Kuva: Exel Composites OyjExel Composites Oyjn ikkunanpesuteleskooppi.jpg

Ajankohtaista

Muoviteollisuuden uutisia sekä tiedotteita, tapahtumia ja uutiskirjeitä

Muoviyrityksen sääntelykuorma vie voimat

Muoviyrityksen sääntelykuorma vie voimat

Vesa Kärhä (vesa.karha a plastics.fi), 24.11.2023

Muoviteollisuus Euroopan unionissa on yksi säännellyimpiä tuotannon aloja. Kukaan ei pysty enää tarkkaan sanomaan, montako juridisesti määräävää tekstiä ohjaa tavallista muovituotevalmistajaa, joita EUssa kaikkiaan on yli 60 000 yritystä.

Muoviasioita on säädetty liiketoiminnasta, tuotteiden eri elinkaaren vaiheista, materiaaleista, terveydestä, turvallisuudesta, vastuullisuudesta, vaikka mistä. Säädöksiä joka tapauksessa on eri asteisia useita kymmeniä, ellei satoja. On lakeja, asetuksia, määräyksiä ja niiden johdannaisia. Ja nämä muuttuvat ja laajenevat kuin maailmankaikkeus joka suuntaan, yhä vaikeammin käsitettäviksi, jopa seurattaviksi.

Sinä päivänä, kun ihan kaikkia pykäliä ja momentteja aletaan pedantisti noudattamaan, taitaa kaikki tuottava toiminta pysähtyä. Kaikkea säädettyä kyllä pitäisi voida myös aidosti noudattaa eikä kenellekään tulisi sallia mahdollisuutta lipsua siitä. Ongelma vaan on suunnaton lakipohjaisten vaatimusten määrä ja niiden vaatima panostustaso. Vaikkapa jossain vaatimuksenmukaisuustestauksessa saatetaan tarvita satojen henkilöjen testiryhmiä kokoon aina kun tuotemallia vähänkin muutetaan. Nämä tuovat hitautta ja kustannusta tuotekehitykseen sekä markkinoille pääsyyn, etenkin jos muilla markkina-alueilla ei vaadita samaa.

Muoviteollisuus toimitusjohtaja Vesa Kärhä kertoi 23.11.2023 Muoviyhdistyksen ruiskuvalupäivillä, miten tavallinen tuotevalmistaja voi edes yrittää pysyä kärryillä hänelle keskeisestä säädösmaailmasta. Erilaiset vertaisryhmät, järjestöt, ostopalvelut, AI-pohjaiset tai pelkät aihehakuseurannat voivat helpottaa, mutta ne tuovat usein myös lisäkustannuksia ja uutta huomioitavaa. Kärhä on huolissaan siitä, että sääntelyn massiivisuus hautaa koko yrittämisen motivaation alleen ja suosii EU-maahantuontia, jota ei pysty valvomaan samalla tarkkuudella kuin täällä valmistavaa. Byrokratian jättimäisyys halvaannuttaa ja uuvuttaa, eikä aukoton toiminnan valvonta ole mahdollista, jolloin määräysten kiertäjä saa kilpailuedun. Tämä ei ole oikea eikä hyvä kehitys.

Jo ennen BREXITiä puhuttiin turhan sääntelyn purkamistarpeesta, mutta käytännössä sitä on tullut ja tulee vain lisää. Me tarvitsemme hyvät selkeät päälinjat moneen asiaan. Asiantuntemuksella laaditut tarpeelliset säädökset on oltava tarkoin tiedossa, toteutettavissa, valvottavissa ja noudattajien on saatava noudattamisesta toiminnan oikeutus ja etu – ei välttelijöiden. Kukaan ei lopulta hyödy liiallisesta säätelystä. Mieluummin vähemmän ja parempaa, Kärhä toteaa.

Muovituotevalmistaja on yleensä PK-yrittäjä, jolle sälytetään paljon kaikenlaista velvoitetta arvoketjussa ja sen ulkopuoleltakin. Olisi aivan kaikille hyväksi, että vaatimukset hallinnollisine taakkoineen pysyisivät kohtuudessa ja että kaikki kantaisivat oman osansa vastuista.

Takaisin