Kuva: Exel Composites OyjExel Composites Oyjn ikkunanpesuteleskooppi.jpg

Haku

Hakutulokset

Linkit aukeavat uuteen ikkunaan.

Hajajätevesiasetus suojelee lähiympäristön vesiä ja tukee työllisyyttä(Uutinen)
alkuperäinen merkitys lähiympäristön vesien suojelussa sekä huomata sen täytäntöönpanon työllistävä vaikutus. 1. Lähiympäristömme vesiä on...

Putketon kaapeli maassa on turvallisuus- ja ympäristöriski (Lehdistötiedote 6.11.2017)(Uutinen)
rkittävä turvallisuus- ja ympäristöriski. - Suomessa on meneillään muutos ilmakaapelien muuttamisesta maahan kaivettaviksi kaapeleiksi. Tällä...

Muovien ympäristökustannus näkyy vahvasti säästösarakkeessa(Uutinen)
kaistiin heinäkuussa 2016 ympäristölaskentaan erikoistuneen Trucostin selvitys: “Plastics and Sustainability: A Valuation of Environmental Ben...

Ympäristö ja toimiva vesihuolto jäivät vaalikampanjan jalkoihin (Uutinen)
elätään valuneen hukkaan. Ympäristöministeri esittää jo annetun hajajätevesiasetuksen siirtymäaikaa jatkettavaksi kahdella vuodella eli maalis...

Opas hajajätevesien puhdistamiseen(Sivu)
ksen vähentäminen, Suomen ympäristökeskus, 2007 Kuivakäymälän hoito ja käymäläjätteen käsittely, Käymäläseura Huussi ry, 2006 Ympäristöminis...

MuovitOn? Sortattu? Valinta on sinun!(Uutinen)
stään karanneet Stadionin ympäristöön roskaamaan. Kaljakellunnassa ja lukiolaisten kastajaisissa käytetyt ilmapatjat ja kumiveneet eivät nekää...

Muovialoitteella hyvää tarkoitusta - Kielloilla tai rajoituksilla niitä ei saavuteta(Uutinen)
aassa, pilaantumattomassa ympäristössä. Muoviset tuotteet tarjoavat lukemattomia ratkaisuja jätehuoltoon niin vesissä kuin kiinteissäkin jätte...

Muovituotteiden ympäristövaikutukset ja rooli ilmastomuutoksen hillinnässä hahmottuvat (Uutinen)
imeltään ”Muovituotteiden ympäristövaikutukset ja rooli ilmastomuutoksen hillinnässä” on lähtenyt hyvin käyntiin ja sen ensimmäiset yritysten...

Muovikassille ympäristökultaa ?(Tietopankki)
Muovikassille ympäristökultaa ? Luin lehdestä, että uusiomuovikassi oikein käytettynä on ylivoimaisesti ekologisin sarjassaan. Siis voiko se o...

muovin rasitus ympäristöön(Tietopankki)
muovin rasitus ympäristöön Miten muovin elinkaari rasittaa ympäristöä ja ihmisiä? Kysymys pikemminkin on siitä, miten huonosti ympäristön ja i...

Muovit ja ympäristö(Sivu)
Muovit ovat nykyään kaikkialla. Tähän on syynsä. Muovit mahdollistavat fossiilisten polttoaineiden kulutuksen vähentämisen, uusiutuvan energia...

Muovin tulevaisuus(Sivu)
tannon tulee vastata myös ympäristön, terveyden ja tuoteturvallisuuden vaatimuksia. Näin ollen suomalaiset muoviyritykset toimivat kestävän ke...

Miksi ruoka ja juoma pakataan muoviin ja muihin materiaaleihin? (Uutinen)
amisesta on itsellemme ja ympäristölle. Elintarvikkeiden pakkaamisen syy on epäselvä suurelle osalle nykykuluttajista. Me esimerkiksi suosimme...

Jeremy Irons paremman muovijätehuollon puolesta(Uutinen)
htynyt nostamaan brittien ympäristötietoisuutta muovien suhteen. Brittein saaret on Euroopan suurin muovijätteen viejä. Se on myös tunnetusti...

Jätevesiviikko alkoi – huolehdithan lähiympäristöstäsi?(Uutinen)
o nostaa keskusteluun lähiympäristön vesien suojelun. Alan toimijat kokoontuvat 20.-21.5.2015 Vesihuolto 2015 -tapahtumaan ja sen yhteydessä j...

VTT ja Amerplast Oy mukana muovikassin eurooppalaisessa kehitystyössä (Uutinen)
ooppalaisten muovikassien ympäristö-ominaisuuksia suomalaiselle tasolle. Eurooppalainen ECOLEXOPACK-projekti kehitti muun muassa suunnitteluo...

Muovitietoa mediasta(Sivu)
ojätepussit eivät olekaan ympäristöystävällisiä? Miksi kurkut pakataan muoviin? Millainen muovi on vähiten haitaksi? Pipsan ja Meri-Tuulin vi...

Kierrätysraaka-aineet(Sivu)
ttämään asiakaslähtöisiä, ympäristöystävällisiä pakkausratkaisuja yhteistyökumppaneiden, tuotteiden ja toiminnan kautta. Tavoitteena on minimo...

Nyt eespäin kohti toipumista (Uutinen)
ottavuutta ja parempaa työympäristöä. Muoviteollisuus ry pyrkii siihen, että mahdollisimman iso osa välttämättömistä muovituotteistamme olisi...

Kohti parempaa merien suojelua(Uutinen)
ykkösmateriaali vesien ja ympäristön suojeluun. Maaliskuun 9. päivänä Helsingissä kokoontunut HELCOM-organisaation päiväsemi...

Hajajätevesisäädösten uudistaminen etenee(Uutinen)
Ympäristönsuojelulain hajajätevesien käsittelyä koskevia säännöksiä ja hajajätevesiasetusta uudistetaan parhaillaan. Säädöksiä käsitellään edu...

Muovittomuuden varjolla myynti on harhauttamista(Uutinen)
veyden, turvallisuuden ja ympäristönkin kannalta. Muoveja tarvitaan ja niiden avulla nykyaikainen yhteiskunta käytännössä toimii. ...

Tillsammans i Jakobstad 23.10.2017 - Yhdessä Pietarsaaressa(Uutinen)
parantamiseksi ja toimintaympäristön kehittämiseksi. Seminaari on osa Suomi 100 - Suomalaisen demokratian tulevaisuuskeskustelut -projektia...

Muoviteollisuuden talous-, ympäristö- ja turvallisuusasiat jiirissä 22.2.2022(Uutinen)
sitoutumista Muovien ympäristöalueella kiertotalouden kehittyminen jatkuu melko tasaisena. Juuri nyt korkea muovien hintataso sekä asiaka...

PVC-alan ympäristötietoisuudesta vientihitti(Uutinen)
uheessaan, että VinyPlus -ympäristöyhteistyö on ainutlaatuisen hienoa. Vapaaehtoisohjelman arvoa korostaa tinkimättömyys ja pitkäjänteisyys, j...

Pakkaus- ja pakkausjäteasetusehdotus sisältää yhä huononnuksia(Uutinen)
stelutasolla. Tämä johtaa ympäristön terveyden ja turvallisuuden kannalta harhaan. Sääntelyn tulee olla lähtökohtaisesti materiaali- ja teknol...

2023 HSY Sortti-asemat(Sivu)
acebook: Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY Twitter: @hsy_fi Instagram: @kiitoskunlajittelet LinkedIn: Helsingin seudun ympäristöpal...

Lausunto YM:n ehdotukseen jatkaa hajajätevesiasetuksen siirtymäaikaa(Uutinen)
Ympäristöministeriö ehdottaa hajajätevesiasetuksen 10 §:n muuttamista siten, että jatkettaisiin säädettyä siirtymäaikaa ennen vuotta 2004 rake...

Lausunto uuden hajajätevesiasetuksen luonnoksesta(Uutinen)
utkijaosto on toimittanut ympäristöministeriölle lausunnon uuden hajajätevesiasetuksen luonnoksesta. Uusi asetus säädetään lain ympäristönsuoj...

Huomio haja-asutuksen talousjätevesien puhdistamiseen(Uutinen)
a lainsäädäntöä edustavan ympäristönsuojelulain (527/2014) pykäliä on muutettu ja lisätty. Lisäksi on ympäristönsuojelulain nojalla säädetty u...

I love muovi -kampanja YLEssä(Uutinen)
iaa. On monesti turhaa ja ympäristöä kuormittavaa polttaa muovia, kun sen arvoa voisi säilyttää lajittelemalla ja kierrättämällä. Kun arvostam...

Valtakunnallinen I love muovi -kampanja pyörähtää käyntiin! (Uutinen)
iaa. On monesti turhaa ja ympäristöä kuormittavaa polttaa muovia, kun sen arvoa voisi säilyttää lajittelemalla ja kierrättämällä. Kun arvostam...

Puhdistamotyöryhmä 1/2015 - ohjausta messuilla(Sivu)
Lähiympäristön vesien suojelu kannattaa aina Kaikki haluavat oman asuinalueen pintavesien – jokien, järvien ja lampien – sekä oman kai...

Puhdistamotyöryhmä 2/2015 - paluu 60-luvulle?(Sivu)
(HELCOM) ja jo saavutetun ympäristön suojelun tason kanssa. Hajajätevesiasetusta ei siis tule hallituksen aikomalla tavalla lieventää vaan ase...

Puhdistamotyöryhmä(Sivu)
tekee yhteistyötä Suomen ympäristökeskuksen (Syke) ja ympäristöministeriön kanssa tiedottaessaan hajajätevesien käsittelyyn liittyvistä asioi...

Rakentamisen Green Deal(Sivu)
sivuston käytössä tarjoaa ympäristöministeriön paivi.piispa@gov.fi, +358 2952 50167. Ympäristöministeriö myös kampanjoi näkyvästi sitoumuksess...

PVC goes BIO Järvenpäässä 12.5.2016(Uutinen)
ja laiturit valmistetaan ympäristöystävällisiksi? Miten viljelyalustat toimivat? PVC:tä tarvitaan. PVCn käyttökohteita on myös kiertotaloude...

Ämpäristöteko laittaa kovamuoviset kuluttajatuotteet kiertoon 5.6.2018(Uutinen)
toon. Tiistaina, Maailman ympäristöpäivänä 5.6.2018 viidellä paikkakunnalla järjestetään Ämpäristöteko-tempaus! Kuluttajat voivat tuoda kierrä...

Muovikomposiittijätteen kierrätystä testataan KiMuRa -hankkeessa(Uutinen)
siirryttäessä käyttämään ympäristölle ystävällisempiä materiaaleja. Tällaisia tuotteita ovat esimerkiksi sähköajoneuvojen kevyet rungot ja mu...

Komposiittien kiertotalousratkaisu KiMuRaan kaivataan lisää yrityksiä (Uutinen)
tettiin vuosina 2021–2022 ympäristöministeriöltä saadulla tuella. Tässä vaiheessa keskityttiin komposiittituotteita valmistavan teollisuuden k...

Muoviteollisuus suuntaa kohti Euroopan kesää ja sen yli(Uutinen)
n valmis, vastuullinen ja ympäristömyötäinen hyvinvointitekokone. Toimimme ja palvelemme maailmaa täältä jo laajasti, ilman astronomisia ja ri...

Mihin kaikkeen biohajoavaa muovia käytetään?(Tietopankki)
oiden ja joidenkin muiden ympäristötekijöiden summa- tai ketjuvaikutus. Jos keskitytään tässä vain aidosti ja nimenomaan biohajoavaan muoviin...

Mikromuovi(Sanastosana)
n dimensioisesta kiinteästä roskasta ympäristössä (maassa, meressä tai muualla vesistössä). Roskan materiaali on ihmisen tuottamaa ainetta, jo...

Vinyyliryhmä(Sivu)
ä materiaali mm. medikaaliympäristössä, jossa pitää olla hygieenistä ja jopa steriilit olosuhteet. Jotta PVC:n merkittävä yhteiskunnallinen ro...

Puhdistamotyöryhmän uutiskirje(Sivu)
istamotyöryhmä osallistuu ympäristöministeriön organisoimaan ja alan toimijoiden yhteistyössä toteuttamaan valtakunnallista jätevesiviikkoa k...

Kestävä kehitys(Sivu)
säästöä sekä rahassa että ympäristön kannalta. Muovi on esimerkiksi ihanteellinen materiaali autojen ja lentokoneiden valmistuksessa. Nykyaika...

Muovien kierrätys(Sivu)
edullisuus saa luonto- ja ympäristöarvoista piittaamattomat ihmiset jättämään luontoon muiden jätteidensä lisäksi myös hyvin palvelleen muovit...

Lassila & Tikanoja Ämpäristötekijänä(Sivu)
elleen kiertoon ja tuemme ympäristöhuollon suunnittelussa. Tarjoamme työkalut tiedolla johtamiseen ja toimimme asiakkaidemme toimintaa kehittä...

Kierrätysmuovin uusi elämä(Sivu)
mistaminen pienentää myös ympäristökuormaa ja tuotteiden hiilijalanjälkeä. Tuotteiden osalta vastuullisuus ja kestävä kehitys...

BIOCLEAN selvittää muovien hajoamista luonnossa(Uutinen)
htuu pitkän ajan kuluessa ympäristössä. Tähän kysymykseen tuoreinta tietoa hakee laaja BIOCLEAN -tutkimus. BIOCLEAN on Euroopan unionin seitse...

BIOCLEAN selvittää muovien hajoamista luonnossa(Uutinen)
htuu pitkän ajan kuluessa ympäristössä. Tähän kysymykseen tuoreinta tietoa hakee laaja BIOCLEAN -tutkimus. Ennestään tiedossa on, että muovit...

Muoviteollisuuden tulevaisuudenkuva muokattavana Saksassa 20.-21.9.2012(Uutinen)
päivän yksi pääpuhuja on ympäristökomissaari Janez Potocnik. Hänen kanssaan keskusteluun osallistuu mm kirjailija ja ympäristöaktivisti Sir J...

Suomalainen muovikassi puoltaa paikkansa (Uutinen)
su useammin. Pietarsaaren ympäristössä koko asukkaiden jätteiden lajittelu perustuu värillisiin vanhoihin muovikasseihin. Se on nimeltään...

Vielä on kaksi kesää jäljellä(Uutinen)
si kesää aikaa jäljellä. Ympäristöministeriön organisoima perinteiseen Jätevesiviikkoon – tällä kertaa toukokuussa 12.-18.5.2014 – liittyvä a...

Kotimainen muovikassi puoltaa edelleen paikkansa(Uutinen)
su useammin. Pietarsaaren ympäristössä koko asukkaiden jätteiden lajittelu perustuu värillisiin vanhoihin muovikasseihin. Se on nimeltään Ekor...

Kotimaisen muoviteollisuuden mukavia merkkipäiviä(Uutinen)
Labko Oy valmisti ympäristötekniikan laitteita jo vuosikymmeniä ennen cleantechin tai ympäristötekniikan iskostumista yleiseen tietoi...

Muovikassikielto ei vähennä roskaantumista(Uutinen)
ien kielto on väärä lääke ympäristön roskaantumisen estämiseksi. Italiassa kielto on tuonut markkinoille muun muassa nopeasti pilkkoutuvat ed...

Muoviton maailma?(Uutinen)
imivat muovien avulla ja ympäristökuormituksen vähentämistä muovituotteiden avulla. Muovi voidaan kierrättää ja käyttää uudestaan. On jokais...

Muoviton kuukausi 2.0 (Uutinen)
oko elinkaaren todellisia ympäristövaikutuksia tai materiaaliominaisuuksia ei oikein pystytä käsittämään tai suhteellistamaan kansalaiskeskust...

Lujitemuovipäivät 2015 herättelivät tietoisuuteen työturvallisuudesta(Uutinen)
tiin Pieksämäellä teemana ympäristö, terveys ja turvallisuus. Aiheet käsittelivät mm. työolojen parantamista kehittämällä ilmastointia ja vali...

Muovialan koulutus ja osaajat ovat isoja tulevaisuuden kysymysmerkkejä Suomessa (Uutinen)
n, materiaalitekniikan ja ympäristötekniikan insinööri (AMK) koulutukset, oppimisympäristöt ja erilaiset hankkeet. Materiaalitekniikasta on...

Odotettu ajankohtaisseminaari 22.3.2016 Turussa: Muoviteollisuuden työt muutoksessa(Uutinen)
uuden muuttuvasta toimintaympäristöstä ja keinoista löytää pärjäämistekijöitä. Ilmoittaudu viimeistään 15.3.2016. Millaisilla käytännöillä muo...

Tehdään yhdessä kiertotaloutta(Uutinen)
muovipakkausalan muutosta ympäristön kannalta kestäväksi liiketoiminnaksi. Emme usko väitteeseen, että asiakkaiden täytyisi valita joko ympäri...

Työtä lähivesiemme hyväksi (Uutinen)
5.2016 lausuntona koskien ympäristönsuojelulain muutosluonnosta. Työ jatkui 23.-24.5.2016 osallistumisella jätevesien käsittelyä koskevista st...

Mikromuovit hallintaan (Uutinen)
uulu roskina tai jätteinä ympäristöömme. Muoviset tuotteet oikein käytettyinä voivat puhdistaa ja vähentää etenkin ilman ja veden epäpuhtauks...

#Ämpäristöteko lykättävä edelleen koronatilanteessa (Uutinen)
ina 2018 ja 2019 maailman ympäristöpäivänä 5.6. kovamuovin keräyksen kierrätykseen eli #Ämpäristöteko -kampanjan. Olisimme niin mielellämme to...

Kuluttajamuovien kierrätystä kehitettävä edelleen Suomessa(Uutinen)
utta yritystä. Toimintaympäristö muuttui hyvin vahvasti 2000-luvun alussa. Muovinkierrätys nousi isoon huomioon, etenkin kuluttajien muovie...

Salo on Suomen paras hajajätevesikunta 2020(Uutinen)
nssa Salon kaupungin ympäristönsuojelutarkastaja Jaana Röytiö kertoo voiton olleen hänelle itselleen ja kollegoilleen ilahduttava yllätys...

Suomen paras hajajätevesikunta 2020 -kilpailun voittaja YT21-näyttelyssä 13.10.2021(Uutinen)
anssa Salon kaupungin ympäristönsuojelutarkastaja Jaana Röytiö kertoi kesäkuussa voiton olleen hänelle itselleen ja kollegoilleen ilahdutt...

Rakentamisen muovituotteiden GD etenee(Uutinen)
Ympäristöministeriössä on noteerattu erityisellä myönteisyydellä Muoviteollisuuden sitoutumista rakentamisen muovit -green dealiin. MT:n jäsen...

Muoveista ja niiden käytöstä uutta valistusta(Uutinen)
ä tulisi käyttää oikein. Ympäristöministeriö avasi 22.11. noin kuukauden kestävän kampanjan . Muovitietoinen arki -kampanja on osa v...

Uusiokalvomuovien tarjonta ja työmaan jätteestä uusiomuoviksi teknologioita(Uutinen)
myöhemmin. Järjestäjinä ympäristöministeriö yhteistyössä Finnish Green Building Councilin sekä Rakentamisen muovit green deal –sopimuksen 20...

Suomen muoviteollisuus iloitsee kansainvälisestä sopimuksesta(Uutinen)
tärkeää. YK:n alainen ympäristöorganisaatio UNEA on 2.3.2022 sopinut neuvottelujen aloittamisesta maailmanlaajuiseksi muovisopimukseksi. M...

Muoviteollisuus ry:n uusi puheenjohtaja Heikki Marva, Satatuote : Muovi on maailman paras materiaali, ja nyt se aletaan ymmärtää(Uutinen)
oteuttaa vakaassa toimintaympäristössä. - Ennustettavuus on yrittäjälle kaiken perusta. Suomi on siinä mielessä hyvä maa, että toimimme turva...

Ämpäristöteko 2023 keräsi ennätyssaaliin(Uutinen)
ettiin 5.6.2023. Maailman ympäristöpäivänä se keräsi ennätyssaaliin – lähes 26 tonnia - kovamuoveja, jotka kierrätetään uusiksi raaka-aineiksi...

Ekstruusion vaikutukset ilmanpuhtauteen(Tietopankki)
oja ja ilmansaasteita lähiympäristölle? Aika minimaalisen vähän syntyy päästöjä ekstruusiosta verrattuna melkein mihin muuhun valmistustapaan...

Häh?(Tietopankki)
Jos muovi on sitten niin ympäristöystävällistä, miksi sen hajotessa sitten syntyy kemiallisia yhdisteitä, jotka päätyessään luontoon aiheutta...

Muovipullon valmistus(Tietopankki)
a valmistetaan? Millaisia ympäristövaikutuksia sen valmistuksesta syntyy? Käytännössä kaikissa maissa voidaan valmistaa muovipulloja, Suomessa...

Ämpäristöteko-keräys(Tietopankki)
kohta on lähellä maailman ympäristöpäivää 5.6. (Helsingin seudun ympäristöpalvelut) HSY alueella voi maksua vastaan viedä esim. Sorttiasemill...

Elinkaarianalyysi (LCA)(Sanastosana)
olla arvioidaan koko tuotteen elinkaaren aikaiset ympäristövaikutukset (LCA = life cycle assessment or analysis) suomeksi myös elinkaariarvio...

7.5.2015 Muovien saatavuus ja hinta(Sivu)
Muovien tuottajat olivat julistaneet tänä vuonna huhtikuun loppuun mennessä peräti 31 ylipääsemätöntä toimitusestettä eli force majeuria. Täll...

Suomen jätemuoveille tarjolla monia hyötykäyttövaihtoehtoja(Uutinen)
Maassamme on varsin lyhyen ajan sisällä käynnistynyt tai käynnistymässä useita mittavia laitoksia ja hankkeita, jotka tarjoavat aiemmin kaatop...

Monipuolisia ja joustavia työaikamalleja löytyy(Uutinen)
Millaisin toteutuksin alallamme voidaan tehdä tuottavinta ja mielekkäintä työtä? Näitä saatiin mukavasti esille Lahdessa 19.3.2015. Muoviteoll...

Muoviteollisuuden suhdanteessa paljon myönteisyyttä (Uutinen)
Muovituotteiden valmistus ponnistelee sinnikkäästi Suomessa kohti parempaa. Työnäkymät kohenevat vaikka rahoitus- ja raaka-aineet ovat hieman...

Materiaalitehokkuudella voi pehmentää jonkin verran muovien hintapiikin tuskaa(Uutinen)
Muovien hinnat jatkavat aivan ennätysmäistä nousuaan Euroopassa. Monet valtamuovit ovat täällä jo historiansa korkeimmissa hintalukemissa. Muo...

Ilmastosopimus tietää hyvää muovituotteiden kysynnälle(Uutinen)
Pariisin ilmastosopimus on tervetullut kaikessa kunnianhimoisuudessaan. Kasvihuonepäästöjen vähentäminen onnistuu vain resurssitehokkailla m...

Muovi puhdistaa vesistöt(Uutinen)
Mikropartikkelitkaan eivät pääse vesistöön kun välissä on kunnon muovinen erotinjärjestelmä. Tarkista omien järjestelmiesi toimivuus hyvissä a...

Kotimainen muoviala odottaa nousua(Uutinen)
Muovituotteiden valmistuksen liikevaihto nousi alkuvuonna 2016 jääden kuitenkin alle vuoden takaisen. Suomen muoviteollisuuden liikevaihdon k...

Muovit mahdollistavat uuden ihmeellisen elektroniikan (Uutinen)
Kehittyneet, tekniset muovit mahdollistavat nykyaikaiset elektroniikkalaitteet Käytämme lisääntyvässä määrin elektroniikkaa, laitteita ja uusi...

Vuosi 2016 aavistuksenomaista kasvua muovituotevalmistuksessa(Uutinen)
Onko muovituotealan nousukausi täällä? Ennemminkin Tilastokeskuksen data näyttää varovaista liikevaihtojen virkistymistä maamme yrityksissä vu...

Muovit esillä G20-kokouksessa heinäkuussa(Uutinen)
Muovit on materiaaleista monipuolisin, modernein, verkottunein (ei pelkästään kemiallisesti vaan myös teollisesti) ja kansainvälisin. Maailma...

Muovistrategia on tärkeä linjaus(Uutinen)
Muoviteollisuus ry ja sen jäsenyritykset ovat tarkoin seuranneet Euroopan unionissa 16.1.2018 julkaistun niin sanotun Muovistrategian valmiste...

Kymmenen heikon kasvun vuotta kiritty melkein kiinni(Uutinen)
Hektisen vuoden 2018 päättyessä voimme todeta tasaisen hyvän suhdanteen vallinneen muoviteollisuudessa nyt pari vuotta. Olemme palautuneet lä...

Komposiittijaosto(Sivu)
n edistäjänä, seuraa alan ympäristökysymysten ja teknologian kehitystä ja standardisointia sekä pyrkii vaikuttamaan niiden sisältöön. Jaosto e...

NPM uutiskirje 2/2013 Laadunvarmistaja(Sivu)
Sillstén Helsingin seudun ympäristöpalveluiden vesihuollon tilaustyöyksiköstä vastaa asiakkaiden tilaamista töistä. Sillsténin mukaan NPM-merk...

2023 Okartek Ämpäristötekijänä(Sivu)
llään vastuullisuuteen ja ympäristöä vähiten kuormittaviin ratkaisuihin. Okartek Oy on sitoutunut tieteeseen perustuvaan kansainväliseen SBTi-...

Jäsenyritykset(Sivu)
okasafe Oy Kährs Oy L&T Ympäristöpalvelut Oy Leomuovi Oy LICO Oy LOGSTOR Finland Oy Medisize Oy Meriser Oy Molok Oy MSK Plast Oy Muo...

www.luemuovia.net(Sivu)
ja muovien vaikutuksesta ympäristön hyväksi. Muovi-ilmiö 2.0 opetuspaketti kouluille Lisää kouluja varten kerättyä muovitietou...

Ruiskuvalujaoston kokousmuistiot(Sivu)
tenkin sisustaa innovaatioympäristöjä? Design Factory 8.12.2016 Design Factory, Otaniemi, Espoo Aika eikä paik...

2023 PRIMO Ämpäristötekijänä(Sivu)
svaa tarpeesi mukaan. Ympäristöystävällisen ja kestävän kehityksen mukaisen tuotannon tueksi Primo tarjoaa asiakkailleen CO2-päästöjen dok...

Organisaatio(Sivu)
-instituutti WANDER VTT Ympäristöministeriö Kansainvälinen vaikuttaminen CEN, European Committee for Standardisation ...

HiNeSu(Sivu)
ateollisuudessa Toimintaympäristöjohtaja Helena Soimakallio, Teknologiateollisuus ry Hiilineutraalius metsäteollisuudessa Energi...

Työmarkkinat(Sivu)
kilpailukykyisemmäksi työympäristöksi. ...

2023 Stormossen Ämpäristötekijänä(Sivu)
ä ja niistä valmistetaan ympäristöystävällistä kompostimultaa ja liikennebiokaasua. Tuloksena on ravinteiden ja energian kierto ilmasto huomi...

Tapahtumat ja tilaisuudet(Sivu)
17.3. klo 9-10 Webiaari (ympäristöministeriö) ilmoittautuminen https://www.lyyti.in/muoviaamukahvit17032022 Työvälinepäivät 30.3-1.4.2...

Jäsenyys(Sivu)
välisen muuttuvan toimintaympäristön. Muoviteollisuus ry:n jäsenet ovat yrityksiä jotka valmistavat muovituotteita Suomessa. Jäsenyrity...

Toiminta(Sivu)
erveys-, turvallisuus- ja ympäristövaatimusten kehittymistä sekä REACH järjestelmää ja ottaa niihin tarvittaessa kantaa ja tiedottaa niistä jä...

Kysy muovista(Sivu)
a tuotekyselyt yleinen ympäristöasiat Kokeile ensin hakukentän käyttämistä. Voit myös kysyä meiltä, jos et löydä sivuilta vastausta...

PE-paineputkimateriaalit ja -tuotteet(Sivu)
uureen määrään. Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) julkaiseman vesihuollon verkkotietojen VEETI-tietojärjestelmän raportin perusteella muovip...

Aikaisemmat #ämpäristöteot(Sivu)
, Sanoma, Ålandsbanken ja ympäristöministeriö. Kampanjan toinen aalto starttaa lauantaina 5.6. sosiaalisessa mediassa. Sunnuntaina 6.6. ka...

2023 Tampereen Yliopisto Ämpäristötekojänä(Sivu)
ilmastonmuutokseen, luontoympäristön turvaamiseen sekä yhteiskuntien hyvinvoinnin ja kestävyyden rakentamiseen. Yliopistomme kytkee yhteen te...

Muoviala(Sivu)
ustolta. Turvallisuus, ympäristökysymykset, hiilineutraalisuus ja kestävä kehitys ovat myös muoviteollisuussa tärkeitä tekijöitä. Mit...

KiMuRa -reitti komposiittijätteen kierrätykseen(Sivu)
a 2020-2022 oli käynnissä ympäristöministeriön tukema hanke, jossa luotiin ja testattiin teollisuuden komposiittijätteen matkaa yrityksistä hy...

2023 Plastex Ämpäristötekijänä (Sivu)
ysmuovista. mikä vähentää ympäristövaikutuksia ja vähentää hiilijalanjälkeä. Elintarvikelaatuisissa tuotteissa Plastex käyttää hyväksyttyjä ja...

Ajankohtaista komposiittitapahtumaa(Sivu)
i 12.-13.10.2023 Ympäristöön (sustainability) liittyvää aihepiiriä monipuolisesti. Paikkana Hyvinkään Sveitsi. Teemana komposi...

Muovinen pakkaus on tuotteen ja kuluttajan parhaaksi(Uutinen)
netetään. Itse pakkauksen ympäristökuorma on minimaalinen suhteessa vaikkapa pakattuun elintarvikkeeseen. Kehitys kulkee kovaa vauhtia eteenp...

Jätemuovien maailma mullistuu(Uutinen)
enä, joskin niiden suurin ympäristöhyvä tapahtuu jo ennen jätevaihetta. Suomessa on vastikään uusittu jätelaki. Sen nojalla annetaan asetuksi...

Muovi suomalaisen elokuvan innoituksen lähteenä ja huippupäättäjien huulilla (Uutinen)
Cin pääkonttorille. EU:n ympäristökomissaari Janez Potočnik aloitti puheensa konferenssissa "The role of plastic waste in a circular economy"...

Muovisten kuluttajapakkausten tehtävänjaosta sovittu(Uutinen)
iomuovi Oy ja Pakkausalan Ympäristörekisteri PYR Oy allekirjoittivat 26.5. 2014 sopimuksen aivan uuden muovipakkausten vastaanottoverkoston kä...

Kokonaisempi tilannekatsaus kotimaisiin muovisiin vesijohtoputkiin (Uutinen)
tasolla keskeisiä toimintaympäristöjä ovat mm. standardisointiorganisaatio CEN ja muoviputkialan järjestö TEPPFA. Keskeisiä käsiteltäviä asioi...

Muoviteollisuuden putkijaosto isännöi eurooppalaista kokousta (Uutinen)
kuten standardisointiin, ympäristö-, terveys- ja turvallisuusasioihin ja viestintään. Esimerkkinä TEPPFAn toiminnasta voi mainita vaikka eri...

Muoviteollisuuden stipendi 2015(Uutinen)
4001 -standardin mukaisen ympäristökäsikirjan muovituotteita valmistavaan yritykseen. ...

Maltilla ja realismilla kohti muovinkeräystä(Uutinen)
sessa tehtävässä. Suurin ympäristöhyöty joka tapauksessa saavutetaan jo muovituotteiden käytöllä. Niiden valmistuksen resurssikulutus on mini...

Vuoden 2015 Suomen työelämäpalkinto Pipelife Finland Oy:lle (Uutinen)
firmat tarjoavat hyviä työympäristöjä Suomessa. Nyt asia on saanut taas uutta tunnustusta. Palkinnon myönsi Työelämäpalkinnon rahasto. Palkin...

Sittenkin hyvä muovi (Uutinen)
ovituotteilla saavutetaan ympäristön kannalta hyvin myönteisiä asioita. Ja kehitys kulkee kohti vieläkin parempaa. Se on isolle yleisölle iso...

Muovien hinnat hyökkäävät taas ylös (Uutinen)
ikille kestämätön toimintaympäristö. Suomessa hintahyppyjen negatiivisuus vielä jossain määrin korostuu rahtien ja muiden tuotantokustannusten...

Lausunto PEX-putkien ja joustavien kytkentäputkien asetusehdotuksista (Uutinen)
utkijaosto on toimittanut ympäristöministeriölle lausunnon ehdotuksista PEX-putkia ja joustavia kytkentäputkia koskeviksi asetuksiksi. Asetuse...

Muovipakkaukset talteen kiinteistöistä Helsingissä (Uutinen)
okeilu. Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY käynnistää muovipakkausten keräyksen kiinteistöiltä rajattuna kokeiluna tämän vuoden toukokuus...

Kassien ostaminen on oikein(Uutinen)
skus hankaluutta. Suomen ympäristökeskus SYKEn perusteltu esitys kaikkien muovikassien maksullisuudesta on ihan hyvä (HS 20.2.2016). Aivan va...

Nuorta muoviosaamista ja intoa tarjolla(Uutinen)
lijoita myös jalkautumaan ympäristön muihin kouluihin kertomaan polymeereistä, muovien ydinideasta sekä omista kokemuksista niiden kanssa työs...

Vinyyli monessa mukana (Uutinen)
puulle kiertotalouden ja ympäristön kannalta. Sähkölaitteet suojataan ja sähköjohdot kaapeloidaan PVC:llä ja kylmälaitteiden eristeissä on PV...

Muovikassisopimuksen pitää lisätä kierrätysmuovin käyttöä(Uutinen)
016 vapaaehtoinen sopimus ympäristöministeriön ja Kaupan liiton välillä muovikassien kulutuksen vähentämiseksi EU-vaatimusten mukaisesti. Se k...

Lausunto rakennuksen kosteusteknisen toimivuuden asetusluonnoksesta(Uutinen)
utkijaosto on toimittanut ympäristöministeriölle lausunnon luonnoksesta asetukseksi rakennuksen kosteusteknisestä toimivuudesta. Asetus tulee...

Enemmän irti keväästä ja kesästä(Uutinen)
ärpättejä. Yksi elämää ja ympäristöä parantava teko pidemmälläkin aikajänteellä on rakentaa tai rakennuttaa itselleen Vinyyliaita...

Muovipakkausten kierrätys kovassa kasvussa(Uutinen)
8.2017: Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY laajentaa muovipakkausten keräystä syyskuusta alkaen. Keräyksen voivat tilata kaikki pääkaupun...

Ihmisille oikeaa tietoa mikromuoveista (Uutinen)
ten hiukkasten leviämistä ympäristöön tai kulkeutumista mihinkään. Vesien ja jätteiden käsittelyssä muovista tehty tuote on puhtaasti ratkaisu...

Ylöspäin suuntaa muovien tarve ja arvo(Uutinen)
antoyksiköitä muun muassa ympäristösyistä sekä ryhdytty paikoin käyttämään neitseellistä muovia kierrätetyn sijaan osana jätemuovien tuontiraj...

Muoviteollisuuteen neuvoteltu työehtosopimus (Uutinen)
muuttuvassa liiketoimintaympäristössä. Raaka-aineiden ja työn kustannukset ovat nousussa, mutta ainakin jälkimmäisen osalta on nyt tiedossa p...

Tärkeä tiistai Suomen muoviteollisuudessa(Uutinen)
leen asettuvista muovien ympäristöratkaisuista. Asenteet kaikkialla ja niiden myötä kansainväliset sopimukset sekä säädökset alkavat yhä teho...

Muoviton maaliskuu haastaa meidät kaikki panostamaan kiertotalouteen: tekemään kestävämpiä valintoja ja tarkastamaan suhtautumisemme muovimateriaaleihin. (Uutinen)
Euroopan unionin ympäristöneuvoston kokouksessa 5.3. keskusteltiin komission julkaisemasta kiertotalouden ns. minipaketista. Kiertotalouden m...

Mikromuovit - mistä on kyse?(Uutinen)
t ja niiden kulkeutuminen ympäristöön puhuttavat laajasti. Mitä on tehty ja mitä voidaan tehdä ongelman suhteen? Kansanedustaja Johanna Karimä...

#Ämpäristöteko toi kuluttajien kovamuovituotteita kierrätykseen(Uutinen)
sen tärkeydestä. Maailman ympäristöpäivänä pilotoitu tempaus on tarkoitus järjestää jatkossa vuosittain. Vastuullinen muovien käyttäminen ei t...

Muovien tulevaisuus ja vastuullinen kierrättäminen(Uutinen)
ttyinä: muun muassa hyvää ympäristölle, turvallisia elintarvikkeita, tehokasta terveydenhoitoa. Wille Viittanen haastaa myös Hämeen kauppakama...

I love muovi -kampanja päättyy, muovi jatkaa kiertoaan (Uutinen)
ista, jolla on vaikutusta ympäristöön. Tähän tähtää I LOVE MUOVI: lajitellaan muovi kiertoon ja uusiksi tuotteiksi! ...

#Ämpäristöteko laittaa kovamuovit kiertämään - muistuttaa muovin vastuullisesta käytöstä(Uutinen)
muoviset tavarat Maailman ympäristöpäivänä 5.6.2019 yhteensä 16 paikkakunnalla. Muovin kierrättäminen on tärkeä teko kestävän tulevaisuuden pu...

#Ämpäristöteko 5.6.2019 #Plastprestation(Uutinen)
lä kotisi tai työpaikkasi ympäristöstä ämpärillisen roskia ja toimittamalla ne kierrätykseen/roskikseen. #Plastprestationer på 16 orter -...

Nordic Poly Mark ja olennaiset tekniset vaatimukset(Uutinen)
ari Kuivalainen toteaa. Ympäristöministeriön 1.1.2020 voimaan tulleet asetukset eräiden rakennustuotteiden olennaisista teknisistä vaatimuks...

Orthex on Uuden Ajan Ruiskuvalaja 2020(Uutinen)
ssä. Se on jopa tarjonnut ympäristönsä asukkaille kovien muovien keräysmahdollisuuden. Turvallisuus ja muu vastuullisuus ovat aina olleet kehi...

Ämpäristöteko taas 5.6.2020 (PERUTTU !)(Uutinen)
Kyseessähän on maailman ympäristöpäivänä 5.6. järjestettävä kovien muovien keräämiskampanja. Se toteutetaan eri paikkakunnilla pääosin muov...

Uusi vetytalous nostaa muovit aivan uudelle tasolle (Uutinen)
yessä tulee huomioida sen ympäristö-, terveys- ja turvallisuus- sekä huoltovarmuusnäkökulmat. Näissäkin muoveilla on jo hyvät referenssit osin...

Muoviteollisuus mukana maaperän mikromuoviselvityksessä(Uutinen)
usosan toteuttavat Suomen ympäristökeskus, Luonnonvarakeskus sekä Ruokavirasto. Nykyaikaisessa maataloudessa on paljon käytössä toimintaa te...

Muoviteollisuus ry mukana Rakentamisen Muovien Green Sopimuksessa(Uutinen)
y allekirjoitti 8.12.2020 ympäristöministeriön, rakennusteollisuuden toimijoiden ja muiden alan keskeisten vaikuttajien kanssa niin sanotun Ra...

Haemme kestävää ja kantavaa muovikumppanuutta – pitkällä tähtäimellä(Uutinen)
an kannustavaa toimintaympäristöä. Muoviyritystasolla tarvitaan ketteryyttä ja kykyä vastata esimerkiksi toivottavasti pian palautuvii...

Vesa Kärhä – ensimmäiset 30 vuotta muoviteollisuuden edunvalvojana(Uutinen)
ierrätyksen ja laajempien ympäristökysymysten parissa ensimmäiset 20 vuotta. Viimeisen vuosikymmenen Muoviteollisuus ry toimitusjohtajana on s...

Luukku 9: Muovinen Sampo(Uutinen)
toteutetaan 5.6. maailman ympäristöpäivänä. PS. 101 vuotta sitten perustettiin Kalevalaseura suomalaisen kansanperinteen ja -taiteen keräämi...

Yhden erikoisen muovivuoden loppu – toisen alku(Uutinen)
arhaat ratkaisut käyttöön ympäristön, terveyden tai turvallisuuden kannalta. Nyt edessä siintää korona -viruksen saaminen kuriin rokotteiden...

Helmikuun hämäännystä muovien markkinoilla(Uutinen)
ja tasaisemmalla toimintaympäristöllä. Epävarmuus ja ristiriitaiset signaalit tuntuvat vahvistuvan Suomen muoviteollisuudessa helmikuun 20...

Suomen paras hajajätevesikunta -kilpailu loppusuoralla(Uutinen)
eville loistava tilaisuus ympäristövastuulliseen vaikuttamiseen. - Kilpailun päämääränä on tuoda esille hajajätevesiasioihin liittyviä hyviä...

Kuumeinen kevät nostaa epävarmuutta muovialalla (Uutinen)
uudenlaisessa työmarkkinaympäristössä hakemassa oman alansa yritysten Suomen toiminnan turvaavaa neuvotteluratkaisua lähes 500 firmaan ja nii...

Puheenjohtaja Sundberg: Mitä tiukempi tilanne, sen tärkeämpiä muovit ja kotimainen muoviteollisuus ovat (Uutinen)
yt syksyllä aivan uudessa ympäristössä neuvoteltavat työmarkkinaratkaisut tulevat olemaan muoviteollisuuden kohtalonkysymyksiä. Yhtään liioitt...

Muoviteollisuus ry tukee Maskiton Meri -kampanjaa: Mikään muovi ei kuulu roskana luontoon(Uutinen)
it ovat olleet tuttu näky ympäristössä viime elokuusta alkaen, kun maskisuositukset tulivat voimaan. Helatorstaina käynnistyvällä Maskiton m...

Putkijaoston tietosivu PE-paineputkimateriaaleista ja -tuotteista(Uutinen)
suureen määrään. Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) julkaiseman vesihuollon verkkotietojen VEETI-tietojärjestelmän raportin perusteella muovip...

SUP direktiivistä Single Use Products(Uutinen)
oikoinen välttely ei auta ympäristöä tai ihmiskuntaa sen osana. Kertakäyttöinenkin tuote on jossain tarpeen tai ainoa mahdollinen. Yleensä on...

Muoviteollisuus erittäin valmis ilmastotyön käytännön toteutukseen(Uutinen)
en tarjonta, yrittäjyyden ympäristö ja eräät muut viime vuosien linjaukset hieman herättävät tässä suhteessa kysymyksiä. Muoviteollisuus hal...

Hyvä suhdanne maamme muovituotevalmistuksessa jatkuu(Uutinen)
iakas- tai muihin toimintaympäristömuutoksiin. Toivotaan, ettei tule nyt mitään uutta ikävää isoa maailmankäännettä, johon emme pystyisi ket...

Sirkka-Helena Ilveskoski: Muovi- ja kumialan ammatillinen koulutus on tasokasta ja antaa hyvät valmiudet työelämään - opiskelijoita ei ole riittävästi alan tarpeisiin(Uutinen)
in työstössä. Erot oppimisympäristöjen varustetasoissa ovat merkittäviä. Opetus ja ohjaus luokkahuone vs. salillinen kymmeniä aina tarjolla ol...

Muovit ja sota Ukrainassa(Uutinen)
ta. Sota on humaaninen ja ympäristöllinen katastrofi. Suomalaisissa muoviyrityksissä on satoja sota-alueelta kotoisin olevia ihmisiä töissä, m...

Vuoden 2022 Ruiskuvalaja on Leomuovi Oy (Uutinen)
olestaan. Uudet laatu- ja ympäristösertifikaatitkin vahvistuivat juuri ennen koronaa. Leomuovi Oy on esimerkillään osoittanut, miten näistä...

#Ämpäristöteko 3.6.2022 Plastprestation(Uutinen)
näkyvissä paikoissa. Ympäristötekoja voimme kaikki tehdä - joka päivä. Muoviteollisuus: vastuullisuutta tänäänkin. ...

Muovituotevalmistuksen suhdanne ei vielä murheellinen(Uutinen)
us hankalan heittelevässä ympäristössä. ...

Muoviteollisuuden suhdannekehitys vuotta 2023 kohti(Uutinen)
Taloudellinen toimintaympäristö on shokkien kohteena. Osa niistä on ihan kotimaisia heikentäen alaamme ja Suomea täysin tarpeetta, mutta peruu...

Tuulisia vuosia edessä ja takana(Uutinen)
läkävijä ja olimme mukana ympäristöministeriön rahoittamassa komposiittituotevalmistuksen tuotantohylyn hyötykäyttöhankkeessa nimeltään Kimura...

Kauhujen vuosi 2022 jää taakse - Mitä odottaa edessä? (Uutinen)
ttä sitä koetaan joutuvan ympäristöön kontrolloimattomasti. Muovien kysynnän Euroopassa arvellaan käytännössä laskevan vain vähän eli 0,4 %...

Komposiittien kierrätysreitti valmiina(Uutinen)
tettiin vuosina 2021–2022 ympäristöministeriöltä saadun tuen avulla. Tässä vaiheessa keskityttiin komposiittituotteita valmistavan teollisuu...

#Ämpäristöteossa kerätään kovia muovituotteita 5.6.2023(Uutinen)
tiedetä, miten. Maailman ympäristöpäivänä 5.6. niistä ei pelkästään pääse eroon, vaan ne saadaan kiertämään, sanoo Muoviteollisuus ry:n toimi...

#Ämpäristöteko 5.6.2023 useilla paikkakunnilla - TEHTY ja TOIMI (Uutinen)
/amparisto. Maailman ympäristöpäivä on tänä vuonna maanantai. Suomalainen muoviteollisuus kerää yhteistyökumppaneidensa kanssa kuluttajie...

Ämpäristöteko saavutti tavoitteensa (Uutinen)
uus ry käynnisti maailman ympäristöpäivänä 5.6.2019 Ämpäristöteko -traditiopäivän, jossa kerättiin kovaa muovia kierrätykseen. Tavoitteena oli...

Jätevesijärjestelmän kuntokartoitus 16.4.2024 (Uutinen)
kkiautoyrittäjät, kuntien ympäristönsuojelun henkilöstö, järjestelmien huoltajat yms. haja-asutuksen kiinteistöjen talousjätevesijärjestelmiin...

Kelpaamaton tuoteinnovaatio(Tietopankki)
neen käyttö minimoituvat, ympäristökuormitus minimoituu, talousmetsän tila kohenee. Kaikki voittavat. Hei, Tuota kannattaisi kehittää yhdessä...

PVC muovi(Tietopankki)
aan? (tarvitsen vastausta ympäristöhuoltopalvelut näyttötehtäväää varten) Hei, PVC tehdään tavallisesta suolasta (NaCl) ja eteenikaasusta 2HC...

Muovin ekologisuus(Tietopankki)
koskaan jättää heitteille ympäristöön. Vähintäänkin pullot on toimitettava asianmukaiseen jätehuoltoon. Virvoitusjuomapulloille on Suomessa p...

Uusiomuovituotteet ja kielletyt palonestoaineet(Tietopankki)
eensä paljon kaikenlaista ympäristöstä ja sen huolellinen imurointi varmasti edistää terveellistä asumista. Pölytöntä kesää toivottaen Minna...

Muovin hajoaminen(Tietopankki)
iset sidokset hajoavat ja ympäristöön jää vain vettä, hiiltä ja esim PVC:stä klooria uusissa yhdisteissä? Miten biohajoavat muovikassit eroava...

Muoviastioiden tms. kierrätys(Tietopankki)
yödyllinen keino vähentää ympäristörasitusta ja tehdä jätteestä resurssi...

Selluloosa-asetaatti(Tietopankki)
Miten vaikuttaa ihmiseen/ympäristöön?Miten kestää fyysistä/ kemiallista rasitusta,eri lämpötiloja.Kuinka helposti työstettävä?Eri työstö toim...

Neitseellisestä raaka-aineesta valmistettu muovi vs. uusiomuovi(Tietopankki)
ljon tarkemmin esim GaBi -ympäristölaskentaohjelmalla. Ja niin oikeastaan tulisikin tehdä. ...

Kuinka puhdasta kierrätysmuovin pitää olla?(Tietopankki)
että tai pesuaineita, voi ympäristön kannalta olla parempi, että pakkaus laitetaan sekajätteeseen. Sekajätteeseen laitetut pakkaukset menevät...

PVC vai PE autotalliin(Tietopankki)
amoin kuormituksen laatu, ympäristön lämpötila, kemikaalit jne voivat olla isosti kestoon vaikuttavia. Ihan hyvin molemmat voivat toimia yhtä...

PMMa opaaliakryyli(Tietopankki)
aaliakryylin valmistuksen ympäristökuormitus/haitat? Kaikesta sekajätteestäkin tehdään Suomessa käytännössä energiaa. Puhdas PMMA on kemiallis...

Maatalousmuovi(Tietopankki)
nen kuitenkin haitallista ympäristölle ja kiellettykin jossakin laissa? Eipä taida olla olemassa mitään erityistä "maatalousmuovia". Maatalou...

Kierrätysmuovin puhtaus(Tietopankki)
tai pesuaineita, voi olla ympäristön kannalta parempi, että pakkaus pistetään sekajätteeseen. Jos pakkauksen sisältö on helposti pilaantuva, p...

Haitallisten muovien kierrätettävyys(Tietopankki)
aikki jätteet pois omasta ympäristöstään lojumasta, kierrätykseen tai muuhun hyötykäyttöön. Tavalliset muovitkin kyllä hajoavat pitkän ajan sa...

Kasvihuonemuovi(Tietopankki)
tulee Teidän ottaa yhteys ympäristöluvalliseen jätealan toimijaan ,joita on useita kymmeniä Suomessa ja sopia asianmukainen pois toimitus. Jos...

Muiden kuin pakkausmuovien kierrätys(Tietopankki)
easti ja tehokkaasti pois ympäristöstä. Jos on kierrätys, sitä hyödynnettäköön, jos energiahyötykäyttö, sitten sitä...

PE ja lipeä (NaOH)(Tietopankki)
Hei, Kiitos kun kysyit. Ympäristöasian lisäksi tämä on myös tuotekysymys. Tällaiseen kysymykseen ei oikein voi vastata ilman testausta tai...

Kierrätys(Sanastosana)
eitseellisen raaka-aineen, rahan ja ympäristön säästämiseksi. Katso myös Muovien kierrätys...

LCA(Sanastosana)
e cycle assessment. Tuotteen ympäristövaikutusarvio raaka-aineen hankinnasta ja valmistuksesta kierrätykseen ja jätteenkäsittelyyn. LCA-analy...

Kompostoitava(Sanastosana)
ttä se hajoaa kontrolloidussa kompostoriympäristössä. Yleensä muovien kompostoimiseen tarvitaan teollisia kompostoreita joissa on tarkkaan mää...

Muovien energiakäyttö(Sanastosana)
mäkeen (löytyy kohdasta Muovitietoa: Muovit ja ympäristö)...

Jätelaki(Sanastosana)
Jätelaki Ympäristöministeriön kokonaisuudistuksesta löytyy tietoa http://www.ym.fi/fi-FI/Ymparisto/Lainsaadanto_ja_ohjeet/Ymparistonsuojelun_v...

Cleantech(Sanastosana)
ävää käyttöä ja ehkäisee kielteisiä ympäristövaikutuksia, muoveilla paljolti toteutettavissa...

Lapset ovat käyttäneet luovasti ympäristöään kautta aikojen - muoviakin. (Uutinen)
Voisivatko aikuiset kuitenkin tarkastaa faktoja? Helsingin Sanomien Tiede-sivuilla 22.6.2015 käytettiin ronskisti kirjailijan vapautta, kun el...

Kotimainen kiertokassi parantaa ympäristöä(Uutinen)
Amerplast Oy:n suomalainen kiertokassi, kauppanimeltään ESSI, on yksi varsin oivallinen esimerkki osaamisesta, jolla täällä voidaan käyttää mu...

Muoveista luopuminen olisi vahingollista ihmisille ja ympäristölle (Uutinen)
Muovien vastuullinen käyttäminen ei tarkoita muoveista luopumista. Luonnonvarojen kokonaiskulutuksen näkökulmasta ei ole mitenkään perusteltua...

Muovi-ilmiö(Sivu)
Virikekooste Muovi-ilmiö kertoo polymeereistä ja muoveista. Virikekoosteen faktatietojen avulla voit helposti rakentaa omia projekteja ...

Oppaat ja materiaalit(Sivu)
Biomuoviopas on vuonna 2020 valmistunut toiselle asteelle soveltuja teos, joka valottaa erilaisten bio-alkuisten tuotteiden käytettävyyttä ja ...

Muovien ihmeellinen maailma(Sivu)
Opetuspaketti muovien ilmeellisestä maailmasta on valmistunut 2000. Hyvät muoviominaisuudet ovat entisestään parantuneet. Jos faktatieto on mu...

Muovitieto(Sivu)
Muovi on todella laaja käsite: se käsittää kaiken yksinkertaisista kertakäyttötuotteista huippukalliisiin ja -teknisiin tuotteisiin. Muovi sov...

Muovit(Sivu)
Muoveja tarvitaan nykyisin käytännössä kaikissa yhteiskunnan kannalta elintärkeissä toiminnoissa. Kaikesta ihmisen käyttämästä öljystä 4 % rii...

Jäsenten yhteystietojen päivitys(Sivu)
Lomakkeen voi täyttää myös sähköisesti. Palauta täytetty lomake joko lena.jenytin(a)plastics.fi tai postita osoitteella Muoviteoll...

Komposiittiblogit(Sivu)
Ekin Muovi syntyi puolivahingossa Syksyllä 1979 Erkki Lapille, eli tuttavallisemmin Ekille, avautui paikka Siilin kansalaisopiston t...

Suomi Finland 100 Jakobstad Pietarsaari 23.10.2017(Sivu)
Kutsu ja ohjelma 23.10.2017 Pietarsaaressa 23.10.2017 i Jakobstad Ett livskraftigt Österbotten i det hundraåriga Fi...

Muovit edistävät kiertotaloutta(Sivu)
Yhteiskunnan on voitava valita tehokkaimmat ratkaisut kestävän kehityksen varmistamiseksi maailmanlaajuisissa haasteissa. Näitä ovat...

Jaoston yritykset(Sivu)
Komposiittijaoston jäseniä on kaikilta lujitemuovialan osa-alueilta....

Jäsenviestinnän yhteyshenkilöt(Sivu)
Jäsenextraan rekisteröidytään osoitteessa https://kemiaextra.fi. Seuraa rekisteröinnin ohjeita. Uutiskirjeen valintoja voi muokata vaikka joka...

Tiedotteet ja kannanotot(Sivu)
<div id=\"embedded-pressroom-subscription\" data-publisher=\"1857\" data-subscribe=\"type=PR\"> <script type=\"text/javascript\" src=\"...

Julkaisut aakkosjärjestyksessä(Sivu)
...

Muovien käyttökelpoisuusmerkinnät(Tietopankki)
Muovien käyttökelpoisuusmerkinnät En löytänyt kohtuullisella selaamisella esitystä muovituotteiden pohjassa olevista käyttömerkinnöistä - ei k...

Muovien kierrätys(Tietopankki)
Muovien kierrätys Voitko kertoa muovien kierrättämisestä? Kiitos! Hei Luukas, kiitos kysymyksestäsi. Se on melko laaja, joten tässä yleistä...

Kierrätysmerkit(Sanastosana)
Kierrätysmerkit Oikeammin muovien materiaalimerkki. Katso lisää sivulta Muovitieto kohdasta Muovit ja ymparistö alasivulta Muovien kierrätys...

Kierrätysmerkki(Sanastosana)
Kierrätysmerkki Oikeammin muovien materiaalimerkki. Katso lisää sivulta Muovitieto kohdasta Muovit ja ymparistö alasivulta Muovien kierrätys...

Muovimerkki(Sanastosana)
Muovimerkki Oikeammin muovien materiaalimerkki. Katso lisää sivulta Muovitieto kohdasta Muovit ja ymparistö alasivulta Muovien kierrätys...