Kuva: Exel Composites OyjExel Composites Oyjn ikkunanpesuteleskooppi.jpg

Ajankohtaista

Muoviteollisuuden uutisia sekä tiedotteita, tapahtumia ja uutiskirjeitä

Euroopan elintarviketurvallisuusviraston kanta BPAsta

Vesa Kärhä (vesa.karha a plastics.fi), 31.3.2015

Euroopan elintarviketurvallisuusvirasto (EFSA) on uudistanut ja julkaissut tammikuun lopulla 2015 mittavan bisfenoli-A:ta eli BPA:ta koskevan riskianalyysinsä.

EFSA kävi läpi kaikki sadat viimeisimmät tieteelliset tutkimustulokset aiheesta. Kaikilla asiantuntijoilla oli myös mahdollisuus toimittaa tietonsa avoimessa kuulemisessa EFSAan vaikkei näitä olisi tieteellisesti vielä evaluoitukaan,

Johtopäätös oli että BPA:sta ei nykykäytössä ja –tasolla aiheudu yhdellekään kuluttajaryhmälle lisääntynyttä terveydellistä riskiä.

BPA on ollut muutaman teknisen muovin lähtöaine, joka sitoutuu muodostuvan polymeerin kiinteäksi osaksi. BPAn on esitetty voivan aiheuttaa hormonihäiriötä, minkä vuoksi viranomaiset ovat asiassa erityisen tarkkoja rajoittaen jopa muovisten jatkojalosteiden käyttöä kaikkein herkimmissä tuotteissa. Nämä annetut normit ylittäviin rajoituksiin ei EFSAn viranomaiskannan mukaan ole osoitettavissa terveydellistä perustetta.

EFSAn tiedote BPAsta
www.efsa.europa.eu/en/press/news/150121.htm

Takaisin
Avainsanat BPA