Kuva: Medisize OyInsuliinikynät

Sanasto

Jäikö jokin sana askarruttamaan? Hae sitä sanastosta!

Muovisanastoa

Oheen olemme koonneet keskeisiä muovialan termejä ja niiden selitykset. Muoviteollisuus ry:n sivuston hakutoiminnon avulla voit löytää nopeasti hakemasi tiedon. Jos jokin sana puuttuu, voit vinkata siitä Yhteydenottolomake-osiossa.

Muovialan keskeisimmästä termistä "muovi" tämä sanasto esittää kansainvälisen määritelmän suomennoksen. Termin laajempi selitys löytyy tietosivulta Muovin määrittely.

Tutustu myös Sanastokeskus TSK:n julkaiseman TEPA-termipankin lähteen ”Muovitermit” määritelmiin: termipankki.fi/tepa/fi/

 • EK
  Elinkeinoelämän Keskusliitto EK, jossa Muoviteollisuus ry toimii aktiivisesti jäsenenä
 • Ekstruuderi
  Suulakepuristuskone. Lihamyllyä muistuttava kone, jossa ruuvin ja lämmön avulla muoviraaka-aine sulatetaan ja sekoitetaan jatkuvan muovituotteen valmistamiseksi.
 • Ekstruusio
  Suulakepuristus tai -pursotus. Työstömenetelmä, jossa kuuma muovi pursotetaan muodon antavan suulakkeen läpi. Näin syntyvät esimerkiksi kalvot, putket ja erilaiset profiilit.
 • Ekstruusiopäällystys
  Menetelmällä päällystetään erilaisia materiaaleja muovilla, esimerkiksi paperia lihatiskin kääreeksi tai kartonkia nestetölkkien materiaaliksi.
 • Elasti
  Materiaali, joka olennaisesti koostuu yhdestä tai useammasta elastomeerista ja lisäaineista. Elasteja ovat kumit ja termoelastit.
 • Elastomeeri
  Elastinen (kimmoinen) synteettinen polymeeri tai kemiallisesti kautsukasvien maitiaisnesteestä muokattu luonnonpolymeeri. Sen makromolekyylien sidosrakenne (sekä helposti kiertyviä sidoksia että jäykkiä kaksoissidoksia) mahdollistaa kumielastisuudeksi kutsutun nopean palautumisen alkuperäiseen muotoon suurestakin muodonmuutoksesta.
 • Elinkaarianalyysi (LCA)
  Menetelmä, jolla arvioidaan koko tuotteen elinkaaren aikaiset ympäristövaikutukset (LCA = life cycle assessment or analysis) suomeksi myös elinkaariarvio. Tuotteen ympäristövaikutusarvio raaka-aineen hankinnasta ja valmistuksesta kierrätykseen, jätteenkäsittelyyn ja hävitykseen. LCA-analyysin lopputuloksesta käytetään myös nimeä ekotase.
 • Emulsio
  Kahden toisiinsa liukenemattoman nesteen dispersio, jossa yhtä nestettä on mikroskooppisen pieniksi pisaroiksi jakautuneena, emulgoituneena, toisessa nesteessä. Eräitä polymeereja, muun muassa PVC:tä voidaan valmistaa muoviteollisuuden käyttöön emulsiotekniikoiden avulla.
 • Energiajae
  Korkeaenergiasisältöinen jätteestä eroteltu palavien materiaalien osa, jossa on yleensä muoveja mukana
 • Energiajäte
  Katso energiajae
 • Energiatehokkuus
  Energiatehokkuudella viitataan energian hyödyntämisen tehokkuuteen, jolloin hyötysuhteiden lisäksi otetaan huomioon haluttuun vaikutukseen pääsemiseksi käytetty muun energian määrä.
 • EP, epoksi
  Epoksi on kaksikomponenttinen kertamuovi, jossa hartsin ja kovetteen sekoitussuhde on tarkka. Reaktio on eksoterminen eli siinä vapautuu lämpöä. Epokseja on monia kovetteen mukaan ja ne ovat erittäin lujia ja vesitiiviitä. Epokseja käytetään pinnoitteina ja liimoina (esimerkiksi Araldite).
 • EPP
  Expanded polypropylene, paisutettu polypropeeni, katso PP-E
 • EPS
  Expanded polystyrene, paisutettu polystyreeni, katso PS-E ja Airpop.
 • Erikoismuovi
  Erikoismuovit ovat kalliita, joiltain ominaisuuksiltaan oleellisesti teknisiä muoveja parempia materiaaleja. Esim. niiden lämmönkesto voi olla teknisiä muoveja parempi. Erikoismuovilla voi myös olla jokin erikoisominaisuus, jota ei ole muilla. Erikoismuoveja ovat mm. polyimidi (PI), polysulfoni (PSU), polyeetterieetteriketoni (PEEK), PTFE eli teflon ja LCP.
 • EuPC
  European Plastics Converters. Yhteistyöjärjestö www.plasticsconverters.eu
 • EVIRA
  Elintarviketurvallisuusvirasto, vuoden 2018 loppuun asti, Suomen korkein elintarvikeviranomainen, joka vastaa myös muovien tämän alueen säädöksistä ja niiden toteutumisesta maassamme. Sen yläpuolella Euroopan unionissa on vielä EFSA ja EU-komission pääosasto Sanco. EVIRA:n toimintaa jatkaa Ruokavirasto