Kuva: Exel Composites OyjExel Composites Oyjn ikkunanpesuteleskooppi.jpg

Haku

Hakutulokset

Linkit aukeavat uuteen ikkunaan.

Opas hajajätevesien puhdistamiseen(Sivu)
Hajajätevesiopas löytyy sivulta . Hajajätevesioppaan säädöstiedot päivitettiin kevään 2017 lainsäädäntöuudistuksen jälk...

2023 Lounais-Suomen Jätehuolto Ämpäristötekijänä(Sivu)
Lounais-Suomen Jätehuolto Oy Kuormakatu 17, 20380 Turku www.lsjh.fi facebook.com/lounaissuomenjatehuolto instagram....

Hajajätevesiasetus suojelee lähiympäristön vesiä ja tukee työllisyyttä(Uutinen)
tioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla – ns. hajajätevesiasetus – on ohjannut haja-asutu...

Suomen paras hajajätevesikunta -kilpailu loppusuoralla(Uutinen)
Haja-asutuksen talousjätevesien käsittelyn mallikuntaa etsivässä kilpailussa on jo mukana kuntia ympäri Suomen. Oman ehdokkaansa voi ilmoittaa...

Jätemuovien maailma mullistuu(Uutinen)
Muovien jätehuollossa on Suomessa tapahtumassa lyhyen ajan sisällä rinnakkain paljon asioita. Ovatko yritykset ja kansalaiset valmiita siihe...

Uudistettu Opas hajajätevesien puhdistamiseen(Uutinen)
motyöryhmän julkaisua Hajajätevesiopas tukeva tietosivu osoitteessa www.plastics.fi/hajajate on uudistettu. Sivun uusi nimi on Opas hajajäteve...

Vielä on kaksi kesää jäljellä(Uutinen)
uttaa haja-asutusalueiden jätevesien käsittelyjärjestelmien rakentamisen ajankohtaisuudesta. Valtioneuvoston asetukseen talousjätevesien käsit...

Suomen jätemuoveille tarjolla monia hyötykäyttövaihtoehtoja(Uutinen)
kaatopaikoille menneille jätemuoveille hyödyllistä käyttöä. Syyskuussa täyteen vauhtiin pääsi Vantaan Energian uusi voimalaitos, jossa yli 1...

Suomen ilmiömäinen kiri jätemuovien hyödyntämisessä(Uutinen)
tima Euroopan muovipakkausjätetilasto vuodelta 2014 osoittaa maamme nousseen kohisten kohti maanosan kärkeä mitä tulee muovipakkausten hyödynt...

Huomio haja-asutuksen talousjätevesien puhdistamiseen(Uutinen)
vuotta 2004 rakennettuja jätevesien käsittelyjärjestelmiä koskeva uudistettu lainsäädäntö tulee voimaan 3.4.2017. Nyt on aika kiinnittää huom...

Jätevesijärjestelmä kuntoon nyt - viime tipassa(Uutinen)
n kiinteistöjen omistajia jätevesiasioiden kuntoon laittamisessa. Nyt julkaistun kampanjasivun www.viimetipassa.fi helppotajuiset ohjeet opast...

Hajajätevesilainsäädännön siirtymäaika päättyi 31.10.2019(Uutinen)
otitalojen ja kesämökkien jätevedenkäsittelyä koskeva lainsäädännön siirtymäaika päättyi 31.10.2019. Nyt ei siis kunnostamistoimissa olla enää...

Suomen paras hajajätevesikunta 2020 -kuntakilpailu käynnissä(Uutinen)
haja-asutusalueiden talousjätevesien käsittelyn kehittämisessä. Kilpailun voittajana palkitaan toukokuussa 2021 kunta, joka on vuonna 2020 oma...

Salo on Suomen paras hajajätevesikunta 2020(Uutinen)
2019 voimaan tulleen hajajätevesilainsäädännön toimeenpanoa. Kilpailun valintaraadin sihteeri, Muoviteollisuus ry:n asiamies Kari Kuivalainen...

Suomen paras hajajätevesikunta 2020 -kilpailun voittaja YT21-näyttelyssä 13.10.2021(Uutinen)
2019 voimaan tulleen hajajätevesilainsäädännön toimeenpanoa. Kilpailun voittajaksi julistettiin 15.6.2021 Varsinais-Suomessa sijaitseva Salo...

Puhdistamotyöryhmä 2/2015 - paluu 60-luvulle?(Sivu)
ojen edistäminen sekä hajajätevesiasetuksen lieventäminen vapauttamalla suuri osa haja-asutusalueiden kiinteistöistä talousjätevesien käsittel...

Hajajätevesisäädösten uudistaminen etenee(Uutinen)
Ympäristönsuojelulain hajajätevesien käsittelyä koskevia säännöksiä ja hajajätevesiasetusta uudistetaan parhaillaan. Säädöksiä käsitellään edu...

Jätevesijärjestelmän kuntokartoitus 16.4.2024 (Uutinen)
uksen kiinteistöjen talousjätevesijärjestelmien kuntokartoitusta koskevan koulutuksen 16.4.2024 Jyväskylässä. Haja-asutusalueen talousjätevede...

Maltilla ja realismilla kohti muovinkeräystä(Uutinen)
tteet on hoidettava muita jätehuoltoreittejä pitkin. Muovijäte, kuten muukin jäte, on aina laitettava kunnollisesti järjestettyyn jätehuoltoo...

Puhdistamotyöryhmä 1/2015 - ohjausta messuilla(Sivu)
Kuntien ohjauksessa hajajätevesiasiat kuntoon Erilaisiin kiinteistöihin ja elämäntilanteisiin liittyvät jätevedet ja niiden käsittelyt...

Haja-asutusalueiden jätevedet vastuullisesti puhtaiksi(Uutinen)
Valtakunnallinen jätevesiviikko 15.-21.4.2013 muistuttaa suomalaisia asiallisen jätevesien käsittelyn tärkeydestä. Kiinteistökohtaiset jäteves...

Uudistettu Hajajätevesiopas valmis(Uutinen)
aatimasta julkaisusta Hajajätevesiopas on juuri ilmestynyt uudistettu kolmas painos. Hajajätevesiopas antaa suunnittelijoille, urakoitsijoill...

Alle puolet muovipakkauksista enää kaatopaikoille : Kohta ei sitäkään (Uutinen)
Suomen jätehuolto on nopeasti kehittynyt pois kaatopaikoista. Muovikin menee valtaosin jo hyötykäyttöön jätteenä. Juuri nyt syyskuussa aloit...

Ympäristö ja toimiva vesihuolto jäivät vaalikampanjan jalkoihin (Uutinen)
Jätevesien käsittelylaitteiden valmistajat olivat varautuneet tekemään paljon suunnittelutyötä ja toimittamaan tuhansille asiakkailleen jäteve...

Isot valtiot haluavat turvata vedet(Uutinen)
nikko- ja saarivaltioiden jätehuollon taso on aivan ratkaiseva eliminoitaessa muovien joutumista vesistöihin. Kokouksessa esitettiin arvio...

Muovipakkausten kierrätys kovassa kasvussa(Uutinen)
inteistöt voivat vähentää jätekustannuksia ja edistää materiaalikierrätystä. Muovipakkausten keräys maksaa kolmanneksen vähemmän kuin sekajätt...

KiMuRa -projekti(Sivu)
ykäyttöä. Yrityksiltä jäte kuljettiin Kuusakosken keräyspisteisiin, joissa varastoidaan siten, ettei jätteen laatu kärsi esimerkiksi lika...

Uusi kierrätyslaitos huikea parannus kuluttajapakkauksien käsittelyyn (Uutinen)
ätty kuluttajamuovipakkausjäte. Laitos monipuolistaa muovien jätehuoltoa ja kehittää hyötykäyttöä kotimaassa nimenomaan materiaalikierrätyks...

Jätevesiviikko alkoi – huolehdithan lähiympäristöstäsi?(Uutinen)
Valtakunnallista jätevesiviikkoa vietetään 18.-24.5.2015. Teemaviikko nostaa keskusteluun lähiympäristön vesien suojelun. Alan toimijat kokoon...

Muovilla kiertotalous toimii (Uutinen)
aen vaikkapa harmonisesta jätetilastoinnista ja laskentaperusteista voivat käytännössä muuttaa vielä suuresti toteutusta kustannuksineen. Joka...

Muovijätteen määrä laskussa(Uutinen)
sa laajentunut. Muovien jätemäärien kasvua rajoittaa eniten yhä jatkuva muovien ohentuminen ja muu kehittyminen. Tuo vajaa kolmekymmentä kil...

Muovien oikeasta käytöstä tulee kertoa(Uutinen)
milla, kuten asiallisella jätehuollolla. Muovituotteilla saadaan aikaan erittäin paljon turvallista ja hyvää monella sektorilla. Muoviteollisu...

Puhdistamotyöryhmän uutiskirje(Sivu)
Puhdistamotyöryhmä on hajajätevesien käsittelyjärjestelmiä valmistavien putkijaoston jäsenyritysten yhteistyöelin. Toimintaan osallistuvat yri...

Jeremy Irons paremman muovijätehuollon puolesta(Uutinen)
uminen on kehittymättömän jätehuollon ja ihmisten välinpitämättömyyden summa. Teema on hyvin pinnalla nyt koko Euroopan unionissa ja nousee va...

Muovi syventää ihmisen luontosuhdetta(Uutinen)
aa "perinteisiä" muovisia jätehuoltosäiliöitä, jätevesijärjestelmiä ynnä muita luontoa suojelevia muovituotehankintoja. ...

Lausunto YM:n ehdotukseen jatkaa hajajätevesiasetuksen siirtymäaikaa(Uutinen)
töministeriö ehdottaa hajajätevesiasetuksen 10 §:n muuttamista siten, että jatkettaisiin säädettyä siirtymäaikaa ennen vuotta 2004 rakennetuil...

Muovipakkauksia vastaanottavat terminaalit kartalla (Uutinen)
ätyskelpoista muovipakkausjätettä. Vastaanotto on veloituksetonta, kunhan: - Pakkausjäte on muoveittain lajiteltua - Pakkaukset ovat puhtai...

Viisikko sotkee meriä (Uutinen)
isi olla esimerkkinä eli jätevesiasetus pantuna kunnolla käytäntöön. Ocean Conservancy organisaation mukaan pelkästään vii...

Lausunto uuden hajajätevesiasetuksen luonnoksesta(Uutinen)
iölle lausunnon uuden hajajätevesiasetuksen luonnoksesta. Uusi asetus säädetään lain ympäristönsuojelulain muuttamisesta (19/2017) nojalla. La...

PET -pullojen jäteet?(Tietopankki)
PET -pullojen jäteet? Haluaisin kysyä PET-pullojen aiheuttamista jätteistä kun pullon jättää kierrättämättä? Älä nyt ainakaan luontoon sitä h...

Jätevesijärjestelmä(Sanastosana)
ssa ja rakennusten ulkopuolella olevien talousjätevesiviemäreiden sekä jatevesien käsittelyjärjestelmien muodostama kokonaisuus, joka on tarpe...

Puhdistamotyöryhmä(Sivu)
kanssa tiedottaessaan hajajätevesien käsittelyyn liittyvistä asioista. Jäsenyritysten laitetiedot löytyvät kotisivustojen lisäksi myös ympäris...

KiMuRa -reitti komposiittijätteen kierrätykseen(Sivu)
a teollisuuden komposiittijäte saadaan toimitettua teolliseen hyötykäyttöön sementtiteollisuudessa. Hanke on herättänyt kiinnostusta ja Pirjo ...

Pätevöityneitä pienpuhdistamojen huoltajia(Uutinen)
stämässä valtakunnallisen jätevesiviikon 12.–18.5.2014 asiantuntijaseminaarissa ”Vauhtia haja-asutuksen jätevesien hyvään käsittelyyn” Turussa...

Energiajae vai kuivajäte(Tietopankki)
Energiajae vai kuivajäte Hei! Mitä energiajae-astiaan laitetuille muoveille tapahtuu? Hei, Energiajae-astian sisällöstä valmistetaan ns REFi...

Minne muovijäte kulkeutuu(Tietopankki)
Minne muovijäte kulkeutuu Minne keräysastioihin toimitetut muovit kulkeutuvat, mitä niille tapahtuu? Menevätkö Kiinaan ja joutuvat meriin ja t...

Jäte(Sanastosana)
Jäte Muovijäte voidaan hyödyntää monella eri tavoilla...

Muoviputkijärjestelmien kierrätys(Sivu)
lmistuksessa syntyvä muovijäte hyödynnetään mahdollisimman tarkkaan omassa tuotannossa. Uusien valmistusteknologioiden ja materiaalien kehityk...

2023 Stormossen Ämpäristötekijänä(Sivu)
jalaisen omistajakuntansa jätehuollon. Yrityksen pääpaikka on Koivulahdessa sijaitseva jätekeskus. Stormossen työllistää n. 50 henkilöä. Jätte...

Työtä lähivesiemme hyväksi (Uutinen)
4.5.2016 osallistumisella jätevesien käsittelyä koskevista standardeista vastaavan CEN/TC165:n kokoukseen. Puhdistamotyöryhmän mielestä YM:n l...

Luukku 14: Puhdasta vettä sisään ja vastuullisesti vettä ulos(Uutinen)
e lähes itsestäänselvyys. Jäteveden "puhtaus" on yhtä tärkeää. Olemme tottuneet puhtaisiin vesiin järvissä ja juomalaseissa. Jos mökillä tai l...

Muovikomposiittijätteen kierrätystä testataan KiMuRa -hankkeessa(Uutinen)
hyötykäyttöä. Yrityksiltä jäte kuljetetaan Kuusakosken keräyspisteisiin ja varastoidaan siten, ettei jätteen laatu kärsi esimerkiksi likaantum...

Missä lähin muovinkeräysastia?(Tietopankki)
a (Kirkniemi). Minulla on jätesäkillinen muovijätettä, vienen ne sekajätteeseen jos ei piakkoin löydy muovinkeräysastiaa. Hei, Käytettyjen m...

Julkaisut aakkosjärjestyksessä(Sivu)
- Facts and figures Hajajätevesiopas 2014 Hajajätevesiopas 2016 Hajajätevesiopas 2018 (7. painos) Hajajätevesiopas 2023 (12. painos) Kes...

YLE uutiset 17.10. 2020: Muoviteollisuus haluaa Suomen muovin kierrätyksen jatkuvan (Uutinen)
rrätykselle horisontissa. Jätelakiehdotuksen yhden pykälän muutos palauttaisi kehityksen taas raiteilleen. YLE uutisoi 17.10. muovipakkauksie...

Kuluttajamuovien kierrätystä kehitettävä edelleen Suomessa(Uutinen)
ennettiin varsin nopeasti jätevoimaloita yhteensä kymmenkunta, joissa muovien korkeaa energiasisältöä hyödynnettiin muun sekajätteen osana sen...

10.11.2014 Tulevaisuus tulostuu muovista(Sivu)
ytön toisessa päässä myös jätemuovien hyödyntäminen elää kiivaan kehityksen vaihetta. Muovijätteestä enää alle puolet jää maassamme kaatopaiko...

Muovien kierrätys(Sivu)
uroopan unionin asettaman jätehierarkian mukaan jätteitä tulisi vähentää seuraavassa arvojärjestyksessä (ns. 4R sääntö): Vähentäminen (...

Ei saa antaa kaiken palaa (Uutinen)
ttäviä polttolaitoksia ja jätevoimaloita. Niissä on mahdollista isossa mittakaavassa hyödyntää muovien ja muun korkean energiasisällön omaavat...

Ei saa antaa kaiken palaa (Uutinen)
ttäviä polttolaitoksia ja jätevoimaloita. Niissä on mahdollista isossa mittakaavassa hyödyntää muovien ja muun korkean energiasisällön omaavat...

Panos puhdistamoiden huoltoihin(Uutinen)
anut. Haja-asutusalueiden jätevesien käsittelyyn käytettävät pienpuhdistamot ovat tyypillisesti biologis-kemialliseen puhdistukseen perustuvia...

Tulevaisuus tulostuu muoveista(Uutinen)
ytön toisessa päässä myös jätemuovien hyödyntäminen elää kiivaan kehityksen vaihetta. Muovijätteestä enää alle puolet jää maassamme kaatopaiko...

Muovipakkaukset talteen kiinteistöistä Helsingissä (Uutinen)
seksi. HSY vaihtaa energiajäteastioihin uudet tarrat, joissa kerrotaan, mitä muovipakkausten keräysastiaan saa laittaa. Asukkaat saavat lajitt...

Water and Jobs – Vettä ja Töitä(Uutinen)
aisu sekä juomaveden että jäteveden siirtoihin. Luonnonvesien ja kaivovesien puhtaanapidon edistämiseen putkijaoston jäsenyritykset tarjoavat...

EU-komissio: Kymmenen miljoonan tonnin uudet kierrätysmuovimarkkinat 2025 mennessä(Uutinen)
27 miljoonaa tonnia muovijätettä. Siitä kuitenkin vain alle kolmannes päätyy kierrätyslaitoksiin. Pyrkimällä siihen, että EU:ssa myydään 10...

Muovien totaalinen kierrätys kotikonstein?(Tietopankki)
kia lajitellut jokaikisen jätemuovilaadun omaan pussukkaansa, ja vielä silpunnut kaiken aivan silpuksi. Voisiko tuota silppua (laadusta riippu...

muovin rasitus ympäristöön(Tietopankki)
ja muutaman maan heikosta jätehuollosta. Roskaantuminenkaan ei ole muovin vika ja muovit ovat siinäkin osa parempaa ratkaisua, jäteastioat ova...

Jatkokäsittely(Tietopankki)
nko käytön jälkeen ongelmajätettä? Eipä normaalissa polyamideissa ole mitään, mikä siitä ongelmajätettä tekisi. Energiahyötykäyttöön PA sovelt...

MABS-muovi(Tietopankki)
ABS-muovi Hei Voiko MABS- jätemuovia polttaa energiaksi jätteenpolttolaitoksella? Noihin kysymyksiin vastatakseen pitäisi aina tietää mm. mikä...

Neitseellisestä raaka-aineesta valmistettu muovi vs. uusiomuovi(Tietopankki)
ysymys nyt on, laskemmeko jäteveden puhdistuksen uudelleen puhtaaksi mukaan energiakulutukseen. Rouhiminen ja uudelleen sulatus vievät hieman...

PMMa opaaliakryyli(Tietopankki)
iössä ei enään ole energiajätettä erikseen,niin meneekö kupu (ei sähköosia) ihan poltettavaan sekajätteeseen? osaatteko sanoa mitkä ovat opaal...

Muovien tulevaisuus!(Tietopankki)
tulevaisuudessa muovista jätettä vai saadaanko kaikki kierrätettyä tai käytettyä uusiksi? Muoviteollisuus ry ainakin näkee vahvasti, että muo...

Haitallisten muovien kierrätettävyys(Tietopankki)
tä maailma on täynnä muovijätettä ja vedessä on kohta enemmän muovia kuin kaloja. Onko mahdollista tätä muovia kierrättää ja kuinka vaikeaa se...

polyeteeni(Tietopankki)
polyeteeni rainbow jätekassi 30l polyeteeni (LLDPE) voiko käyttää biojätepussina Hei, Tuohon pitää kysyä vastaus asianomaiselta biojätteen ker...

Rikkinäiset pulkat tms. (Tietopankki)
elyyn. HSY:n ja Uudenmaan jätehuoltojen alueella niitä otetaan kierrätykseen maksua vastaan joillain jäteasemilla. Päässäntöisesti kuuluvat se...

Ämpäristöteko-keräys(Tietopankki)
mille muovituotteita. 2 e/jätesäkillinen 10 e/kuutiollinen Vuoden 2022 hinnastolinkki: https://julkaisu.hsy.fi/jatehuollon-hinnasto-2022-1.htm...

Muovitietoa mediasta(Sivu)
mikromuovihiukkasia ja biojätepussit eivät olekaan ympäristöystävällisiä? Miksi kurkut pakataan muoviin? Millainen muovi on vähiten haitaksi? ...

#Ämpäristöteko(Sivu)
okari Oy) Lounais-Suomen Jätehuolto Oy Motoseal Components Oy MSK Plast Oy Muovipoli Oy Muovityö Hiltunen Oy Okartek Oy Orthex Group O...

MuovitOn? Sortattu? Valinta on sinun!(Uutinen)
kierrätykseen kelpaamaton jäte kuljetetaan Vantaan Energian jätevoimalaan, jossa jätteestä tulee sähköä ja kaukolämpöä. Kilpailuun pääset...

Muovikassikielto ei vähennä roskaantumista(Uutinen)
isesti laittavat roskansa jäteastioihin eivätkä jätä niitä ympäristöön. Suomessa jo vuosikymmeniä vallinnut käytäntö muovikassien maksulli...

Muovit vähentävät tehokkaasti kasvihuonepäästöjä(Uutinen)
mitä muovien valmistus ja jätehuolto aiheuttavat. Ilman muoveja olisimme jo paljon syvemmällä ilmastomuutoksen suossa. Ilmastonmuutos merkit...

CIPAD: Muovi on tämän vuosituhannen materiaali(Uutinen)
an liian alkeellinen muovijätehuolto. Paikoin vallitsee suoranaista välinpitämättömyyttä roskaantumiseen, mikä ei tietenkään ole materiaalin v...

Muovialoitteella hyvää tarkoitusta - Kielloilla tai rajoituksilla niitä ei saavuteta(Uutinen)
t lukemattomia ratkaisuja jätehuoltoon niin vesissä kuin kiinteissäkin jätteissä. Suomen eduskunnassa 21.2.2017 tehdyn aloitteen mukaan tarvi...

Puhtaat meret maapallon laajuisesti(Uutinen)
issä maissa, joissa huono jätehuolto ja välinpitämättömyys aiheuttavat massiivista merien likaantumista. Vain YK-tasolla voidaan vaikuttaa ri...

Muovistrategia on tärkeä linjaus(Uutinen)
sa onnistunut kehittämään jätehuoltonsa pois vanhoista kaatopaikoista moderniin laitosmaiseen muovien kierrätykseen ja energiahyötykäyttöön. M...

NORDIWA2019 konferenssin aiheena ovat myös muoviputkijärjestelmät(Uutinen)
Pohjoismainen jätevesikonferenssi NORDIWA2019 järjestetään Helsingissä 23.-25.9.2019. Konferenssin pääteemat ovat jäteveden käsittely, kiertot...

Mikromuovit hallintaan (Uutinen)
kaiseen kierrätykseen tai jätehuoltoon, pitää ympäristömme puhtaana jälkipolville. Mikromuovilähteitä ja muitakin pienpartikkeleja vapautt...

Muoviteollisuus silakkasoutamassa puhtaan veden puolesta(Uutinen)
tulee myös haja-asutuksen jätevesiasiat laittaa kuntoon www.viimetipassa.fi. Ja mikäli jostain syystä ei laita nyt jätevesikäsittelyään lain v...

Muovin kierrätys jatkaa etenemistään(Uutinen)
n Itä- ja Länsi-Uudenmaan jätehuollon jäteasemille. Tätä on jo pienimuotoisesti aiemmin testattu Muoviteollisuus ry:n Ämpäristöteko -päivinä s...

Suomalaisen työn päivä: Tee vastuullisuusteko ja osta työtä Suomeen(Uutinen)
a (Plastex ja Orthex) hajajätevesiratkaisut kotimaisilta toimijoilta (Jita, Uponor, Pipelife, Wavin) Paras hajajätevesikuntakilpailu...

Vesa Kärhä – ensimmäiset 30 vuotta muoviteollisuuden edunvalvojana(Uutinen)
yhtä nopeasti se oli ohi. Jätemuovien kaatopaikkaaminen sai vaihtoehdoksi energiahyödyntämisen. Jätevoimaloita alettiin yhtäkkiä rakentaa maah...

Itämeren tila riippuu meistä!(Uutinen)
yhteiskuntaa, käyttäjiä, jätehuoltoa jne vähentämään valmistamiemme tuotteiden mikromuovipäästöjä: Suljetut tuotekierrot, kierrätyksen kehit...

Kysymys Cd-koteloista(Tietopankki)
S:stä vai jostain muusta? Jätehuolto-ohjeissa monesti sanotaan, että ne olisi PVC:tä eikä niitä siksi saisi laittaa energiajätteeseen. Jos on...

5 litran muovitonkat(Tietopankki)
ä ne vain kokonaisina sekajäteastiaan. Tonkat ovat varustettuna PET 01 -kierrätysmerkinnällä, mutta eihän niitä kauppaankaan voi pullonpalautu...

Muoviastioiden tms. kierrätys(Tietopankki)
kukkapurkille? Onko polttojäte ainoa hävityskeino? Hei, Niin se pääosin on. Vain muovipakkauksia on alettu valtakunnallisesti kerätä erikseen...

Onko muovia!(Tietopankki)
aramelli, onko kääre muovijäte? On orientoitua metallilakattua polypropeenia eli muovipakkaus(jäte). Käy kierrätykseen ja energiaksi. Säilyt...

CD-levyjen muovikotelot(Tietopankki)
kaikki kotitalouksien sekajäte nykyisin poltetaan energiaksi asianmukaisissa jätevoimaloissa eli kotelokin tuottaa vielä johonkin kotitaloutee...

PMMA opaaliakryylimuovi(Tietopankki)
ssä PMMA:ta on niin vähän jätevirroissamme ettei sille ole kehittynyt omaa kierrätysjärjestelmäänsä vaikka PMMA olisi periaatteessa kierrätett...

Muovien merkinnät -luettelo(Tietopankki)
jos kerran halutaan muovijätettä uusiokäyttöön. Merkintöjä on monenlaisia. Kiitos ideasta. Sitä on pohdittu, mutta päädytty siihen että kulut...

Synteettinen kova lanka(Tietopankki)
Tiedän kyllä että niiden jätestatus on saattanut aiheuttaa kateellisten naapuri-ilmiantoja tyyliin: "Nyt se hautaa paperitehtaan jätemuovit...

Kierrätysmuovin puhtaus(Tietopankki)
a. Tämä on tärkeää, koska jäteastiat keräävät helposti tuhoeläimiä ja tuottavat hajuhaittoja. Pakkausjätteen käsittelyprosessi on pitkä ja myö...

kertakäyttöhanskat(Tietopankki)
nikäyttöiset hanskat muovijätettä vai sekajätettä? Ainakin sekajätteeseen ne voi laittaa ja sen kautta hanskoista tehdään energiaa. Muovipakka...

Muoviset likööripullot(Tietopankki)
n teollisuuden harteille. Jätemateriaali kun ei riitä lainkaan keräystä ja prosessointia kattamaan. Sikälikin ehkä se sekajäte olisi oikeudenm...

uudelleenkäytön ja polttamisen suhde kerätystä muovista(Tietopankki)
tenkin yli 100 000 tonnia jätettä syntymästä. Kierrätykseen vuonna 2016 saatiin jätemuoveja ohjattua yli 30 000 tonnia sellaisenaan ja muiden...

Pakkauspussien kierrätys(Tietopankki)
käytettyjen pussien oikea jäte / kierrätyspaikka? Noillehan on paljon keräyspisteitä, joista kaikista tuote päätyy hyödyksi. Kuluttaja voi vie...

Hautakynttilöiden päälliset(Tietopankki)
an, että paikka olisi sekajäte, koska ei ole kyse varsinaisesta pakkauksesta, vai miten on asian laita? Kyllä ne kuuluvat sekajätteeseen tuott...

Valokatkaisijoiden ja pistorasioiden muoviosien hävittäminen(Tietopankki)
ergia, kierrätys, vai sekajätettä? Olen Kiinteistön huoltomiehenä ja tuota jätettä tulee aika usein. Jos on enää pelkät muovit jäljellä, laitt...

Mikromuovi(Sanastosana)
kromuovia voidaan torjua mm. hyvällä jätehuollolla sekä sade-, sulamis- ja jätevesiä puhdistamalla. Termiä ”mikromuovi” kattavampi ja siten s...

Muovisten kuluttajapakkausten tehtävänjaosta sovittu(Uutinen)
Suomen Uusiomuovi Oy ja Pakkausalan Ympäristörekisteri PYR Oy allekirjoittivat 26.5. 2014 sopimuksen aivan uuden muovipakkausten vastaanottove...

Muoviputkimarkkinat maailmalla valoisat(Uutinen)
Muoviputkien tarve on kovassa kasvussa. Vuosikasvu seuraavan kymmenen vuoden aikana tulee olemaan kaksinumeroinen ja vuonna 2024 arvioidaan gl...

Muoviputki on paras pakkasellakin (Uutinen)
Nostetaanpa ajankohtaisuuden vuoksi tämä aikaisemmin julkaistu uutinen taas kärkeen! Taas elämme aikaa, jolloin pakkanen ja isot lämpötilanva...

Muovi puhdistaa vesistöt(Uutinen)
Mikropartikkelitkaan eivät pääse vesistöön kun välissä on kunnon muovinen erotinjärjestelmä. Tarkista omien järjestelmiesi toimivuus hyvissä a...

Uudet materiaalivaihtoehdot kiinnostavat kovasti (Uutinen)
Muovituotevalmistajat ja heidän asiakkaansa ovat kiivaasti tutkimassa kierrätysmuovien käytön lisäämistä sekä myös nopeasti uusiutuvista raaka...

Vinyyliryhmä(Sivu)
biotaloutta. Esityksissä jätettiin vähemmälle huomiolle vinyylin ilmeisimpiä sovelluksia elämän ylläpitämisessä, kuten sairaalatarvikkeita le...

Muovien ihmeellinen maailma(Sivu)
olvien suojeleminen Muovijäte Roskat Elämän vesi Opetuskorteista löytyy myös kielten opiskeluun soveltuvia versioita ...

Komposiitit(Sivu)
aperi, öljy ja kaasu sekä jätevesien käsittely Sähköala: elektroniikkateollisuuden komponentit Meriala: kaikenlaiset laivat ja...

2023 Okartek Ämpäristötekijänä(Sivu)
n 340 kiloa. Näin pieneen jätemäärään pääseminen on edellyttänyt paljon toimia, ja yksi niistä on oman tuotannon sisällä toimiva kierrätys. Ki...

Muoviputkihitsaajat 1/2015 - arvostava vaatimus(Sivu)
innasta ja jakelusta sekä jätevesien tehokkaasta poisjohtamisesta ja puhdistamisesta. HS-Veden laatunsinööri Kim Westerholm ja työmaainsinö...

Tapahtumat ja tilaisuudet(Sivu)
tkeen, ilmianna paras hajajätevesikunta www.paatoksetputkeen.fi 15.4.2021 UPSKILL loppuwebinaari https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN...

Tuotekehityksen aallon harjalla(Sivu)
osti mieleen muovipussit, jäte ja kertakäyttökulttuuri. Pitäisi kuitenkin ymmärtää, että hyvin monessa asiassa käytetään polymeerejä ja ne ova...

Uusiomuovijaosto(Sivu)
eastikin toteutettavissa. Jätealueen liiketoimintaan on tullut paljon uusia velvollisuuksia, säätelyä ja valvontaa, mikä nostaa kokonaiskusta...

Jaostotoiminta(Sivu)
kuttaminen, kierrätys- ja jätekysymykset, standardointi ja harmonisointi sekä tiedottaminen ja muu viestiminen yhteisen asian puolesta. Jao...

2023 HSY Sortti-asemat(Sivu)
ija. Tuotamme kunnallisia jäte- ja vesihuollon palveluja sekä seutu- ja ympäristötietoa ilmanlaadusta, ilmastonmuutoksesta ja asumisesta. Vast...

Muovin tulevaisuus(Sivu)
hintäänkin asianmukaiseen jätehuoltoon....

BIOCLEAN selvittää muovien hajoamista luonnossa(Uutinen)
peräti hyödyntää muovien jätehuollossa. Yksi keskeinen tutkimusalue ovat vesistöt. Tutkimus kestää vuoteen 2015. Lue lisää: bioc...

BIOCLEAN selvittää muovien hajoamista luonnossa(Uutinen)
peräti hyödyntää muovien jätehuollossa. Yksi keskeinen tutkimusalue ovat vesistöt. Tutkimus kestää vuoteen 2015. ...

Innovaatiokilpailu alan opiskelijoille (Uutinen)
tractit, CV ja hakemus on jätettävä 18.11. 2013 mennessä ja raati tekee niistä voittajavalinnat vuoden 2014 tammikuussa. ...

Suomalainen muovikassi puoltaa paikkansa (Uutinen)
assa ohuita roskapusseja. Jäteastioihin tarvitaan joko sisäpusseja tai pesu useammin. Pietarsaaren ympäristössä koko asukkaiden jätteiden laji...

Kotimainen muovikassi puoltaa edelleen paikkansa(Uutinen)
assa ohuita roskapusseja. Jäteastioihin tarvitaan joko sisäpusseja tai pesu useammin. Pietarsaaren ympäristössä koko asukkaiden jätteiden laji...

Muovimenestys ei tule ihan automaattisesti(Uutinen)
ja toi-mivaa 5. Muovien jätehuollon tulee olla kaikkialla tehokasta   Manifesti ladattavissa englanniksi...

EU patistaa jäseniään Suomen tapaisiin muovikassikäytäntöihin (Uutinen)
assa ohuita roskapusseja. Jäteastioihin tarvitaan joko sisäpusseja tai pesu useammin. Missä säästö? Entä kuka viitsii kerätä kadun likaisia ro...

Joulusiivouksella monta hyötyä (Uutinen)
taaksi energiaksi uusissa jätevoimaloissa. Eipä täyty enää kaatopaikat. Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta 2015! Energiaa...

Muoviton kuukausi 2.0 (Uutinen)
odenkin aikana kehittynyt jätehuolto on hyvin noteerattu uudessa keskustelussa. Pääasiassa vain kertakäyttöiseksi ja roskaavaksi koettuja tu...

Muovi - hyvän hoidon materiaali nro 1(Uutinen)
n ansiosta myös sairaalan jätekuljetukset ovat vähentyneet noin 40 henkilötyöpäivällä vuodessa, kun pahvilaatikot puretaan jo liuosvarastossa...

Vettä virrannut muoviputkissa pitkän ihmisiän verran (Uutinen)
set PVC-muoviset vesi- ja jätevesiputkistot asuntoihin. Siitä se lähti muovien voittokulku liikkeelle ja vuoteen 1939 mennessä oli 400 rakennu...

Ilmastosopimus tietää hyvää muovituotteiden kysynnälle(Uutinen)
isteissä, kulkuneuvoissa, jätehuollossa ja oikeastaan kaikessa. Vaihtoehtoiset CO2-päästöttömät energiamuodotkaan eivät toimisi lainkaan ilm...

Kassien ostaminen on oikein(Uutinen)
ja kattavammilla hule- ja jätevesien käsittelyjärjestelmillä. Niissäkin toimivat muoviosat ovat avainosa ratkaisua. Muoviteollisuus ry Vesa...

Kohti parempaa merien suojelua(Uutinen)
leen parantaa muun muassa jäte-, sula- ja hulevesien käsittelyä jopa niin, etteivät muun muassa mikropartikkelit karkaa vesiin. Haja-asutusal...

Vinyyli monessa mukana (Uutinen)
rvoverkkoina. Esityksissä jätettiin vähemmälle huomiolle vinyylin ilmeisimpiä sovelluksia elämän ylläpitämisessä, kuten sairaalatarvikkeita le...

Tarjolla 50 miljoonan kannattavuusloikka(Uutinen)
katselmukset keskittyivät jätevirran määrittämiseen, joten mahdollisuudet vieläkin suurempiin säästöihin ovat huomattavat. Materiaalikatselmu...

RIL:n ohje peltojen salaojaputkituksesta julkaistu(Uutinen)
n työryhmän ”TR1 Hule- ja jätevesijärjestelmät” edustaja on osallistunut ohjeen tekstipäivitysten käsittelyyn. Salaojaputkia ja muita materiaa...

Muovit ja muoviala kierrätyksen avainroolissa (Uutinen)
kkiaan jopa 50 000 tonnia jätemuoveja uusioraaka-aineiksi. Nämä ja valtakunnassa nopeasti kehittynyt energiahyötykäyttö tekevät muovien kaatop...

Euroopan muoviteollisuus jatkaa tasaista kasvuaan(Uutinen)
iemmin arvosteltu muovien jätehuolto on Euroopassa edennyt kenties kaikkein suurimmin harppauksin. Yhä useampi maa on alkanut panostaa laitosm...

Muovimarkkinat kehityksen mittareina (Uutinen)
telä-Koreasta. Muovien jätehuolto on Euroopassa harpponut kaikkein pisimmin askelein. Vuonna 2014 enää 30 % muovijätteestä meni kaatopaikoi...

Ainakin puolet ihmisistä tietää ettei maailma toimi ilman muoveja(Uutinen)
isi terveydenhuolto. Jopa jätehuolto stoppaisi tai olisi ihan tavattoman hankalaa. ...

Kotimainen kiertokassi parantaa ympäristöä(Uutinen)
dyntää puhtaana energiana jätevoimalassa. Muoviteollisuus ry toivoo, että kieltojen ja rajoitusten sijaan Euroopan unionissa tuettaisiin j...

Lausunto rakennuksen kosteusteknisen toimivuuden asetusluonnoksesta(Uutinen)
ton työryhmä TR1 Hule- ja jätevesijärjestelmät toteavat lausunnossa, että luonnoksen mukaisessa asetuksessa rakennuksen kosteusteknisestä toi...

Muovit esillä G20-kokouksessa heinäkuussa(Uutinen)
lipolitiikasta tai vaikka jätehuollosta. Mikään yksittäinen linjavalinta, kierto- tai biotalous, vihreä tai sininen materiaalivallankumous tai...

Ihmisille oikeaa tietoa mikromuoveista (Uutinen)
ka, maalit, tekstiilit ja jätehuolto sekä moni todennettu tai epäilty syntylähde, leviämismekanismit ja roskan torjuntamahdollisuudet ovat kai...

Samassa veneessä ollaan(Uutinen)
muovilaitteiden ansiosta. Jätehuollon ylläpito ja roskien leviämisen estäminen tarvitsevat niin ikään kunnon muoviset välineet. Ja ennen kaikk...

Muoviteollisuus aktiivinen vesistöjen suojelussa.(Uutinen)
dän alueillaan kehitetään jätehuoltoa ja asenneilmastoa sen puolesta, ettei mereen joudu muoviroskaa. Tämä luettelo löytyy hankkeen sivulta ww...

Ylöspäin suuntaa muovien tarve ja arvo(Uutinen)
kierrätetyn sijaan osana jätemuovien tuontirajoituksia. Muovien tarve maailmassa siis lisääntyy vahvasti. Viimeistään 2020 jälkeen pitäisi...

Putketon kaapeli maassa on turvallisuus- ja ympäristöriski (Lehdistötiedote 6.11.2017)(Uutinen)
ossa maakaapeliasennuksia jätetään vaille asianmukaista suojaa. Pelkkä kaapeli maahan kaivettuna tai kynnettynä voi olla merkittävä turvallisu...

Vuoden 2017 hieno vastuullisuusteko (Uutinen)
n vaiheissa kuljetuksista jätehuoltoon. Se sai loppuäänestyksessä 61,89 % ääniosuuden. Toimiva muovipakkaus ei ole kampanja eikä tempaus vaan...

Tärkeä tiistai Suomen muoviteollisuudessa(Uutinen)
iden kehittyvien alueiden jätehuoltoa siihen kuntoon, että muovit saadaan hallitusti hyötykäyttöön myös jätteenä. Eurooppa on edelläkävijä se...

Muoviton maaliskuu haastaa meidät kaikki panostamaan kiertotalouteen: tekemään kestävämpiä valintoja ja tarkastamaan suhtautumisemme muovimateriaaleihin. (Uutinen)
ta, kemikaali-, tuote- ja jätelainsäädännön välisistä yhteyksistä sekä kiertotalouden seurantamittareista. Ministerit keskustelevat muun muass...

Kotimainen muoviteollisuus ajan hermolla(Uutinen)
sa käytettyjen tuotteiden jätehuoltoa kehitetään yhä aukottomammaksi. Siinäkin oikeilla muovituotteilla on ratkaisijan rooli. ...

#Ämpäristöteko toi kuluttajien kovamuovituotteita kierrätykseen(Uutinen)
on vielä paljon sellaisia jätevirtoja, jotka voisimme ohjata kierrätykseen ja uudelleen käyttöön. Muovituotteiden suunnittelussa huomioidaan...

Suomessa kannattaa kuluttajienkin lajitella muovipakkaukset(Uutinen)
ai lämpöä asianmukaisessa jätevoimalassa, joita Suomessa on kymmenkunta. Kiitos kun kierrätät hyvää! Katso miten suomalaisten kotitalouksien...

Muoviteollisuus ottaa suuntaa muovitiekartasta (Uutinen)
n on kirjattu muun muassa jätehuollon, kierrätyksen ja materiaalien kehittämisen tarpeita. Näissä kotimaisen teollisuuden rooli varmasti on ra...

Älä todellakaan viskaa...!(Uutinen)
nnä roskat asianmukaiseen jätehuoltoon. Vuosi 2018 oli ainakin muovinkierrätyksen ennätysvuosi maassamme. Tehdään tästä vieläkin parempi ! ...

I love muovi -kampanja päättyy, muovi jatkaa kiertoaan (Uutinen)
juontaa Tommi Manninen. Jätemateriaalien lajittelu kotona on yksi helpoimmista yksittäisen ihmisen käytännön teoista, jolla on vaikutusta ym...

Nordic Poly Mark ja olennaiset tekniset vaatimukset(Uutinen)
putkiyhteet • Rakennusten jätevesilaitteistoihin tarkoitetut lattiakaivot ja vesilukot Lisätietoa Rakentamisen ohjauksesta: https://www.ym.f...

Uusi vetytalous nostaa muovit aivan uudelle tasolle (Uutinen)
elkokielisesti sitä, että jätemuovit hajotetaan kaasuiksi eli tuotetaan vetyä ja yleisimmin hiilimonoksidia, joista puolestaan voidaan rakenta...

Muoviteollisuus ry mukana Rakentamisen Muovien Green Sopimuksessa(Uutinen)
lisäksi pakkausverojen ja jätelainsäädännön epävarmuuksista. Muoviteollisuus ry toivoo, etteivät kansalliset epävarmuudet ja muovien aiheeton...

#Ämpäristöteko lykättävä edelleen koronatilanteessa (Uutinen)
ja roskat asianmukaiseen jätehuoltoon ja muovipakkaukset erilliskeräykseen turhaa liikennettä ja kokoontumisia välttäen. ®Ämpäristöteko on M...

Kuumeinen kevät nostaa epävarmuutta muovialalla (Uutinen)
televat parhaillaan uutta jätelakia, yhteistoimintalain sekä kilpailukieltosopimusten rajoittamista ja laajempaa palkka-avoimuutta. Kaikki nä...

Merkittävä uusi toive muovituottajien piiristä(Uutinen)
EU: n pakkaus- ja pakkausjätedirektiivin muutos on avain siirtymiseen muovien kiertotalouteen ja syy tähän ulostuloon. PlasticsEurope tukee E...

Uutta omistusta ja voimaa pakkauskierrätyksen kehitykseen(Uutinen)
n muuttuneet. Suomen uusi Jätelaki ei enää mahdollista täällä keskittymistä muovipakkausten kierrätykseen. Koko tuottajayhteisötoiminta on l...

Muoveilla päästään vuosi ja toinenkin eteenpäin kohti parempaa(Uutinen)
tta ketään ei todellakaan jätetä kurjuuteen, tarvitsemme oikeat muovit oikeaan käyttöön. Näitä tuottaa Suomen muoviteollisuus. ...

Muoviteollisuuden suhdannekehitys vuotta 2023 kohti(Uutinen)
den heinäkuusta lähtien. Jätelakimuutoksessa puolestaan SUP-muovituotteiden valmistajia suorastaan kehotetaan lakiperusteluissa siirtämään va...

Tuulisia vuosia edessä ja takana(Uutinen)
päässä tarvitsevat näitä jäteratkaisuja. Olemme todella paljon Muoviteollisuus ry:ssa pohtineet viime vuodet Suomen muoviteollisuuden tulev...

Komposiittien kierrätysreitti valmiina(Uutinen)
lle. KiMuRassa komposiittijäte kerätään yhteen ja murskataan sementtiteollisuuden vaatimusten mukaiseen palakokoon. Sementtiteollisuus käytt...

Komposiittien kiertotalousratkaisu KiMuRaan kaivataan lisää yrityksiä (Uutinen)
lle. KiMuRassa komposiittijäte kerätään ja murskataan sementtiteollisuuden vaatimusten mukaiseen palakokoon. Sementtiteollisuus käyttää näin s...

#Ämpäristöteossa kerätään kovia muovituotteita 5.6.2023(Uutinen)
(LOKARI), Lounais-Suomen Jätehuolto Oy, Motoseal Components Oy, MSK Plast OY, Muovipoli Oy, Muovityö Hiltunen Oy, Okartek Oy, Orthexgroup, Oy...

#Ämpäristöteko 5.6.2023 useilla paikkakunnilla - TEHTY ja TOIMI (Uutinen)
(LOKARI), Lounais-Suomen Jätehuolto Oy, Motoseal Components Oy, MSK Plast OY, Muovipoli Oy, Muovityö Hiltunen Oy, Okartek Oy, Orthexgroup, Oy...

Ämpäristöteko 2023 keräsi ennätyssaaliin(Uutinen)
(LOKARI), Lounais-Suomen Jätehuolto Oy, Motoseal Components Oy, MSK Plast OY, Muovipoli Oy, Muovityö Hiltunen Oy, Okartek Oy, Orthexgroup, Oy...

Ohuet muovipussit(Tietopankki)
kaiseen hyötykäyttöön tai jätehuoltoon...

Muovin polttaminen kotioloissa(Tietopankki)
i toimittaa järjestettyyn jätehuoltoon. VTT:n tutkija Eija Alakangas on koonnut asiat aika hyvin yhteen tässä linkissä: ...

PVCn kierrätys(Tietopankki)
essa on mahdollista. Uusi jätelaki ja sen asetukset tulevat vaikuttamaan kierrätykseen...

D2W(Tietopankki)
ajoamisen olevan ratkaisu jäte- ja roskaantumisongelmaan. Toiset kysyvät, miten aineella käsitelty muovi pidetään erossa normaalista kierrätyk...

Muovin ekologisuus(Tietopankki)
imitettava asianmukaiseen jätehuoltoon. Virvoitusjuomapulloille on Suomessa pantillinen ja monessa maassa pantiton keräys kierrätykseen. Kier...

Polypropeeni tuotteiden valmistus(Tietopankki)
tuotevalmistaja. Jälleen jätetään tässä paljon yksityiskohtia pois, mutta kuvataan, että tuotevalmistaja syöttää riisinjyvää muistuttavaa PP-...

Tietoa muovista(Tietopankki)
vipakkaukset kunnalliseen jätehuoltoon, josta ne todennäköisimmin viedään varmasti asianmukaiseen energiahyötykäyttöön...

Muovin kierrätys(Tietopankki)
L&T asiakkailtaan. Loppu jätemuoveista käytetään täällä Vantaan Energian uudessa laitoksessa kaukolämmöksi ja sähköksi...

Kierrätysmuovista tekstiilejä(Tietopankki)
rrätyspulloista tulleesta jätemuovista tehtyihin sukkiin. Voisiko kierrätysmuovista tehdä vedenpitävää ulkoilu- tai sadetakkikangasta? Tai te...

Biomuovi(Tietopankki)
s, elintarviketeollisuus, jätehuolto ja maatalous etsivät koko ajan uusia myytäviä tuotteita ja käyttökohteita biomassoilleen. Muovit ovat tä...

retkipatjamateriaali(Tietopankki)
ävittää, se tuottaa vielä jätevoimalassa puhdasta energiaa...

Muovipussi kasvatusastiana(Tietopankki)
at muovit asianmukaisesti jätehuoltoon/energiajakeeseen ? Satoisaa kesää !...

lääkepurkit(Tietopankki)
ä lääkepurkkeihin jää tai jätetään salvaa, tabletteja, ruiskuja ja jopa eritteisiä tuppoja ja muita hoitovälineitä. Ne eivät peseydy aina edes...

Muovijätteiden käyttö(Tietopankki)
Hei, Lähes kaikki muovijäte voidaan hyödyntää maassamme joko materiaalina tai voimalaitosten polttoaineena. Markkinat ovat nyt aika tasapa...

Muovin hajoaminen(Tietopankki)
u ja toimitus asialliseen jätehuoltoon. Sen sijaan muovien hallittua biohajoamista voidaan oikeasti hyödyntää erilaissa lääkeannostelulaitteis...

C-kasettien ja koteloiden kierrätettävyys(Tietopankki)
hihnoilla, Asianmukaiseen jätevoimalaan melkeinpä nuo sekajätteen mukana kuuluvat. Onneksi meillä on sellaisia Vantaalla, Tampereella, Riihim...

Muovin lajittelu(Tietopankki)
rgiahyötykäyttö täydentää jätemuovien hyödyntämisen 100 %:ksi Suomessa. Molempia tarvitaan - sekä isoilla että pienemmillä paikkakunnilla...

Muovituotteiden kierrätys(Tietopankki)
osittelen kysymään alueen jätehuollosta vastaavilta viranomaisilta tai keräilyn järjestäjältä. Sinänsä hyvä juttu että parempia vaihtoehtoja...

roll-on deodorantin pullo(Tietopankki)
viastiaan vai onko se sekajätettä? Hei, Kyllä sen voi nykytiedon valossa laittaa mahdollisimman tyhjäksi käytettynä sitten muovipakkauskeräyk...

kierrätysmuovin hinta(Tietopankki)
det kuluttajalla on myydä jätettä ja paljonko teollisuus maksaa muovijätteestä tästä arvokaasta raaka-aineesta. Mikä on lähin muovia ostava pa...

Kuinka puhdasta kierrätysmuovin pitää olla?(Tietopankki)
n mahdollisesti jäänyt biojäte (juusto, rasva) tai muu kosteus purkaantuu, kun pakkauksia puristetaan kokoon. Tämä voi siten pilata samassa er...

Kotitalouden muovinkeräys(Tietopankki)
www.rinkiin.fi tai alueen jätehuollosta vastaavilta viranomaisilta. Kaikki muovit, myös muut kuin pakkaukset voi laittaa myös sekajätteeseen...

Biomuovi(Tietopankki)
i olla ja paikoin onkin, jätevesilaitoksen biokaasu, merisuola, maakaasu, maaperän orgaaniset ja epäorgaaniset aineet, kasvien kemikaalit, j...

Uusiokäyttö(Tietopankki)
Uusiokäyttö Hei, teemme jätepeliä ja tarvitsisimme siihen useita tavaroita, joita on valmistettu kierrätetystä muovista. Voisitteko kertoa mei...

Elintarvikemuovien merkinnät(Tietopankki)
ämällä käyttämätöntä LDPE-jätesäkkiä jonain riistan kantopussina, mutta varmuus on paras ja säästyypä ikäviltä makuyllätyksiltä...

Maatalousmuovi(Tietopankki)
sta tai muuta järjesettyä jätehuoltoa suosittelisin kotipolttelun sijaan...

VHS-kasettien/DVD-levyjen kannet(Tietopankki)
tit ja DVD-levyt ovat sekajätettä. Miten on niiden kansien/koteloiden laita? En löytänyt katsomistani VHS-kasettien kansista muuta merkintää...

metalloitu muovi(Tietopankki)
- eli käytännössä energiajätejakeissa ongelmitta...

Asuinkiinteistöjen muovipakkauskeräys(Tietopankki)
ensimmäiseksi Pirkanmaan Jätehuollolta onko heillä tarjota ja mihin hintaan teidän taloyhtiölle kierrätystä. http://pjhoy.fi/Yhteystiedot/asi...

Pakkausmateriaalin kierrätys(Tietopankki)
kierrätykseen tarkoitettu jätestia. Kuuluuko esimerkiksi kuluttajaelektroniikan pahvipakkausten sisältä löytyvät ”solumuovit” (ei styrox) - va...

Suodatinpussien mikromuovit(Tietopankki)
s varmasti tuottaa sitten jätevoimalassa energiaa, jolla lämmitän seuraavat kahvit ja teeni tai pesen muovisen kestosuodattimeni...

PS, Polystyreeni, 06(Tietopankki)
n (ei ole erikseen energiajätelaatikkoa) Molempaan käy hyvin ja molemmista on hyötyä. Kumpi vaan on sinulle itsellesi mukavampi. Muovipakkaust...

Muovitaskut(Tietopankki)
uluvat sekajätteen kautta jätevoimalaan ja siten energiatuotannossa hyödynnettäviksi...

Rapujen pakastus.(Tietopankki)
stus. Onko Ikea-kassi tai jätesäkki sopivaa pakastukseen? Terveisin Matti En kyllä itse noihin pakastaisi elintarvikkeita vaan hommaisin isoja...

Muovinkeräys ja kukkaruukut(Tietopankki)
alkuun, niin paikallisen jäteyhtiön ohjeistuksen mukaisesti, pääkaupunkiseudulla ainakin sekajätteeseen, jolloin tuottaa sähköä ja lämpöä. K...

Häh?(Tietopankki)
ön jälkeen asianmukaiseen jätehuoltoon. Luontoon hajoamaan ei kuulu mikään, eivät muovit, metallit tai keraamit tai muutkaan materiaalit. Ihan...

kierrätys(Tietopankki)
o kierrättää vai onko sekajätettä t.rami Jos on pakkaus ja muovia, niin kyllä sen muovipakkauskierrätykseen voi laittaa. Ja voi myös laittaa...

Kasvihuonemuovi(Tietopankki)
teys ympäristöluvalliseen jätealan toimijaan ,joita on useita kymmeniä Suomessa ja sopia asianmukainen pois toimitus. Jos olette tässä tavalli...

Silikoni(Tietopankki)
Silikoni Nykyisin silikonijäte päätyy polttojätteeksi, mutta olisiko sille uusiokäyttö tai kierrätys mahdollisuutta? Periaatteessa kai pääosa...

PVC- muovin kierrättäminen(Tietopankki)
tuottamaan asianmukaiseen jätevoimalaan...

polyeteenivaahtomuovi(Tietopankki)
loistavana polttoaineena jätevoimalassa...

Tuttipullon kierrätys (Tietopankki)
oppusijoituspaikka on sekajäte. Suomessa on toistaiseksi muovipakkauksille järjestetty kierrätysmahdollisuus. 5.6.2020 järjestetään Suomessa Ä...

Muiden kuin pakkausmuovien kierrätys(Tietopankki)
a minusta on, että kaikki jätemuovit kerätään nopeasti ja tehokkaasti pois ympäristöstä. Jos on kierrätys, sitä hyödynnettäköön, jos energiahy...

Hautakynttilöiden päälliset(Tietopankki)
an, että paikka olisi sekajäte, koska ei ole kyse varsinaisesta pakkauksesta, vai miten on asian laita? Kyllä, oletuksesi on oikea. Nuo eivät...

Luukku 17: Pönttö ei puhdista jätevesiä eikä rasva kuulu viemäriin(Uutinen)
Kinkkutemppu tehdään tänäkin vuonna Tänäkin jouluna tehdään arjen kiertotaloustekoja, kun erilaiset paistinrasvat jäähdytetää...

Pakkaus- ja pakkausjäteasetusehdotus sisältää yhä huononnuksia(Uutinen)
Muoveihin kohdistuu tarpeetonta demonisointia nyt jo säädösvalmistelutasolla. Tämä johtaa ympäristön terveyden ja turvallisuuden kannalta harh...

Jätelaki(Sanastosana)
Jätelaki Ympäristöministeriön kokonaisuudistuksesta löytyy tietoa http://www.ym.fi/fi-FI/Ymparisto/Lainsaadanto_ja_ohjeet/Ymparistonsuojelun_v...

Jäteasetus(Sanastosana)
Jäteasetus http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2012/20120179 Ehdotus valtioneuvoston asetukseksi pakkauksista ja pakkausjätteistä on käsittely...

Energiajäte (Sanastosana)
Energiajäte Katso energiajae...

Jätehierarkian 4R-sääntö(Sanastosana)
Jätehierarkian 4R-sääntö Vähentäminen (reduce), uudelleenkäyttö (reuse), kierrätys (recycle) ja hyötykäyttö (recovery)...

Muovi-ilmiö(Sivu)
Virikekooste Muovi-ilmiö kertoo polymeereistä ja muoveista. Virikekoosteen faktatietojen avulla voit helposti rakentaa omia projekteja ...

Muoviteollisuus ry:n julkaisut(Sivu)
Alta löydät paljon erilaisia julkaisuja, joita on tehty vuosien aikana Muoviteollisuus ry:ssä. Muoviteollisuus ry:n julkaisut...

Julkaisukirjasto(Sivu)
Klikkaa sivuotsikoita nähdäksesi - Muoviteollisuus ry:n julkaisut - Muut julkaisut (Muoviteollisuus ry:n yhteistyökumppaneiden julkaisut) ...

Kestävä kehitys(Sivu)
Muoviset tuoteratkaisut leikkaavat päästöjä ja säästävät ihmisille elintärkeitä asioita kuten aikaa, ruokaa ja vettä, jopa rahaa muihin tarpei...

Komposiittiblogit(Sivu)
Ekin Muovi syntyi puolivahingossa Syksyllä 1979 Erkki Lapille, eli tuttavallisemmin Ekille, avautui paikka Siilin kansalaisopiston t...

Putkijaoston julkaisut(Sivu)
Julkaisuista voit löytää tietoa muoviputkijärjestelmistä sekä niiden sertifioinnista. Löydät myös muoviputkien asennusohjeita, muoviputkien ki...

UPSKILL Erasmus+(Sivu)
UPSKILL-oppimateriaalit on nyt julkaistu projektin sivuilla. Tiedostojen suuren koon vuoksi vain ladattavina tiedostolinkkeinä Stu...

Kysy muovista(Sivu)
Vastauksia kysymyksiin muovista. Vastaukset on ryhmitelty pääaiheittain muovipakkaukset totta vai tarua muoveista tuotekys...

Putkijaoston organisaatio(Sivu)
Johtoryhmä Työryhmät ja neuvottelukunta Putkijaosto muodostuu jäsenyrityks...

Tiedotteet ja kannanotot(Sivu)
<div id=\"embedded-pressroom-subscription\" data-publisher=\"1857\" data-subscribe=\"type=PR\"> <script type=\"text/javascript\" src=\"...

SUS23(Sivu)
<TABLE165:ESITYKSET-JAET> Aineisto on tarkoitettu vain lujitemuoviseminaariin osallistujille. Ethän lainaa tai käytä aineistoja il...

Muovi parantaa haavansa (Uutinen)
Stanfordin yliopiston tutkijaryhmä on onnistunut luomaan hämmentäviä ominaisuuksia muovin ja nanokokoisten metallipartikkelien seokseen. Pehm...

Muoviteollisuutta kaivataan Työväline- ja muoviteollisuuden neuvottelupäiville(Uutinen)
Teknologiateollisuus ry:n työvälineiden valmistajien toimialaryhmä ja Muoviteollisuus ry järjestävät yhdessä perinteiset toimialoja koskevat...

Illat pimenevät – loista muovilla (Uutinen)
Ensimmäinen valtakunnallinen heijastinpäivä on tänään Pehmeät heijastimet antavat loistetta ihmisille, kovemmista muoveista valmistetaan heija...

Käteviä muovituotteita kätevästi minne tahansa - netistä (Uutinen)
Muovituotteiden verkkokauppa kehittyy kiivaasti. Muoviteollisuus ry:n jäsenyritykset ovat tiukasti ajan hermoilla ja asiakkaan asialla tarjote...

Työvälinepäivien ohjelma Vaasassa 28.–29.1.2016. Ilmoittautuminen on alkanut!(Uutinen)
Teknologiateollisuus ry:n työvälineiden valmistajien toimialaryhmä ja Muoviteollisuus ry järjestävät yhdessä perinteiset toimialoja koskevat n...

Vielä ehtii mukaan neuvottelupäiville(Uutinen)
Työväline- ja Muoviteollisuuden neuvottelupäivät 30. - 31.1.2020 Naantalin kylpylässä Nyt kipin kapin ilmoittautumaan työvälineiden ja muovit...

Luukku 18: Normit ja standardit - joulunakin taattua(Uutinen)
Esimerkiksi pakkausalalla on erinäisiä säädöksiä, normeja ja vaatimuksia pakkauksille. Elintarvike- ja kemikaalialalla säädökset ovat erityi...

Suomen muovihuolto hyvällä tasolla(Uutinen)
Muoviteollisuus ry on suomalaisten muovituotevalmistajien järjestö. Jäsenyrityksemme valmistavat erittäin monipuolisesti asiakkailleen muoveis...

Muovi auttaa ulos koronasta(Uutinen)
Muovit antavat mahdollisuuksia ja pelivaraa koronasta toipumiseen. Miten huolehditaan siitä, ettei siinä Suomessa sorruta epäolennaisuuksiin...

Uusiokalvomuovien tarjonta ja työmaan jätteestä uusiomuoviksi teknologioita(Uutinen)
Tee kalenterivaraukset aamukahville 9-10 - Koska? 17.3.2022 ja 31.3.2022! Rakentamisen green deal - aamukahvit! 17.3. kello 9–10...

lääkepakkausten muovi(Tietopankki)
lääkepakkausten muovi Olen käyttänyt suuria pilleripurkkeja pakastepurkkeina, esim. valko- ja punaviiniä, liha- tai kalalientä yms. pientä erä...

EVA-muovi(Tietopankki)
EVA-muovi Hei! Voiko EVA-muovista valmistettua alustaa käyttää leivonta-alustana? Kyse on Ikean valmistamastakirjoitusalustasta (materiaali EP...

Kierrätysmuovin käyttö kalusteteollisuudessa(Tietopankki)
Kierrätysmuovin käyttö kalusteteollisuudessa Moi, olen ajatellut käyttää tulevan yritykseni materiaalina kierrätettyä muovia. Valmistaisin si...

Muoviastian turvallisuus(Tietopankki)
Muoviastian turvallisuus Leikki-ikäinen lapsenlapsi "räpiköisi" mielellään vedessä laastipaljussa. Onko kyseessä turvallinen materiaali? Löydä...

vhs(Tietopankki)
vhs onko vhs-kasettien mikään osa kierrätyskelponen? Kasetin runko, nauha tai muovikotelo Kyllä VHS-kasetti tavallisen kuluttajan kannalta ku...