Kuva: Exel Composites OyjExel Composites Oyjn ikkunanpesuteleskooppi.jpg

Haku

Hakutulokset

Linkit aukeavat uuteen ikkunaan.

Muovin määrittely(Sivu)
sosa on suurimolekyylinen polymeeri ja jota tuoterakenteita valmistettaessa jossain vaiheessa muovataan virtaavassa tilassa. Muovien valmis...

Polymeerimateriaali(Sanastosana)
Polymeerimateriaali Yhden tai useamman polymeerin ja lisäaineen/lisäaineiden seokseen perustuva materiaali, jossa polymeerit ovat yhtenäisenä...

Muovit(Sivu)
yhteinen nimittäjä on ns. polymeeri. Polymeerit ovat hyvin isoja ketjumaisia molekyylejä, joiden yhteyteen voidaan seostaa erilaisia lisä-, lu...

Polymeeri(Sanastosana)
ksi tai verkkomaisiksi rakenteiksi. Polymeeri voi olla täysin synteettinen tai luonnonpolymeeri kuten tärkkelys tai selluloosa tai kemiallises...

Kopolymeeri(Sanastosana)
iä, jotka ovat polymeroituneet yhteen polymeeriksi...

Homopolymeeri(Sanastosana)
Homopolymeeri Polymeeri, jossa on vain yhtä monomeeriä. ...

Ataktinen polymeeri(Sanastosana)
Ataktinen polymeeri Polymeeri, jonka molekyyliketjussa sivuryhmät sijaitsevat epäsäännöllisesti eri puolilla...

Hiilipolymeeri(Sanastosana)
monomeereistä muodostuva hiilirunkoinen polymeeri...

Biopolymeeri(Sanastosana)
Biopolymeeri Luonnossa esiintyvä polymeeri, esimerkiksi villa, selluloosa, tärkkelys ja erilaiset proteiinit...

Luonnonpolymeeri(Sanastosana)
Luonnonpolymeeri Luonnossa esiintyvä polymeeri, esimerkiksi villa, selluloosa, tärkkelys ja erilaiset proteiinit...

Muovin lujuus kierrätyksessä(Tietopankki)
tyksessä Heikkeneekö muovipolymeeri kerrätyksessä kuten puupolymeeri? Muovien polymeerien osalta kyllä jokainen uudelleenlämmitys- ja työstöke...

Muovi parantaa haavansa (Uutinen)
stuu tarkoin räätälöityyn polymeeriarakenteeseen, jossa vetysidokset pystyvät järjestämään rakenteen uudelleen sen jälkeen kun polymeeriketjut...

Nuorta muoviosaamista ja intoa tarjolla(Uutinen)
n opiskelijat pohjustivat polymeeri- ja kuitutekniikan ainejärjestön perustamista Lahdessa 21.4.2016. Paikalla oli kolmisenkymmentä tarmokasta...

Ammattikorkeakoulut ja yliopistot(Sivu)
. materiaaliteknologiaan, polymeerikemiaan, polymeeriteknologiaan tai muovitekniikkaan. Ammattikorkeakouluissa muoviosaamista voi opiskella ...

Tuotekehityksen aallon harjalla(Sivu)
Syrén sai suurimman osan polymeeriosaamisestaan työn ohessa asiakkaiden ja yhteistyökumppanien kautta. - Opiskelin Teknillisessä Korke...

Biomuovista uusi suomalainen menestystarina(Uutinen)
n sukupolven biopohjaista polymeeria. Toivotaan, että tästä uudesta materiaalista tulee kestävää hyvinvointiamme lisäävä kaupallinen menestys...

Biomuovista uusi suomalainen menestystarina(Uutinen)
n sukupolven biopohjaista polymeeria. Toivotaan että tästä uudesta materiaalista tulee kestävää hyvinvointiamme lisäävä kaupallinen menestys...

Suomalaisen pakkaus- ja muoviteollisuuden tutkimus , kehitys ja aikaansaannokset (Uutinen)
opisto, TUT Uuden Aallon polymeerit; ekoa,bioa ja nanoa prof. Seppälä, Aalto Yliopisto Funktionaaliset polymeerit ja lisäaineet Åbo Akademi...

Muovi-ilmiö 2.0: Miten raaka-aineesta tulee muovia(Uutinen)
perustietoa molekyylistä polymeerien kautta muoveihin ja tulevaisuuden muovi-ilmiöihin. Muovi-ilmiön opettajan oppaasta löytyy taulukko, joss...

Muovilyhenne OPP(Tietopankki)
enia. Kun muovissa olevat polymeeriketjut saadaan asettumaan samansuuntaisesti (siis orientoitumaan), on tuloksena huomattavasti vahvempi mate...

Polyeteeni(Tietopankki)
ksi ja lopulta kiinteäksi polymeeriksi, tässä tapauksessa siis polyeteeniksi. Lähtöainetta eli eteeniä saadaan myös vaikkapa lohkaisemalla vet...

Muovin hajoaminen(Tietopankki)
elle prosessille on että polymeerin hiiliketju on tarpeeksi lyhyt ja että siinä on entsyymien tartuttavia sivuryhmiä. Lisäksi kaikki tunnettu...

Muovin valmistus(Tietopankki)
nkin synteettinen on joku polymeeri, joka on syntetisoitu eli rakennettu ihmisen ohjaamin kemiallisin prosessein alusta eli monomeereistä läht...

Mitä on polyolefin?(Tietopankki)
T: Jukka Polyolefiini on polymeerityyppi, joka tuotetaan yksinkertaisesta kaksoissidoksellisesta hiilivedystä eli alkeenista, joita usein kut...

PS(Sanastosana)
PS Polystyreeni on polymeeri, jota valmistetaan styreenistä ja joka on aromaattinen hiilivety. Polystyreeni voidaan jaotella käyttötarkoituk...

Elastomeeri(Sanastosana)
ri Elastinen (kimmoinen) synteettinen polymeeri tai kemiallisesti kautsukasvien maitiaisnesteestä muokattu luonnonpolymeeri. Sen makromolekyyl...

Mikromuovi(Sanastosana)
ka voidaan luokitella synteettiseksi polymeerimateriaaliksi. Sellaisia ovat muovi, kumi ja termoelastit sekä myös mm. liimat, maalit, pinnoitt...

Muovilaji(Sanastosana)
Muovilaji Muovimateriaalin polymeerin nimeen tai polymeerien nimiin viittaavista materiaalinimistä käytetty yleisnimitys. Tunnetuimpia muovila...

Dispersio(Sanastosana)
dispersiossa toinen aine, vaikkapa polymeeri on siis pieninä osina vedessä. Kun tällainen dispersio levitetään johonkin ja vesi imeytyy tai h...

Biomuovit(Sivu)
Fossiilisten raaka-aineiden riippuvuuden vähentäminen, perinteisen metsäteollisuuden murros sekä yleinen suuntaus siirtyä uuteen biotalouteen ...

Huhtikuussa kireyttä Euroopan muovimarkkinoilla(Uutinen)
Uutiset kertovat ajoittaisista viiveistä saada tarvittavia muoveja jatkojalostukseen Euroopassa nyt alkukeväästä. Suomalaisen tuotevalmistukse...

Materiaalitehokkuudella voi pehmentää jonkin verran muovien hintapiikin tuskaa(Uutinen)
Muovien hinnat jatkavat aivan ennätysmäistä nousuaan Euroopassa. Monet valtamuovit ovat täällä jo historiansa korkeimmissa hintalukemissa. Muo...

Muovien luokitus(Sivu)
ys lukuisille erilaisille polymeerisille materiaaleille joitka eroavat ominaisuuksiltaan melko paljon toisistaan....

Muovien ihmeellinen maailma(Sivu)
muoveihin Raaka-aineet Polymeerit ja prosessointi Muovien ominaisuudet Tulevien sukupolvien suojeleminen Muovijäte Roskat Elämän vesi<...

Extreme muovit(Sivu)
isissa ratkaisuissa osana polymeerisekoitteita, orgaanisia matriisikomposiitteja tai lujitemuoveja. Osa näistä kalliista erikoismuoveista kilp...

Komposiitit(Sivu)
uu siis kahdesta osasta, polymeeripohjaisesta matriisista (voi olla kerta- tai kestomuovia) sekä lujitteesta, joka on usein pitkäkuituista la...

Plastteknik Nordic Malmö, Ruotsi(Sivu)
t esittelevät viimeisintä polymeerimateriaalia, suunnittelua, kehitystä, jalostusta ja tuotantoteknologiaa. Plastteknik Nordic on kohtau...

Tuotantomenetelmät(Sivu)
vat peittyneet tasaisella polymeerikerroksella. Rotaatiovalumenetelmällä valmistetaan isot, ontot kappaleet kuten roskakorit, polttoainesäiliö...

Muoviteollisuus ry:n opiskelijastipendi 2013 (Uutinen)
/B> Laura suoritti kaikki polymeerikemian kurssit hyvillä arvosanoilla ja hän teki opinnäyteyön muovialalle. Opinnäytetyön aihe oli ”Luj...

Muovikone yrittää maapallon ympäri ilman polttoainetta(Uutinen)
lentää jopa öisin pelkän polymeeriakkuihin ladatun aurinkosähkön avulla. Vuosien työn ja materiaalikehityksen tuloksena Piccard voi nyt lentä...

Puun ja muovin yhdistäminen avaa uusia mahdollisuuksia (Uutinen)
aineena ovat puhtaat muovipolymeerit ja puuperäiset kuidut, jotka syntyvät UPM:n tarralaminaattituotannon sivutuotteina”, TkL Piia Peltola san...

Onneksi olkoon kaikki vastavalmistuneet! (Uutinen)
o Kierikka on suorittanut polymeerikemian kurssit erittäin hyvillä arvosanoilla ja hän teki opinnäytetyönsä muovituoteteollisuuteen liittyen...

Euroopan elintarviketurvallisuusviraston kanta BPAsta(Uutinen)
joka sitoutuu muodostuvan polymeerin kiinteäksi osaksi. BPAn on esitetty voivan aiheuttaa hormonihäiriötä, minkä vuoksi viranomaiset ovat asi...

Muoviteollisuuden stipendi 2015(Uutinen)
ositiivisella asenteella. Polymeerikemian kurssit Saana suoritti erittäin hyvillä arvosanoilla. Opinnäytetyönään hän laati ISO 14001 -standard...

Kansainvälinen muovituotteiden innovaatiokilpailu julistettu avatuksi(Uutinen)
akea yritykset, joilla on polymeerimateriaalien / lisäaineiden tai muovikomponenttien tuotantoa tai kehitystyötä. Hakuohjeet ja tarkempi kuvau...

Muovien tulevaisuuteen hypen ja pintakuohujen läpi (Uutinen)
sitä, mitä perustarpeita polymeerien ja tuotteiden kehitystyössä koko arvoketjussa tulee olemaan. Kirkkaat perusasiat ja realiteettit mieless...

Vesa Kärhä – ensimmäiset 30 vuotta muoviteollisuuden edunvalvojana(Uutinen)
a. Muovit tai oikeammin polymeerit alkoivat kiinnostaa Otaniemessä kemiantekniikan opintojeni puolivälissä. Jokin kohtalonohjaus tarjosi ain...

Tulevaisuutta ei ole ilman muoveja(Uutinen)
Nuorena kemian teekkarina polymeerit, eli käytännössä muovit, tuntuivat Vesa Kärhästä kiehtovilta, käytännönläheisiltä ja hyödyllisiltä - ja a...

Liima(Tietopankki)
vi terassi laudoissa.? MS-polymeerimassoilla tai kuumaliimalla (EVA) voi yrittää liimailla. Niitä löytyy useilta valmistajilta. Karhentaminen...

PVC muovi(Tietopankki)
PVC-muoviksi, Puhdas PVC-polymeeri on aika heikosti käyttökelpoinen. Siihen pitää sekoittaa erilaisia lisä- ja täyteaineita, jotka antavat si...

D2W(Tietopankki)
illä rakenteeseen, kunnes polymeeriketjujen lyhennyttä tarpeeksi ne "mahtuvat" pieneliöiden ruoansulatukseen. On paljon erilaisia konsteja teh...

Mihin kaikkeen biohajoavaa muovia käytetään?(Tietopankki)
han alusta lähtien muovin polymeeriketjuja pilkkovia heikkoja kohtia sekä kohtia joihin entsyymi voi lukittua sekä vielä kosteuden imukyky, ni...

Muovipussi kasvatusastiana(Tietopankki)
veteen liukenemattomassa polymeerimuodossa. Varmaankin vanha kassi voi palvella ainakin yhden kasvukauden yrttiastiana ongelmitta. Voimakas U...

pakkausvanne (PET)(Tietopankki)
aalien monilukuisuus sekä polymeerin ominaisuusmuutokset, jos laitteisto tai lämmöt eivät ole kohdillaan. Suomessa kierrätettyä PET-vannetta t...

EVA-solumuovi ja lateksiallergia(Tietopankki)
eteenivinyylisasetaattikopolymeeri ei sisällä lähtökohtaisesti lainkaan luonnokumia tai sen allergeeneja. Siitä meillä ei ole tietoa, käytet...

Selluloosa-asetaatti(Tietopankki)
Muistelen myös Otatiedon polymeerikemian oppikirjoissa olleen 30 vuotta sitten aika paljon CA-synteeseistä. Ehkä K-Messujen jäätävän suurest...

Fleescet(Tietopankki)
aas on määritelmän mukaan polymeeri plus täyte- ja muut lisäaineet. Siis kait lyhyin vastaus tuohon on että on...

Synteettinen kova lanka(Tietopankki)
sti sulana sekoitettaessa polymeeriketjut eivät pelkästään katkeile vaan myös yhdistyvät pidemmiksi ja lopputulosta voidaan tälle muoville näi...

Muovipinnoitetut käyttövesiputket(Tietopankki)
uessaan liukenemattomaksi polymeeriksi. Muoviteollisuus ry:n jäsenet eivät suorita käyttövesiputkipinnoituksia ja suosittelemme vanhojen käytt...

PU modifioitu alkydi emulsio(Tietopankki)
ovi on määritelmän mukaan polymeeri + lisäaaineet. Jos PU on polyuretaani, niin on tuossa ainakin polymeereja, kuten melkein kaikkialla on po...

Miten selvitämme muovilajin(Tietopankki)
tuna. Sellaisia on Aallon polymeerikemian laboratoriossa (Prof Seppälä), Varmaan myös Helsingin yliopiston kemian osastoilla ja muissakin alan...

Käännös sanalle "viscoplastic"(Tietopankki)
emme oikein edes muutaman polymeerisasiantuntijan pientyöryhmässämme tässä osanneet konkretisoida...

Valumuovi(Tietopankki)
ominaisuuden vuoksi EVA-kopolymeerit ja sen suuntaiset...

Muovin hapertuminen. Turvakaukalot/istuimet(Tietopankki)
eriaali voi kiteytyä, sen polymeeriketjut pilkkoutua tai ristisilloittua ja niihin voi liittyä happea rakenteeseen, mitkä kaikki yksin ja yhd...

Muovien tunnistamisen parantaminen(Tietopankki)
taan ovat jo "värjättyjä" polymeeriensa ja lisäaineidenkin mukaan. Värejä eli käytännössä spektriyhdistemiä, ei vaan aina näe ihmissilmin. UV...

Muovin ikä(Tietopankki)
tutkimalla hyvin tarkoin polymeerirakennetta, jotka kertovat, onko tuotannossa käytetty esim metalloseenikatalyyttejä, joita on ollut vasta 2...

vielä polykarbonaatista(Tietopankki)
sella sidoksella keskellä polymeeria. ...

vielä yksi jatkokysymys polykarbonaatista(Tietopankki)
nemmässä kuvassa elämälle polymeeriketjuun liittyvä happi tarjoaa usein entsyymin kiinnittymiskohdan, josta voidaan lähteä kehittelemään ainee...

Antibakteerinen pinnoite puukon kahvaan(Tietopankki)
ykö antibakteerista esim. polymeeriä, jolla voisi pinnoittaa puukon kahvan vaikka ruiskuttamalla, prässäämällä tai kastamalla niin että jää py...

PE ja lipeä (NaOH)(Tietopankki)
enkin voi reagoida vaikka polymeeri olisikin ok. Pitää testata tai kysyä toimittajalta. T. Vesa ...

Lisäaine(Sanastosana)
aine Muovit koostuvat yleensä peruspolymeeristä ja lisäaineista. Lisäaineina ovat muun muassa UV-suoja-aineet, väriaineet, täyteaineet kuten l...

Hartsi(Sanastosana)
nestemäinen puolivalmiste tai esipolymeeri...

Muovi(Sanastosana)
onka oleellinen ainesosa on suurpolymeeri ja joka tuotteeksi jalostamisen jossain vaiheessa voidaan muotoilla paineen ja lämmön avulla. (stand...

Kertamuovi(Sanastosana)
yleensä nestemäinen monomeeri tai esipolymeeri. Lämmön avulla muovattaessa raaka-aineen molekyylien välille muodostuu ns. silloitussidoksia ja...

Kompaundi(Sanastosana)
sekottimella yhdestä tai useammasta polymeeristä ja lisäaineista valmistettu homogeeninen seos, joka on tarkoitettu suoraan tuotteen valmistuk...

ABS(Sanastosana)
yreenin ja akryylinitriilin kopolymeeri. Käyttökohteita ovat muun muassa erilaiset kypärät, kotitalous- ja konttorikoneet, kotelot, Lego-palik...

ASA(Sanastosana)
yreenin ja akryylinitriilin kopolymeeri, jonka ominaisuudet ovat lähellä ABS:iä. Sen säänkesto on parempi, mutta kemikaalien kesto sekä iskulu...

PBT(Sanastosana)
nsaasti kiteytyvänä ruiskuvalupolymeerinä. Kokolattiamattoja valmistetaan PBT:stä...

Monomeeri(Sanastosana)
olekyylien kanssa niin, että syntyy polymeeri...

PTFE(Sanastosana)
eeni (IUPACin lyhenne PTFE) on polymeeri, jossa hiiliketjuun on liittynyt fluoriatomeja. Teflonin kitkakerroin itseään ja terästä vasten on pi...

PMMA(Sanastosana)
ai pleksilasi, on synteettinen polymeeri. Akryyli on hyvin valoa läpäisevä muovi, minkä vuoksi sitä käytetään esimerkiksi valomainoksissa ja a...

PP(Sanastosana)
yhenne PP) on termoplastinen polymeeri, jota valmistetaan propeenista. Polypropeenia käytetään useissa tarkoituksissa, kuten kalvoissa, kuidui...

SAN(Sanastosana)
ni-akryylinitriili (SAN) on kopolymeeri, joka muodostuu styreenistä ja akryylinitriilistä. SAN on erittäin läpikuultava ja sillä on kiiltävä p...

TPU(Sanastosana)
retaanielastomeeri on blokkikopolymeeri. Se on kovempaa ja jäykempää kuin muut TPE:t sekä kestää kulutusta erittäin hyvin. Sillä on hyvä repim...

Biomuovi(Sanastosana)
ifioidusta eli muunnellusta luonnonpolymeeristä valmistettu muovi. Esimerkiksi selluloosa-asetaatti (CA), PLA ja viskoosi. Termiä on käytetty...

Bakeliitti(Sanastosana)
imä ensimmäinen täysin keinotekoinen polymeeri, fenoliformaldehydi (PF), joka luokitellaan kertamuoviksi. Bakeliittia käytettiin eboniitin eli...

Termoelasti(Sanastosana)
uva materiaali, jonka elastomeeri- ja polymeerifaasien (olomuotoalueiden) makromolekyylien sidosrakenne mahdollistaa termoelastin muovauksen u...

Polyesteriharsti, UP(Sanastosana)
Polyesteriharsti, UP Polyesteripolymeerin ja styreenimonomeerin seos, joka lujitteen kanssa kovettuu lujetemuoviksi. ...

Luonnonmuovi(Sanastosana)
muovi Modifioitu eli muunneltu luonnon polymeeri. Esimerkiksi selluloosa-asetaatti (CA) ja viskoosi...

Pehmite(Sanastosana)
Pehmite Polymeerin sekoitettava aine, joka laskee muovin pehmenemislämpötilaa. Alempi lämpötila laajentaa tuotteen käyttömahdollisuuksia. Alin...

Polymerointi(Sanastosana)
omeerin, monomeerien tai monomeerin ja polymeerin molekyylit liittyvät toisiinsa...

Vinyyli(Sanastosana)
iinä ei ole vinyyliryhmiä. Vinyylipolymeerien ehkä tunnetuin käyttö on EP- ja LP-äänilevyissä. Puhekielen ilmaisu "vinyyli" tarkoittaa vinyyli...

Selluloidi(Sanastosana)
elluloosasta nitraamalla valmistetun polymeerimateriaalin nitroselluloosan ja kamferiin yhdiste, jota käytettiin ensimmäisissä kaupallisissa m...

PEI(Sanastosana)
orkealujuuksinen kiteytymätön polymeeri. Materiaalilla on poikkeuksellisen hyvät lämmönkesto-ominaisuudet. PEI on parhaimmillaan kuumissa käyt...

Muovi-ilmiö(Sivu)
Virikekooste Muovi-ilmiö kertoo polymeereistä ja muoveista. Virikekoosteen faktatietojen avulla voit helposti rakentaa omia projekteja ...

Julkaisut aakkosjärjestyksessä(Sivu)
...

Jaoston yritykset(Sivu)
Komposiittijaoston jäseniä on kaikilta lujitemuovialan osa-alueilta....

Biomuovit(Sivu)
Biomuovi on yksi sellainen termi, joka tässä uudessa kehityksessä usein vilahtelee. Biomuovi terminä on kuitenkin ylätason määre. Se ei ol...