenee objektiivisella tulli- ja muulla politiikalla rajoittamaan ilmastohaitallisten raaka-aineiden ja tuotteiden valmistusta myös Unionin ulkopuolella ilman, että kaikille tärkeä maailmankauppa häiriytyy. Tasavertaisuus ja rauhanomainen maailmankehitys on taattava, vaikka ihmisten ja tavaroiden vapaassa liikkuvuudessa otettaisiinkin väliaikaisia taka-askelia. Muoveilla on tässäkin iso rooli, koska sillä pystytään tarjoamaan tarpeellisia tuotteita kaikille ja niitä voidaan valmistaa liki kaikkialla.

Muoviteollisuus kannattaa vahvasti tiedepohjaista ja laajaa tarkastelua ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa. Muovit materiaalina on säätelyssä nyt aiemmin jotenkin käsitelty erikseen ja etujoukkona, mikä ei lopulta johda oikeisiin valintoihin, vaikka onkin kirittänyt muovialaa koko ajan parempaan tuotekehitykseen ja toiminnan tasoon. Tarvitaan materiaali- ja teknologianeutraalia, yhä laajempaa katsantoa, jossa myös uusin teknologia mahdollistuu ja kaikki riisto sekä alistaminen minimoituvat. Tarvittavat taloudelliset ohjauskeinot katsottava ja asettava myös näillä periaatteilla. Ne eivät voi kohdistua vain yhteen tai muutamaan materiaaliryhmään.

Suomessa on lähes 500 muovituotevalmistaja yritystä, joissa noin 10 000 työntekijää minkä lisäksi monilla muillakin valmistavilla sektoreilla muovit ovat keskeisessä roolissa. Euroopassa muoviyrityksiä on luokkaa 50 000 ja niistä saa yli 1,5 miljoonaa ihmistä elantonsa. Eurooppa on ollut maailman johtava muovimateriaalien kehityksen alue viimeiset 50 vuotta. Aasia ja USA ovat nousseet sitä kovasti tässä suhteessa haastamaan.

Takaisin