Kuva: Exel Composites OyjExel Composites Oyjn ikkunanpesuteleskooppi.jpg

Haku

Hakutulokset

Linkit aukeavat uuteen ikkunaan.

Putkijaoston toiminta(Sivu)
Johtoryhmä Putkijaoston johtoryhmä päättää jaoston tekniset ja taloudelliset tavoitteet sekä hyväksyy jaoston asiamiehen laatiman toim...

Päällystejaosto(Sivu)
>Toiminta Päällystejaosto vaikuttaa erityisesti standardoinnin kautta. Muoviteollisuus ry:n toimialavelvollisuuksiin kuuluvat eurooppal...

Ruiskuvalujaosto(Sivu)
Ruiskuvalujaoston perustamisajatus tuli esiin Muoviteollisuus ry:n jäsenten palvelumuotoilututkimuksessa keväällä 2014. Jaoston perustamiskoko...

Komposiittijaosto(Sivu)
Jaosto on toiminut yhtäjaksoisesti vuodesta 1999 saakka. Komposiittijaoston hallitus vuonna 2024 ...

Uusiomuovijaosto(Sivu)
teollisuus ry:n uusiomuovijaostoon ovat järjestäytyneet Suomen teolliset muovin kierrättäjät ja siitä liiketoiminnasta kiinnostuneet yritykset...

Putkijaosto(Sivu)
Putkijaoston tavoitteena on Mahdollistaa laadukas rakentaminen korkealaatuisilla muoviputkijärjestelmillä. Turvata muoviput...

Putkijaoston organisaatio(Sivu)
Putkijaosto muodostuu jäsenyrityksistä – jäsenistä, työryhmäjäsenistä ja yhteistyöjäsenistä. Putkijaoston toimintaa johta...

Kaukolämpöjaosto(Sivu)
Toiminta Kaukolämpöjaoston toiminnan painopiste on kaukojäähdytys- ja kaukolämpöjohtoihin liittyvässä eurooppalaisessa standardoinnissa...

Jaostotoiminta(Sivu)
Jaostot ovat Muoviteollisuus ry:n toiminnan ydin. Näissä tehdään alan tai intressiryhmän sisäistä yhteistyötä merkittävissä alakohtaisissa asi...

Toiminta(Sivu)
Compohack 2021 Jaoston jäsenyritykset ovat taas aktiivisesti mukana Tampereella yliopiston ja ammattikorkeakoulun opiskelijaprojekt...

Ruiskuvalujaoston yritykset(Sivu)
Jaoston yritykset edustavat sekä tuotantoa, tutkimusta että koulutuspuolta. Jaoston puheenjohtajana toimii Tom St...

Jaoston yritykset(Sivu)
> Vuonna 2019 uusiomuovijaoston yrityksiä, jotka ovat aktiivisesti tekemisissä muovikierrätyksen kanssa....

Ruiskuvalujaoston kokousmuistiot(Sivu)
topoli Oy Jaoston tavoitteiden määrittely 11.3.2016 Muoviteollisuus ry, Helsinki Materiaalitehokkuudel...

Putkijaoston jäsenyritykset(Sivu)
<TABLE32:PUTKIJAOSTON-Y> Jäsenet Työryhmäjäsenet Yhteistyöjäsenet Täll...

Jaoston yritykset(Sivu)
Komposiittijaoston jäseniä on kaikilta lujitemuovialan osa-alueilta....

Pakkausjaosto(Sivu)
Muoviteollisuuden pakkausjaosto perustettiin yli 40 vuotta sitten, vuonna 1973. Silloin muovipakkaaminen otti ensimmäisiä pitkiä askeleitaan ...

Putkijaoston julkaisut(Sivu)
. Putkijaoston julkaisut käsittelevät koko putkialaa...

Muoviputkijärjestelmien standardointi(Sivu)
Putkijaoston toiminta muoviputkialan kansallisena standardointikomiteana (seurantaryhmänä) on käytännössä hajautettu jaoston työryhmiin. Alan ...

Ajankohtaista komposiittitapahtumaa(Sivu)
Komposiittijaoston jäsenkirjeen tilauslomake löytyy osoitteesta https://forms.office.com/r/iQkqHpCz5C Vuoden 2023 tapahtumat ...

Putkijaoston ylläpitämät tarkastuslistat muoviputkijärjestelmien hankintojen ja asennusurakoiden avuksi(Uutinen)
Putkijaosto ja yhteistyökumppanit ovat laatineet ja juuri julkaisseet muoviputkijärjestelmien kaivamattoman (no-dig) asennustyön tarkastuslist...

PE-putkien hitsausoppaat uudistettu(Uutinen)
Muoviteollisuus ry:n putkijaoston julkaisemien hitsausoppaiden ”PE-putkien puskuhitsaus” ja ”PE-putkien sähköhitsaus” sisältö on uudistettu. O...

Komposiittiblogit(Sivu)
n ollut mukana Komposiittijaoston toiminnassa sen alkuajoilta lähtien. Alkuperäiseltä nimeltään Lujitemuovijaosto perustettiin tukemaan alan s...

Lujitemuovijaosto palasi Kokkolasta Komposiittijaostona(Uutinen)
Jaosto järjesti Kokkola Material Weekin yhteydessä 14.-15.11.2013 Lujitemuovipäivät, jotka saavuttivat erittäin hyvän suosion. Tuloksena oli h...

Putkijaosto suosittelee linjasaneerauksiin tehdasvalmisteisia muoviputkijärjestelmiä (Uutinen)
Muoviteollisuus ry:n putkijaosto pitää tervetulleena Ruotsin esitystä kiellosta, joka rajoittaisi työmaalla sekoitettujen kaksikomponenttiepok...

Komposiittien kiertotalousratkaisu KiMuRaan kaivataan lisää yrityksiä (Uutinen)
teollisuus ry, Komposiittijaosto Pirjo Pietikäinen Komposiittijaoston Instagram-tilille tästä https://www.instagram.c...

Putkijaoston tietosivu PE-paineputkimateriaaleista ja -tuotteista(Uutinen)
seita. Niistä kertoo putkijaoston uusi tietosivu PE-paineputkimateriaalit ja -tuotteet. Polyeteenin (PE) hyvät ominaisuudet yhdistettynä mater...

KiMuRa -reitti komposiittijätteen kierrätykseen(Sivu)
oli seitsemän komposiittijaoston jäsenyritystä. Projektin esittely löytyy https://www.plastics.fi/projektit/kimura_-projekti/ KiMuRa-hank...

Muoviputkistohitsaajat(Sivu)
Muoviteollisuus ry:n putkijaoston jäsenyritysten edustus (puheenjohtajuus) - Infra ry - Koneyrittäjät ry - Kuntien Putkimestarit ry - Suo...

Ei saa antaa kaiken palaa (Uutinen)
- iso hyöty. Uusiomuovijaoston jäsenyrityksemme mielellään neuvovat ja palvelevat muita yrityksiä kierrätyskysymyksissä...

Suomalaisia muovisia käyttövesiputkia voi huoletta käyttää(Uutinen)
hä 040 559 7557 sekä putkijaostomme asiantuntijat ...

Water and Jobs – Vettä ja Töitä(Uutinen)
Muoviteollisuus ry:n putkijaosto kiittää Maailman vesipäivän ”World Water Day” 22.3.2016 teemaa ”Water and Jobs”. Teemapäivän iskulause ”Bette...

Uudet materiaalivaihtoehdot kiinnostavat kovasti (Uutinen)
jon. Muoviteollisuus ry:n jaostoissa tätä kehitystyötä tehdään koko ajan. Olemme täydellä voimalla uudessa muovitaloudessa. ...

Orthex on Uuden Ajan Ruiskuvalaja 2020(Uutinen)
yvin aktiivinen ruiskuvalujaosto. Vesa Kärhä, toimitusjohtaja, Muoviteollisuus ry puh. 040 559 7557, vesa.karha@plastics.fi...

Bongaa koneluettava koodi ja No-dig Vesihuolto 2022 -päivillä(Uutinen)
Muoviteollisuus ry:n putkijaoston jäsenyritysten näyttelypaikoilla. Muoviteollisuus ry:n putkijaoston asiamies antaa bongausvinkin Suomen Vesi...

Wiitta Oy on vuoden ruiskuvalaja (Uutinen)
julkistaa tämä ruiskuvalujaoston yksimielisellä valinnalla tehty päätös ja luovuttaa Willelle 26.1.2023 Jyväskylässä Vuoden 2023 ruiskuvalaja...

Vuoden 2024 Ruiskuvalaja on Coreplast Laitila Oy (Uutinen)
teollisuus ry:n ruiskuvalujaosto toimii yhtenä kohtaamispintana näille osaaville yrityksille sekä alan koulutus- ja tutkimuslaitoksille, tunnu...

Paineputkihitsauksen valvojat(Sivu)
Muoviteollisuus ry:n putkijaoston jäsenyritysten edustus (puheenjohtajuus) - Infra ry - Koneyrittäjät ry - Kuntien Putkimestarit ry - Suo...

Suomalaisen muoviputkihistorian infografiikka 1950-luvulta alkaen(Uutinen)
Putkijaosto julkaisee muoviputkijärjestelmien NPM-laatu- ja sertifiointimerkin 15-vuotisjuhlavuoden kunniaksi infografiikan. Se yhdistää suoma...

3D-tulostamisesta komposiittijaoston teemaseminaari verkossa 9.12.2020. Vielä tänään ehtii ilmoittautua mukaan!(Uutinen)
Komposiittijaosto järjestää joka vuosi 2-päiväisen lujitemuoviseminaarin kaikille kiinnostuneille. Tänä vuonna korona esti järjestelyt. Teemas...

PE-peltosalaojaputkia koskeva SFS-standardi lausuntokierroksella(Uutinen)
Muoviteollisuus ry:n putkijaoston johdolla keväästä 2022 alkaen työskennellyt Peltosalaojaputkien standardisointiryhmä on saanut valmiiksi luo...

Organisaatio ja komiteat(Sivu)
Putkijaosto CEN/TC 155 Plastic piping systems and ducting systems ISO/TC 138 Plastic pipes, fittings and val...

Standardointi(Sivu)
llisuus ry:ssä aktiivisia jaostoja standardoinnissa ovat esimerkiksi Putkijaosto, Kaukolämpöjaosto, Komposiittijaosto ja Päällystejaosto. TAY-...

Vesihuoltoverkoston korjausvelka kuntavaaliteemaksi(Uutinen)
n alkaessa 29.3.2017 putkijaosto suosittelee vesihuoltoverkoston korjausvelan ottamista kuntavaalien teemaksi sekä toivoo ehdokkaiden ja äänes...

NORDIWA2019 konferenssin aiheena ovat myös muoviputkijärjestelmät(Uutinen)
Muoviteollisuus ry:n putkijaosto osallistuu konferenssissa muoviputkijärjestelmiin keskittyvän osuuden ”Future Nordic plastics sewage and drai...

Luukku 10: 3D - tekniikka, tulostaminen, koulutus, suunnittelu ja tuotteistaminen (Uutinen)
Komposiittijaoston teemaseminaarissa päivitettiin osallistujien tiedot 3D-tulostamisesta: Tutkimustuloksia, analyysejä, koulutusta ja suunnitt...

Muoviputket soveltuvat kaikkien pinta- ja pohjavesien käyttövesijohdoiksi(Uutinen)
Muoviteollisuus ry:n putkijaosto suosittelee kylmän ja kuuman käyttöveden vesijohdoiksi komposiittiputkia ja PEX-putkia. Niiden materiaalit ke...

Lujitemuoviseminaari 12.-13.10.2023 Sveitsissä(Uutinen)
eollisuus ry:n komposiittijaosto on toiminut edelläkävijänä maassamme lujitemuovien kierrätysasioissa. Esimerkkinä voisi mainita viime vuonna...

Puhdistamotyöryhmä(Sivu)
viteollisuus ry:n ja putkijaoston jäsenyritysten edustajat. Ryhmän toimintaa valvoo putkijaoston johtoryhmä. Ryhmä valitsee keskuudestaan puhe...

Jäsensivu(Sivu)
Lisätietoa: Putkijaoston jäsenyritykset ovat Pipelife Finland Oy, Uponor Infra Oy, Uponor Suomi Oy ja Wavin Finland Oy. ...

Muoviputkijärjestelmien asennustyön tarkastuslista(Uutinen)
Muoviteollisuus ry:n putkijaosto, Kuntien Putkimestarit ry ja Suomen Vesilaitosyhdistys ry ovat yhteistyössä laatineet uuden ohjeen vesihuolto...

Osallistu standardointiin(Sivu)
dointityö tehdään pääosin jaostoissa. Tarpeen mukaan jaostoihin muodostetaan myös muita kansallisia seurantakomiteoita tai työryhmiä. Muoviteo...

Muoviputkihitsaajat 1/2017 - rekisterissä kasvua(Sivu)
Muoviteollisuus ry:n putkijaoston vuonna 2014 toteuttaman kuntakyselyn tulosten mukaan noin 54 % vastaajista tunsi koulutus- ja pätevöintijärj...

Puhdistamotyöryhmän uutiskirje(Sivu)
stelmiä valmistavien putkijaoston jäsenyritysten yhteistyöelin. Toimintaan osallistuvat yritykset ovat Jita Oy, Pipelife Finland Oy, Uponor In...

Julkaisut aakkosjärjestyksessä(Sivu)
usmateriaalit/ Putkijaoston julkaisut on myös koottu sivuille https://www.plastics.fi/putkijaosto/putkijaoston_julkaisut/ muutamia...

Semaari2022(Sivu)
Komposiittijaosto instagramissa Lujitemuoviseminaarin ohjelma Alipaineinjektiotekniikka, CSI Composite Solutions a...

Muoviputkien asentaminen maahan(Sivu)
asentamista koskeva putkijaoston julkaisu: Perinteiselle kaivaen asentamiselle vaihtoehtoisia ns. kaivamattoman No-dig-asentamise...

Lausunto PEX-putkien ja joustavien kytkentäputkien asetusehdotuksista (Uutinen)
Muoviteollisuus ry:n Putkijaosto on toimittanut ympäristöministeriölle lausunnon ehdotuksista PEX-putkia ja joustavia kytkentäputkia koskeviks...

Työtä lähivesiemme hyväksi (Uutinen)
Muoviteollisuus ry:n putkijaoston työ lähivesiemme hyväksi konkretisoitui 18.5.2016 lausuntona koskien ympäristönsuojelulain muutosluonnosta...

RIL:n ohje peltojen salaojaputkituksesta julkaistu(Uutinen)
Muoviteollisuus ry:n putkijaoston työryhmän ”TR1 Hule- ja jätevesijärjestelmät” edustaja on osallistunut ohjeen tekstipäivitysten käsittelyyn...

TEPPFAn lausunto muoviputkien CE-merkintää koskien(Uutinen)
Muoviteollisuus ry:n putkijaosto on julkaissut lausunnosta suomennoksen. TEPPFA (The European Plastic Pipes and Fittings Association) julkais...

Lausunto rakennuksen kosteusteknisen toimivuuden asetusluonnoksesta(Uutinen)
Muoviteollisuus ry:n putkijaosto on toimittanut ympäristöministeriölle lausunnon luonnoksesta asetukseksi rakennuksen kosteusteknisestä toimiv...

Opas PE-putkia kaivamatta asentaville (Uutinen)
tomiin menetelmiin”. Putkijaoston ja FiSTT:n yhteistyönä laadittu taulukko antaa opastusta PE-putkityyppien ominaisuuksien vertailuun valittae...

Vesihuoltolaitoksen verkkotiedon hallinnan helpottaminen koneluettavan koodin avulla(Uutinen)
Muoviteollisuus ry:n putkijaoston johdolla syksyn 2021 aikana selvitysvaiheen yhteisessä Koneluettava koodi -hankkeessaan. Ohessa julkaistu se...

SFS-standardi polyeteenistä valmistetuille peltosalaojaputkille(Uutinen)
Muoviteollisuus ry:n putkijaoston johdolla on nyt käynnistetty työryhmätyö peltosalaojitukseen käytettäviä PE-salaojaputkijärjestelmiä koskeva...

Uutta tietoa muovisten peltosalaojaputkien standardoinnista(Uutinen)
Muoviteollisuus ry:n putkijaosto. Nyt työskentelevän peltosalaojaputkien standardisointiryhmän puheenjohtajana toimii Muoviteollisuus ry:n pu...

Muoviputkihitsaajat uutiskirje(Sivu)
hetta käsittelevällä putkijaoston tietosivulla. Kuva 1 Pätevyyskortin markkinointikuva Muoviteollisuus ry:n putkijaosto...

NPM uutiskirje 1/2015: Joulurauhaa NPM-tuotteilla(Sivu)
.fi/fin/organisaatio/putkijaosto/ce-merkinta_ja_npm-merkki/ Pohjoismainen NPM-kotisivusto Nordic Poly Markin oma kotisivusto esittelee...

Tapahtumat ja tilaisuudet(Sivu)
eollisuus ry:n komposiittijaoston yleiskokous https://forms.office.com/r/Gs240KdFBC 13.12.2021 Ilmastonmuutos, energiamurros, elintarvikehuo...

Opas hajajätevesien puhdistamiseen(Sivu)
Muoviteollisuus ry:n putkijaoston puhdistamotyöryhmän esittelevä tietosivu http://www.muoviteollisuus.fi/puhdistamotyoryhma/ Puhdis...

UPSKILL Erasmus+(Sivu)
19.3.2019 Ruiskuvalujaoston kokous, Lohja (Orthex) 25.9.2019 Komposiittiseminaari, Tampere 25.11.2019 Ruiskuvalupäivät, Lahti 27.-28...

PE-paineputkimateriaalit ja -tuotteet(Sivu)
omeksi Lisätietoa putkijaoston jäsenyritysten edustajilta ja putkijaoston asiamieheltä. Lisää tietoa PE-paineputkien materiaaleista sekä PE...

SUSTIS - Komposiittit osana kestävän(Sivu)
neljä (4). Komposiittijaoston jäsenet ... 250 € Ei jaoston jäsenet.................... 300 € Tutkijat ja oppilaitosten edustajat.........

Kari Kuivalainen aloitti Muoviteollisuus ry:ssä eilen(Uutinen)
Muoviteollisuus ry:n putkijaoston uutena asiamiehenä. Hänellä on vahva 25 vuoden työkokemus muovialan tuotanto- ja koulutustehtävistä. Jaosto...

Muovialan asiantuntija haussa(Uutinen)
seen maailmaan Komposiittijaoston asiantuntijamme suunnatessa kohti uusia kansainvälisiä haasteita. Asiantuntijan tehtävänä on toteuttaa muo...

Lausunto uuden hajajätevesiasetuksen luonnoksesta(Uutinen)
Muoviteollisuus ry:n putkijaosto on toimittanut ympäristöministeriölle lausunnon uuden hajajätevesiasetuksen luonnoksesta. Uusi asetus säädetä...

Lujitemuoviteollisuudessa työturvallisuutta kehitetään jatkuvasti(Uutinen)
eollisuus ry:n Komposiittijaosto tekee yhdessä lujitemuoviteollisuuden kanssa pitkäjänteistä työtä työturvallisuuden parantamiseksi. Lujitemuo...

Lausunto maarakennusalan ammattitutkinnon perusteiden luonnoksesta(Uutinen)
Muoviteollisuus ry:n putkijaosto on toimittanut Opetushallitukselle lausunnon luonnoksesta uudistetuiksi maarakennusalan ammattitutkinnon peru...

Suomalainen muoviala on perinteitä ja pitkäjänteisyyttä(Uutinen)
n liitännäisjäsen ja putkijaoston jäsen. Muoviteollisuus ry:n liitännäisjäsenyys ja putkijaoston jäsenyys kattavat Uponor Oyj:n lisäksi myös U...

Nordic Poly Mark ja olennaiset tekniset vaatimukset(Uutinen)
Muoviteollisuus ry:n putkijaostosta. NPM-merkki on muoviputkituotteille ja -järjestelmille myönnettävä tuotesertifiointi- ja laatu...

Turvallista juhannusta - Trygg midsommar!(Uutinen)
n johtoryhmään Putkijaoston asiamies Kari Kuivalainen on valittu TEPPFAn johtoryhmän jäseneksi.TEPPFA (The European Plastic Pipes and Fi...

Jäsenten yhteystietojen päivitys(Sivu)
Lomakkeen voi täyttää myös sähköisesti. Palauta täytetty lomake joko lena.jenytin(a)plastics.fi tai postita osoitteella Muoviteoll...

KiMuRa -projekti(Sivu)
KiMuRa-projekti selvitti teollisuuden komposiittijätteen reitin KIerrätettyksi ja MUrskautuksi RAaka-aineeksi sementtikli...

Viemäreiden sisäpuolisen kunnostamisen standardeja nyt suomeksi(Uutinen)
Putkien sisäpuolista saneerausta verrataan yleisesti putkien uusimiseen etenkin taloudellisin argumentein. Uusi SFS-käsikirja 101 avaa näkökul...

Muoviputki on paras pakkasellakin (Uutinen)
Nostetaanpa ajankohtaisuuden vuoksi tämä aikaisemmin julkaistu uutinen taas kärkeen! Taas elämme aikaa, jolloin pakkanen ja isot lämpötilanva...

Uusi kierrätyslaitos huikea parannus kuluttajapakkauksien käsittelyyn (Uutinen)
Aiesopimus on nyt vahvistettu sopimukseksi. Uuden muovinkierrätyslaitoksen rakentaminen alkaa Suomeen. Ekokem Oyj ja Suomen Uusiomuovi Oy ova...

Lujitemuovipäiville vielä perushintaan!(Uutinen)
"Early bird" -hinnoilla Lujitemuovipäiville 2017 vielä tänään ja perjantaina Uusia tuulia komposiittien tuotantoon Edellisillä Lujitemu...

Ketterät komposiitit 27.-28.11.2019. Lujitemuoviseminaarin ennakkoilmoittautuminen avattu!(Uutinen)
Komposiittialan vuoden 2019 verkostoitumis- ja ajankohtaistilaisuus Lujitemuoviseminaari järjestetään Valkeakosken Waltikassa. Ennakkoilmoitta...

Ei tuotteita ilman muotteja(Sivu)
a muoviyhdistyksen nuorisojaoston parissa on tarkoitus aktivoitua. ...

Julkaisukirjasto(Sivu)
oviteollisuus ry:n ja sen jaostojen ajankohtaisia julkaisuja: Julkaisut aakkosjärjestyksessä PDF3281 PDF1...

Jäsenyritykset(Sivu)
o Oy Lisäksi jaostotoiminnassa mukana yrityksiä, jotka eivät ole Muoviteollisuus ry:n suoria jäseniä. Jäsenyrityks...

NPM uutiskirje 3/2014 Merkitys urakoinnissa(Sivu)
net/MuoviteollisuusRyPutkijaosto Vastaa ja voita lahjakortti Osaatko vastata seuraavaan kysymykseen? Vastaus löytyy jostakin tämä...

Nordic Poly Mark uutiskirje(Sivu)
Muoviteollisuus ry:n Putkijaosto haluaa kertoa laadukkaasta rakentamisesta neljä kertaa vuodessa ilmestyvällä NPM-uutiskirjeellä....

NPM uutiskirje 4/2014 Pohjoisiin oloihin(Sivu)
net/MuoviteollisuusRyPutkijaosto Nordic Poly Mark löytyy Wikipediasta Vastaukset yleisimpiin Nordic Poly Mark -kysymyksiin löytyv...

Puhdistamotyöryhmä 1/2015 - ohjausta messuilla(Sivu)
Muoviteollisuus ry:n putkijaoston asiamies Kari Kuivalainen puhelin 040 8439 425, sähköposti kari.kuivalainen@plastics.fi Puhdistamotyöryhm...

Muoviputkihitsaajat 1/2015 - arvostava vaatimus(Sivu)
Muoviteollisuus ry:n putkijaoston asiamies Kari Kuivalainen (etunimi.sukunimi@plastics.fi). Muoviputkien hitsauksen laadunvalvontajärjestelm...

Puhdistamotyöryhmä 2/2015 - paluu 60-luvulle?(Sivu)
Muoviteollisuus ry:n putkijaoston asiamies Kari Kuivalainen puhelin 040 8439 425, sähköposti kari.kuivalainen@plastics.fi Juuri julkaistun ...

Muoviputkijärjestelmien NPM-tuoteinfo(Sivu)
Muoviteollisuus ry:n putkijaoston asiamieheltä: kari.kuivalainen@plastics.fi Nordic Poly Mark (NPM) -laatu- ja sertifiointimerkillä merkityi...

NPM uutiskirje 3/2013 Suunnittelijan suositus(Sivu)
ps://www.plastics.fi/putkijaosto/ce-merkinta_ja_npm-merkki/ Tietoa NPM-merkistä alan tapahtumissa - kaipaatko luennoijaa? NPM-mer...

Jäsentapahtumat(Sivu)
en. Muoviteollisuus ry:n jaostoilla ja ryhmillä on myös omia pienempiä jäsentapahtumia, näistäkin lisää Tapahtumat ja tilaisuudet -sivuilla. ...

Muoviputkijärjestelmien kierrätys(Sivu)
stä voit kysyä lisää putkijaoston asiamieheltä. Muoviputkijärjestelmien muoviosat soveltuvat hyvin kierrätykseen. Asennusylijäämät...

SFS-käsikirjat(Sivu)
Muoviteollisuus ry:n putkijaosto on ollut tekemässä kahta muoviputkialaan liittyvää SFS-käsikirjaa: 101 Viemäreiden sisäpuoliset san...

Jäsenyys(Sivu)
östetään eteenpäin liiton jaostoissa ja työryhmissä. Yksittäisen muoviyrityksen ääni ei useinkaan kantaudu isojen asiakkaiden, raaka-ainetoi...

Jäsenviestinnän yhteyshenkilöt(Sivu)
röityminen ei onnistu. Jaosto- ja ryhmätoiminta on osa jäsenviestintää, lisäksi jäseniä varten on sähköpostiryhmiä ajankohtaisista aiheista...

KOMnaari 2023(Sivu)
eollisuus ry:n komposiittijaoston kevään webinaariaineistot, jotka jaetaan tilaisuuteen osallistuneille. Mahdollinen lainaaminen - pyydämme ot...

Uusi lämmöneriste mullistaa rakennusten energiaremontit(Uutinen)
nnuspolyuretaaniteollisuusjaoston kantava jäsen SPU Systems Oy tuo markkinoille kaksi ennen kokemattoman tehokasta lämmöneristettä. Näiden u...

Ei saa antaa kaiken palaa (Uutinen)
a - iso hyöty. Uusiomuovijaoston jäsenyrityksemme mielellään neuvovat ja palvelevat muita yrityksiä kierrätyskysymyksissä...

Pienpuhdistamojen huoltoihin pätevöittävä koulutus: Yleisosio Tampereella 7.11.2013(Uutinen)
Muoviteollisuus ry:n putkijaosto järjestää yhteistyössä Suomen LVI-liiton kanssa pienpuhdistamojen huoltoihin pätevöittävän koulutuksen yleiso...

Uudistettu Hajajätevesiopas valmis(Uutinen)
Muoviteollisuus ry:n putkijaoston puhdistamotyöryhmän laatimasta julkaisusta Hajajätevesiopas on juuri ilmestynyt uudistettu kolmas painos. H...

Vielä on kaksi kesää jäljellä(Uutinen)
Muoviteollisuus ry:n putkijaoston Hajajätevesioppaan voit ladata Muoviteollisuus ry:n julkaisut kohdasta. Kuva: Ympäristö...

Kokonaisempi tilannekatsaus kotimaisiin muovisiin vesijohtoputkiin (Uutinen)
isuus ry:ssä toimiva putkijaosto on alan kansainvälisen ja kansallisen yhteistyön keskeinen toimija Suomessa. Yritysten vuosien yhteistyöllä o...

Lausunto YM:n ehdotukseen jatkaa hajajätevesiasetuksen siirtymäaikaa(Uutinen)
Muoviteollisuus ry:n putkijaoston ja puhdistamotyöryhmän asiamies Kari Kuivalainen puhelin 040 8439 425, sähköposti kari.kuivalainen@plastics...

Jätevesiviikko alkoi – huolehdithan lähiympäristöstäsi?(Uutinen)
Muoviteollisuus ry:n putkijaoston puhdistamotyöryhmän jäsenyritykset valmistavat hajajätevesien käsittelyjärjestelmiä. Yritykset ovat näytteil...

Muovilla kiertotalous toimii (Uutinen)
järjestäytyneet uusiomuovijaostoomme. Meillä on jäteastioiden, jätevesijärjestelmien, uudelleen käytettävien laatikoiden sekä monien muiden ki...

Hajajätevesisäädösten uudistaminen etenee(Uutinen)
Muoviteollisuus ry:n putkijaoston asiamies ja puhdistamotyöryhmän yhteyshenkilö Kari Kuivalainen, kari.kuivalainen@plastics.fi, 040 8439 425...

Kyselyn tulos: Kunnissa arvostetaan päteviä muoviputkihitsaajia(Uutinen)
Muoviteollisuus ry:n putkijaoston toteuttaman kyselyn tuloksen perusteella muoviputkihitsaajien osaamista ja pätevyyttä arvostetaan kunnissa...

Muoviyrittäjyys kiinnostaa kovasti (Uutinen)
ituksen jäsen, lujitemuovijaostomme perustava voima ja nykyinen työmarkkina-asioiden neuvottelijamme Erkki "Eki" Lappi on yksi heistä. Ekin j...

Osoita rakennuspaikkakohtainen kelpoisuus Nordic Poly Mark -merkillä (Uutinen)
tta. Lue putkijaoston tiedote rakennuspaikkakohtaisesta tuotteen kelpoisuuden osoittamisesta NPM-merkillä sivulta . Lue...

Muoviputkikoulutus 24.4.2018 Tampereella(Uutinen)
Muoviteollisuus ry:n putkijaosto, Kuntien Putkimestarit ry ja Suomen Vesilaitosyhdistys ry (VVY) järjestävät koulutuksen yhteistyössä. Ilmoit...

Tutustu Muoviteollisuuden vuosikatsaukseen 2017-2018 (Uutinen)
sa on kuvattu liiton, sen jaostojen ja yhteistyöryhmien keskeisimmät aktiviteetit. Tutustukaa ja tulkaa mukaan toimintaan. Yksittäisen yrityks...

TkT Pirjo Pietikäinen Muoviteollisuus ry:n uusi asiantuntija (Uutinen)
llisuus ry:ssä komposiittijaoston vetäjänä sekä standardoinnin toimialavastaavana. Pirjo siirtyy Aalto-yliopiston Kemiantekniikan koulun ylio...

Uudistettu Opas hajajätevesien puhdistamiseen(Uutinen)
Muoviteollisuus ry:n putkijaoston puhdistamotyöryhmän julkaisema Hajajätevesiopas pyrkii auttamaan suunnittelijoita, urakoitsijoita ja kiintei...

Muoviputkikoulutus 20.11.2018 Oulussa(Uutinen)
Muoviteollisuus ry:n putkijaosto, Kuntien Putkimestarit ry ja Suomen Vesilaitosyhdistys ry (VVY) järjestävät koulutuksen yhteistyössä. Ilmoit...

NPM-merkki muoviputkituotteiden laadun takeena jo 15 vuotta(Uutinen)
i -yhteyshenkilöltä, putkijaoston asiamieheltä Kari Kuivalainen (kari.kuivalainen@plastics.fi). Uutisen voi lukea myös INSTA-CERT-ryhmän suom...

Jätevesijärjestelmä kuntoon nyt - viime tipassa(Uutinen)
Muoviteollisuus ry:n putkijaoston puhdistamotyöryhmän julkaisema kampanjasivu www.viimetipassa.fi auttaa haja-asutusalueen kiinteistöjen omist...

Hajajätevesilainsäädännön siirtymäaika päättyi 31.10.2019(Uutinen)
Muoviteollisuus ry:n putkijaoston puhdistamotyöryhmän julkaisema kampanjasivu www.viimetipassa.fi auttaa edelleen haja-asutusalueen kiinteistö...

Muovin kierrätys jatkaa etenemistään(Uutinen)
suusliitto ry:n Uusiomuovijaosto perustettiin jo vuonna 1988 eli 31 vuotta sitten. Joulukuussa 2019 alkaa taas uusi aikakausi muovien kierrä...

Muoviala esillä Helsingissä (Uutinen)
myös Muoviteollisuus ry:n jaostokokouksia...

Muovi taipuu kohti koronan jälkeistä elämää(Uutinen)
Muoviteollisuus ry, sen jaostot ja työryhmät, ovat myös jatkaneet työtään pääosin etätyömuodossa. Tilanneseurantaa muoviraaka-aineiden ja mu...

Muoviteollisuuden vilkkaat vuodet 2019-2020(Uutinen)
ita, joiden alla toimivat jaostomme ja tarjoavat muoveista ne parhaimmat ratkaisut asiakasketjuun. Muoviala Suomessa on pk-valtaista palve...

Nordic Poly Mark ja uudistetut Tuoteinformaatiot(Uutinen)
Muoviteollisuus ry:n putkijaoston asiamieheltä: kari.kuivalainen@plastics.fi...

Muoviputkikoulutus webinaarina 4.2.2021(Uutinen)
n yhteistyössä. MT:n putkijaoston edustajat ja yhteistyökumppanit toteuttavat koulutuksen asiantuntijaesitykset. VVY vastaa webinaarin 4.2.202...

PE100RC mukaan PE-paineputkistandardeihin(Uutinen)
Muoviteollisuus ry:n putkijaoston asiamieheltä: kari.kuivalainen@plastics.fi...

Eurooppalaiset pätevyydet muoviputkistohitsaajille(Uutinen)
Muoviteollisuus ry:n putkijaoston asiamies, kari.kuivalainen@plastics.fi, 040 843 9425...

Tuulisia vuosia edessä ja takana(Uutinen)
us ry:n ja sen komposiittijaosto haluavat olla edelläkävijä ja olimme mukana ympäristöministeriön rahoittamassa komposiittituotevalmistuksen t...

Pätevät valvojat vähentävät virheitä vesijohto- ja paineviemäriverkon liitostöissä(Uutinen)
järjestelmästä antaa putkijaoston asiamies, kari.kuivalainen@plastics.fi, 040 843 9425...

Uusiomuovia putkiin!(Uutinen)
Muoviteollisuus ry:n putkijaoston asiamiehen Kari Kuivalainen erikoisalaa ovat muoviputket. Kierrätettyjen muovien ja uusiomuovien kasvavan kä...

Uutta PE-paineputkista(Uutinen)
Muoviteollisuus ry:n putkijaoston asiamieheltä: kari.kuivalainen@plastics.fi ...

Jätevesijärjestelmän kuntokartoitus 16.4.2024 (Uutinen)
Muoviteollisuus ry:n putkijaoston asiamies: kari.kuivalainen@plastics.fi ...

Pätevöinti tuo varmuutta hitsaustyön valvontaan(Uutinen)
ihteerinä toimivalta putkijaoston asiamieheltä: kari.kuivalainen@plastics.fi ...

Lujitemuovin vesihöyrynläpäisy(Tietopankki)
eollisuus ry:n lujitemuovijaostossa on tähänkin osaavia yrityksiä mm. Sulmu Oy ja sen palveluverkosto...

Muoviputkien asennusopas 2008(Tietopankki)
fi/fin/organisaatio/putkijaosto/julkaisut/ ystävällisin terveisin Lena Jenytin Muoviteollisuus ry ...

Muovijätteiden käyttö(Tietopankki)
teollisuus ry:n uusiomuovijaostossa pyrimme kehittämään jatkuvasti uusiomuovien käyttömahdollisuuksia eri asiakasryhmissä sekä tutkailemme uus...

Tiedotteet ja kannanotot(Sivu)
<div id=\"embedded-pressroom-subscription\" data-publisher=\"1857\" data-subscribe=\"type=PR\"> <script type=\"text/javascript\" src=\"...

Muoviteollisuuden putkijaosto isännöi eurooppalaista kokousta (Uutinen)
Euroopan muoviputkien valmistajien järjestö TEPPFA (The European Plastic Pipes and Fittings Association) pitää työryhmänsä WG CEST kokouksen H...

Muoviteollisuus ry:n julkaisut(Sivu)
Alta löydät paljon erilaisia julkaisuja, joita on tehty vuosien aikana Muoviteollisuus ry:ssä. Muoviteollisuus ry:n julkaisut...

Jäsenedut(Sivu)
Muoviteollisuus ry on kontakti lainsäätäjän, yhteistyötahojen, sidosryhmien, yritysten ja kansainvälisen tahojen keskellä. Liitto kokoaa oman ...

Palvelut(Sivu)
Tutustu tarkemmin Muoviteollisuus ry:n tarjoamiin palveluihin alaotsikoissa , , , , ja . Muov...

Palvelupalaute(Sivu)
...

kjkys(Sivu)
Miten helppoa tai hankalaa on rekrytointi komposiittialalla? Vastaa kyselyymme....

Henkilöstö(Sivu)
Muoviteollisuus ry:n twittertili on @Muoviteollisuus Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@chemind.fi...

NPM-merkki ja CE-merkintä(Sivu)
Muoviputkijärjestelmät kuuluvat rakennustuoteasetuksen piiriin. Niille ei kuitenkaan ole vielä julkaistu CE-merkinnän mahdollistavia harmoniso...

Etusivu(Sivu)
GENEVEN AUTONÄYTTELY Lexus IS 250 ja täyshybridi IS 300h uudistuvat täysin. Suomeen tuodaan vain täyshybridi IS 300h-mallia. Uude...