Kuva: Exel Composites OyjExel Composites Oyjn ikkunanpesuteleskooppi.jpg

Haku

Hakutulokset

Linkit aukeavat uuteen ikkunaan.

Muovit(Sivu)
Muovit ovat pääosin petrokemian tuotteita. Ne valmistetaan polttoaineiden tuotannosta ylijäävistä hiilivetyvirroista, jotka aiemmin polt...

Muovien täydellinen öljyriippuvuus on myytti(Uutinen)
usreitti. Muoveissa on petrokemian tuotteiden ohella melkein aina täyte,- lujite- ja lisäaineita, jotka eivät ole öljypohjaisia. Osa muovei...

Muovien hinnat hyökkäävät taas ylös (Uutinen)
män. Edelleenkään EU:n petrokemian kyky palvella ja toimittaa asiakasketjuunsa riittävästi muoveja ei ole kohdallaan. Muovituotevalmistajat...

Mikä muoveissa maksaa?(Uutinen)
n. Muoveja tuottavien petrokemian yritysten ja laitosten määrä Euroopassa on vähentynyt voimakkaasti 2000-luvulla. Jäljelläkin olevissa tu...

Petrokemia(Sanastosana)
suuden sivuvirroista ja maakaasusta. Petrokemian kemikaalit ovat usein liuottimia...

Maltti olisi valttia sekä toimitusketjussa että Suomessa.(Uutinen)
inta jätti hyödyn pääosin petrokemian tuottajien katteisiin. Vuosi 2014 olikin monille näistä erinomainen. Muovituotevalmistaja on usein iso...

Neitseellisestä raaka-aineesta valmistettu muovi vs. uusiomuovi(Tietopankki)
ukseen on tarvittu 1,7 kg petrokemian hiilivetyjä. No päätämme kierrättää sen. Pesuvettä menee ehkä 10 litraa ja iso kysymys nyt on, laskemmek...

7.5.2015 Muovien saatavuus ja hinta(Sivu)
on kuvan koko paikallisen petrokemian teollisuuden luotettavuudesta. Euroopan noin 57 miljoonan tonnin vuosittaisesta muovituotannosta...

Muovien tuotanto jatkaa nousua vuonna 2013(Uutinen)
än varmasti vuosikymmeniä petrokemian yhtenä tärkeänä tuoteryhmänä. Öljystä vain 4-5 % menee muovien tuotantoon ja useimmiten kevyet hiilivety...

Pankit raunioittamassa muoviteollisuutta(Uutinen)
markkina-asemassa suurten petrokemian eritysten ja ison asiakkaan esim. kauppaketjun välissä. Viimeinen asia, jota siinä paikassa ja nykytilan...

Muoviton maailma?(Uutinen)
n 4-5 prosenttia maailman petrokemian käyttämästä öljystä menee muovien valmistukseen. Kuluttaisimme arjessamme öljyä huikeasti nykyistä enem...

Tulossa isosti uutta muovikapasiteettia(Uutinen)
aftalla että raskaammilla petrokemian jakeilla, kun aiemmin Lähi-Idässä polymerointiin on käytetty vain kevyitä jalostuksesta tulevia hiilivet...

Muovit: saatavuudessa vaikeuksia, hinnat taivaissa (Uutinen)
on kuvan koko paikallisen petrokemian teollisuuden luotettavuudesta. Euroopan noin 57 miljoonan tonnin vuosittaisesta muovituotannosta a...

Puristus muovimarkkinoilla jatkuu(Uutinen)
a Euroopassa. Euroopan petrokemian tuotantolaitokset eivät pysty tyydyttämään paikallista muovien tarvetta, mikä ruokkii yhä ylemmäs kohoav...

Muovien tuotanto maailmalla keskittyy(Uutinen)
etanolin kuin perinteisen petrokemiankin puolella yllin kyllin. Suurimmat taloudelliset ja henkilöstövaikutukset painottuvat USAhan, mutta...

Ylöspäin suuntaa muovien tarve ja arvo(Uutinen)
i muovejakin valmistavien petrokemian yritysten raaka-ainevirrat ovat edelleen olleet hinnoiltaan hivenen nousussa. Alkuvuonna eli helmikuussa...

Muoviteollisuuteen neuvoteltu työehtosopimus (Uutinen)
la isojen kansainvälisten petrokemian eli muovien toimittajien ja vaativien asiakkaiden kuten kauppaketjujen välissä. Muoviteollisuus toivo...

Muovialan koronakatsaus 6.4.2020. (Uutinen)
nakkain maailmalla riehuu petrokemian teollisuutta sekoittava raakaöljyyn juontuva hintasota. Se voi aiheuttaa isojakin saatavuusongelmia, mik...

Joulukalenteriluukkuja myös Muoviteollisuudessa! (Uutinen)
eistuotteena normaaleista petrokemian valmistusprosesseista. Hyvää muoviraaka-ainehuoltoa täydentävät kierrätys ja uusiutuvista luonnonvarois...

Muovien saatavuudessa ongelmia (Uutinen)
Euroopan petrokemian teollisuudella on nyt ilmennyt suuria vaikeuksia toimittaa kaikkia muoviteollisuuden tarvitsemia muoveja sovitusti. Lu...

Suomen muovihuolto hyvällä tasolla(Uutinen)
t paremmat ja pysähtyneet petrokemian tehtaat siellä taas käynnissä. Haluamme rauhoittaa huolestuneita. Muovit eivät ole loppumassa. Niitä tu...

Taloudellinen toipuminen ei ulotu kunnolla tuotevalmistukseen(Uutinen)
n luokkaa puolet vaikkapa petrokemian vastaavista. Miten vuosi jatkuu nyt muoviteollisuudessa? Kesäkausi oli aiemmin kysynnän vaimentumisen...

Muovit ja sota Ukrainassa(Uutinen)
t raaka-aineet soveltuvat petrokemian ja sitä kautta muovien tuotantoon. Kysymys kiteytyy paljolti siihen, mihin eri biopohjaiset raaka-ainelä...

Odotettavissa kireä kevät - Ilman muovia katastrofikevät (Uutinen)
le enää mahdollisia. Ison petrokemian ja vahvojen asiakkaiden välissä olevat muovituotevalmistajat joutuvat todella pahaan puristukseen. Sopim...

Suomen mukautuva muoviteollisuus kovan ja tosi kovan välissä (Uutinen)
äosin ison kansainvälisen petrokemian teollisuuden muoveja ostava asiakas ja yritämme myydä muovituotteita vahvojen ketjujen ja brändinomistaj...

Polypropeeni tuotteiden valmistus(Tietopankki)
en tekoa. No kun on saatu petrokemian tehtaassa aikaan kunnon haluttu PP, niin sen ostaa tuotevalmistaja. Jälleen jätetään tässä paljon yksit...

Tiedotteet ja kannanotot(Sivu)
<div id=\"embedded-pressroom-subscription\" data-publisher=\"1857\" data-subscribe=\"type=PR\"> <script type=\"text/javascript\" src=\"...