Kuva: Muoviteollisuus ryMuovit mullistavat maailmaa

Muoviteollisuus

Muoviteollisuus valmistaa muoviraaka-aineita, muovituotteita sekä kierrättää ja hyötykäyttää muovia

Muoviteollisuus Suomessa

Muovituotteita valmistavia yrityksiä kaikkiaan oli vuonna 2015 Suomessa 530. Henkilökuntaa niissä oli n. 12 000, tuotannon jalostusarvo oli luokkaa 1 miljardi euroa ja osuus 3,2 % koko teollisuuden jalostusarvosta.

Muoviteollisuuden yritykset valmistavat erilaisia muovituotteita, levyjä, profiileja, kalvoja, putkia, rakennusmuoveja ja pakkausmuoveja. Osa valmistaa myös erilaisia muovien lisä- ja apuaineita.

Tuoreimmat luvut ovat vuoden 2014 lopulta.
Yritykset ja henkilöstö 2013-2014 Palkkasummat ja liikevaihto 2013-2014 Kausitasoitettu liikevaihdon kehitys 2009-2014

(tammikuu 2016)

Muoviteollisuus Euroopassa

Euroopan muoviteollisuudessa työskentelee kaikkiaan jopa 1,45 miljoonaa ihmistä 62 000 yrityksessä.


6a5c-eumuovi.jpg


Suomalaisen muoviteollisuuden lukusarjoja vuosilta 2006-2012

Tilastokeskus ei vuoden 2012 jälkeen tilastoi muovituoteteollisuutta erillisenä ryhmänään kaikkien muutujien suhteen. Suuria muutoksia ei luvuissa kuitenkaan ole.

Talouslukuja 2006-2011

Muoviteollisuuden liikevaihto 2006-2011 Maksetut palkat 2006-2011 Tehdyt työtunnit 2006-2011 Henkilöstö 2006-2011 Brutto ja jalostusarvot 2006-2011 Toimipaikkojen lukumäärä 2006-2011

Ennakkotiedoista 2012 luodut kuvaajat

Palkkakulut 2006-2012* Henkilöstön lukumäärä 2006-2011 Toimipaikat 2006-2012* Liikavaihto 2006-2012* Tuotannon bruttoarvo 2006-2012* Tuotannon jalostusarvo 2006-2012* Tuotannon brutto- ja jalostusarvo 2006-2012*