Kuva: Exel Composites OyjExel Composites Oyjn ikkunanpesuteleskooppi.jpg

Haku

Hakutulokset

Linkit aukeavat uuteen ikkunaan.

MuoviLove Lounais-Suomessa(Sivu)
Muovi- ja komposiittialan yritysten kasvunäkymät ovat hyvät – korona on jopa vauhdittanut alan yritysten kasvua ja tarjonnut uusia mahdollisuu...

Kuinka liittyä jäseneksi?(Sivu)
itoimin edistää muovialan yritysten kilpailukykyä, sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Liiton henkilöstö on lisäresurssi yrityksille. Mu...

Hajajätevesiasetus suojelee lähiympäristön vesiä ja tukee työllisyyttä(Uutinen)
ttelypalveluihin liittyvä yritysverkosto on merkittävä työllistäjä haja-asutusalueilla. Luontomme on keskeisessä roolissa houkuteltaessa matka...

Edelläkävijä Suomen muoviteollisuutta perustamassa - Gary Sundberg 80 vuotta (Uutinen)
iin erikoistunutta palveluyritys Atollia. Atollin juuret ulottuvat Sundbergin sukuun 1960-luvulle. Kuvassa Gary ja poikansa Christian Sundber...

Tarkista tiedot Luotu suojaksi ja Autoliikenne(Sivu)
Muoviteollisuus ry:n jäsenyritysten pakkaustuotteista tai ajoneuvoteollisuudelle valmistamisesta. Kummankin julkaisun jäsenyrityssivu liit...

Kierrätysraaka-aineet(Sivu)
t aina 117 vuoden taakse. Yritys on sitoutunut kehittämään asiakaslähtöisiä, ympäristöystävällisiä pakkausratkaisuja yhteistyökumppaneiden, tu...

Muovisaumaajasta Vuoden itä-helsinkiläinen yritys (Uutinen)
onna 1948 perustettu perheyritys ja Suomen vanhin muovisaumaustehdas Saintex Oy. Nyt Saintex Oy on palkittu Vuoden 2014 itä-helsinkiläinen y...

Tillsammans i Jakobstad 23.10.2017 - Yhdessä Pietarsaaressa(Uutinen)
ä ja kehittämisehdotuksia yritysten elinvoimaisuuden parantamiseksi ja toimintaympäristön kehittämiseksi. Seminaari on osa Suomi 100 - Suomal...

Organisaatio(Sivu)
ovituotteita valmistavien yritysten oma elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen etujärjestö. Sen jäsenet ovat myös Elinkeinoelämän keskusliiton j...

Muovituotteiden valmistus ei ole kustannustukitoimiala - miksi ihmeessä ?(Uutinen)
muovituotteiden valmistajayritys ei voisi olla oikeutettu kustannustukeen, jos sen talous on koronasta alamäessä? Tasavallan presidentti vahv...

Kylläpä nyt muovialan yrittäjiä huomioitiin ja ansiosta : Valtakunnallinen yrittäjäpalkinto Pramia Plastic Oy:lle ja Ouneva Groupille(Uutinen)
ä Suomessa ja maailmalla. Yritys ostaa muovisia kierrätyspulloja ja käsittelee niitä Toholammin tehtaalla keskimäärin miljoona kappaletta vuor...

Kaukolämpöjaosto(Sivu)
en asentajien ja urakointiyritysten pätevyysrekisteri. Rekisteriin liittymiseksi pyydä lisätietoja: info@plastics.fi. Lisätietoa laadunva...

New Plastics Center vastaa muovihaasteisiin (Uutinen)
n haasteisiin ja kokoavat yrityslähtöisen muovien osaamisverkoston. New Plastics Center keskittyy uusiin innovaatioihin ja materiaaleihin, tuo...

Suomen muoviteollisuus toimii maailmanlaajuisesti (Uutinen)
1,44 kuukauteen. Muutama yrityslopettaminen on tapahtunut, mutta moni muoviyritys on myös noussut parhaaseen luottoluokkaan ja tehnyt olosuht...

Suomen mukautuva muoviteollisuus kovan ja tosi kovan välissä (Uutinen)
orottavat tarjoukset sekä yritysten että työntekijöidemme maksukyvyn turvaamiseksi, mutta työntekijäliitto ei näitä sitten kelpuuttanut alkuun...

Putkijaoston toiminta(Sivu)
mukaan tarvittaessa jäsenyritysten ulkopuolisia asiantuntijoita. Tuoteryhmäkohtaiset työryhmät hoitavat käytännössä alan teknisten komiteoide...

Jäsenedut(Sivu)
työtahojen, sidosryhmien, yritysten ja kansainvälisen tahojen keskellä. Liitto kokoaa oman alan yritystensä mielipiteitä ja vie viestiä eteenp...

Ruiskuvalujaosto(Sivu)
rpeeseen kuin yksittäinen yritys. Jaostossa keskustellaan koulutustarpeista yritysten näkökulmasta. Alaa sivuava toiminta Edelle...

Muovialan koulutus(Sivu)
tua useita väyliä myöten. Yritys antaa henkilökunnalleen useimmiten myös omaa yrityslähtöistä koulutusta muun osaamisen tueksi. Ammatillist...

Komposiittiblogit(Sivu)
la on hyvin monipuolinen. Yritys on toimintansa aikana valmistanut monenlaisia tuotteita kanooteista kukka-altaisiin, meluaitoihin ja komposii...

Puhdistamotyöryhmä(Sivu)
hdistamohuoltajille. Jäsenyritysten koulutukset ovat tyypillisesti tuotekohtaisia. Aihealueen yleistä koulutusta ryhmä järjestää esim. yhteist...

Muovin tulevaisuus(Sivu)
densa mukaisia tuotteita. Yritysten tavoitteena on toimia kannattavasti ja siten, että varoja riittää yritysten kehittämiseen, osinkojen maksu...

Muoviteollisuus varautuu varsin vaikeaan ensi vuoteen(Uutinen)
a täysin samanlaista muoviyritystä ei ole. Paikallisuus ja joustavuus ovat täysin oleellisia selviytymistekijöitä. Juuri kotimaisen muovituote...

Muovien tuotanto maailmalla keskittyy(Uutinen)
ujen tietojen mukaan uusi yritys jakautuisi kolmeen erilliseen yhtiöön, joista yhteen keskitetään muovit. Vaikka yritykset ovat jo aiemmin sii...

EK on Muoviteollisuus ry:lle oleellinen kumppanuuskanava(Uutinen)
mitä varmasti kuvaa myös yritysedustajiemme kasvanut kiinnostus osallistua EK:n uudistettuun valiokuntatoimintaan ja muuhun keskusjärjestöakt...

Muoviteollisuusyritykset merkittäviä veronmaksajia Suomessa(Uutinen)
istään 20 suurinta alamme yritystä maksoi yhteensä noin 20 miljoonaa euroa yhteisöveroina. Ominaista muovialalle on veromaksukertymän jakau...

Haemme kestävää ja kantavaa muovikumppanuutta – pitkällä tähtäimellä(Uutinen)
uvuoteen 2018 verrattuna. Yrityskohtainen hajonta ja haavoittuvuuserot ovat suuria. Asia jonka lähes kaikki firmat mainitsevat toiveenaan on...

Muovituotteiden ympäristövaikutukset ja rooli ilmastomuutoksen hillinnässä hahmottuvat (Uutinen)
yntiin ja sen ensimmäiset yritysten yhteiset koulutukset on suoritettu. Yhteensä hankkeessa on 11 muovituotevalmistajaa - ikään kuin valistu...

Rakentamisen muovituotteiden GD etenee(Uutinen)
ja raportointi vahvistaa yritysten tavoitteiden toteutumista ja korostaa vastuullista toimintaa. Rakentamisen muovit green deal on askel ko...

Muovikomposiittijätteen kierrätystä testataan KiMuRa -hankkeessa(Uutinen)
ko - Tähän kannattaa yritysten lähteä mukaan. Hankkeessa on mukana edistyksellisiä muoviteollisuusyrityksiä, joissa ymmärretään hankkeen...

Muoviteollisuus ja omikron: Tilanne vaikeutunut nopeasti(Uutinen)
t parhaamme suojataksemme yritystemme muutoinkin vähälukuista ja osaavaa henkilökuntaa koronalta heti sen ilmaannuttua lähes 2 vuotta sitten...

Bongaa koneluettava koodi ja No-dig Vesihuolto 2022 -päivillä(Uutinen)
us ry:n putkijaoston jäsenyritysten näyttelypaikoilla. Muoviteollisuus ry:n putkijaoston asiamies antaa bongausvinkin Suomen Vesilaitosyhdisty...

Muoviputkihitsaajat 1/2017 - rekisterissä kasvua(Sivu)
tsaajien määrä oli 319 ja yritysten 60. Rekisteriin hakeutuneiden määrä on siis kasvanut 2 vuodessa ilahduttavat 100 % ja pätevien hitsaajien ...

Puhdistamotyöryhmän uutiskirje(Sivu)
stavien putkijaoston jäsenyritysten yhteistyöelin. Toimintaan osallistuvat yritykset ovat Jita Oy, Pipelife Finland Oy, Uponor Infra Oy ja Wav...

Puhdistamotyöryhmä 1/2015 - ohjausta messuilla(Sivu)
ttelypalveluihin liittyvä yritysverkosto on merkittävä työllistäjä haja-asutusalueilla. Luontomme on keskeisessä roolissa houkuteltaessa matka...

Puhdistamotyöryhmä 2/2015 - paluu 60-luvulle?(Sivu)
no laitteita valmistavien yritysten sekä asennus-, huolto- ja suunnittelupalveluita tarjoavien pienyritysten näkökulmasta. Toistuvat muutokset...

Putkijaosto(Sivu)
Muoviteollisuus ry:n jäsenyritysten yhteistyöelimenä. Putkijaosto voi ottaa ns. yhteistyöjäseniksi myös sellaisia alalla toimivia yrityksiä, j...

Vuoden 2023 TYÖVÄLINEPÄIVÄT 26.-27.1.2023(Sivu)
älkeen hyvin kiinnostavat yritysvierailut, joissa voi valita kahdesta ryhmästä itseään enemmän kiinnostavan. Kannattaa ehdottomasti ilmoittaut...

Finn-Valve Ämpäristötekijänä(Sivu)
perustettu joutsenolainen yritys. Valmistamme uretaanielastomeerituotteita teollisuusyritysten tarpeisiin. Uretaanituotteita on valmistettu m...

2023 Plastex Ämpäristötekijänä (Sivu)
Plastex on ihanteellinen yritys. Heidän sitoutumisensa kestävään kehitykseen, korkealaatuisiin tuotteisiin, ja laadukkaaseen asiakaspalveluun...

Muoviteollisuutta kaivataan Työväline- ja muoviteollisuuden neuvottelupäiville(Uutinen)
a on kaksi vaihtoehtoista yritysvierailuryhmää. Lue lisää ja tutustu päivien ohjelmaan tästä. Lämpimästi tervetuloa Jyväsk...

Pätevöityneitä pienpuhdistamojen huoltajia(Uutinen)
en ja heitä työllistävien yritysten tiedot on koottu rekisteriin, joka on juuri julkaistu SuLVI ry:n kotisivuilla osoitteessa http://www.sulvi...

Muovialan asiantuntija haussa(Uutinen)
ita Suomessa valmistavien yritysten työmarkkina- ja elinkeinopoliittinen järjestö. Suomessa on noin 580 muovituoteyritystä. Lisäksi muoviosaam...

Muovit talouden pelastusliivien materiaalina (Uutinen)
ukseen. Vanhat kiinteät yritysverkostot ovat hyvä pohja, mutta niiden yhteispeliä on vietävä vieläkin suurempiin verkostokokonaisuuksiin, jo...

Maltti olisi valttia sekä toimitusketjussa että Suomessa.(Uutinen)
usein isojen petrokemian yritysten ja usein myös vahvojen ostajien välissä. Siinä raossa rajut muovien hinnannousut heikentävät orastavaa nou...

Muovikomposiittisia hätämajoitustiloja maailman kriisialueille(Uutinen)
Muoviteollisuus ry:n jäsenyritys Exel Composites kehittää ja toimittaa YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:n tilaamiin 10.000 moduuli...

Muoviteollisuuden suhdanteessa paljon myönteisyyttä (Uutinen)
14 loppuun ajoittuneeseen yrityskyselyyn on selvästi. Sekä tuotanto että tilaukset osoittavat virkistymisen merkkejä. Suomalaisten yritysten...

Onnea Serres Oy ja sinnikäs muovialan yrittäjyys !(Uutinen)
johtavista yrityksistä. Yritys suuntaa vahvan määrätietoisesti kansainvälisille markkinoille. Serreksen liikevaihto onkin lähes kuusinkertai...

Uusi vaihde silmään globaalissa muoviteollisuudessa(Uutinen)
uuden saralla. ChemChina -yritys on ostanut lähes miljardilla dollarilla Euroopan johtavan muovikonevalmistajan saksalaisen KraussMaffein. A...

Water and Jobs – Vettä ja Töitä(Uutinen)
us ry:n putkijaoston jäsenyritysten valmistamat muoviputket ovat keskeinen osa suomalaista vedenkäsittelyjärjestelmää. Rakentamalla ja saneera...

Positiivisuutta muoviteollisuudessa - tilauksia saisi kyllä olla reilummin. (Uutinen)
mä tulee ilmi myös monien yritysten kanssa keskustellessa. Näkymää on monilla vain alkukesään, mutta siitä eteenpäin kaikki on arvoituksellis...

Brexit and plastics (Uutinen)
sa. Moni paikallinen muoviyritys, varsinkin pk-yritys liputti aika avoimesti EU:sta eroamisen puolesta. Edelleenkään ei ole lainkaan vaikeaa l...

Satsaa muovikoulutukseen ajoissa !(Uutinen)
Muoviteollisuus ry toivoo yritysten todella tarttuvan tällaiseen koulutustarjontaan. Ammatillisen kouluttautumisen ja osaamisen kohentami...

Tunnustusta oikeaan osoitteeseen(Uutinen)
itykseksi tuotannollisten yritysten sarjassa. Palkintoraati arvosti pitkään toimineen yrityksen onnistunutta sukupolvenvaihdosta sekä menestyk...

Juhlavuoden yhteenvetoa (Uutinen)
annetta, mutta hyvin moni yritys ja tietysti tuhannet ihmiset niissä ovat varmasti aika jouluisissa tunnelmissa parhaillaan. Vuosi on ollut...

Mopon duunaus rekrytoinnin pohjana?(Uutinen)
kaita tuotteitamme, mutta yritystasolla selvästi näkee rekrytointien muuttuneen vaativimmiksi. Hakuajat ovat pidentyneet ja yrityksen on itsen...

Muovien tulevaisuuteen hypen ja pintakuohujen läpi (Uutinen)
uusorganisaation, suoraan yritysten ja alamme ammattilaisten sekä monen muun asiantuntijatahon kanssa. Elinkeinoelämän keskusliito...

Suomalainen muoviala on perinteitä ja pitkäjänteisyyttä(Uutinen)
i hienoa kotimaista muoviyritystä juhlii varsin kunnioitettavia pyöreitä vuosia. Onnittelut: Uponor ja Saintex ! Peräti 100-vuotiaan...

Orthex on Uuden Ajan Ruiskuvalaja 2020(Uutinen)
eessa erottunut massasta. Yritys on aktiivisesti kertonut valinnoistaan, ollut mukana kehittämässä muovien kierrätystä ja uusiutumista käytänn...

Koronavirus ja muoviteollisuus(Uutinen)
taa kuitenkin tavallisten yritysten käyttämien rahalaitosten roolia lainanlyhennysten vapaakuukausien myöntämisessä ja käyttörahoituksen turva...

Huhuja ja huijareita nyt kentällä(Uutinen)
in hyvään huolellisuuteen yritystoiminnassa. Uudet erikoiset yhteydenotot kannattaa aina tarkistaa ihan rauhassa ja pitää pää kylmänä. Kaikki...

Koronatilannekatsaus alalla 30.3.2020(Uutinen)
omessa on yli 500 osaavaa yritystä, jotka kykenevät valmistamaan lähes kaikilla tuotantotekniikoilla tuotteita tilausten mukaan mitä moninaise...

Korona korostanut kotimaisen muovituotevalmistuksen tärkeyttä(Uutinen)
ien ja niitä jalostavien yritysten. Muovit ovat auttaneet siinä, että virus ei ole levinnyt niin pahasti ja että kriittisten toimintojen huol...

Koronavalmiuden jatkaminen muoviteollisuudessa(Uutinen)
teollisuus ja sen yli 500 yritystä ovat toimineet kriisissä määrätietoisesti ja häiriöttä, koko ajan uusia ratkaisuja konkreettisesti tarjote...

Christian Sundberg jatkaa Muoviteollisuus ry:n puheenjohtajana(Uutinen)
ien ja muovialan osaavien yritysten auttaneen merkittävästi koronakriisin hoidossa. Tilanne on kuitenkin yhä kaikkialla vaikea eikä se tule ed...

Katteet kutistava kaksikymmentäyksi (Uutinen)
a vastaan tavallinen muoviyritys voi lähinnä yrittää terminoida hankintahinnat. Sekin tietysti on kustannus. Yritysten energiatehokkuustoimet...

Kuumeinen kevät nostaa epävarmuutta muovialalla (Uutinen)
tai vähemmän varsinkin pk-yrityskentän toimintaa rasittavia kustannuksia ja monenmoista kitkaa lisääviä säädöksiä. Muutaman kuukauden pääs...

Muoviteollisuuden odotuksissa muutoksen merkkejä(Uutinen)
samme hieman horjahtelee. Yritysotos on aika pieni eikä mikään onneksi laajalla muovirintamalla tunnu vielä romahtaneen. Toive kaikilla on, et...

Vuoden 2022 Ruiskuvalaja on Leomuovi Oy (Uutinen)
enien hyvien suomalaisten yritysvaihtoehtojen joukosta valikoitui tänä vuonna ykköseksi Leomuovi Oy. Leomuovi Oy on toiminut niin norma...

Uutta omistusta ja voimaa pakkauskierrätyksen kehitykseen(Uutinen)
javastuun vastuullista ja yrityslähtöistä kantamista Suomessa. Maamme vastuullisen muoviteollisuuden vuonna 1992 perustama Suomen Uusiomuovi...

Tuulisia vuosia edessä ja takana(Uutinen)
ssa tuotteita jalostavien yritysten avulla tulemme selviämään monesta kiperästä tilanteesta. Muovi turvaa tulevaisuuden. Turvataan me kannatt...

Muoviteollisuus ry:n uusi puheenjohtaja Heikki Marva, Satatuote : Muovi on maailman paras materiaali, ja nyt se aletaan ymmärtää(Uutinen)
joilla on suora vaikutus yritysten kilpailukykyyn. Elämme hyvin erikoista aikaa. Uhkia riittää, mutta isossa kuvassa Heikki Marva näkee myö...

Vuoden 2024 Ruiskuvalaja on Coreplast Laitila Oy (Uutinen)
asaisen vahvasti kasvanut yritys, jonka ansiot Suomen ruiskuvalun kehittäjänä ovat vahvat. Nykyisellään se pystyy tarjoamaan muun muassa vapaa...

Suomen muoviteollisuus välittää väestään(Uutinen)
ossa on yli 500 erilaista yritystä palvelemassa eri sektoreja omilla konsepteillaan. Kartoitettaessa suomalaisten muoviyritysten tunnelmia tä...

kierrätys?(Tietopankki)
enkäyttötapaa, jota suuri yritys voisi hyödyntää esim. materiaalina yrityslahjoihin tms., tai muuhun yleiseen hyötykäyttöön ilman, että ne men...

Jaoston yritykset(Sivu)
Komposiittijaoston jäseniä on kaikilta lujitemuovialan osa-alueilta....

Muovimarkkinat kehityksen mittareina (Uutinen)
Euroopan muovien tuottajien järjestö PlasticsEurope julkaisi 21.10.2016 K2016 -messuilla tuotanto-, kysyntä- ja kierrätystilastonsa. Kansainvä...

17.5.2013 Vetoomus muovikoulutuksen puolesta(Sivu)
n pienten ja keskisuurten yritysten monipuolinen, moderni toimiala. Se on myös vankan tulevaisuuden ja kasvun toimiala, mikäli osaavan työvoim...

Muovituotannon työntekijä oppimateriaalit UPSKILL(Sivu)
LL-moduulit sopivat hyvin yritysten sisäiseen koulutukseen esimerkiksi perehdytyksessä että työntekijän osaamisalaa laajennettaessa. Voit ...

Osallistu standardointiin(Sivu)
ksu on 800 euroa vuodessa/yritys/seurantakomitea. Seurantakomitean jäsenet pääsevät lukemaan nettiportaalin kautta eurooppalaisten ja kansain...

Muoviputkijärjestelmien standardointi(Sivu)
mintaan putkijaoston jäsenyritysten edustajina ja ns. seurantaryhmäjäseninä. Standardointikomitea nimeää suomalaiset asiantuntijat ja edustaja...

Yhteystiedot ja henkilöstö(Sivu)
vat aina sovittaessa jäsenyritystemme käytössä väliaikaisina työ- ja kokoustiloina, <iframe width=\"425\" height=\"350\" frameborder=\"0\"...

Energiatehokkuussopimukset(Sivu)
na 2008-16 kaikkiaan 38 yritystä Täällä Motivan raportti Muoviteollisuuden toimenpideohjelmasta vuodelta 2015 Lisätietoja: ...

Palvelut(Sivu)
luita, joilla helpotetaan yritysten arkipäiväisiä toimintoja, vältetään kalliitakin virheitä ja helpotetaan alan verkostoitumista. Asiantuntij...

NPM uutiskirje 2/2013 Laadunvarmistaja(Sivu)
ollisuus ry:n ja sen jäsenyritysten sivuilta. Video tulee katsottavaksi myös YouTube-kanavalle. Lyhyessä tietoiskussa kerrotaan tiivistetysti,...

NPM uutiskirje 1/2013 Laatu- ja sertifiointimerkki(Sivu)
iteollisuuden ja sen jäsenyritysten tapahtumissa. Tavoitteena on tehdä NPM-merkintä ja sen tärkeys tunnetuksi etenkin alan asiantuntijoiden ke...

Jäsenyritykset(Sivu)
Muoviteollisuus ry:n jäsenyritys Accon Suomi Oy adapa Finland Oy Akaan Muovityö Oy Akvila Oy Ala-Peite Alanko Oy Amcor Flexibles Valk...

7.5.2015 Muovien saatavuus ja hinta(Sivu)
aamana varsin lupaavalta. Yritysten tuotanto ja tilaukset ovat selvästi vahvistuneet vuoden 2014 lopusta. Uutta kapasiteettia ollaan hankkimas...

Muovialan projektit(Sivu)
ew Plastics Center NPC on yrityslähtöinenverkosto uusien muoviratkaisujen ja raaka-aineiden edistäjä....

10.11.2014 Tulevaisuus tulostuu muovista(Sivu)
toimii noin 600 muovialan yritystä, joissa työskentelee yhteensä 12 000 ihmistä. Myös monella muulla toimialalla tarvitaan muoveja. Laadukkaid...

Ruiskuvalujaoston kokousmuistiot(Sivu)
o, Tampere Kannattaisiko yritystenkin sisustaa innovaatioympäristöjä? Design Factory 8.12.2016 Design Factory, Otaniemi,...

Päällystejaosto(Sivu)
Muoviteollisuus ry:n jäsenyritysten yhdyssiteenä sekä asiantuntijana alaan liittyvissä erityiskysymyksissä....

Tekijät ja urat (Sivu)
ta muovituotteita, joista yritys tienaa leipänsä. Muovialalla on paljon eri kokoisia yrityksiä, sekä suuria että pieniä. Pienissä yrityksissä ...

2023 Solvay Chemicals Finland Oy Ämpäristötekijänä(Sivu)
uonna 160-vuotta täyttävä yritys, jonka toimialoja ovat kemikaalit, muovit ja muovijalosteet. Solvaylla on toimipaikkoja eri puolilla maail...

2023 Kiilto Ämpäristötekijänä(Sivu)
kasvava suomalainen perheyritys, jolla on yli satavuotinen historia ja vuoteen 2080 ulottuva visio. Kehitämme, valmistamme ja myymme kemiante...

2023 Leo Laine Ämpäristötekijänä(Sivu)
rustettu raumalainen perheyritys, joka tuottaa korkealaatuisia ja ekologisesti kestäviä muovituotteita eri teollisuuden aloille kotimaahan ja ...

Pakkausjaosto(Sivu)
alueella. Pakkausjaoston yritysverkko on tässä suhteessa hyvä kanava auttaa asiakkaita ja suurta yleisöä valitsemaan oikein. Muovi on aiv...

Plastteknik Nordic Malmö, Ruotsi(Sivu)
n eturintamassa toimivien yritysten edustajia, keskustellaan myös koulutusmahdollisuuksista ja opetuksesta. Plastteknik Nordic on myös sinull...

Lasikuitutullit (Sivu)
myyntitulli on seuraavien yritysten tuottaman 1 kohdassa kuvatun tuotteen osalta seuraava: <TABLE117:LASIKUITUJEN-P> Lisätiedot ...

Kestomuoviset kemikaaliputkistot(Sivu)
in työmaa-, projekti- tai yrityskohtaisia. Toiminnan ryhdistämiseksi haluamme järjestää kaikille alan toimijoille tämän teemapäivän, jonka aik...

Tapahtumat ja tilaisuudet(Sivu)
uvalajan palkitseminen ja yritysvierailut! Ilmoittautuminen 18.1.2023 mennessä 2022 Lujite...

Jäsenyys(Sivu)
a toiminta määrittyy jäsenyritysten tarpeiden mukaan. Jäseniä kannustetaan aktiivisesti tuomaan esille kehitysideoita ja yhteistyössä asiaanku...

Jäsensivu(Sivu)
us ry:n putkijaoston jäsenyritysten yhteinen viesti jäsensivulla nostaa nyt esille alan eurooppalaisen etujärjestön TEPPFAn esitteen \"The ben...

Opas hajajätevesien puhdistamiseen(Sivu)
>Puhdistamotyöryhmän jäsenyritysten jätevesijärjestelmiä koskevat tietosivut https://jita.fi/tuotteet/jatevesijarjestelmat/ https://www....

UPSKILL Erasmus+ tilaus(Sivu)
LL-moduulit sopivat hyvin yritysten sisäiseen koulutukseen esimerkiksi perehdytyksessä että työntekijän osaamisalaa laajennettaessa. V...

Rakentamisen Green Deal(Sivu)
stuotepakkaajille toinen. Yritys voi sitoutua jompaankumpaan tai jopa kumpaankin - yrityksen omasta toiminnasta riippuen. Periaate on: L...

PE-paineputkimateriaalit ja -tuotteet(Sivu)
ätietoa putkijaoston jäsenyritysten edustajilta ja putkijaoston asiamieheltä. Lisää tietoa PE-paineputkien materiaaleista sekä PE-paineputkist...

KiMuRa -projekti(Sivu)
emän komposiittiteollisuusyritystä: Ekin Muovi Oy Exel Composites Oyj Fenix Marin Oy Muovilami Oy Muovityö Hiltunen Oy NCE Oy Pat...

Paineputkihitsauksen valvojat(Sivu)
us ry:n putkijaoston jäsenyritysten edustus (puheenjohtajuus) - Infra ry - Koneyrittäjät ry - Kuntien Putkimestarit ry - Suomen Vesilaito...

2023 Orthex Ämpäristötekijänä(Sivu)
aisille tuttu perinteikäs yritys, joka valmistaa laadukkaita ja vastuullisesti tuotettuja muovisia käyttötavaroita mm. saunomiseen, säilytykse...

Muoviala(Sivu)
uovipoli Oy kokoavat tätä yrityslähtöistä muovien osaamisverkostoa yhdessä. Lisätietoja https://www.muovipoli.fi/new-plastics-center-npc/. ...

2023 Muovipoli Oy(Sivu)
n kehitys- ja asiantuntijayritys, joka on perustettu vuonna 1998. Yrityksellä on 28 omistajaa, joiden joukossa on 5 yliopistoa ja korkeakoulu...

Semaari2022(Sivu)
ahl Yritysvierailukohteen Exel Composites (Joensuun tehdas) esittely ...

2023 Atolli Ämpäristötekijänä(Sivu)
isiin erikoistunut palveluyritys. ...

KiMuRa -reitti komposiittijätteen kierrätykseen(Sivu)
n komposiittijaoston jäsenyritystä. Projektin esittely löytyy https://www.plastics.fi/projektit/kimura_-projekti/ KiMuRa-hanke saavutti Vu...

Jaostotoiminta(Sivu)
tilla, joka perustuu jäsenyritysten jäsenmaksuun. Jaoston hallitus määrittää vuosittain jäsenmaksun suuruuden, toiminta on voittoa tavoittelem...

Muoviputkistohitsaajat(Sivu)
us ry:n putkijaoston jäsenyritysten edustus (puheenjohtajuus) - Infra ry - Koneyrittäjät ry - Kuntien Putkimestarit ry - Suomen Vesilaito...

Luonnonvoimat lujitemuoveissa (Sivu)
rjantaina lounaan jälkeen yritysvierailukohteina NCE ja Nautor. Majoittuminen ja varaukset Majoittuminen ei sisälly seminaarima...

Ajankohtaista komposiittitapahtumaa(Sivu)
nkkeeseen osallistuneiden yritysten edustajien kanssa. KOMPO teemapäivä webinaarina 16.5.2023 - Mittaaminen ja analysointi Webin...

Muovituotteiden valmistus toipunut ICT-kuplasta(Uutinen)
jia oli vuonna 2011 582 yritystä ja niissä suoraan töissä noin 10 600 työntekijää. ...

Muoviteollisuus järkyttynyt alan koulutuksen alasajosta (Uutinen)
llut edistyksellinen muoviyritysten keskittymä maassamme. Alueella toimii useita kymmeniä merkittäviä ja menestyviä muovifirmoja. Menestys on...

Muoviteollisuus mukana 25 vuotta täyttävillä Alihankinta-messuilla(Uutinen)
ilussa. Suomessa jopa 600 yritystä muotoilee eli työstää muoveista mitä moninaisimpia tuotteita. Useat kymmenet niistä osallistuvat Alihankint...

Muoviteollisuuden tulevaisuudenkuva muokattavana Saksassa 20.-21.9.2012(Uutinen)
uksia. Mikä on maanosamme yritystoiminnan, tuotevalmistuksen ja materiaalien tuotannon tulevaisuus näiden synkkien pilvien alla? Muoveja varma...

Muovialan tutkintojen määrä kasvaa kivasti (Uutinen)
ammatillista perustaa. Yritysten ja päättäjien toivotaan näkevän korkealuokkaisen ammatilllisen kouluttautumisen nimenomaan teollisuuden ta...

Masamuovi Oy ja pari muutakin muovialan huippuosaajaa tavattavissa Tampereella Alihankintamessuilla(Uutinen)
muovialalla toiminut perheyritys Masamuovi Oy on yksi niistä ripeistä Muoviteollisuus ry:n jäsenfirmoista, jotka ehtivät varata paikan...

Muotoilu ja kilpailukyky vetivät väkeä Tampereelle(Uutinen)
la vaikuttaneen muovialan yritysihmisen mielipide. Muoviteollisuus ry oli nyt ensi kertaa pääyhteistyökumppanina Alihankinnassa. Siitä jäi pää...

Suomalainen muovikassi puoltaa paikkansa (Uutinen)
vikasseja valmistaa viisi yritystä, joissa on yhteenä yli 120 työntekijää. Suomalaisen muovikassin elinkaari...

Muovien raaka-ainepohja uusiutuvaksi(Uutinen)
Neste Oil laajentaa yritysasiakkaidensa tuotevalikoimaa biomuovien valmistukseen soveltuvalla uusiutuvalla NExBTL-naftalla. Uusiutuvaa NExBTL...

Ekin Muovi Oy pelastamassa Suomen duuneja(Uutinen)
ja, jossa neljä teollisuusyritystä kamppailee selviytyäkseen hurjasta murroksesta voittajina. Yksi näistä neljästä taistelijasta on virtasalm...

Kotimainen muovikassi puoltaa edelleen paikkansa(Uutinen)
vikasseja valmistaa viisi yritystä, joissa on yhteenä yli 120 työntekijää. ...

Muovipoli Oy muovialan palveluksessa - monipuolisesti ja osaavasti(Uutinen)
n vakiinnuttanut asemansa yritysten hyvänä palvelutarjoajana. Testauslaboratorio ja koulutustoiminnot kuuluvat repertuaariin. Jokaisen muovia...

Kesäkausi saattaa aiheuttaa muovien saatavuusongelmia(Uutinen)
äärä vähentynyt lukuisten yrityskauppojen, fuusioiden sekä jossain määrin myös laitosten sulkemisten myötä. Moni tuottaja on lisäksi ilmoittan...

Kokonaisempi tilannekatsaus kotimaisiin muovisiin vesijohtoputkiin (Uutinen)
skeinen toimija Suomessa. Yritysten vuosien yhteistyöllä on aikaansaatu kansainvälisen vertailun hyvin kestävä kotimainen laadukkaiden muovipu...

Espoolaisen Toppi Oy:n muovirottinki Juttujakkaran pelastus (Uutinen)
sityö ja espoolainen perheyritys Toppi Oy saivat tuotettua aivan uuden materiaalin vaativan suunnittelija Eero Aarnion ja hänen Juttujakkara-t...

Maiden väliset kasvuerot tasaantuvat muovituotevalmistuksessa(Uutinen)
vipakkauksia valmistavien yritysten järjestön IK:n 7.10. antaman lehdistötiedotteen mukaan nykyisessä ahtaassa taloustilanteessa varsinkin pie...

Tulevaisuus tulostuu muoveista(Uutinen)
toimii noin 600 muovialan yritystä, joissa työskentelee yhteensä 12 000 ihmistä. Myös monella muulla toimialalla tarvitaan muoveja. Laadukkaid...

Monipuolisia ja joustavia työaikamalleja löytyy(Uutinen)
Muoviteollisuus ry:n jäsenyritysten johdolle ja luottamusmiehille. Kiitos kaikille noin 50 aktiiviselle osallistuneelle ! ...

Muovipakkaukset uusiutuvat uusiutuviksi (Uutinen)
Muoviteollisuus ry:n jäsenyritys Amerplastin muitakin uutuuksia täällä...

Asianmukaiset muoviset kemikaalipakkaukset löytyvät nyt helpommin (Uutinen)
odistus sertifikaatti- ja yrityslista elää koko ajan. Listalle tullaan lisäämään uusia sertifikaatteja, sekä uusia yrityksiä sitä mukaa, kun n...

Muoviteollisuuden investointiaalto kohoaa lupaavasti Suomessa (Uutinen)
toimii Suomessa lähes 600 yritystä, työntekijöitä on noin 12 000 ja tuotevalmistuksen vuosiliikevaihto ylittää 3 miljardia euroa. Muovialan me...

Tulossa isosti uutta muovikapasiteettia(Uutinen)
myös laajapohjainen yhteisyritysten verkosto, mukaan lukien paljon eurooppalaisia toimijoita. Hankkeen taustatahot ilmoittavat tässä olevan...

Muovialan hyviä uutisia Pohjois-Karjalasta(Uutinen)
oita valmistava ruiskuvaluyritys Medisize Oy laajentaa toimintaansa Kontiolahdella ja arvioi palkkaavansa ensi vuoden puolella 30…40 uutta työ...

Uudet materiaalit Alihankinnassa(Uutinen)
alia. Suomessa on satojen yritysten joukko, joka osaa työstää eri menetelmin juuri sen toimivimman muoviosan asiakkaan tarpeisiin. Ilman uusie...

Sitkeää yrittämistä jo kolmannessa sukupolvessa(Uutinen)
vat 1950-luvulla. Pitkään yrityshistoriaan mahtuu monenlaisia aikoja. Tänään Solupak Oy on malliesimerkki ketterästä ja yr...

Muoviteollisuusyrityksistä käytännöllistä muovitietoa(Uutinen)
Se jos mikä on oikeaa yrityskansalaisuutta ja kaikkia hyödyntävää toimintaa. Tutustu teknisiin muoveihin alla olevasta linkistä. ...

Tyhjenevä iso muovituotetehdas Etelä-Suomessa etsii uusia toimijoita. MYYTY !(Uutinen)
rillisiksi osastoiksi tai yrityskohtaiseksi tuotantotiloiksi. Kaikilta osastoilta on trukkiyhteys lastaussiltoihin (2 kpl). − Tuotantotilat o...

Muovit: saatavuudessa vaikeuksia, hinnat taivaissa (Uutinen)
aamana varsin lupaavalta. Yritysten tuotanto ja tilaukset ovat selvästi vahvistuneet vuoden 2014 lopusta. Uutta kapasiteettia ollaan hankkimas...

Muoviteollisuus ry aloittaa TYKA-korotusten viennin toimialalle (Uutinen)
tukevaa. Tarvitsemme siis yritystasolla vallitsevien erilaisten tilanteiden monipuolisempaa huomioimista, toimivia työaikamalleja sekä kaikilt...

CIPAD: Muovi on tämän vuosituhannen materiaali(Uutinen)
esitellä kokouksessa jäsenyritystensä tuottamia moninaisia muovituoteratkaisuja muun muassa vesi- ja jätehuoltoon. Huomattavan suurta kiinnost...

Alihankinta aukeaa 15.9.2015 täynnä muovi-innovaatioita(Uutinen)
arempaa vain aktiivisella yritystoiminnalla ja taitavalla tekemisellä. Alihankintamessut on ylivoimaisesti suurin teollisuuden messutapahtuma...

Työvälinepäivien ohjelma Vaasassa 28.–29.1.2016. Ilmoittautuminen on alkanut!(Uutinen)
Muoviteollisuus ry:n jäsenyritysten henkilökunnalle - 390 € + ALV 24 % / hlö muut osallistujat Ilmoittautumiset 22.1.2016 mennessä...

Mikä muoveissa maksaa?(Uutinen)
ja tuottavien petrokemian yritysten ja laitosten määrä Euroopassa on vähentynyt voimakkaasti 2000-luvulla. Jäljelläkin olevissa tuotantolaitok...

Minne menet muovipakkaus? Ajankohtaisseminaarissa vielä muutama paikka vapaana (Uutinen)
Muoviteollisuus ry:n jäsenyritysten edustajalle maksuttomaan tilaisuuteen...

Putkijaosto suosittelee linjasaneerauksiin tehdasvalmisteisia muoviputkijärjestelmiä (Uutinen)
tävissä putkijaoston jäsenyritysten kotisivuilta. Katso . Lisätietoja: Muoviteollisuus ry:n putkijaoston asiamies Kari Kuivalainen...

Yhteiskuntasopimuksesta yhteiseen tekemiseen(Uutinen)
ytää ne parhaat käytännöt yritysten käyttöön kentällä. Turussa 22.3.2016. Muoviteollisuuden työnantajat ja työntekijät katsovat, mitä eväitä...

Iso kiinnostus Teemana muovit -tilaisuuteen Turussa 25.5.2016 (Uutinen)
stävät käytännönläheisen, yritysnäkökulmaa korostavan tilaisuuden materiaalien sovelluksista. Haluamme antaa yrityksille eväitä tuotekehityst...

Työtä lähivesiemme hyväksi (Uutinen)
puhdistamotyöryhmän jäsenyritysten kotisivuilta. Katso . Lisätietoja: Muoviteollisuus ry:n putkijaoston asiamies Kari Kuivalainen...

Parhaat muovitoimittajat valittu(Uutinen)
n täällä paljon sellaisia yritystoiminnan rasitteita , joita muualla ei edes tunneta. Muovituoteteollisuus kautta Euroopan on kärsinyt siitä...

BREXIT muokkaa muovimarkkinat uusiksi (Uutinen)
Muoviteollisuusyritysten tulee seurata tarkoin uuden Euroopan edellyttämiä liikkeitä ja toimenpiteitä. Paljon pitää nyt rakentaa uusiksi ja...

Euroopan parlamentissa kysellään muovimarkkinoiden toimivuudesta(Uutinen)
en polypropeenia ostavien yritysten voi olla vaikeaa saada kilpailevia tarjouksia raaka-ainetoimittajilta tai jos sattuu saamaan, niin hintaer...

Muovipakkausten vastaanottoverkosto valmis(Uutinen)
den 2015 vappuna avattiin yrityspakkauksille tarkoitettu nk. terminaaliverkosto eli 66 vastaanottopaikkaa ja kuluttajapakkausten 500 pisteen u...

RIL:n ohje peltojen salaojaputkituksesta julkaistu(Uutinen)
tävissä putkijaoston jäsenyritysten kotisivuilta. Katso . Lisätietoja: Muoviteollisuus ry:n putkijaoston asiamies Kari Kuivalainen...

Muovit ja muoviala kierrätyksen avainroolissa (Uutinen)
on satojen vastuullisten yritysten monipuolinen tuotantosektori. Hallitsemme muovien jalostuksen alusta loppuun. Facebookin Muovin...

Muovituotevalmistuksessa lupaavin kasvu kahteen vuoteen(Uutinen)
alle. Vasta sitten alkaa yrityskentälle tulla merkittävästi rohkeutta rekrytoida ja investoida lisää. Muoveja tarvitaan niin hyvinä kuin h...

Heijastin on välittämistä - itsestä, lemmikeistä, kaikista (Uutinen)
Muoviteollisuus ry:n jäsenyritys Saintex Oy Heijastinpäivä on tänään 1.10. Erittäin tärkeitä turvallisuustekijöitä pimeillä tiellä kulkijoill...

Lujitemuovipäiville vielä perushintaan!(Uutinen)
muualla – nyt ollaan jo yritystoiminnassa: Spinnova Oy:n teknologialla kehrätään lankaa suoraan puukuidusta. Tule kuuntelemaan ja ideoimaan:...

Muovien tuotanto toipuu Saksassa(Uutinen)
lla. Muoveja ostavien yritysten tulisi aina varmistaa sopimuksin sekä oma toimitusvarmuutensa että muutosmahdollisuus asiakkaidensa suunta...

Kotimainen kiertokassi parantaa ympäristöä(Uutinen)
asioihin. On rohkaistava yritystoimintaa, kauppaa ja kuluttajia suosimaan ESSI-kassin tapaisia hyviä ratkaisuja sekä muutoi...

Muovit mahdollistavat uuden ihmeellisen elektroniikan (Uutinen)
tava alan koulutukseen ja yrityselämän pärjäämiseen maassamme, Kärhä kiteyttää. Julkaisu löytyy myös Julkaisukirjastosta...

Muovialoitteella hyvää tarkoitusta - Kielloilla tai rajoituksilla niitä ei saavuteta(Uutinen)
a Suomessa puolenkymmentä yritystä, joissa on satoja ihmisiä töissä. Kaikki nykyiset muovikassit voidaan maassamme kierrättää ja aivan lopuksi...

Vesihuoltoverkoston korjausvelka kuntavaaliteemaksi(Uutinen)
us ry:n putkijaoston jäsenyritysten valmistamia muoviputkijärjestelmiä käytetään sekä uuden vesihuoltoverkoston rakentamisessa että vanhan ver...

Huomio haja-asutuksen talousjätevesien puhdistamiseen(Uutinen)
puhdistamotyöryhmän jäsenyritysten edustajat tarjoavat apuaan haja-jätevesien käsittelyjärjestelmien valinnassa. Asiantuntijaryhmän yhteystie...

Ylöspäin suuntaa muovien tarve ja arvo(Uutinen)
valmistavien petrokemian yritysten raaka-ainevirrat ovat edelleen olleet hinnoiltaan hivenen nousussa. Alkuvuonna eli helmikuussa 2017 eräide...

Putketon kaapeli maassa on turvallisuus- ja ympäristöriski (Lehdistötiedote 6.11.2017)(Uutinen)
ovituotteita valmistavien yritysten elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen etujärjestö, Kemianteollisuus ry:n toimialajärjestö sekä Elinkeinoelä...

Tärkeä tiistai Suomen muoviteollisuudessa(Uutinen)
e uuden, entistä paremmin yritysten kehitystä ja ohjaamista mahdollistavan työehtosopimuksen seuraavalle 2-vuotiskaudelle. Paljon positiivisia...

Vahvistumisen vuosi Suomen muoviteollisuudessa(Uutinen)
uoviyrityksille tarjotaan yrityspaikkoja Puolaan ja Baltiaan sekä Venäjälle. Kaikki tietävät, että juuri muoviyrittäjyys ja muovituotteet lev...

Suomessa kannattaa kuluttajienkin lajitella muovipakkaukset(Uutinen)
ille saatetusta määrästä. Yrityspakkausten osalta vastaava luku on 36 %. Pantillisten pakkausten palautusaste on tunnetusti Suomessa korkea. ...

Suhdannetilanne ei enää huippuvaloisa(Uutinen)
en jälkeen. Syksyn 2018 yrityskyselyjen mukaan muovituotevalmistuksen näkymämuutos ei vaikuta kovin jyrkältä. Tyypillisin vastaus on ollu...

Korona -exit : Mittavia haasteita vielä edessä(Uutinen)
riöttä. Varautumisemme ja yritysten vastuullinen valppaus ovat toimineet hyvin. Ketteryytemme ja halu palvella asiakkaita, koko suomalaista yh...

Tule kehittämään Suomen biomuoviosaamista(Uutinen)
iden kanssa on perustanut yrityslähtöisen New Plastics Center NPC -osaamisverkoston biomateriaali-innovaatioiden ja tuotekehityksen edistämise...

#Ämpäristöteko innoitti kuluttajat tuomaan kovamuovit kiertoon(Uutinen)
dessä tekemisen meininki. Yritysten ihmiset olivat vastaanottamassa muoveja ja kuluttajat niitä heille hyvinkin ohjeiden mukaisesti putsattuin...

Muoviteollisuus tutuksi(Uutinen)
stä. Vastatakseen alueen yritysten työvoimatarpeisiin Riveria järjestää syksyllä muoviteollisuus tutuksi –koulutuksen. Siinä perehdytään alan...

NORDIWA2019 konferenssin aiheena ovat myös muoviputkijärjestelmät(Uutinen)
sa myös putkijaoston jäsenyritysten Pipelife ja Uponor edustajat. Kuvassa on otteena NORDIWA2019 ohjelmasta osuus ”Future Nordic pla...

EU-komissio: Kymmenen miljoonan tonnin uudet kierrätysmuovimarkkinat 2025 mennessä(Uutinen)
Tänään 20.9.2019 yli 100 yritystä, viranomaistahoa ja toimialajärjestöä muovien käytön arvoketjusta allekirjoitti Circular Plastics Alliance...

Energiateollisuus ry ja Muoviteollisuus ry sopimukseen yhteistyöstä(Uutinen)
llättäen, energiasektorin yritysten tarjoamia kierrätys- ja energiahyötykäyttöpalveluja. ...

Ämpäristöteko taas 5.6.2020 (PERUTTU !)(Uutinen)
ikkakunnilla pääosin muoviyritysten voimin. Koronan vuoksi siirretään 2020 tapahtuma vuodella. ...

Muovi taipuu kohti koronan jälkeistä elämää(Uutinen)
ylläpito on osoitus alan yritysten kyvystä toimia oikein, asiakkaan eduksi kaikkein haasteellisemmallakin hetkellä. Muoviteollisuus ry, sen...

Kohti normaalia, uutta normaalia (Uutinen)
lyissä 1,6-2,5 kuukautta. Yritys- ja sektorikohtainen vaihtelu on hyvin suurta. Nyt joka tapauksessa ollaan koronakriisissä tulossa tilanteese...

Koronaa, veronkeräystä ja muuta syvää kyykkyä(Uutinen)
selvän laskun haittaavan yritystoimintaa. Oletettavasti tuo sama puolisko ilmoittaa joutuneensa joko jo lomauttamaan tai joutuvansa lomauttam...

Viimeiset mutta kenties upeimmat muovimekaanikot (Uutinen)
lisesti etsiä ja rakentaa yritysten sekä koulutuksen tarjoajien kanssa todella toimivat yhteistyöt rahoituksineen kuntoon. Lupaavia uusia mal...

Ranskan ja Saksan muovipakkausalat varoittavat yhdessä ylisäätelystä (Uutinen)
iin oli se, että osa UK:n yrityselämästä koki EU:n ohjailun ja puuttumisen kaikkeen itselleen jopa haitaksi. Muutos kiertotalouteen on ehdo...

Muoviteollisuus ry:n 59-vuotinen taival kohti uutta(Uutinen)
ksen olemassaolosta. Koko yrityskenttä, jonka kanssa on saanut tehdä töitä, on ollut mahtavaa. Huikean iso kiitos niille ihmisille, jotka ovat...

Vaikka alas painuu maa - muoviteollisuus se painaa vaan(Uutinen)
a kysynnässä. Valtaosin yritystunnelmat ovat nyt muuttumaton -sarakkeessa. Ilmassa kyllä on lievää pessimismiä 3 kk:n tulevaisuudesta. Etenk...

Suomen paras hajajätevesikunta 2020 -kuntakilpailu käynnissä(Uutinen)
yöryhmä yhteistyössä jäsenyritystensä (Jita Oy, Pipelife Finland Oy, Uponor Infra Oy ja Wavin Finland Oy) kanssa. Lisätietoa -kilpailusta: Ka...

Pakkaaminen vähentää ruokahävikkiä(Uutinen)
Suomessa on lähemmäs 200 yritystä, jotka toimivat muovipakkausalalla. Maamme muovipakkausyritykset ovat pääasiassa pk-yrityksiä. Ne ovat jous...

Vesa Kärhä – ensimmäiset 30 vuotta muoviteollisuuden edunvalvojana(Uutinen)
mahdollisuuksia uuteenkin yritystoimintaan. Uudet energiamuodot ja muut tarpeet tulevat. Muodostuu älykkäitä kaupunkirakenteita, joissa muovid...

Luukku 9: Muovinen Sampo(Uutinen)
in pakkausmuovia. Yhdessä yritysten kanssa Muoviteollisuus ry:n järjestämä #Ämpäristöteko toteutetaan 5.6. maailman ympäristöpäivänä. PS. 1...

Yhden erikoisen muovivuoden loppu – toisen alku(Uutinen)
aidolla jalostava uuttera yritysjoukko mahdollistavat kestävän kasvun niin yksityisellä kuin julkisellakin puolella. Hyvää Uutta Vuotta 2021...

Muovien saatavuudessa ongelmia (Uutinen)
2-1 vuotta hakea ja saada yritys- tai konsortiokohtaiset poikkeamat voimaan. Toivottavasti jo tuolloin, 5 vuotta sitten, yritykset oppivat s...

Suomen paras hajajätevesikunta -kilpailu loppusuoralla(Uutinen)
amotyöryhmän yhdessä jäsenyritystensä kanssa järjestämässä kuntakilpailussa etsitään suomen parasta hajajätevesikuntaa 2020. Kilpailun voittaj...

Muovituotevalmistus Suomessa päätti koronavuoden nousuun (Uutinen)
skuva peittää alleen ison yrityskohtaisen hajonnan sekä sen, että todellisuudessa vuosi 2020 oli äärimmäisen epävarma ja poikkeuksellinen. ...

Kuluttajamuovien kierrätystä kehitettävä edelleen Suomessa(Uutinen)
inonsa puhtaasti saanutta yritystä. Toimintaympäristö muuttui hyvin vahvasti 2000-luvun alussa. Muovinkierrätys nousi isoon huomioon, etenk...

Puheenjohtaja Sundberg: Mitä tiukempi tilanne, sen tärkeämpiä muovit ja kotimainen muoviteollisuus ovat (Uutinen)
evalmistajat eli 500 alan yritystä ja yli 10 000 työpaikkaa. Arvoisat kuulijat. Toivotan kaikille menestystä, toivottavasti pikaisesti ko...

Salo on Suomen paras hajajätevesikunta 2020(Uutinen)
amotyöryhmän yhdessä jäsenyritystensä kanssa järjestämän kuntakilpailun voittajaksi on nimetty Varsinais-Suomessa sijaitseva Salo. Ku...

Taloudellinen toipuminen ei ulotu kunnolla tuotevalmistukseen(Uutinen)
kaikki, mutta jos pidämme yritysmyönteisen ja kotimaiseen muovitekemiseen kannustavan ilmapiirin täällä nyt tasaisena yllä, saamme asiat entis...

Muoviteollisuus erittäin valmis ilmastotyön käytännön toteutukseen(Uutinen)
500 muovituotevalmistaja yritystä, joissa noin 10 000 työntekijää minkä lisäksi monilla muillakin valmistavilla sektoreilla muovit ovat keske...

Muovit pärjänneet katastrofeissa - lieventäneetkin niitä(Uutinen)
pidettävä tuotannollisen yritystoiminnan edellytyksistä huolta pitkäjänteisesti ja kannustavasti. ...

Muoviteollisuus Suomessa suhdannehuipulla(Uutinen)
iistatta suhdannehuippua. Yritysten ilmoittamat mittarilukemat ovat lähes kaikki poikkeuksellisen positiivisissa lukemissa. Kapasiteetin käytt...

Suomen muoviteollisuus hyvästelee pandemia-ajan (Uutinen)
Niitä nyt kiihdytellään yritystasolla. Työpaikkoja on auki yhä enemmän alalla. Tampereen Alihankinta -messut 21-23.9. 2021 Suomessa tuleva...

Merkittävä uusi toive muovituottajien piiristä(Uutinen)
ksi. PlasticsEuropen jäsenyritysten suunnittelemat investoinnit tähän pääsemiseksi Euroopassa ovat 2,6 miljardia eurosta vuoteen 2025 menness...

Muoviteollisuus tukee tavoitetta kierrätysmuovien ja uusiutuvien raaka-aineiden lisäämisestä (Uutinen)
ovituotteita valmistavien yritysten oma elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen etujärjestö. Toimimme laajassa yhteistyössä muiden järjestöjen ja...

Suomen paras hajajätevesikunta 2020 -kilpailun voittaja YT21-näyttelyssä 13.10.2021(Uutinen)
amotyöryhmän yhdessä jäsenyritystensä kanssa järjestämässä kuntakilpailussa. YT21-näyttelyn avajaispäivän 13.10.2021 tietoiskussa julkistetaan...

Hyvä suhdanne maamme muovituotevalmistuksessa jatkuu(Uutinen)
unaisen puolella. Puolet yritystoiminnasta liikevaihdon mukaan mitattuna kärsii huonosta raaka- ainesaatavuudesta. Viidenneksestä puuttuu amm...

Muoviteollisuudessa paljon töitä(Uutinen)
ea niille muutamille muoviyrityskommenteille, jotka ovat viestineet, että paras nousu ja kiivain kasvu jäivät vuoteen 2021? No ei kovin vahva...

Sirkka-Helena Ilveskoski: Muovi- ja kumialan ammatillinen koulutus on tasokasta ja antaa hyvät valmiudet työelämään - opiskelijoita ei ole riittävästi alan tarpeisiin(Uutinen)
rjoittaminen osin yhdessä yritysten kanssa oli mielekästä. Henkilöyhdistykset Suomen Kumitekninen yhdistys ry ja Muoviyhdistys ry ammattitaido...

Muoveilla päästään vuosi ja toinenkin eteenpäin kohti parempaa(Uutinen)
vaikeuttaa monilla tavoin yritystoimintaa? Varmasti vuoden päästä olemme Suomessa tilanteessa, jossa jokainen terveydenhuollon ja kriittisen...

Muoviputket soveltuvat kaikkien pinta- ja pohjavesien käyttövesijohdoiksi(Uutinen)
utkista putkijaoston jäsenyritysten sivuilla (esimerkkikuvat ja sivustolinkit): Kuva 1 Uponor Suomi Oy (https://www.uponor.com/fi-fi...

Millainen persoona pärjää muovialalla?(Uutinen)
toteuttaa omaa tuote- ja yritysideaansa, omassa firmassa kuten kymmenet kotimaiset menestyjät ovat tehneet. Muoviteollisuus ry:n toimitusj...

Muovituotevalmistuksen suhdanne ei vielä murheellinen(Uutinen)
kuussa 2022 kertoi alamme yrityskentän työtilanteen olevan vielä varsin kohtuullinen Muutamia miinusmerkkisiä mittarilukemia oli sitten viime...

Muoviteollisuus ry vetoaa toimivan sähkönsaannin puolesta (Uutinen)
n teollisuuden runsas 500 yritystä eivät ole Suomessa suuren suuri sähkön kuluttajasektori, mutta se on täysin riippuvainen tasaisesta, järkev...

Muoviteollisuuden suhdannekehitys vuotta 2023 kohti(Uutinen)
oja paremmissa lukemissa. Yrityskohtainen vaihtelu on suurta. Osa ajaa nyt täysillä varastoja täyteen puskuriksi. Osa on sammuttamassa kannatt...

Wiitta Oy on vuoden ruiskuvalaja (Uutinen)
Toisen polven perheyritys, heinolalainen Wiitta Oy on vuoden 2023 ruiskuvalaja. Vuonna 2022 Wiitta rikkoi monia ennätyksiään ja rajoja positii...

Muoviteollisuuden alkuvuosi 2023(Uutinen)
ossa. Tuotesektoreiden ja yritysten väliset erot ovat isoja. Akuutti energiakriisi näyttää maassamme toistaiseksi ohitetulta. Fyysistä työ...

Varovaisen toiveikas maaliskuu muoviteollisuudessa (Uutinen)
delleen yli 500 muovituoteyritystä ja niissä tekee työtään yli 10 000 ihmistä valmiina reagoimaan kaikkiin asiakastarpeisiin koti- sekä vienti...

Tie auki kohti hyvää muovista huomista Suomessa(Uutinen)
n oli vuoden alussa. Muoviyritysten tilanteet vaihtelevat samojenkin tuoteryhmien sisällä, kuten yleensä markkinataloudessa kuuluukin olla. Is...

Maailman talousvedon hiljentyminen näkyy Suomen muoviteollisuudessakin(Uutinen)
kovinkin hiljentyneet. Yritysten lähitulevaisuuden odotukset barometrissa kuitenkin heijastavat toiveikkuutta. Suomen muoviteollisuuden yri...

Liikevaihtokehitys muovituotteiden valmistuksessa taittui laskuun (Uutinen)
koko alkuvuoden vaikkakin yrityskohtaiset erot ovat suuret. Jonkin verran muutosneuvotteluja on muoviyrityksissä ollut, mutta irtisanomisia vä...

Suomessa muovista valmistettu tuote on paras(Uutinen)
muovituotteita valmistava yrityssektori. Lähes kaikki muovien työstömuodot ja jalostusosaamiset löytyvät meiltä yli 500 yrityksen joukosta. R...

Liikevaihto muovituotteiden valmistuksessa laskee(Uutinen)
uus. Asiakasalueiden ja yritysten väliset erot alkavat suhdannekäänteen syventyessä erottua voimakkaasti. Muoveista ainakin PS ja PVC maail...

Nyt on muovikoulutuksen aika(Uutinen)
lä on täällä yli 500 alan yritystä, joissa noin 10 000 osaajaa, joskin heistä vain 10 %:lla muovialan tutkinto. Tämä mittava ja tuottava tuot...

Muoviyrityksen sääntelykuorma vie voimat (Uutinen)
a kaikkiaan on yli 60 000 yritystä. Muoviasioita on säädetty liiketoiminnasta, tuotteiden eri elinkaaren vaiheista, materiaaleista, terveydes...

Kotimainen muovituotevalmistus suuntaa omavaraisempaan ja CO2-vapaaseen sähköenergiaan vuoteen 2030 mennessä(Uutinen)
essa on yli 500 muovialan yritystä ja käytämme runsaan prosentin Euroopan muoveista tuotannossamme. Vuotuinen energiankulutuksemme on alle 1 T...

Miten muovit jalostajineen saadaan vetämään maan taloutta lujaa ylös ja eteenpäin ?(Uutinen)
nähnyt Tanskan muovialan yritysten sekä työpaikkojen määrän kolminkertaistumisen, samaan aikaan Suomessa työpaikkojen määrä on tippunut kuude...

Muovituotevalmistuksessa vaimeahko kysyntätilanne - odotusta paremmasta(Uutinen)
os ja kun korot laskevat. Yritys- ja tuotesegmenttikohtaisia eroja tässä suhteessa on. Ei ole vaikea löytää muovifirmoja, joissa eletään nyt...

Tulevaisuutta ei ole ilman muoveja(Uutinen)
muassa tuonut ihan uutta yritystoimintaa ja ulottuvuuksia muovituotteisiin. Moni suomalainen on tehnyt harrastuksestaan muovin avulla menesty...

Oikeilla muoveilla kohti parempia aikoja(Uutinen)
ssa on noin 530 muovituoteyritystä, joissa työskentelee yli 10 000 ihmistä. Täältä löytyvät lähes kaikki mahdolliset muovituotteiden valmistus...

pakkausvanne (PET)(Tietopankki)
lessä alkanut pyöriä myös yritystoimintaa. Hei, Ei kait siinä mitään ylipääsemätöntä periaatteellista estettä ole. Kannattaa kysyä soveltuvi...

minne muovi pöntöt(Tietopankki)
n/yritykselle/terminaalit_yrityspakkauksille/ Tai jos noistakaan mikään ei tilalle käy, niin nuohan voi hyvin laittaa energiajakeeseen , puhda...

PHB(Tietopankki)
PHB Mikä yritys mahtaa tuoda polyhydroxybutyraattia (ruiskupuristukseen) Suomeen, onko teillä tietoa? Suosittelen asioimaan suoraan valmistaja...

elintarvikemuovi(Tietopankki)
päluotettavalta. Jos joku yritys aikoisi tuosta materiaalista elintarvikekontaktituotteita tehdä, suosittelisimme vahvasti hankkimaan asiasta...

Kovamuovin kierrätys yrityksessä(Tietopankki)
Oulun yliopistolla. Onko yritysperäiselle kovamuoville (mm. käytöstä poistetut laboratorioiden mitta-astiat) mitään kierrätysmahdollisuutta n...

Sarvis Oy(Sanastosana)
immäinen muovituotteita valmistanut yritys. Sarvis toimi Tampereen Hatanpäällä; entinen tehdasrakennus on nykyisin toimisto- ja virastokäytöss...

Jäsenten yhteystietojen päivitys(Sivu)
Lomakkeen voi täyttää myös sähköisesti. Palauta täytetty lomake joko lena.jenytin(a)plastics.fi tai postita osoitteella Muoviteoll...

Muovialan yritys: Aloita vuosi 2015 todella materiaali- ja energiatehokkaasti ! (Uutinen)
Torstaina 15.1.2015 Motiva Oy, Muovipoli Oy ja Muoviteollisuus ry järjestävät Helsingissä muovialan yrityksille tarkoitetun resurssitehokkuude...

Jaoston yritykset(Sivu)
Vuonna 2019 uusiomuovijaoston yrityksiä, jotka ovat aktiivisesti tekemisissä muovikierrätyksen kanssa....

kjkys(Sivu)
Miten helppoa tai hankalaa on rekrytointi komposiittialalla? Vastaa kyselyymme....

Ruiskuvalujaoston yritykset(Sivu)
Jaoston yritykset edustavat sekä tuotantoa, tutkimusta että koulutuspuolta. Jaoston puheenjohtajana toimii Tom St...

Putkijaoston jäsenyritykset(Sivu)
<TABLE32:PUTKIJAOSTON-Y> Jäsenet Työryhmäjäsenet Yhteistyöjäsenet Täll...

Muoviputkijärjestelmien kierrätys(Sivu)
Suomessa käytettävien muoviputkijärjestelmien osien yleisimmät muovimateriaalit - polyeteeni (PE), polypropeeni (PP) ja polyvinyylikloridi (PV...

Putkijaoston organisaatio(Sivu)
Johtoryhmä Työryhmät ja neuvottelukunta Putkijaosto muodostuu jäsenyrityks...

Tiedotteet ja kannanotot(Sivu)
<div id=\"embedded-pressroom-subscription\" data-publisher=\"1857\" data-subscribe=\"type=PR\"> <script type=\"text/javascript\" src=\"...

SUS23(Sivu)
<TABLE165:ESITYKSET-JAET> Aineisto on tarkoitettu vain lujitemuoviseminaariin osallistujille. Ethän lainaa tai käytä aineistoja il...