Kuva: Exel Composites OyjExel Composites Oyjn ikkunanpesuteleskooppi.jpg

Ajankohtaista

Muoviteollisuuden uutisia sekä tiedotteita, tapahtumia ja uutiskirjeitä

Alle puolet muovipakkauksista enää kaatopaikoille : Kohta ei sitäkään

Alle puolet muovipakkauksista enää kaatopaikoille : Kohta ei sitäkään

Vesa Kärhä (vesa.karha a plastics.fi), 5.9.2014

Suomen jätehuolto on nopeasti kehittynyt pois kaatopaikoista. Muovikin menee valtaosin jo hyötykäyttöön jätteenä.

Juuri nyt syyskuussa aloittaa maan suurin jätteitä energiaksi hyödyntävä voimalaitos täyden mittakaavan ajon Vantaalla. Siellä muovijätekin muun jätteen joukossa tuottaa Suomeen sähköä ja kaukolämpöä.

Vantaan laitoksen startattua muiden uusien jätevoimaloiden rinnalle, yli 3 miljoonan suomalaisen kuluttajan muovipakkaukset hyödynnetään varsinaisen käyttönsä jälkeen Suomessa tarvittavana energiana. Yksin se merkitsee vähintään 60 000 tonnia muovia vähemmän kaatopaikalle. Se on yli puolet kaikesta täällä käytetystä muovipakkauksesta. Pakkausmuovijätteen energiasisältö on korkea, tasoltaan öljyn ja maakaasun välissä.

Kun myös ensisijainen kierrätys ja muu hyödyntäminen kehittyvät edelleen ja aloitetut isot jätevoimalat vielä rakennetaan valmiiksi vuoteen 2016 Pirkanmaalle ja Savoon, saadaan yli 4 miljoonan suomalaisen jätteet, ehkä enemmänkin energiaksi eikä kaatopaikkoja sikäli muovipakkauksille käytännössä tarvita.

Nykyaikainen kaatopaikka tai kompostointikenttä tai mikä hyvänsä kiertotalouden jätteiden hyödyntämispaikka ei muuten olisi kovin toimiva kokonaan ilman muoveja. Jätteiden asianmukainen laajamittainen käsittely edellyttää hyviä muovisia pohjaeristyskalvoja, geotekstiilejä, kaasujen ja huleveden muovisia keräysputkia sekä –kaivoja.

Takaisin
Avainsanat Jätelaki, Kestävä kehitys, Muoviton syyskuu