Kuva: Exel Composites OyjExel Composites Oyjn ikkunanpesuteleskooppi.jpg

Ajankohtaista

Muoviteollisuuden uutisia sekä tiedotteita, tapahtumia ja uutiskirjeitä

Suhdannetilanne ei enää huippuvaloisa

Suhdannetilanne ei enää huippuvaloisa

Vesa Kärhä (vesa.karha a plastics.fi), 23.11.2018

Jos ei kohta mitenkään huippuhuonokaan. Tunnelmia ja näkymiä on kartoitettu. Niissä voidaan havaita muutosta hienokseltaan alas.

Suhdannenäkymät muoviteollisuudessa vaikuttavat olevan kääntymässä kovasta noususta maltillisemman kehityksen puolelle nyt 1,5- 2 oikein hyvän vuoden jälkeen.

Syksyn 2018 yrityskyselyjen mukaan muovituotevalmistuksen näkymämuutos ei vaikuta kovin jyrkältä. Tyypillisin vastaus on ollut "muuttumaton tilannekuva" vaikkakin negatiivisuus on hieman vallannut alaa.

Sektorikohtaiset erot ovat selvät. Rakentamisen veto on heikennyt eniten, ajoneuvojen muoviosissa ja monissa muissa teknisissä tuotteissa esiintyy sahaavaa kysyntää ja vaikkapa metsäteollisuuden laiteosat ja tuotepakkaukset ovat yhä kovassa vedossa.

Leimallinen huoli muoviyrityksissä hiipuvan kysynnän lisäksi on vaikeus saada ammatti-ihmisiä palkattua Suomesta. Muovien tai vaikkapa muottiterästen saatavuus joitain lajeja lukuunottamatta on pysytellyt maailman kauppasodista, luonnontuhoista ja Euroopan kuljetusvaikeuksista huolimatta Suomessa kohtuullisen hyvällä tasolla. Kuuma kesä ja lumeton talvi tietysti tuovat muoveillekin ennakoimattomia kysynnän muutoksia. Joitain tuotteita ei mene kaupaksi ja toisia tarvitaan normaalia enemmän.

Euroopalla sinänsä markkinana tulee varmasti olemaan edessään hyvin suuria muovialaankin heijastuvia taloushaasteita Italian ja muun vakauden kanssa kenties jo vuonna 2019.

Takaisin