Kuva: Exel Composites OyjExel Composites Oyjn ikkunanpesuteleskooppi.jpg

Ajankohtaista

Muoviteollisuuden uutisia sekä tiedotteita, tapahtumia ja uutiskirjeitä

PE100RC mukaan PE-paineputkistandardeihin

Kari Kuivalainen (kari.kuivalainen a plastics.fi), 15.6.2021

PE100RC on mukana juuri päivitetyssä PE-paineputkistandardissa EN 1555. Standardiin on lisätty ns. RC-ominaisuuden (Raised Crack Resistance) testauksessa käytettävät koemenetelmät. PE100RC on nyt EN-standardin tunnistama PE100-laatu.

EN 1555 ja PE100RC
Kuva 1 Standardi EN 1555 tunnistaa nyt PE100RC-polyeteenilaadun

PE-paineputkien valmistuksessa käytettävä polyeteenilaatu PE100RC on kehitetty noin 10 vuotta sitten. PE100RC-laadulla on ns. Raised Crack Resistance (RC) -ominaisuus, mikä tarkoittaa parannusta PE100-laadun ennestään hyvään hitaan murtuman kestoon. Ominaisuuden testaukseen on kehitetty aiempaa nopeammat yhteiseurooppalaiset koemenetelmät, mikä on mahdollistanut ominaisuusvaatimuksien viemisen standardeihin EN 1555 ja EN 12201.

Nyt EN-standardienkin tunnistama PE100RC-laatu on pääosin aivan samanlainen kuin jo kauan käytetty PE100-laatu. Ainoa näiden kahden PE-laadun eroavaisuus on PE100RC:n testattu RC-ominaisuus. Käytännössä tuon paremman hitaan murtuman keston merkitys on hieman suurempi turvamarginaali pistemäisten kuormien aiheuttamaan riskiin erityisesti kaivamattomissa asennusmenetelmissä.

EN-standardeja varten kehitettyjä RC-ominaisuuden testauksen koemenetelmiä on neljä. Niitä käytetään sekä raaka-aineen että putken testauksessa. Standardisoidut koemenetelmät mahdollistavat aiempaa laajemmat riippumattomat testaus- ja tuotesertifiointipalvelut. Standardin EN 1555 päivitetyt vaatimukset huomioiva PE100RC-laadusta valmistettujen PE-kaasuputkien INSTA-CERT-tuotesertifiointi ja Nordic Poly Mark (NPM) -laatumerkintä ovat alkamassa lähiaikoina. PE-painevesiputkien osalta ne alkavat, kunhan EN 12201 on päivitetty arviolta loppuvuodesta 2021.

Lisätietoa
Muoviteollisuus ry:n putkijaoston asiamieheltä: kari.kuivalainen a plastics.fi

Takaisin