Kuva: Medisize OyInsuliinikynät

Sanasto

Jäikö jokin sana askarruttamaan? Hae sitä sanastosta!

Muovisanastoa

Oheen olemme koonneet keskeisiä muovialan termejä ja niiden selitykset. Muoviteollisuus ry:n sivuston hakutoiminnon avulla voit löytää nopeasti hakemasi tiedon. Jos jokin sana puuttuu, voit vinkata siitä Yhteydenottolomake-osiossa.

Muovialan keskeisimmästä termistä "muovi" tämä sanasto esittää kansainvälisen määritelmän suomennoksen. Termin laajempi selitys löytyy tietosivulta Muovin määrittely.

Tutustu myös Sanastokeskus TSK:n julkaiseman TEPA-termipankin lähteen ”Muovitermit” määritelmiin: termipankki.fi/tepa/fi/

 • #Ämpäristöteko
  Muoviteollisuus ry:n rekisteröimä tavaramerkki.
 • ABS
  Akryylinitriilibutadieenistyreeni on iskunkestävän polystyreenin ja akryylinitriilin kopolymeeri. Käyttökohteita ovat muun muassa erilaiset kypärät, kotitalous- ja konttorikoneet, kotelot, Lego-palikat, putket ja profiilit sekä veneet. ABS-muovia käytetään myös henkilöautojen korien helmoissa ja puskureissa polykarbonaatin sekoitteena (PC+ABS).
 • Adheesiomuovi
  Tartunta- eli sidosmuovi monikerrosrakenteissa
 • Airpop
  Paisutetun polystyreenin yleisnimeksi vuonna 2014 lanseerattu nimi. Katso PS-E Expanded Polystyrene, paisutettu polystyreeni.
 • Akrylaatit
  Ryhmä akryylihappoon perustuvia polymeereja. Monomeereinä ne ovat hyviä reagoimaan ja muodostamaan polymeerejä moneen tarkoitukseen. Yleensä syntyvät tuotteet ovat kertamuoveja tai kumeja, poikkeuksena PAN ja PMMA. Akrylaatteja käytetään dispersioina maalien ja täytemassojen valmistukseen ja vaipoissa kosteuden imemiseen. Mineraalitäytteisestä akrylaatista tehdään tiskialtaita. Hammashoidossa käytetään akrylaatteja ja metakrylaatteja proteeseihin ja oikomisvälineisiin ja täytettyä akrylaattia paikkoihin. Kirurgiassa käytetään luusementtiä, joka on akrylaatin, PMMA-jauheen ja luupalasten seos.
 • Alihankinta
  Käytetään myös ilmaisua sopimusvalmistus. Alihankinnassa eri yritykset valmistavat esim. muoviosia tarkan tilauksen mukaan jollekin toiselle yritykselle edelleen kokoonpantavaksi tai muutoin jatkojalostettavaksi, usein useiden alihankkijoiden ketjuna, kunnes lopullinen tuote, vaikkapa auto tai kännykkä on koossa. Vuosittaisilla Alihankinta -Messuilla Tampereella saa Suomen laajimman näkymän tälle liiketoiminta-alueelle.
 • Amorfinen
  Kiinteä, kiteytymätön aine. Aineen molekyylit ovat epäjärjestyksessä eli satunnaisesti ryhmittyneet. Esimerkiksi PMMA, PS ja PC.
 • Anisotrooppinen
  Aine, jolla on erilaiset fysikaaliset ominaisuudet eri suunnissa. Vertaa isotrooppinen.
 • Apuaine
  Yleisnimitys aineille, joita käytetään muovituotteiden valmistuksessa helpottamaan prosessia tai estämään ongelmia. Esimerkiksi muotistairrotusaineet ovat apuaineita.
 • Aramidikuitu
  Synteettisesti valmistettu sitkeä kuitu, joka muodostuu pitkistä aromaattisista polyamideista . Kevlar® on tunnetuin aramidikuitu.
 • ASA
  ASA on akryylin, styreenin ja akryylinitriilin kopolymeeri, jonka ominaisuudet ovat lähellä ABS:iä. Sen säänkesto on parempi, mutta kemikaalien kesto sekä iskulujuus kylmässä heikommat kuin ABS:llä.
 • Ataktinen polymeeri
  Polymeeri, jonka molekyyliketjussa sivuryhmät sijaitsevat epäsäännöllisesti eri puolilla.
 • Bakeliitti
  Bakeliitti on belgialaisamerikkalaisen kemistin Leo H. Baekelandin (1863–1944) vuonna 1907 keksimä ensimmäinen täysin keinotekoinen polymeeri, fenoliformaldehydi (PF), joka luokitellaan kertamuoviksi. Bakeliittia käytettiin eboniitin eli kovakumin vastikkeena sähköteknisten esineiden, veitsenpäiden, kädensijojen, kampojen ym. valmistamiseen. Sitä harkittiin käytettäväksi toisen maailmansodan aikana kolikoiden valmistukseen, kuparin mennessä ammusteollisuuteen. Käytetään edelleenkin piirilevyissä ja sähkökomponenteissa.
 • Barriermuovi
  Neste- tai kaasutiivis muovi, sulkumuovi, välikerros yleensä kalvossa tai vastaavassa kerrosrakenteessa
 • Biohajoava
  Muovi, jonka lukuisat eri mikro-organismit (sienet, bakteerit jne.) voivat hajottaa pienimolekyylisiin komponentteihin.
 • Biomassa
  Biomassalla viitataan monenlaisiin eloperäisiin jätteisiin, kuten puuhun, hakkuujätteisiin sekä sokeria ja tärkkelystä sisältäviin kasveihin. Niistä kaikista vapautuu poltettaessa energiaa, bioenergiaa, jota voidaan käyttää hyödyksi. Biomassaa voidaan käyttää energiantuotantoon, sekä polttoaineiden ja muovien valmistukseen.
 • Biomuovi
  Modifioidusta eli muunnellusta luonnonpolymeeristä valmistettu muovi. Esimerkiksi selluloosa-asetaatti (CA), PLA ja viskoosi. Termiä on käytetty myös muoveista, jotka on valmistettu biomassasta, kuten sokeri-etanoli-eteeni -reittiä tehdystä polyeteenistä. Tarkemmin sanottuna tämä olisi biopohjainen. Erinomainen Biomuovi-opas ja Biomuovisanasto julkaistu sivuilla, käytä hakusanana Biomuoviopas
 • Biopohjainen
  Biopohjainen viittaa biopohjaiseen muoviin jonka raaka-aine lähde on biomassa uusiutuvasta materiaalista (esim. sokeriruoko, maissi, selluloosa). Biopohjainen ei kuitenkaan tarkoita että tuote olisi myös biohajoava tai kompostoitava. Biomassoista voidaan valmistaa useita muoveja kuten polyeteeniä, polypropeenia ja polylaktidia.
 • Biopolttoaine
  Biopolttoaine on biomassasta valmistettu polttoaine. Biopolttoaineesta saatavaa energiaa kutsutaan bioenergiaksi. Biomassaa voidaan kuivata ja polttaa sellaisenaan tai siitä voidaan jalostaa polttoainetta kuten bioetanolia tai biodieseliä. Liikenteen biopolttoaineiden valmistukseen käytetään erityisesti maissia, sokeriruokoa ja öljypalmua.
 • Biopolymeeri
  Luonnossa esiintyvä polymeeri, esimerkiksi villa, selluloosa, tärkkelys ja erilaiset proteiinit.
 • BPA
  Bisfenoli-A on polykarbonaattien ja epoksien lähtöaineena käytetty kemikaali.
 • Bulkki
  Tuote, jota kuljetetaan, varastoidaan, myydään suurissa määrissä. Esimerkiksi muoviraaka-aineita kuljetetaan tankkiautoilla tai -laivoilla bulkkitavarana konteissa ja suursäiliöissä.
 • CA
  (Cellulose acetate) Selluloosa-asetaatti on selluloosasta muunnettu eniten käytetty selluloosamuovi. Katso myös Selluloosa-asetaatti.
 • CAB
  (Cellulose acetate butyrate) Selluloosa-asetaattibutyraatti on selluloosan johdannainen, jossa selluloosan hydroksyyliryhmät ovat korvattu asetyyli- ja butyyliryhmillä. Katso myös Selluloosa-asetaattibutyraatti.
 • CEN
  Lyhenne eurooppalaisen standardisointijärjestön nimestä, ranskaksi Comité Européen de Normalisation ja englanniksi The European Committee for Standardization. Efta ja EU-maiden yhteinen järjestö.
 • Cleantech
  Tekniikka, joka edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä ja ehkäisee kielteisiä ympäristövaikutuksia, muoveilla paljolti toteutettavissa
 • Delaminaatio
  Laminaatin eri kerrosten irtoamista toisistaan
 • Dispersio
  Dispersio on kahden toisiinsa liukenemattoman aineen tasapainoseos, jossa yhtä ainetta on pieniksi osasiksi jakaantuneena toisessa aineessa, dispersioväliaineessa. Vesipohjaisessa dispersiossa toinen aine, vaikkapa polymeeri on siis pieninä osina vedessä. Kun tällainen dispersio levitetään johonkin ja vesi imeytyy tai haihtuu pois, pienet polymeerit jäävät jäljelle ja muodostavat vaikkapa eristävän ja liimaavan ohuen pinnan. Lateksi-maali on esimerkki tästä ja eräiden muovikuppien ja –rasioiden valmistus. Dispersiolla ei ole sinänsä tekemistä muovittomuuden kanssa vaikka jotkut ovat niinkin tuotteitaan markkinoineet.
 • Drop-in-biomuovi
  Kemialliselta rakenteeltaan ja ominaisuuksiltaan täysin fossiilista alkuperää olevan muovin kaltainen biopohjainen muovi.
 • EK
  Elinkeinoelämän Keskusliitto EK, jossa Muoviteollisuus ry toimii aktiivisesti jäsenenä
 • Ekstruuderi
  Suulakepuristuskone. Lihamyllyä muistuttava kone, jossa ruuvin ja lämmön avulla muoviraaka-aine sulatetaan ja sekoitetaan jatkuvan muovituotteen valmistamiseksi.
 • Ekstruusio
  Suulakepuristus tai -pursotus. Työstömenetelmä, jossa kuuma muovi pursotetaan muodon antavan suulakkeen läpi. Näin syntyvät esimerkiksi kalvot, putket ja erilaiset profiilit.
 • Ekstruusiopäällystys
  Menetelmällä päällystetään erilaisia materiaaleja muovilla, esimerkiksi paperia lihatiskin kääreeksi tai kartonkia nestetölkkien materiaaliksi.
 • Elasti
  Materiaali, joka olennaisesti koostuu yhdestä tai useammasta elastomeerista ja lisäaineista. Elasteja ovat kumit ja termoelastit.
 • Elastomeeri
  Elastinen (kimmoinen) synteettinen polymeeri tai kemiallisesti kautsukasvien maitiaisnesteestä muokattu luonnonpolymeeri. Sen makromolekyylien sidosrakenne (sekä helposti kiertyviä sidoksia että jäykkiä kaksoissidoksia) mahdollistaa kumielastisuudeksi kutsutun nopean palautumisen alkuperäiseen muotoon suurestakin muodonmuutoksesta.
 • Elinkaarianalyysi (LCA)
  Menetelmä, jolla arvioidaan koko tuotteen elinkaaren aikaiset ympäristövaikutukset (LCA = life cycle assessment or analysis) suomeksi myös elinkaariarvio. Tuotteen ympäristövaikutusarvio raaka-aineen hankinnasta ja valmistuksesta kierrätykseen, jätteenkäsittelyyn ja hävitykseen. LCA-analyysin lopputuloksesta käytetään myös nimeä ekotase.
 • Emulsio
  Kahden toisiinsa liukenemattoman nesteen dispersio, jossa yhtä nestettä on mikroskooppisen pieniksi pisaroiksi jakautuneena, emulgoituneena, toisessa nesteessä. Eräitä polymeereja, muun muassa PVC:tä voidaan valmistaa muoviteollisuuden käyttöön emulsiotekniikoiden avulla.
 • Energiajae
  Korkeaenergiasisältöinen jätteestä eroteltu palavien materiaalien osa, jossa on yleensä muoveja mukana
 • Energiajäte
  Katso energiajae
 • Energiatehokkuus
  Energiatehokkuudella viitataan energian hyödyntämisen tehokkuuteen, jolloin hyötysuhteiden lisäksi otetaan huomioon haluttuun vaikutukseen pääsemiseksi käytetty muun energian määrä.
 • EP, epoksi
  Epoksi on kaksikomponenttinen kertamuovi, jossa hartsin ja kovetteen sekoitussuhde on tarkka. Reaktio on eksoterminen eli siinä vapautuu lämpöä. Epokseja on monia kovetteen mukaan ja ne ovat erittäin lujia ja vesitiiviitä. Epokseja käytetään pinnoitteina ja liimoina (esimerkiksi Araldite).
 • EPP
  Expanded polypropylene, paisutettu polypropeeni, katso PP-E
 • EPS
  Expanded polystyrene, paisutettu polystyreeni, katso PS-E ja Airpop.
 • Erikoismuovi
  Erikoismuovit ovat kalliita, joiltain ominaisuuksiltaan oleellisesti teknisiä muoveja parempia materiaaleja. Esim. niiden lämmönkesto voi olla teknisiä muoveja parempi. Erikoismuovilla voi myös olla jokin erikoisominaisuus, jota ei ole muilla. Erikoismuoveja ovat mm. polyimidi (PI), polysulfoni (PSU), polyeetterieetteriketoni (PEEK), PTFE eli teflon ja LCP.
 • EuPC
  European Plastics Converters. Yhteistyöjärjestö www.plasticsconverters.eu
 • EVIRA
  Elintarviketurvallisuusvirasto, vuoden 2018 loppuun asti, Suomen korkein elintarvikeviranomainen, joka vastaa myös muovien tämän alueen säädöksistä ja niiden toteutumisesta maassamme. Sen yläpuolella Euroopan unionissa on vielä EFSA ja EU-komission pääosasto Sanco. EVIRA:n toimintaa jatkaa Ruokavirasto
 • FDA
  (Food and Drug Administration) USA:n elintarvikevirasto, joka määrittelee siellä pätevät muovien elintarvike- ja muut kelpoisuusasiat terveys- ja turvallisuusnäkökulmasta. Antaa muoveille elintarvikekäyttöluvan USA:ssa.
 • Final Conference
  Erasmus, Upskill, koulutus, muovikoulutus, digitaalinen, digitaaliset, modulit
 • Fossiilinen polttoaine
  Kivihiilestä tai raakaöljystä valmistettu polttoaine.
 • Geeli
  Puolikiinteä seos tai hyytelö, jossa kiinteät hiukkaset tai nestemäiset pisarat ovat sekoittuneet nestefaasiin.
 • Gelcoat
  Pintahartsi. Muottien ja kappaleiden pintakerroksena käytetty hartsi, joka parantaa tuotteen pinnan ominaisuuksia. Gelcoat sivellään aina muottipintaan.
 • Granulaatti
  Muovirakeet, joskus myös pelletit. Yleensä noin 2-3 mm:n pituinen ja paksuinen muoviraaka-ainemuoto. Valmistetaan ekstrudoimalla muovia suulakkeen reikälevyn läpi langoiksi ja pätkimällä syntyvät muovilangat sopivan mittaisiksi.
 • Hartsi
  Monen kemiallisen yhdisteen nestemäinen tai jähmeä seos, jolla ei ole sulamispistettä. Muoviteollisuudessa hartsi on yleensä kertamuovin nestemäinen puolivalmiste tai esipolymeeri.
 • HDPE
  Katso PE-HD
 • Hiilijalanjälki
  Hiilijalanjälki tarkoittaa jonkin tuotteen, toiminnan tai palvelun aiheuttamaa ilmastokuormaa eli sitä, kuinka paljon kasvihuonekaasuja tuotteen tai toiminnan elinkaaren aikana syntyy. Yleensä hiilijalanjälki ilmoitetaan kasvihuonekaasujen yhteenlaskettuna määränä eli hiilidioksidiekvivalenttina CO2-e.
 • Hiilikuitu
  Hiillyttämällä tai grafitoimalla valmistettu kuitu. Lähtömateriaalina esimerkiksi polyakryylinitriilikuitu (PAN), myös kookos- tai sellukuitu mahdollisia
 • Hiilipolymeeri
  Vain yhdenlaisista monomeereistä muodostuva hiilirunkoinen polymeeri.
 • Hiilivety
  Orgaaninen yhdiste, jossa on hiili ja vetyatomeja. Esimerkiksi eteeni = C2H4
 • Hinnat
  Muovien hinnat määräytyvät aina ostajan ja myyjän välisesti. Muoveille ei ole saatu aikaan välityspörssejä eikä siten noteerattuja hintoja. Jossain kansainvälisissä ammattilehdissä ja kaupallisissa palveluissa kootaan ja raportoidaan kentältä kyseltyjä muovien hintakehityksiä. Usein muovien sanotaan melko suoraviivaisesti seuraavan öljyn hintakehitystä, mikä ei useinkaan olevan käytännössä ole asian laita.
 • Homopolymeeri
  Polymeeri, jossa on vain yhtä monomeeriä.
 • Huoltovarmuus
  Kyky hoitaa valtakunnan toiminnot mahdollisimman normaalisti jonkin massiivisen häiriön kohdatessa. Muovit ja niitä käyttävä teollisuus ovat keskeisiä suomalaisen huoltovarmuuden elementtejä. Ilman niitä kriisit vain pahenisivat.
 • Hyötykäyttö
  Muovijätteen talteenotto ja sen jälkeinen mekaaninen tai kemiallinen kierrätys tai polttaminen polttolaitoksessa energiaksi.
 • Impregnointi
  Tuotteen imeyttäminen nestemäisellä aineella niin, että aine ainakin osittain jää tuotteeseen.
 • Injektointi
  Katso RTM
 • IoT
  Internet of Things eli esineiden internet. (Muovi)tuotteista muodostuva verkostoinfrastruktuuri, jossa tuotteiden sisään on valettu tai muutoin istutettu dataa keräävää ja välittävää tekniikkaa, jonka avulla tietoa voidaan myös siirtää ja hyödyntää mitä moninaisimpiin tarkoituksiin.
 • ISO
  Kansainvälinen standardisointijärjestö. International Organization for Standardization. www.iso.org
 • Isotrooppinen
  Aine, jonka fysikaaliset ominaisuudet ovat samat kaikkiin suuntiin
 • Jäte
  Muovijäte voidaan hyödyntää monella eri tavoilla.
 • Jäteasetus
  http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2012/20120179 Ehdotus valtioneuvoston asetukseksi pakkauksista ja pakkausjätteistä on käsittelyssä tällä hetkellä.
 • Jätehierarkian 4R-sääntö
  Vähentäminen (reduce), uudelleenkäyttö (reuse), kierrätys (recycle) ja hyötykäyttö (recovery).
 • Jätelaki
  Ympäristöministeriön kokonaisuudistuksesta löytyy tietoa http://www.ym.fi/fi-FI/Ymparisto/Lainsaadanto_ja_ohjeet/Ymparistonsuojelun_valmisteilla_oleva_lainsaadanto/Jatealan_lainsaadannon_kokonaisuudistus/Jatealan_lainsaadannon_kokonaisuudistus(3614)
 • Jätevesijärjestelmä
  Rakennuksissa ja rakennusten ulkopuolella olevien talousjätevesiviemäreiden sekä jatevesien käsittelyjärjestelmien muodostama kokonaisuus, joka on tarpeen kiinteistön talousjätevesien johtamiseksi ja käsittelemiseksi.
 • K-messut
  Muovialan johtavat suurmessut, jotka järjestetään aina joka kolmas vuosi Dusseldorfissa
 • Kalenterointi
  Kalanterointia käytetään eripaksuisten levyjen valmistukseen ja sillä voidaan yhdistää teknisiä kankaita kumiin ja päällystää kankaita ohuella kumikalvolla. Lisäksi kalanteroinnilla voidaan valmistaa lujitettuja monikerrosrakenteita sekä aihioita jatkojalostusprosesseihin. Kalenteroinnissa muovi puristetaan kahden tai useamman telan väliin jolloin siitä viilentyessä tulee muovilevyä.
 • Kannatus
  Muoviteollisuus ryn kannatus-, tuki- ja suostumussitoumukset
 • Kasvihuonekaasu
  Kaasumainen päästö, jolla on ei-haluttu ilmakehää lämmittävä vaikutus esim CO2 ja metaani. Monissa käyttökohteissa muovit vähentävät energiankulutusta sekä kasvihuonekaasuja.
 • Katalyytti
  Aine, joka ylläpitää ja nopeuttaa kemiallista reaktiota ottamatta osaa itse reaktioon. Katalyytti ei yleensä ole osa lopputuotetta.
 • Kertamuovi
  Kertamuovautuva muovi, jota ei voida ilman kemiallisen rakenteen hajoamista sulattaa ja muovata uudelleen. Kertamuovin raaka-aine on yleensä nestemäinen monomeeri tai esipolymeeri. Lämmön avulla muovattaessa raaka-aineen molekyylien välille muodostuu ns. silloitussidoksia ja nestemäinen olomuoto muuttuu kiinteäksi. Esimerkiksi bakeliitti (PF) ja polyuretaani (PUR).
 • Kestomuovi
  Kestomuovautuva muovi, jota voidaan ilman kemiallista hajoamista sulattaa ja muovata useita kertoja. Kestomuovin raaka-aine on yleensä raemuodossa. Esimerkiksi PE (polyeteeni) ja PP (polypropeeni).
 • Kestävä kehitys
  Kestävä kehitys on kehitystä, joka tyydyttää nykyisen yhteiskunnan tarpeet tekemättä myönnytyksiä tulevien sukupolvien kustannuksella. Yksi tärkeimmistä huomioon otettavista tekijöistä on luonnonvarojen riittävyys.
 • Kierrätetty muovi
  Katso Uusiomuovi.
 • Kierrätetty muovituote
  Kierrätysprosessissa hyödynnetty muovituote. Katso myös Muovien kierrätys.
 • Kierrätettävä muovi
  Kierrätysprosessiin tuleva tai siinä oleva muovimateriaali, kierrätyskelpoinen tai kierrätykseen soveltuva muovimateriaali.
 • Kierrätettävä muovituote
  Kierrätysprosessiin tuleva tai siinä oleva muovituote, kierrätyskelpoinen tai kierrätykseen soveltuva muovituote.
 • Kierrätys
  Käytöstä poistettujen materiaalien ja tuotteiden sekä jätteiden hyötykäyttö energian, neitseellisen raaka-aineen, rahan ja ympäristön säästämiseksi. Katso myös Muovien kierrätys.
 • Kierrätysaste
  Muovien kierrätys Suomessa noin 50 000 tonnia/vuosi. Puolet tästä pakkauksia ja pantillisia PET-pulloja. Kokonaiskierrätysaste on 16-20 %.
 • Kierrätyskelpoinen muovi
  Kierrätykseen soveltuva muovimateriaali. Kaikki ns. kestomuovimateriaalit on mahdollista kierrättää uusiomuovimateriaaleiksi.
 • Kierrätyskelpoinen muovituote
  Kierrätykseen soveltuva muovituote. Kokonaan tai osittain muovisten tuotteiden valmistuksessa käytetyt ns. kestomuovimateriaalit on mahdollista kierrättää uusiomuovimateriaaleiksi.
 • Kierrätysmerkit
  Oikeammin muovien materiaalimerkki. Katso lisää sivulta Muovitieto kohdasta Muovit ja ymparistö alasivulta Muovien kierrätys
 • Kierrätysmerkki
  Oikeammin muovien materiaalimerkki. Katso lisää sivulta Muovitieto kohdasta Muovit ja ymparistö alasivulta Muovien kierrätys
 • Kierrätysmuovi
  Termin merkitys on epätäsmällinen. Sen sijaan on suositeltavaa käyttää täsmällisempiä termejä esim. Kierrätettävä muovi, Kierrätetty muovi tai Uusiomuovi.
 • Kierrätysmuovituote
  Termin merkitys on epätäsmällinen. Sen sijaan on suositeltavaa käyttää täsmällisempiä termejä esim. Kierrätettävä muovituote, Kierrätetty muovituote tai Uusiomuovituote.
 • Kiertotalous
  Kiertotaloudessa resurssit pyritään säilyttämään kierrossa silloinkin, kun tuote on saavuttanut käyttöikänsä lopun. Tavoitteena on suunnitella ja valmistaa tuotteet niin, että ne pysyvät käytössä ja kierrossa mahdollisimman pitkään. Kierrätyksessä, johon kiertotalous helposti sekoitetaan, keskitytään puolestaan löytämään käyttötarkoituksia jo syntyneelle jätteelle.
 • Kiteytyminen
  Kiteiden eli kristallien muodostuminen. Atomit, molekyylit tai molekyyliketjut järjestäytyvät yhdisteelle ominaisen kolmiulotteisen mallin mukaan. Esimerkiksi PE, PP ja PA ovat kiteytyneitä.
 • Kompaundi
  Yhdiste. Massasekottimella yhdestä tai useammasta polymeeristä ja lisäaineista valmistettu homogeeninen seos, joka on tarkoitettu suoraan tuotteen valmistukseen.
 • Komposiitti
  Kahden tai useamman materiaalin yhdistelmä. Materiaalit toimivat yhdessä, mutta eivät ole liuenneet toisiinsa. Esimerkiksi betoni tai lujitemuovi (= muovi + lujite). Voileipä on käytännön esimerkki komposiitista: Leipä + levite.
 • Kompostoitava
  Kompostoituminen tarkoittaa biojätteen hajoamista ravinteiksi. Kompostoitumista tapahtuu luonnossa normaalisti. Jos muovi on kompostoitava tarkoittaa se että se hajoaa kontrolloidussa kompostoriympäristössä. Yleensä muovien kompostoimiseen tarvitaan teollisia kompostoreita joissa on tarkkaan määritetyt olosuhteet.
 • Kopolymeeri
  Vähintään kaksi eri monomeeriä, jotka ovat polymeroituneet yhteen polymeeriksi.
 • Krakkaus
  Yhdisteen (yleensä öljy) molekyyliketjut pilkotaan lämmön, aineen ja/tai katalyytin avulla pienemmiksi osiksi.
 • Kuitu
  Partikkeli, jonka pituus on yli kymmenkertainen poikkileikkaukseen mitattuna. Esimerkiksi pellava, puuvilla, lasikuitu, hiilikuitu, muovikuitu.
 • Kumi
  Elasteihin lukeutuva materiaali, jonka elastomeerin tai elastomeerien makromolekyylien välille on vulkanoimalla tms. kumituotteiden valmistukseen liittyvällä prosessilla aikaansaatu ns. silloitussidoksia. Kumien lisäaineena käytetään usein suuria pitoisuuksia nokea. Sidokset vaikuttavat kumin elastisuuteen (kimmoisuuteen) ja estävät kumituotteen kumin muovauksen uudelleen lämmön avulla. (kumin ja termoelastin kansainväliset määritelmät löytyvät standardista ISO 1382)
 • Kutistekalvo
  Tuotteen valmistuksen aikana yhteen tai kahteen suuntaan orientoitunut kalvo, joka voidaan kutistaa lämmöllä.
 • Käsilaminointi
  Katso laminointi
 • Laminointi
  Kahden tai useamman kalvon yhdistäminen puristamalla lämmön, liiman, adhessiivin tai sulan muovin avulla. Käsilaminoinnilla ja ruoskulaminoinnilla tehdään esimerkiksi lujitemuovisia veneitä.
 • Lasikuitu
  Lasikuituja valmistetaan lasin raaka-aineista tai kierrätetystä lasista. Lasikuitujen valmistusmenetelmiä, lasikuituja ja lasikuiduista valmistettuja tuotteita on useita erilaisia. Lasikuitutuote voi olla suoraan loppukäyttöön soveltuva (esim. eriste, arkikielessä ”lasivilla”) tai erityisesti muovituotevalmistuksessa käytettävä puolivalmiste (esim. lasikuitukangas tai -matto). Lasikuitutuotteita käytetään yleisesti lujitteina muovituotteissa ja niillä lujitettuja muovituotteita valmistetaan useilla erilaisilla menetelmillä. Lasikuiduilla lujitettuja muovimateriaaleja (lasin ja muovin yhdistelmämateriaaleja) kutsutaan lujitemuoveiksi ja muovikomposiiteiksi. Näissä yhdistelmämateriaaleissa käytetään myös muita lujitteita (esim. hiilikuituja) ja muita rakennemateriaaleja (esim. puuta ja puuperäisiä materiaaleja).
 • LCA
  LCA = life cycle assessment. Tuotteen ympäristövaikutusarvio raaka-aineen hankinnasta ja valmistuksesta kierrätykseen ja jätteenkäsittelyyn. LCA-analyysin lopputuloksesta käytetään myös nimeä ekotase. Katso: Elinkaarianalyysi
 • LCP
  Nestekidemuovit (LCP) voidaan luokitella kiteisiksi erikoismuoveiksi, jotka ovat suhteel‐ lisen kalliita materiaaleja. Nestekidemuovien valmistuksessa käytetään pääasiassa polyestereitä. Myös esim. polyesterikarbonaatteja, polyesteriamideja ja – imidejä. Niitä käytetään optisissa suodattimissa, optisessa lämmönmittauksessa, kuiduissa, kalvoissa, pinnoitteissa ja muotokappaleissa.
 • Lisäaine
  Muovit koostuvat yleensä peruspolymeeristä ja lisäaineista. Lisäaineina ovat muun muassa UV-suoja-aineet, väriaineet, täyteaineet kuten liitu, lujitteet kuten lasikuitu ja pehmittimet.
 • luemuovia.net
  Aikaisempi verkkotunnus, jonka alta löytyi Muoviteollisuus ry:n verkkosivut. Nykyään Plastics.fi. Muovitietoa löydät kohdasta Muovitieto
 • Lujitemuovi
  Reinforced plastic. Muovikomposiitti, jonka pääasineosina ovat muovi ja kuitumainen lujite.
 • Luonnonkuitu
  Luonnonkuitu on kuitu, jota ei ole luotu kemiallisesti. On eläinkuituja jotka on tehty jostakin eläinten osasta ja kasvikuituja joihin on käytetty kasvien osia, esim vartta ja kukkaa. Kasvikuituja ovat esim. pellava, puuvilla ja hamppu. Eläinkuituja ovat mm. silkki ja villa.
 • Luonnonmuovi
  Modifioitu eli muunneltu luonnon polymeeri. Esimerkiksi selluloosa-asetaatti (CA) ja viskoosi.
 • Luonnonpolymeeri
  Luonnossa esiintyvä polymeeri, esimerkiksi villa, selluloosa, tärkkelys ja erilaiset proteiinit.
 • Lämpömuovaus
  Lämpömuovauksessa kestomuovinen levyaihio lämmitetään ja muovataan uuteen muotoon. Lämpömuovausmenetelmälle on suurien kappaleiden tapauksessa tyypillistä pienet sarjat, alkaen muutamasta kappaleesta satoihin.
 • Massatasemenetelmä/-laskelma
  Menettely, jolla voidaan laskea ja ilmoittaa muovin valmistuksessa käytetty uusiutuva tai kierrätetty raaka-aine
 • Masterbatsi
  Masterbatch. Lisäainetiiviste, esimerkiksi väriainetiiviste.
 • Materiaalimerkinnät
  1,2,3,4,5,6,7,20,21,22,40,41,51,60,61,70,71,72,80,81,82,84,85,90,91,92,65,96,97,98,C,GL,PET, HDPE, PVC, LDPE, PP,PS, PAP,Fe,ALU,FOR,TEX,
 • Materiaalitehokkuus
  Termi, joka kuvaa tavoitetta saada mahdollisimman paljon hyötyä irti mahdollisimman pienellä materiaalin käytöllä. Muovituotteissa on yleensä paljon vähemmän materiaalia kuin vastaavissa muissa tuotteissa ja keventämiskehitys on vieläkin etenemässä. Saman suuntaisia asioita ovat myös resurssitehokkuus ja energiatehokkuus, joissa muovit niinikään loistavat.
 • Matriisi
  Komposiitissa eri ainesosia yhteen sitova aine. Lujitemuovissa matriisi on muovi.
 • Mikromuovi
  Usein käytetty yleistermi enintään 5 mm:n dimensioisesta kiinteästä roskasta ympäristössä (maassa, meressä tai muualla vesistössä). Roskan materiaali on ihmisen tuottamaa ainetta, joka voidaan luokitella synteettiseksi polymeerimateriaaliksi. Sellaisia ovat muovi, kumi ja termoelastit sekä myös mm. liimat, maalit, pinnoitteet ja saumausmassat. Roska voi olla mikrokokoisina hiukkasina tai partikkeleina käytettyä materiaalia tai se on voinut esimerkiksi irrota kulumisen seurauksena tai pilkkoutua ympäristöön päätyneestä isommasta roskasta. Ympäristön mikromuovia voidaan torjua mm. hyvällä jätehuollolla sekä sade-, sulamis- ja jätevesiä puhdistamalla. Termiä ”mikromuovi” kattavampi ja siten sen sijaan suositeltava yleistermi kyseisistä hiukkasista ja partikkeleista käytettäväksi olisi esim. ”synteettiset polymeerimikrohiukkaset” (engl. ”synthetic polymer microparticles”).
 • Molekyyli
  Molekyyli on kahden tai useamman kovalenttisesti sitoutuneen atomin muodostama sähköisesti neutraali ryhmä. Molekyylien muodostamaa yhdistettä kutsutaan molekyyliyhdisteeksi. Kemiallista yhdistettä ei voi jakaa molekyyliä pienempiin yksiköihin, molekyyli on aineen pienin osa, joka säilyttää koostumuksensa ja kemialliset ominaisuutensa.
 • Monomeeri
  Pienimolekyylinen aine, jonka molekyylit kykenevät reagoimaan keskenään tai toisten samalla tavoin reagoivien molekyylien kanssa niin, että syntyy polymeeri.
 • Muovi
  Materiaali, jonka oleellinen ainesosa on suurpolymeeri ja joka tuotteeksi jalostamisen jossain vaiheessa voidaan muotoilla paineen ja lämmön avulla. (standardissa SFS-EN ISO 472 julkaistu määritelmä) (katso myös Muovitietoa-sivu "Muovin määrittely")
 • Muovien energiahyötykäyttö
  Materiaalihyötykäyttöön soveltumattomien käytöstä poistettujen muovisten materiaalien ja tuotteiden polttamisen hyödyllisten tuoteprosessien tarvitsemaksi energiaksi katsotaan olevan muovien energiahyötykäyttöä.
 • Muovien energiakäyttö
  Käytöstä poistettuja muovisia materiaaleja ja tuotteita käytetään polttoaineena niiden suuren energiasisällön ansiosta. Katso myös Muovien energiahyötykäyttö. Katso video: Älä viskaa muoveja mäkeen (löytyy kohdasta Muovitietoa: Muovit ja ympäristö)
 • Muovien kierrätys
  Muovien kierrätys on käytöstä poistettujen muovisten materiaalien ja tuotteiden hyödyntämistä valmistamalla niistä kierrätysprosesseilla uusiomuovimateriaaleja (muovien materiaalihyötykäyttö). Kierrätysprosessien ensimmäisiä vaiheita ovat lajittelu ja keräys. Kierrätyksessä muovit käsitellään fysikaalisin, kemiallisin tai mekaanisin menetelmin. Kierrätysprosessit voivat hyödyntää muoveja myös energiana. Silloin kyseessä olevan muovien energiahyötykäytön ei katsota olevan muovien kierrätystä.
 • Muovien materiaalihyötykäyttö
  Katso Muovien kierrätys.
 • Muovikassi
  Muovista valmistettu käytännöllinen kantoväline
 • Muovilaji
  Muovimateriaalin polymeerin nimeen tai polymeerien nimiin viittaavista materiaalinimistä käytetty yleisnimitys. Tunnetuimpia muovilajeja ovat polyeteeni (lyhenne PE) ja polypropeeni (lyhenne PP).
 • Muovimerkki
  Oikeammin muovien materiaalimerkki. Katso lisää sivulta Muovitieto kohdasta Muovit ja ymparistö alasivulta Muovien kierrätys
 • Muoviton syyskuu
  Vuonna 2014 alkanut facebook -kampanja, jolla haastettiin ihmiset miettimään muovien käyttöä eri kohteissa. Käytössä myös muoviton maaliskuu.
 • Muovityyppi
  Muovimateriaalien ryhmittelyssä tietyistä ryhmistä käytetty yleisnimitys. Muovityyppejä ovat kestomuovit ja kertamuovit.
 • Muoviyhdistys
  Muovialalla toimivien henkilöiden oma yhdistys, lue lisää: www.muoviyhdistys.fi
 • neopreeni
  kloropropeeni
 • Nylon
  Polyamidien yleisnimeksi iskostunut vanha kauppanimi
 • Olefiini
  Olefiinit (alkeenit) ovat tyydyttymättömiä hiilivetyjä, joissa on vähintään yksi hiili-hiili -kaksoissidos. Olefiineja ovat esimerkiksi eteeni, propeeni, buteeni ja batadieeni.
 • Osakiteinen muovi
  Muovi joka on osittain kiteytynyt
 • PA
  Polyamidi luetaan teknisiin muoveihin. Polyamideista valmistetaan muun muassa vaatteita, mattoja, köysiä ja erilaisia koneenosia, kuten pieniä hammaspyöriä. Vaatteissa polyamideja käytetään sellaisenaan tai sekoitteina. Polyamidivaatteet ovat kevyitä ja kestäviä mutta helposti sähköistyviä. Polyamidia saa monena eri versiona jotka eroavat ominaisuuksiltaan. Esim. PA 11 ja PA 12
 • PAI
  Polyamidi-imidi on erinomainen mekaanisilta ominaisuuksiltaan. Hyvä mittapitävyys ja lämmönkestävyys antaa mahdollisuuksia käyttää materiaalia hyvinkin vaativissa käyttökohteissa.
 • PBT
  Polybutyleenitereftalaatti (PBT) on polyesteri, joka alun perin kehitettiin tekstiilimateriaaliksi, mutta josta tuli tärkeämpi teknisenä muovina ja runsaasti kiteytyvänä ruiskuvalupolymeerinä. Kokolattiamattoja valmistetaan PBT:stä.
 • PC
  Polykarbonaatti-muovien merkittävin ominaisuus on niiden iskunkestävyys. Polykarbonaateista valmistetaan muun muassa CD-levyjä, kypäriä, iskunkestävää läpinäkyvää muovia, matkapuhelinten näyttöjä, suojalasien linssejä ja aikaisemmin myös armeijan muovisia lautasia.
 • PE
  Polyeteeni (lyhenne PE) on yksinkertaisimpia muovien polymeereja. Polyeteenimuovi on eniten käytetty muovilaji ympäri maailman. Polyeteenilajit jaotellaan mm. tiheyden ja molekyylirakenteen mukaan: PE-LD (Pienitiheyksinen) PE-LLD (Lineaarinen pienitiheyksinen), PE-MD (Keskitiheyksinen) PE-HD (Suuritiheyksinen) PE-HMW (Suurimolekyylinen) PE-UHMW (Ultrasuurimolekyylinen) ja PE-X (ristisilloitettu).
 • PE-HD
  PE-HD (suurtiheyspolyeteeni) on kova ja kestävä, mutta samalla myös joustava polyeteenilaji. Hajuton, mauton ja kylmässäkin iskunkestävä muovi soveltuu hyvin mm. elintarvikepakkauksiin. PE-HD on lisäksi kemiallisesti kestävää, mikä osaltaan on mahdollistanut sen laajan käytön myös teknisissä muovituotteissa mm. muoviputkissa.
 • PE-LD
  PE-LD (pientiheyspolyeteeni) on maailman yleisin muovilaji. Se on pehmeä ja joustava, mutta samalla myös sitkeän luja polyeteenilaji. Hajuton, mauton, värittömänä läpinäkyvä sekä pinnastaan tiivis ja vahamainen muovi soveltuu hyvin mm. elintarvikepakkauksiin. PE-LD on lisäksi kemiallisesti kestävää, mikä osaltaan on mahdollistanut sen laajan käytön myös teknisissä muovituotteissa mm. rakennuskalvoissa.
 • PEEK
  Polyeetterieetteriketoni on osakiteinen kestomuovi jolla on erinomaiset liuku- ja mekaaniset ominaisuudet. Materiaalilla on erittäin hyvä kemikaalienkesto jopa korkeissakin lämpötiloissakin. Korkea käyttölämpötila kruunaa tämän erikoismuovin ominaisuudet ja mahdollistaa sen käytön erittäin vaativissa kohteissa.
 • Pehmite
  Polymeerin sekoitettava aine, joka laskee muovin pehmenemislämpötilaa. Alempi lämpötila laajentaa tuotteen käyttömahdollisuuksia. Alin käyttölämpötila paranee. Pehmitteet ovat usein nesteitä, ftalaatteja. PVC:ssä käytettävä DOP on dioktyyliftalaattia.
 • PEI
  Eli polyeetteri-imidi on erittäin korkealujuuksinen kiteytymätön polymeeri. Materiaalilla on poikkeuksellisen hyvät lämmönkesto-ominaisuudet. PEI on parhaimmillaan kuumissa käyttökohteissa joissa vaaditaan lämmönkeston lisäksi korkeaa lujuutta.
 • PES
  Polysulfoni on amorfinen, läpinäkyvä erikoismuovi. Sitä käytetään sähköteollisuudessa, kulutustavaroiden osissa (kahvinkeittimet, kamerat, hiustenkuivaimet), sterilisoitavissa läkketieteen tarvikkeissa, autoteollisuudessa ja avaruusteollisuudessa.
 • PET
  Polyeteenitereftalaatti eli PET on kestomuovi, jota käytetään erityisesti pakkausteollisuudessa. Esimerkiksi virvoitusjuomapullot ja uuninkestävät muovivuoat on usein tehty PET:sta. PET:ia saa sekä kiteisenä että amorfisena.
 • Petrokemia
  Teollisuudenala, joka valmistaa kemikaaleja, muovien raaka-aineita ja muoveja öljynjalostusteollisuuden sivuvirroista ja maakaasusta. Petrokemian kemikaalit ovat usein liuottimia.
 • PI
  Polyimidi on erittäin hyvä mekaanisilta ominaisuuksiltaan. Se on hyvin koneistettavissa ja sillä on hyvin korkea käyttölämpötila. Sähköiset ja kemialliset-ominaisuudet ovat erinomaiset laajalla lämpötila-alueella.
 • PIR, polyisosyanuraatti
  Vaahdotettu eriste, joka muistuttaa PURia, mutta jolla on siihen nähden hieman kehittyneempiä ominaisuuksia.
 • PLA
  Polylaktidi on synteettinen biohajoava muovi, joka valmistetaan maitohaposta. Esim. muovipakkauksia ja kertakäyttöruokailuvälineitä voidaan valmistaa PLA:sta
 • Plastisointi
  Muovi saatetaan muovattavaan tilaan sulattamalla
 • PMMA
  Polymetyylimetakrylaatti (PMMA), puhekielessä akryyli tai pleksilasi, on synteettinen polymeeri. Akryyli on hyvin valoa läpäisevä muovi, minkä vuoksi sitä käytetään esimerkiksi valomainoksissa ja akvaarioissa, sekä rakennusmateriaalina erikoisikkunoissa ja -kaiteissa. Akryyliä käytetään myös maaleissa (akrylaattilateksit) ja biomateriaalina, esimerkiksi tekohampaissa sekä dispersiopäällysteisissä pahvipakkauksissa elintarvikekäytössä, pakasteissa ja nestekartongeissa.
 • Polyeetteri
  Joustava polyuretaanipohjainen vaahtomuovi, jonka valmistuksessa käytetään eetterityyppistä polyolia. Vaahdotuksessa ei käytetä freonia. Polyeetterilaatuja on lukuisia erilaisia ja niitä voidaan työstää monin eri tavoin kuten leikkaus, stanssaus, laminointi ja liimaus.
 • Polyesteriharsti, UP
  Polyesteripolymeerin ja styreenimonomeerin seos, joka lujitteen kanssa kovettuu lujetemuoviksi.
 • Polymeeri
  Aine, jonka makromolekyylit muodostuvat monomeerien pienten molekyylien liittyessä yhteen kemiallisten reaktioiden kautta ketjumaisiksi tai verkkomaisiksi rakenteiksi. Polymeeri voi olla täysin synteettinen tai luonnonpolymeeri kuten tärkkelys tai selluloosa tai kemiallisesti muokattu luonnonpolymeeri.
 • Polymeerimateriaali
  Yhden tai useamman polymeerin ja lisäaineen/lisäaineiden seokseen perustuva materiaali, jossa polymeerit ovat yhtenäisenä ja materiaalin luonteen määrittävänä faasina (olomuotoalueena). Tärkeimmät polymeerimateriaalilajit ovat muovit ja elastit (kumit ja termoelastit). Muita merkittäviä polymeerimateriaaleja ovat mm. pinnoitteet (maalit ja lakat), saumausmassat ja liimat. (katso myös Muovitietoa-sivu ”Muovin määrittely”)
 • Polymerointi
  Kemiallinen reaktio, jossa monomeerin, monomeerien tai monomeerin ja polymeerin molekyylit liittyvät toisiinsa.
 • Polyolefiini
  Yhteisnimitys polyeteeni (PE) - ja polypropeenimuoveille (PP).
 • POM
  Polyasetaali on erittäin kiteinen kestomuovi. Polyasetaali on ainoa muovilaji, josta voidaan valmistaa muovinen jousi menestyksellisesti. Polyasetaali on hyvin kimmoista ja palautumiskykyinen materiaali.
 • PP
  Polypropeeni (lyhenne PP) on termoplastinen polymeeri, jota valmistetaan propeenista. Polypropeenia käytetään useissa tarkoituksissa, kuten kalvoissa, kuiduissa, köysissä, levyissä ja putkissa. Polypropeeni on erittäin vastustuskykyinen liuottimille, emäksille ja hapoille.
 • PP-E
  Expanded Polypropylene, paisutettu polypropeeni. Sitkeä ja monikäyttöinen solumuovi, jota käytetään suojana ja rakennemateriaalina monenlaisissa tuotteissa. Suomessa sitä jalostaa mm. Pohjoismainen Solumuovi Oy
 • PPS
  Polyfenyleenisulfidi on osakiteinen kestomuovi joka soveltuu komponentteihin, joille vaaditaan 200 celsius asteen lämpötilankestoa, hyvää mittatarkkuutta, kemikaalien kestoa, sekä laaja-alainen kemikaalienkesto.
 • PPSU
  PPSU pehmenee vasta yli 200 celsius asteen lämmössä. Se on myös amorfinen, joten siitä voidaan valmistaa tarkkamittaisia ja lämmönkestäviä ruiskuvalutuotteita. PPSU-osia voidaan lääketeollisuuden käytössä höyrysteriloida käytännössä rajattoman monta kertaa. Toinen PPSU:n käyttökohde ovat kuumavesi-, sekä höyryputkistojen osat.
 • Prepreg
  Puolivalmiste, joka muodotetaan impregnoimalla lujite matriisimuovilla. Matriisi sisältää kaikki kovettumiseen tarvittavat ainesosat.
 • PS
  Polystyreeni on polymeeri, jota valmistetaan styreenistä ja joka on aromaattinen hiilivety. Polystyreeni voidaan jaotella käyttötarkoituksensa perusteella eri luokkiin: Normaali polystyreeni (PS) Solupolystyreeni (EPS) Iskunkestävä polystyreeni (HIPS) Kopolymeerit; esim. akryylinitriilin ja butadieenin kanssa (ABS) eli akryylinitriilibutadieenistyreeni Käyttökohteita on paljon: pakkaustuet, kertakäyttöastiat, erilaiset säilytyskotelot ja monet muut käyttökohteet. Polystyreenivaahtoa voidaan valmistaa eri lujuuksina kulloisenkin käyttötarkoituksen mukaan.
 • PS-E
  Expanded Polystyrene, paisutettu polystyreeni, kirjoitetaan usein EPS, EPS-eristelevyt ("styrox-levyt") ovat polystyreenistä valmistettuja rakennusmuovituotteita, joita käytetään lämmöneristeinä. EPS-materiaalin hyvä lämmöneristävyys ja suuri puristuskestävyys mahdollistavat sen laajan ja monipuolisen käytön. Styrox on EPS-tuotteille yleisesti vakiintunut kutsumanimi vanhan markkinoilta jo poistuneen tuotemerkin mukaan, eikä sen käyttö virallisissa yhteyksissä ole hyvien rakentamistapojen mukaista.
 • PSU
  Polysulfoni on amorfinen kestomuovi joka on mekaanisesti luja ja sillä on hyvä virumisen kesto laajalla lämpötila alueelle. Lisäksi polysulfoni on läpikuultava sen amorfisen molekyylirakenteen ansiosta. Se kestää erityisen hyvin hydrolyysia, sekä on mittatarkka.
 • PTFE
  Polytetrafluorieteeni (IUPACin lyhenne PTFE) on polymeeri, jossa hiiliketjuun on liittynyt fluoriatomeja. Teflonin kitkakerroin itseään ja terästä vasten on pienin tunnetuista materiaaleista. Muovi on reagoimatonta ja sitä käytetään kemikaalien säilytykseen ja putkistoissa. Kotitalouksissa teflon on tunnettu pannujen pinnoitteena. Sen sulamispiste on 327°C.
 • Puhallusmuovaus
  Puhallusmuovaus on menetelmä, jossa sulasta muovista valmistetaan onttoja muotokappaleita pakottamalla muovattavassa tilassa oleva aihio ulkoisen muotin mukaisiin muotoihin. Puhallusmuovaustekniikka on tarkoitettu erityisesti ohutseinäisten, yleensä suurehkojen tuotteiden tekoon. Kanisterit ja juomapullot tehdään usein tällä menetelmällä.
 • Pultruusio
  Muovautuvaa massaa vedetään suulakkeen läpi. Jatkuvilla kuiduilla lujitettujen putkien ja profiilien valmistustekniikka.
 • PUR
  Polyuretaani keksittiin vuonna 1937. Yksi sen ensimmäisistä sovellutuksista oli Saksan armeijan laivaston pelastusliivi. 1960-luvulla polyuretaani syrjäytti muut eristeet kylmäkalusteissa. 1970-luvulla polyuretaanin käyttö lämmöneristeenä yleistyi kaikkialla maailmassa.
 • PVC
  Polyvinyylikloridi (PVC) on teollisuudessa laajalti käytetty muovi. Liiketaloudellisissa voitoissa mitaten se on yksi kemianteollisuuden arvokkaimmista tuotteista. Yli puolet tuotetusta PVC:stä käytetään rakennusteollisuudessa. Rakennusmateriaalina PVC on halpa ja helppo koota. Vedenpitävyytensä vuoksi PVC:stä valmistetaan putkia, sadetakkeja ja laukkuja. Sitä käytetään myös sähköeristeenä. Varsinkin ennen CD-levyjen yleistymistä PVC:tä käytettiin äänilevyjen, vinyylilevyjen valmistukseen.
 • PVDF
  Polyvinyylidieenifluoridi, eräs halogenoitu muovi. PVDF on luja, sitkeä sekä suhteellisen kova ja jäykkä fluorimuovi. Kemiallisessa kestävyydessä PVDF ei nouse aivan PTFE:n tasolle, mutta on silti muihin muoveihin verrattuna hyvä. PVDF kestää hyvin sääolosuhteita ja UV-säteilyä, eikä se ylläpidä palamista. PVDF:n hitsattavuus ja työstettävyys ovat hyvät ja sen tyypillisimmät käyttökohteet ovat prosessiteollisuuden putkistot ja säiliövuoraukset sekä esim. pesureiden ja pumppujen osat. PVDF:n valinnassa kannattaa kiinnittää huomiota jännityskorroosiotaipumukseen.
 • REF
  Kierrätyspolttoaine. Recovered fuel.
 • Ristisilloitus
  Pitkien muovimolekyylien, kumin yms. järjestäytyminen verkoksi. Esimerkiksi hartsi kovetuu kertamuoviksi, polyeteeni muokataan PE-X:ski peroksidin avulla.
 • Roska
  Roska on yleensä ihmisen hylkäämä esine väärässä paikassa. Se ei ole materiaaliominaisuus. Muovituotteita käytetään menestyksellä roskien siivoamisessa ja keräyksessä hyötykäyttöön. Vesistöroskat ovat erityisen ikävä ihmisen aikaansaannos.
 • Rotaatiovalu
  Rotaatiovalulla tehdään suuria, onttoja, kestomuovisia pyörähdyskappaleita. Myös pienien sarjojen valmistus on mahdollista. Perinteisesti menetelmällä on valmistettu robusteja säiliöitä ja roskiksia pellistä hitsattuihin muotteihin. Rotaatiovalukone pyörittää kahden akselin ympäri muottia, joka on umpinainen, ohutseinäinen metallimuotti. Muovijauhe kaadetaan muottiin ja muotti suljetaan. Kone siirtää pyörivän muotin uuniin, jossa muovi sulaa kiinni kuumenevaan metalliin ja sintraantuu kappaleeksi.
 • RTM
  RTM eli paineinjektio, on lujitemuovien työstömenetelmä, jossa hartsi injektoidaan lujitteisiin käyttäen yli- ja alipainetta.
 • Ruiskulaminointi
  Katso laminointi
 • Ruiskuvalu
  Ruiskuvalu on tärkein muoviesineiden valmistustekniikka. Konetta, jolla tehdään ruiskuvalua, sanotaan ruiskuvalukoneeksi ja joskus myös ruiskupuristuskoneeksi. Tässä koneessa sulaa kestomuovia puristetaan paineella muottiin, jossa esine jäähtyessään jähmettyy muotin muotoiseksi. Ruiskuvalukoneessa valmistetaan kestomuoveista, siis uudelleen sulatettavista muoveista, esineitä.
 • Ruokavirasto
  Suomen korkein elintarvikeviranomainen, joka vastaa myös muovien tämän alueen säädöksistä ja niiden toteutumisesta maassamme, vuoden 2018 loppuun asti EVIRA. Sen yläpuolella Euroopan unionissa on vielä EFSA ja EU-komission pääosasto Sanco.
 • SAN
  Styreeni-akryylinitriili (SAN) on kopolymeeri, joka muodostuu styreenistä ja akryylinitriilistä. SAN on erittäin läpikuultava ja sillä on kiiltävä pinta. SAN-seoksesta voidaan lisäominaisuutena tehdä myös naarmutuksenkestävä, jolloin SAN soveltuu erinomaisesti myyntipisteiden näyttöihin ja kosmetiikkatuotteiden säilytysastioihin. Sitä käytetään myös keittiötarvikkeisiin, lamppujen suojuksiin ja jääkaapin osiin.
 • Sarvis Oy
  Sarvis Oy oli Tampereella vuonna 1921 perustettu Suomen ensimmäinen muovituotteita valmistanut yritys. Sarvis toimi Tampereen Hatanpäällä; entinen tehdasrakennus on nykyisin toimisto- ja virastokäytössä. Tehtaan toiminta loppui 1990-luvun alussa.
 • Selluloidi
  Selluloidi on selluloosasta nitraamalla valmistetun polymeerimateriaalin nitroselluloosan ja kamferiin yhdiste, jota käytettiin ensimmäisissä kaupallisissa muoveissa. Historiallisesti selluloidin tärkein käyttökohde on ollut elo- ja valokuvauksessa. Selluloidi oli notkeutensa, kirkkautensa ja kestävyytensä ansiosta erinomaista filmin pohjamateriaalia. Toisaalta se oli hyvin tulenarkaa ainetta, jossa syntyy räjähdykseen johtava ketjureaktio jo 150°C lämpötilassa. Kun elokuvaprojektorin valonlähteenä käytettiin sähköistä valokaarta, yhdistelmä oli erittäin palovaarallinen. Vasta 1950-luvulla selluloidi korvattiin huonosti palavalla asetaattifilmillä.
 • Selluloosa-asetaatti
  Selluloosa-asetaatti on eniten käytetty selluloosamuovi, jossa selluloosan hydroksyyliryhmät on esteröity asetyyliryhmiksi. Yleisimmin käytössä on selluloosa-asetaatti, jossa on sekä asetyyli- että hydroksyyliryhmiä. Selluloosa-asetaattia käytetään kappaletuotteissa, pakkauskalvoissa, paperin pinnoitteena, kuiduissa ja lakoissa.
 • Selluloosa-asetaattibutyraatti
  Selluloosan johdainen, jossa selluloosan hydroksyyliryhmät on esteröity asetyyli- ja butyyliryhmiksi. Butyyliryhmät toimivat sisäisinä pehmittiminä ja selluloosa-asetattibutyraatti on pehmeämpi ja sitkeämpi, imee vähemmän ja sekoittuu helpommin muiden aineiden kanssa sellulossa-asetaattiin verrattuna. Käytetään kappaletuotteissa ja pinnoitteissa.
 • SFS
  Suomen standardisoimisliitto. www.sfs.fi
 • Solumuovi
  Vaahdotettua muovia. Vaahdotus tehdään sekoittamalla sulaan muoviin kaasua mekaanisesti tai lisäämällä muoviraaka-aineeseen korkeassa lämpötilassa kaasua kehittävää lisäainetta. Esimerkiksi vaahtomuovi (Superlon®) ja solupolystyreeni (Styrox®).
 • Standardointi
  aikaisemmin standardisointi
 • Suomen Uusiomuovi
  Maassamme toimiva muovipakkausten tuottajayhteisö
 • Suulakepuristus
  Ekstruusio, eli suulakepuristus, on menetelmä, jolla muoviraaka-aine plastisoidaan ja muotoillaan jatkuvana prosessina suulakkeen läpi halutun muotoiseksi tuotteeksi. Ekstruusiolla voidaan valmistaa mm. putkia, letkuja, kaapeleita, tankoja, folioita (kalvoja), levyjä, nauhoja, profiileita jne.
 • Synteettinen
  Kemiallisella synteesillä tarkoitetaan kemiallisten yhdisteiden valmistamista yksinkertaisemmista aineista. Synteettinen orgaaninen kemia tuottaa uusia orgaanisia yhdisteitä. Muovi on yleisnimitys synteettisille tai puolisynteettisille hiili- tai hiili-piiatomien pitkistä molekyyliketjuista eli polymeereistä koostuville materiaaleille. Nykyään muovia voi myös valmistaa luonnonlähteistä.
 • Tekninen muovi
  Tekniset muovit ovat valtamuoveja kalliimpia materiaaleja, mutta niillä on myös paremmat tekniset ominaisuudet. Niitä käytetään usein vaativimmissa tuotteissa ja osissa.
 • Termoelasti
  Elasteihin lukeutuva materiaali, jonka elastomeeri- ja polymeerifaasien (olomuotoalueiden) makromolekyylien sidosrakenne mahdollistaa termoelastin muovauksen uudelleen lämmön avulla. (katso materiaaliesimerkkejä Muoviyhdistyksen MuoviPlast-lehden artikkelista: https://www.muoviyhdistys.fi/2016/07/19/osa-11-termoplastiset-elastomeerit/) (termoelastin ja kumin kansainväliset määritelmät löytyvät standardista ISO 1382)
 • TOE
  Ton of oil equivalent. 418,7 GJ. Ekvivalentti öljytonni. Mittaluku, jolla öljytonnin eri energialähteet muunnetaan yhteismitallisiksi. Yksi toe vastaa lämpöarvoltaan yhtä tonnia raskasta polttoöljyä.
 • TPE
  Termoelastit ovat kumimaisia kestomuoveja tai muovin ja kumin seoksia. Niitä seostetaan usein muihin muoveihin iskulujuuden lisäämiseksi jolloin saadaan iskumodifioituja muoveja ja niitä käytetään kaksikomponenttiruiskuvalussa. Termoplastiset elastomeerit ovat hyvin laaja materiaaliryhmä.
 • TPU
  Termoplastinen polyuretaanielastomeeri on blokkikopolymeeri. Se on kovempaa ja jäykempää kuin muut TPE:t sekä kestää kulutusta erittäin hyvin. Sillä on hyvä repimislujuus sekä hyvä hapen, otsonin ja säänkesto. Jatkuvaan ulkokäyttöön se on UV-stabiloitava. TPU:ta käytetään kännykkäkoteloissa, laskettelumonoissa, kengän koroissa, sykemittareissa sekä kaapelinkuorissa.
 • Tyhjiömuovaus
  Tyhjiömuovauksessa lämmitetty kestomuovinen levyaihio imetään tyhjiöllä muotin pintaan, jolloin muotin muodot kopioituvat levyyn tarkasti. Levyaihio lämmitetään tyhjiömuovauskoneen sähkövastuksilla pehmeäksi, jonka jälkeen lämmennyt levy puhalletaan paineilmalla kuplaksi. Samanaikaisesti koneen työkalupöytä missä on muotti nostetaan ylös kuplan sisään. Tämän jälkeen kuplasta imetään ilma pois alipaineen avulla. Kappale jäähdytetään ja aihio irrotetaan muotista.
 • UF
  Ureaformaldehydi UF on aminomuovi. Ureaformaldehydille tyypillisiä ominaisuuksia ovat kovuus ja jäykkyys, hyvä pinnanlaatu, hyvä puristuslujuus ja pintavirtakestävyys, värjättävyys ja hyvät sähköiset ominaisuudet. Käyttökohteita ovat liimat, pistorasiat, sulaketaulut ja eristeet.
 • UP
  Tyydyttämätön polyesteri on eniten käytetty kertamuovi lujitemuoviteollisuudessa. Käyttökohteita ovat (yleensä lujitettuna) veneet, autojen osat, säiliöt, altaat, kotelot, putket, keräys- ja kierrätysastiat, laivojen osat, junien osat, valumarmorituotteet, paneelit, profiilit ja tangot.
 • Uusiomuovi
  Uusiomuovit ovat muovimateriaaleja, joita valmistetaan hyödyntäen käytöstä poistettuja muovisia materiaaleja ja tuotteita. Uusiomuovit ovat kierrätysprosessien tuotteita. Uusiomuovi on kierrätettyä muovia. Katso myös Kierrätysmuovi ja Muovien kierrätys.
 • Uusiomuovituote
  Kierrätetystä muovista (uusiomuovista) kokonaan tai osittain valmistettu muovituote. Suositeltavaa on ilmoittaa yksiselitteisesti uusiomuovin osuus tuotteen valmistamiseen käytetyistä materiaaleista.
 • Vaahtomuovi
  Vaahtomuovi on solumuovia. Esimerkiksi Superlon®.
 • Valtamuovit
  Muovit, joita kätetään eniten muovituotteiden valmistuksessa. Edullisia hinnaltaan. Kokonaiskulutuksesta valtamuoveja on noin 80 %. PE, PVC, PS, PP ja PET.
 • Vienti
  Muovien rooli vientitulojen tuottajana on hyvin iso, sillä Suomesta viedään muovituotteita suoraan sekä muiden vientuotteiden osina ja pakkauksina.
 • Vinyyli
  PVC:tä kutsutaan usein vinyyliksi, vaikka siinä ei ole vinyyliryhmiä. Vinyylipolymeerien ehkä tunnetuin käyttö on EP- ja LP-äänilevyissä. Puhekielen ilmaisu "vinyyli" tarkoittaa vinyylilevyä.
 • Viskositeetti (viskoosius)
  Viskositeetti (sitkaus, sitko, viskoosius, sitkaisuus) kuvaa nesteen tai kaasun kykyä vastustaa virtaamista. Yleisesti se on nesteen kaatamista vastustava ominaisuus. Vedellä on paljon pienempi viskositeetti kuin siirapilla. Viskositeetti riippuu lämpötilasta ja paineesta.
 • VOC
  Volatile Organic Compounds. Haihtuvat hiilivety-yhdisteet
 • VR
  virtuaalitodellisuus (VT) virtual reality (VR=
 • VT
  virtuaalitodellisuus
 • Vulkanointi
  Muuttaa raakakumin muotonsa pitäväksi kappaleeksi muodostamalla rikkisiltoja molekyyliketjujen väliin.
 • Ziegler Natta-katalyytti
  Polyolefiinien valmistukseen käytetty yleisin katalyytti, joka on nimetty kehittäjiensä mukaan.
 • Ämpäristöteko
  5.6.2018 kierrätysteko 5.6.2019 kierrätystekoja eri paikkakunnilla Katso lisää www.muovikuuluukiertoon.fi
 • Öljy
  Öljy-sanalla viitataan nimenomaan maaöljyyn (raakaöljyyn), jota pumpataan maan sisältä. Se on hiilivetyjen seos. Maaöljy on tällä hetkellä yksi maailman tärkeimmistä energianlähteistä.