Kuva: Medisize OyInsuliinikynät

Sanasto

Jäikö jokin sana askarruttamaan? Hae sitä sanastosta!

Muovisanastoa

Oheen olemme koonneet keskeisiä muovialan termejä ja niiden selitykset. Muoviteollisuus ry:n sivuston hakutoiminnon avulla voit löytää nopeasti hakemasi tiedon. Jos jokin sana puuttuu, voit vinkata siitä Yhteydenottolomake-osiossa.

Muovialan keskeisimmästä termistä "muovi" tämä sanasto esittää kansainvälisen määritelmän suomennoksen. Termin laajempi selitys löytyy tietosivulta Muovin määrittely.

Tutustu myös Sanastokeskus TSK:n julkaiseman TEPA-termipankin lähteen ”Muovitermit” määritelmiin: termipankki.fi/tepa/fi/

 • Jäte
  Muovijäte voidaan hyödyntää monella eri tavoilla.
 • Jäteasetus
  http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2012/20120179 Ehdotus valtioneuvoston asetukseksi pakkauksista ja pakkausjätteistä on käsittelyssä tällä hetkellä.
 • Jätehierarkian 4R-sääntö
  Vähentäminen (reduce), uudelleenkäyttö (reuse), kierrätys (recycle) ja hyötykäyttö (recovery).
 • Jätelaki
  Ympäristöministeriön kokonaisuudistuksesta löytyy tietoa http://www.ym.fi/fi-FI/Ymparisto/Lainsaadanto_ja_ohjeet/Ymparistonsuojelun_valmisteilla_oleva_lainsaadanto/Jatealan_lainsaadannon_kokonaisuudistus/Jatealan_lainsaadannon_kokonaisuudistus(3614)
 • Jätevesijärjestelmä
  Rakennuksissa ja rakennusten ulkopuolella olevien talousjätevesiviemäreiden sekä jatevesien käsittelyjärjestelmien muodostama kokonaisuus, joka on tarpeen kiinteistön talousjätevesien johtamiseksi ja käsittelemiseksi.