Kuva: Exel Composites OyjExel Composites Oyjn ikkunanpesuteleskooppi.jpg

Ajankohtaista

Muoviteollisuuden uutisia sekä tiedotteita, tapahtumia ja uutiskirjeitä

Eurooppalaiset pätevyydet muoviputkistohitsaajille

Kari Kuivalainen (kari.kuivalainen a plastics.fi), 17.6.2021

Muoviteollisuus ry:n ylläpitämän järjestelmän uudistus helpottaa pätevyyden osoittamista sekä Suomessa että muualla Euroopassa. Syksyllä 2021 uudistuvassa järjestelmässä hitsaajat voivat pätevöityä hitsausmenetelmän lisäksi materiaalin ja tuotteen mukaan. Uutta ovat myös riippumattomat pätevöintivalvojat ja hitsauskoekappaleiden koestus ainetta rikkovin menetelmin.

Muoviteollisuus ry:n vuodesta 2010 alkaen ylläpitämässä muoviputkistohitsaajien pätevöinnin järjestelmässä otetaan käyttöön standardin EN 13067 mukaiset pätevyysluokat. Uudistus helpottaa pätevyyden osoittamista Suomessa ja erityisesti myös muualla Euroopassa.

Pätevöinti uudistuu järjestelmän koulutusorganisaatioiden syyslukukauden 2021 alkaessa. Nykyisen järjestelmän pitkälle kehitettyjen koulutus-, koe- ja pätevyysvaatimusten ansiosta tarvittavat muutokset ovat ylläpitäjien näkemyksen mukaan merkittävyydestään huolimatta varsin maltillisia.

Standardin EN 13067 mukainen pätevöintimenettely antaa muoviputkistohitsaajille mahdollisuuden aiempaa laajempaan ja yksilöidympään pätevöitymiseen. Nykyisessä menettelyssä pätevyydet on myönnetty paineputkien hitsauksessa käytettäville pusku- ja sähköhitsausmenetelmille sekä paineettomien putkistonosien kuumailma- ja ekstruusiohitsaukselle. Uudistuksen myötä käyttöön otettavat pätevyysluokat huomioivat hitsausmenetelmien lisäksi myös hitsattavat muovimateriaalit ja muovituotteet. Pätevyyksien voimassaolo lyhenee 1 vuodella aiemmasta 5 vuodesta, kun pätevyyden ylläpitoon tulee vaatimus pätevöitymiskokeiden uudelleen suorittamisesta 4 vuoden välein.

Uudistetussa pätevöintijärjestelmässä riippumattomat pätevöintivalvojat varmistavat pätevöitymisen kokeiden ja koetilaisuuksien vaatimustenmukaisuuden. Lisäksi testauslaitokset koestavat hitsauskoekappaleita ainetta rikkovin menetelmin. Uudistetut koulutuksen, kokeiden ja pätevyyksien vaatimukset perustuvat EN 13067 standardiin. Ohjeistuksen ylläpidosta ja pätevyyksien myöntämisestä vastaavat käytännössä Muoviteollisuus ry:n ylläpitämän järjestelmän toimijat.

Eurooppalaisten pätevyyksien perustana oleva standardi EN 13067 ”Plastics welding personnel. Qualification testing of welders. Thermoplastics welded assemblies” on hyvin tunnettu ja yleisesti käytetty ympäri Euroopan. Näin ollen myös standardiin perustuvassa pätevöintijärjestelmässä hankittu pätevyys ja sen mukaiset pätevyysluokat tunnistetaan ja hyväksytään laajalti.

Lisätietoa koulutuksista ja pätevöitymiskokeista:
Hyria koulutus Oy (www.hyria.fi/ , alpo.aarela a hyria.fi, 040 529 1498)
Optima Samkommun (optimaedu.fi/sv/ , mats.sundqvist a optimaedu.fi, 044 721 5412)
Savon ammattiopisto (sakky.fi/fi , HannuT.Miettinen a sakky.fi, 044 785 4211)
Sedu (www.sedu.fi/fi , tero.koski a sedu.fi, 044 735 5519)
Taitotalo (www.taitotalo.fi/ , pauli.joronen a taitotalo.fi, 044 722 4783)
Ylä-Savon ammattiopisto (www.ysao.fi/Suomeksi , kari.julkunen a ysao.fi, 040 079 3121)


Lisätietoa pätevöintijärjestelmästä:
Tietosivu: www.plastics.fi/muoviputkistohitsaajat/
Yhteyshenkilö: Muoviteollisuus ry:n putkijaoston asiamies, kari.kuivalainen a plastics.fi, 040 843 9425

Takaisin