Kuva: Exel Composites OyjExel Composites Oyjn ikkunanpesuteleskooppi.jpg

Haku

Hakutulokset

Linkit aukeavat uuteen ikkunaan.

Putkijaoston toiminta(Sivu)
Johtoryhmä Putkijaoston johtoryhmä päättää jaoston tekniset ja taloudelliset tavoitteet sekä hyväksyy jaoston asiamiehen laatiman toim...

Putkijaosto(Sivu)
Putkijaoston tavoitteena on Mahdollistaa laadukas rakentaminen korkealaatuisilla muoviputkijärjestelmillä. Turvata muoviput...

Putkijaoston jäsenyritykset(Sivu)
<TABLE32:PUTKIJAOSTON-Y> Jäsenet Työryhmäjäsenet Yhteistyöjäsenet Täll...

Putkijaoston organisaatio(Sivu)
Putkijaosto muodostuu jäsenyrityksistä – jäsenistä, työryhmäjäsenistä ja yhteistyöjäsenistä. Putkijaoston toimintaa ...

Putkijaoston julkaisut(Sivu)
eilla. Putkijaoston julkaisut käsittelevät koko putkialaa...

Putkijaoston ylläpitämät tarkastuslistat muoviputkijärjestelmien hankintojen ja asennusurakoiden avuksi(Uutinen)
Putkijaosto ja yhteistyökumppanit ovat laatineet ja juuri julkaisseet muoviputkijärjestelmien kaivamattoman (no-dig) asennustyön tarkastuslist...

PE-putkien hitsausoppaat uudistettu(Uutinen)
ssa. Muoviteollisuus ry:n putkijaoston julkaisemien hitsausoppaiden ”PE-putkien puskuhitsaus” ja ”PE-putkien sähköhitsaus” sisältö on uudistet...

Putkijaosto suosittelee linjasaneerauksiin tehdasvalmisteisia muoviputkijärjestelmiä (Uutinen)
Muoviteollisuus ry:n putkijaosto pitää tervetulleena Ruotsin esitystä kiellosta, joka rajoittaisi työmaalla sekoitettujen kaksikomponenttiepok...

Muoviputkijärjestelmien standardointi(Sivu)
Putkijaoston toiminta muoviputkialan kansallisena standardointikomiteana (seurantaryhmänä) on käytännössä hajautettu jaoston työryhmiin. Alan ...

Putkijaoston tietosivu PE-paineputkimateriaaleista ja -tuotteista(Uutinen)
on useita. Niistä kertoo putkijaoston uusi tietosivu PE-paineputkimateriaalit ja -tuotteet. Polyeteenin (PE) hyvät ominaisuudet yhdistettynä...

Muoviputkistohitsaajat(Sivu)
: - Muoviteollisuus ry:n putkijaoston jäsenyritysten edustus (puheenjohtajuus) - Infra ry - Koneyrittäjät ry - Kuntien Putkimestarit ry ...

Suomalaisia muovisia käyttövesiputkia voi huoletta käyttää(Uutinen)
a Kärhä 040 559 7557 sekä putkijaostomme asiantuntijat ...

Bongaa koneluettava koodi ja No-dig Vesihuolto 2022 -päivillä(Uutinen)
mm. Muoviteollisuus ry:n putkijaoston jäsenyritysten näyttelypaikoilla. Muoviteollisuus ry:n putkijaoston asiamies antaa bongausvinkin Suomen...

Paineputkihitsauksen valvojat(Sivu)
: - Muoviteollisuus ry:n putkijaoston jäsenyritysten edustus (puheenjohtajuus) - Infra ry - Koneyrittäjät ry - Kuntien Putkimestarit ry ...

Water and Jobs – Vettä ja Töitä(Uutinen)
Muoviteollisuus ry:n putkijaosto kiittää Maailman vesipäivän ”World Water Day” 22.3.2016 teemaa ”Water and Jobs”. Teemapäivän iskulause ”Bette...

Suomalaisen muoviputkihistorian infografiikka 1950-luvulta alkaen(Uutinen)
Putkijaosto julkaisee muoviputkijärjestelmien NPM-laatu- ja sertifiointimerkin 15-vuotisjuhlavuoden kunniaksi infografiikan. Se yhdistää suoma...

PE-peltosalaojaputkia koskeva SFS-standardi lausuntokierroksella(Uutinen)
Muoviteollisuus ry:n putkijaoston johdolla keväästä 2022 alkaen työskennellyt Peltosalaojaputkien standardisointiryhmä on saanut valmiiksi luo...

NORDIWA2019 konferenssin aiheena ovat myös muoviputkijärjestelmät(Uutinen)
at. Muoviteollisuus ry:n putkijaosto osallistuu konferenssissa muoviputkijärjestelmiin keskittyvän osuuden ”Future Nordic plastics sewage and...

Puhdistamotyöryhmä(Sivu)
t Muoviteollisuus ry:n ja putkijaoston jäsenyritysten edustajat. Ryhmän toimintaa valvoo putkijaoston johtoryhmä. Ryhmä valitsee keskuudestaan...

Jäsensivu(Sivu)
Lisätietoa: Putkijaoston jäsenyritykset ovat Pipelife Finland Oy, Uponor Infra Oy, Uponor Suomi Oy ja Wavin Finland Oy. ...

Vesihuoltoverkoston korjausvelka kuntavaaliteemaksi(Uutinen)
tyksen alkaessa 29.3.2017 putkijaosto suosittelee vesihuoltoverkoston korjausvelan ottamista kuntavaalien teemaksi sekä toivoo ehdokkaiden ja...

Muoviputkijärjestelmien asennustyön tarkastuslista(Uutinen)
Muoviteollisuus ry:n putkijaosto, Kuntien Putkimestarit ry ja Suomen Vesilaitosyhdistys ry ovat yhteistyössä laatineet uuden ohjeen vesihuolto...

Muoviputket soveltuvat kaikkien pinta- ja pohjavesien käyttövesijohdoiksi(Uutinen)
Muoviteollisuus ry:n putkijaosto suosittelee kylmän ja kuuman käyttöveden vesijohdoiksi komposiittiputkia ja PEX-putkia. Niiden materiaalit ke...

Muoviputkihitsaajat 1/2017 - rekisterissä kasvua(Sivu)
Muoviteollisuus ry:n putkijaoston vuonna 2014 toteuttaman kuntakyselyn tulosten mukaan noin 54 % vastaajista tunsi koulutus- ja pätevöint...

Puhdistamotyöryhmän uutiskirje(Sivu)
järjestelmiä valmistavien putkijaoston jäsenyritysten yhteistyöelin. Toimintaan osallistuvat yritykset ovat Jita Oy, Pipelife Finland Oy, Upon...

Muoviputkien asentaminen maahan(Sivu)
tkien asentamista koskeva putkijaoston julkaisu: Perinteiselle kaivaen asentamiselle vaihtoehtoisia ns. kaivamattoman No-dig-asent...

Julkaisut aakkosjärjestyksessä(Sivu)
/opetusmateriaalit/ Putkijaoston julkaisut on myös koottu sivuille https://www.plastics.fi/putkijaosto/putkijaoston_julkaisut/ muu...

Lausunto PEX-putkien ja joustavien kytkentäputkien asetusehdotuksista (Uutinen)
Muoviteollisuus ry:n Putkijaosto on toimittanut ympäristöministeriölle lausunnon ehdotuksista PEX-putkia ja joustavia kytkentäputkia koskeviks...

Työtä lähivesiemme hyväksi (Uutinen)
Muoviteollisuus ry:n putkijaoston työ lähivesiemme hyväksi konkretisoitui 18.5.2016 lausuntona koskien ympäristönsuojelulain muutosluonnosta...

RIL:n ohje peltojen salaojaputkituksesta julkaistu(Uutinen)
myös Muoviteollisuus ry:n putkijaoston työryhmän ”TR1 Hule- ja jätevesijärjestelmät” edustaja on osallistunut ohjeen tekstipäivitysten käsitte...

Lausunto rakennuksen kosteusteknisen toimivuuden asetusluonnoksesta(Uutinen)
Muoviteollisuus ry:n putkijaosto on toimittanut ympäristöministeriölle lausunnon luonnoksesta asetukseksi rakennuksen kosteusteknisestä toimiv...

Opas PE-putkia kaivamatta asentaville (Uutinen)
vamattomiin menetelmiin”. Putkijaoston ja FiSTT:n yhteistyönä laadittu taulukko antaa opastusta PE-putkityyppien ominaisuuksien vertailuun val...

Vesihuoltolaitoksen verkkotiedon hallinnan helpottaminen koneluettavan koodin avulla(Uutinen)
utti Muoviteollisuus ry:n putkijaoston johdolla syksyn 2021 aikana selvitysvaiheen yhteisessä Koneluettava koodi -hankkeessaan. Ohessa julkais...

SFS-standardi polyeteenistä valmistetuille peltosalaojaputkille(Uutinen)
kia. Muoviteollisuus ry:n putkijaoston johdolla on nyt käynnistetty työryhmätyö peltosalaojitukseen käytettäviä PE-salaojaputkijärjestelmiä ko...

Uutta tietoa muovisten peltosalaojaputkien standardoinnista(Uutinen)
ivan Muoviteollisuus ry:n putkijaosto. Nyt työskentelevän peltosalaojaputkien standardisointiryhmän puheenjohtajana toimii Muoviteollisuus ry...

Muoviputkihitsaajat uutiskirje(Sivu)
ös aihetta käsittelevällä putkijaoston tietosivulla. Kuva 1 Pätevyyskortin markkinointikuva Muoviteollisuus ry:n putkij...

NPM uutiskirje 1/2015: Joulurauhaa NPM-tuotteilla(Sivu)
isuus.fi/fin/organisaatio/putkijaosto/ce-merkinta_ja_npm-merkki/ Pohjoismainen NPM-kotisivusto Nordic Poly Markin oma kotisivusto esit...

Opas hajajätevesien puhdistamiseen(Sivu)
Muoviteollisuus ry:n putkijaoston puhdistamotyöryhmän esittelevä tietosivu http://www.muoviteollisuus.fi/puhdistamotyoryhma/ P...

PE-paineputkimateriaalit ja -tuotteet(Sivu)
ro suomeksi Lisätietoa putkijaoston jäsenyritysten edustajilta ja putkijaoston asiamieheltä. Lisää tietoa PE-paineputkien materiaaleista se...

Lausunto uuden hajajätevesiasetuksen luonnoksesta(Uutinen)
Muoviteollisuus ry:n putkijaosto on toimittanut ympäristöministeriölle lausunnon uuden hajajätevesiasetuksen luonnoksesta. Uusi asetus säädetä...

TEPPFAn lausunto muoviputkien CE-merkintää koskien(Uutinen)
sta. Muoviteollisuus ry:n putkijaosto on julkaissut lausunnosta suomennoksen. TEPPFA (The European Plastic Pipes and Fittings Association) ju...

Lausunto maarakennusalan ammattitutkinnon perusteiden luonnoksesta(Uutinen)
Muoviteollisuus ry:n putkijaosto on toimittanut Opetushallitukselle lausunnon luonnoksesta uudistetuiksi maarakennusalan ammattitutkinnon peru...

Suomalainen muoviala on perinteitä ja pitkäjänteisyyttä(Uutinen)
s ry:n liitännäisjäsen ja putkijaoston jäsen. Muoviteollisuus ry:n liitännäisjäsenyys ja putkijaoston jäsenyys kattavat Uponor Oyj:n lisäksi m...

Nordic Poly Mark ja olennaiset tekniset vaatimukset(Uutinen)
inen Muoviteollisuus ry:n putkijaostosta. NPM-merkki on muoviputkituotteille ja -järjestelmille myönnettävä tuotesertifiointi- ja...

Turvallista juhannusta - Trygg midsommar!(Uutinen)
EPPFAn johtoryhmään Putkijaoston asiamies Kari Kuivalainen on valittu TEPPFAn johtoryhmän jäseneksi.TEPPFA (The European Plastic Pipes a...

Viemäreiden sisäpuolisen kunnostamisen standardeja nyt suomeksi(Uutinen)
Putkien sisäpuolista saneerausta verrataan yleisesti putkien uusimiseen etenkin taloudellisin argumentein. Uusi SFS-käsikirja 101 avaa näkökul...

Muoviputki on paras pakkasellakin (Uutinen)
Nostetaanpa ajankohtaisuuden vuoksi tämä aikaisemmin julkaistu uutinen taas kärkeen! Taas elämme aikaa, jolloin pakkanen ja isot lämpötilanva...

NPM uutiskirje 3/2014 Merkitys urakoinnissa(Sivu)
hare.net/MuoviteollisuusRyPutkijaosto Vastaa ja voita lahjakortti Osaatko vastata seuraavaan kysymykseen? Vastaus löytyy jostakin...

Nordic Poly Mark uutiskirje(Sivu)
Muoviteollisuus ry:n Putkijaosto haluaa kertoa laadukkaasta rakentamisesta neljä kertaa vuodessa ilmestyvällä NPM-uutiskirjeellä....

NPM uutiskirje 4/2014 Pohjoisiin oloihin(Sivu)
hare.net/MuoviteollisuusRyPutkijaosto Nordic Poly Mark löytyy Wikipediasta Vastaukset yleisimpiin Nordic Poly Mark -kysymyksiin l...

Puhdistamotyöryhmä 1/2015 - ohjausta messuilla(Sivu)
i ja Muoviteollisuus ry:n putkijaoston asiamies Kari Kuivalainen puhelin 040 8439 425, sähköposti kari.kuivalainen@plastics.fi Puhdistamoty...

Muoviputkihitsaajat 1/2015 - arvostava vaatimus(Sivu)
i ja Muoviteollisuus ry:n putkijaoston asiamies Kari Kuivalainen (etunimi.sukunimi@plastics.fi). Muoviputkien hitsauksen laadunvalvontajärje...

Puhdistamotyöryhmä 2/2015 - paluu 60-luvulle?(Sivu)
i ja Muoviteollisuus ry:n putkijaoston asiamies Kari Kuivalainen puhelin 040 8439 425, sähköposti kari.kuivalainen@plastics.fi Juuri julkai...

Organisaatio ja komiteat(Sivu)
> Putkijaosto CEN/TC 155 Plastic piping systems and ducting systems ISO/TC 138 Plastic pipes, fittings an...

Muoviputkijärjestelmien NPM-tuoteinfo(Sivu)
rt/ Muoviteollisuus ry:n putkijaoston asiamieheltä: kari.kuivalainen@plastics.fi Nordic Poly Mark (NPM) -laatu- ja sertifiointimerkillä mer...

NPM uutiskirje 3/2013 Suunnittelijan suositus(Sivu)
https://www.plastics.fi/putkijaosto/ce-merkinta_ja_npm-merkki/ Tietoa NPM-merkistä alan tapahtumissa - kaipaatko luennoijaa? NP...

Muoviputkijärjestelmien kierrätys(Sivu)
tyksestä voit kysyä lisää putkijaoston asiamieheltä. Muoviputkijärjestelmien muoviosat soveltuvat hyvin kierrätykseen. Asennusylij...

SFS-käsikirjat(Sivu)
Muoviteollisuus ry:n putkijaosto on ollut tekemässä kahta muoviputkialaan liittyvää SFS-käsikirjaa: 101 Viemäreiden sisäpuolise...

Standardointi(Sivu)
oinnissa ovat esimerkiksi Putkijaosto, Kaukolämpöjaosto, Komposiittijaosto ja Päällystejaosto. TAY-yhteyshenkilö: Pirjo Pietikäinen p...

Kari Kuivalainen aloitti Muoviteollisuus ry:ssä eilen(Uutinen)
anut Muoviteollisuus ry:n putkijaoston uutena asiamiehenä. Hänellä on vahva 25 vuoden työkokemus muovialan tuotanto- ja koulutustehtävistä. J...

Pienpuhdistamojen huoltoihin pätevöittävä koulutus: Yleisosio Tampereella 7.11.2013(Uutinen)
Muoviteollisuus ry:n putkijaosto järjestää yhteistyössä Suomen LVI-liiton kanssa pienpuhdistamojen huoltoihin pätevöittävän koulutuksen yleiso...

Uudistettu Hajajätevesiopas valmis(Uutinen)
Muoviteollisuus ry:n putkijaoston puhdistamotyöryhmän laatimasta julkaisusta Hajajätevesiopas on juuri ilmestynyt uudistettu kolmas painos. H...

Vielä on kaksi kesää jäljellä(Uutinen)
en. Muoviteollisuus ry:n putkijaoston Hajajätevesioppaan voit ladata Muoviteollisuus ry:n julkaisut kohdasta. Kuva: Ympä...

Kokonaisempi tilannekatsaus kotimaisiin muovisiin vesijohtoputkiin (Uutinen)
teollisuus ry:ssä toimiva putkijaosto on alan kansainvälisen ja kansallisen yhteistyön keskeinen toimija Suomessa. Yritysten vuosien yhteistyö...

Lausunto YM:n ehdotukseen jatkaa hajajätevesiasetuksen siirtymäaikaa(Uutinen)
taa: Muoviteollisuus ry:n putkijaoston ja puhdistamotyöryhmän asiamies Kari Kuivalainen puhelin 040 8439 425, sähköposti kari.kuivalainen@plas...

Jätevesiviikko alkoi – huolehdithan lähiympäristöstäsi?(Uutinen)
een. Muoviteollisuus ry:n putkijaoston puhdistamotyöryhmän jäsenyritykset valmistavat hajajätevesien käsittelyjärjestelmiä. Yritykset ovat näy...

Hajajätevesisäädösten uudistaminen etenee(Uutinen)
ja: Muoviteollisuus ry:n putkijaoston asiamies ja puhdistamotyöryhmän yhteyshenkilö Kari Kuivalainen, kari.kuivalainen@plastics.fi, 040 8439...

Kyselyn tulos: Kunnissa arvostetaan päteviä muoviputkihitsaajia(Uutinen)
Muoviteollisuus ry:n putkijaoston toteuttaman kyselyn tuloksen perusteella muoviputkihitsaajien osaamista ja pätevyyttä arvostetaan kunnissa...

Osoita rakennuspaikkakohtainen kelpoisuus Nordic Poly Mark -merkillä (Uutinen)
ä vuotta. Lue putkijaoston tiedote rakennuspaikkakohtaisesta tuotteen kelpoisuuden osoittamisesta NPM-merkillä sivulta . ...

Muoviputkikoulutus 24.4.2018 Tampereella(Uutinen)
ä! Muoviteollisuus ry:n putkijaosto, Kuntien Putkimestarit ry ja Suomen Vesilaitosyhdistys ry (VVY) järjestävät koulutuksen yhteistyössä. I...

Uudistettu Opas hajajätevesien puhdistamiseen(Uutinen)
lle. Muoviteollisuus ry:n putkijaoston puhdistamotyöryhmän julkaisema Hajajätevesiopas pyrkii auttamaan suunnittelijoita, urakoitsijoita ja ki...

Muoviputkikoulutus 20.11.2018 Oulussa(Uutinen)
ssä! Muoviteollisuus ry:n putkijaosto, Kuntien Putkimestarit ry ja Suomen Vesilaitosyhdistys ry (VVY) järjestävät koulutuksen yhteistyössä. I...

NPM-merkki muoviputkituotteiden laadun takeena jo 15 vuotta(Uutinen)
Suomi -yhteyshenkilöltä, putkijaoston asiamieheltä Kari Kuivalainen (kari.kuivalainen@plastics.fi). Uutisen voi lukea myös INSTA-CERT-ryhmän...

Jätevesijärjestelmä kuntoon nyt - viime tipassa(Uutinen)
ssä. Muoviteollisuus ry:n putkijaoston puhdistamotyöryhmän julkaisema kampanjasivu www.viimetipassa.fi auttaa haja-asutusalueen kiinteistöjen...

Hajajätevesilainsäädännön siirtymäaika päättyi 31.10.2019(Uutinen)
n. Muoviteollisuus ry:n putkijaoston puhdistamotyöryhmän julkaisema kampanjasivu www.viimetipassa.fi auttaa edelleen haja-asutusalueen kiint...

Nordic Poly Mark ja uudistetut Tuoteinformaatiot(Uutinen)
art/ Muoviteollisuus ry:n putkijaoston asiamieheltä: kari.kuivalainen@plastics.fi...

Muoviputkikoulutus webinaarina 4.2.2021(Uutinen)
tuksen yhteistyössä. MT:n putkijaoston edustajat ja yhteistyökumppanit toteuttavat koulutuksen asiantuntijaesitykset. VVY vastaa webinaarin 4...

PE100RC mukaan PE-paineputkistandardeihin(Uutinen)
etoa Muoviteollisuus ry:n putkijaoston asiamieheltä: kari.kuivalainen@plastics.fi...

Eurooppalaiset pätevyydet muoviputkistohitsaajille(Uutinen)
ilö: Muoviteollisuus ry:n putkijaoston asiamies, kari.kuivalainen@plastics.fi, 040 843 9425...

Pätevät valvojat vähentävät virheitä vesijohto- ja paineviemäriverkon liitostöissä(Uutinen)
öintijärjestelmästä antaa putkijaoston asiamies, kari.kuivalainen@plastics.fi, 040 843 9425...

Uusiomuovia putkiin!(Uutinen)
mia. Muoviteollisuus ry:n putkijaoston asiamiehen Kari Kuivalainen erikoisalaa ovat muoviputket. Kierrätettyjen muovien ja uusiomuovien kasvav...

Uutta PE-paineputkista(Uutinen)
etoa Muoviteollisuus ry:n putkijaoston asiamieheltä: kari.kuivalainen@plastics.fi ...

Jätevesijärjestelmän kuntokartoitus 16.4.2024 (Uutinen)
hma/ Muoviteollisuus ry:n putkijaoston asiamies: kari.kuivalainen@plastics.fi ...

Pätevöinti tuo varmuutta hitsaustyön valvontaan(Uutinen)
NK1 sihteerinä toimivalta putkijaoston asiamieheltä: kari.kuivalainen@plastics.fi ...

Muoviputkien asennusopas 2008(Tietopankki)
stics.fi/fin/organisaatio/putkijaosto/julkaisut/ ystävällisin terveisin Lena Jenytin Muoviteollisuus ry ...

Muoviteollisuuden putkijaosto isännöi eurooppalaista kokousta (Uutinen)
Euroopan muoviputkien valmistajien järjestö TEPPFA (The European Plastic Pipes and Fittings Association) pitää työryhmänsä WG CEST kokouksen H...

Julkaisukirjasto(Sivu)
Klikkaa sivuotsikoita nähdäksesi - Muoviteollisuus ry:n julkaisut - Muut julkaisut (Muoviteollisuus ry:n yhteistyökumppaneiden julkaisut) ...

Henkilöstö(Sivu)
Muoviteollisuus ry:n twittertili on @Muoviteollisuus Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@chemind.fi...

Tapahtumat ja tilaisuudet(Sivu)
2023 12.-13.10.2023 Komposiitit osana kestävän kehityksen ratkaisuja Lujitemuoviseminaarin merkeissä tavataan Hyvinkään Sveitsi...

NPM-merkki ja CE-merkintä(Sivu)
Muoviputkijärjestelmät kuuluvat rakennustuoteasetuksen piiriin. Niille ei kuitenkaan ole vielä julkaistu CE-merkinnän mahdollistavia harmoniso...

Jaostotoiminta(Sivu)
Jaostot ovat Muoviteollisuus ry:n toiminnan ydin. Näissä tehdään alan tai intressiryhmän sisäistä yhteistyötä merkittävissä alakohtaisissa asi...

Tiedotteet ja kannanotot(Sivu)
<div id=\"embedded-pressroom-subscription\" data-publisher=\"1857\" data-subscribe=\"type=PR\"> <script type=\"text/javascript\" src=\"...