Kuva: Exel Composites OyjExel Composites Oyjn ikkunanpesuteleskooppi.jpg

Haku

Hakutulokset

Linkit aukeavat uuteen ikkunaan.

Organisaatio(Sivu)
taus eri tahoista, joissa liitto on mukana sidosryhmäjäsenenä, sopimuskumppanina, hallitusjäsenenä tai osaomistajana. Uusin vuosikatsauksem...

Uusiokalvomuovien tarjonta ja työmaan jätteestä uusiomuoviksi teknologioita(Uutinen)
lisuus RT ry, Suomen Kuntaliitto ry, Sähköteknisen Kaupan liitto ry, Teknisen Kaupan liitto ry ja Ympäristöteollisuus- ja Palvelut ry - kanssa...

Jäsenedut(Sivu)
välisen tahojen keskellä. Liitto kokoaa oman alan yritystensä mielipiteitä ja vie viestiä eteenpäin päättäjien suuntaan. Samalla liitto haalii...

Puhdistamotyöryhmä(Sivu)
. yhteistyössä Suomen LVI-liitto SuLVI ry:n kanssa. Tiedottaminen Puhdistamotyöryhmä tekee yhteistyötä Suomen ympäristökeskuksen (S...

SFS-käsikirjat(Sivu)
ia. Suomen Standardisoimisliitto SFS ry:llä on SFS-käsikirjojen tekijänoikeus. Liitto laatii käsikirjoja yhteistyössä eri alojen toimialayhtei...

Muovialan työehdot(Sivu)
jöiden puolesta Teollisuusliitto ry. Toimihenkilöiden osalta noudatetaan Kemianalan toimihenkilösopimusta, jossa allekirjoittajina ovat Kemian...

Muoviteollisuus kasvu- ja työllisyyssopimuksen takana(Uutinen)
M Teollisuusalojen ammattiliitto ry:n kesken ja niissä saavutettiin 22.10.2013 kasvu- ja työllisyyssopimuksen mukainen neuvottelutulos. Neuv...

Muovialalla tehdään yhdessä(Uutinen)
M Teollisuusalojen ammattiliitto ry:n puheenjohtaja Heli Puura piti 28.4.2016 Muoviteollisuus ry:n kevätkokouksessa laajan tilannekatsauksen m...

Tunnustusta turvallisuudesta sekä henkilöstön kuulemisesta sen edistämisessä(Uutinen)
M Teollisuusalojen ammattiliitto ry:n, Ammattiliitto Pro ry:n, Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry:n valitsemana työturvallisuuden kunniamaininta. ...

Tunnustusta oikeaan osoitteeseen(Uutinen)
via riittää . Uudenmaan liitto valitsi lohjalaisen Oy Plastex Ab:n vuoden uusmaalaiseksi yritykseksi tuotannollisten yritysten sarjassa. Pa...

Edelläkävijä Suomen muoviteollisuutta perustamassa - Gary Sundberg 80 vuotta (Uutinen)
nen Elinkeinoelämän keskusliitto) hallituksessa ja oli vahva vaikuttaja Muoviteollisuus ry:ssä ja Muoviyhdistyksessä. Gary Sundberg on toimin...

Suomen mukautuva muoviteollisuus kovan ja tosi kovan välissä (Uutinen)
iden työehdoista sovitaan liittotasolla, mutta sopimuskierrokset ovat säännönmukaisesti viime aikoina kiertyneet kovin hankaliin loppunäytöksi...

Jätevesijärjestelmän kuntokartoitus 16.4.2024 (Uutinen)
ollisuus ry ja Suomen LVI-liitto SuLVI ry järjestävät haja-asutuksen kiinteistöjen talousjätevesijärjestelmien kuntokartoitusta koskevan koulu...

Henkilöstö(Sivu)
Muoviteollisuus ry:n twittertili on @Muoviteollisuus Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@chemind.fi...

Vuosi 2016 aavistuksenomaista kasvua muovituotevalmistuksessa(Uutinen)
Onko muovituotealan nousukausi täällä? Ennemminkin Tilastokeskuksen data näyttää varovaista liikevaihtojen virkistymistä maamme yrityksissä vu...

Muoviputkijärjestelmien standardointi(Sivu)
myy Suomen Standardisoimisliitto SFS ry. Julkaisun laatimiseen osallistunut toimialayhteisö ilmenee standardin etusivun yläosasta. Ohessa on e...

Hallitus(Sivu)
yös Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n edustajistossa, yrittäjävaltuuskunnassa ja valiokunnissa. Vuodelle 2024 syyskokouksessa valittu ha...

Jäsentapahtumat(Sivu)
pahtuman tarpeesta pyrkii liitto järjestämään sellaisen. Muoviteollisuus ry:n jaostoilla ja ryhmillä on myös omia pienempiä jäsentapahtumia, ...

Opas hajajätevesien puhdistamiseen(Sivu)
unnasta vastaa Suomen LVI-liitto SuLVI ry. Lisätietoa osoitteesta https://sulvi.fi/koulutus/patevyysrekisteri/. Muoviteollisuus ry:n putkija...

Semaari2022(Sivu)
a veneala, Venealan Keskusliitto Finnboat, Jarkko Pajusalo Elomatic Jacomp Kevra Lindberg & Lund Matri...

Standardointi(Sivu)
Suomen Standardisoimisliitto SFS ry on standardoinnin keskusjärjestö Suomessa. SFS on riippumaton, taloudellista voittoa tavoittelematon yhdis...

Materiaalit ympärillämme - jälleen ladattavissa(Uutinen)
ä asiallista muovitietoa. Liitto valmistelee jatkuvasti ajankohtaista materiaalia muovitiedon jakamiseen. Myös vanhemmat materiaalit ovat säil...

Muovista ammatti - Ammatista tutkinto(Uutinen)
M Teollisuusalojen ammattiliitto ry ovat yhdessä kannustamassa ihmisiä muovialan koulutukseen sekä alalla jo olevia osoittamaan ammati...

Muovien koti on Euroopassa(Uutinen)
oelämän keskusliiton jäsenliittona Muoviteollisuus ry yhtyy EK:n eurovaali-sloganiin "Eurooppa on yhteinen kotimme". Toiveissa on, että tämä k...

Muovialalle uusi kansainvälinen kattojärjestö(Uutinen)
ABICista. Uusi globaali liittoutuminen on voimaa, sillä maailmassa muovien valmistus tulee olemaan isojen muutosten edessä. Muovien kysyntä...

Monipuolisia ja joustavia työaikamalleja löytyy(Uutinen)
> Teollisuusalojen ammattiliitto ry järjestivät jäsenilleen päivän, jossa katsottiin yhdessä, millaisin toteutuksin alallamme voidaan tehdä tu...

Muoviteollisuus ry aloittaa TYKA-korotusten viennin toimialalle (Uutinen)
aan työntekijöiden kanssa liittotasolla ja ohjeistetaan sitten Muoviteollisuus ry:n jäsenistöä hyvissä ajoin ennen vuoden loppua. Muovituot...

Häviä hävikki !(Uutinen)
5. Viikon aikana Kuluttajaliitto haluaa kiinnittää huomiota hyvin tärkeään asiaan: Elintarvikehävikkiin. Aivan keskeinen tekijä välttää elin...

Muovisäkkejä kierrätykseen 40 vuoden ajan (Uutinen)
sen järjestivät Suomen 4H-liitto, Finlands svenska 4H, paikalliset 4H-yhdistykset ja Yara Suomi Oy. Siihen osallistuivat myös Agrimarket, K-ma...

EK on Muoviteollisuus ry:lle oleellinen kumppanuuskanava(Uutinen)
on Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n jäsen. Yleinen jäsenkokemus on ollut voittopuolisesti myönteinen, mitä varmasti kuvaa myös yritysedustaj...

RIL:n ohje peltojen salaojaputkituksesta julkaistu(Uutinen)
uomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry on julkaissut yhteistyössä Salaojayhdistys ry:n kanssa laatimansa päivitetyn ohjeen ”RIL 128-2016 Pelt...

Suomea on rakennettu hienoilla muovituotteilla(Uutinen)
Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n Suomen juhlavuoden videossa vilahtelee paljon kotimaisia muovituotteita ja niiden valmistajia. Ja hyvästä s...

Vesihuoltoverkoston korjausvelka kuntavaaliteemaksi(Uutinen)
uomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL:n koordinoiman rakennetun omaisuuden tilan ja kehityksen arviointijärjestelmän ROTI 2017 -raportti antaa...

Tärkeä tiistai Suomen muoviteollisuudessa(Uutinen)
alla, Teollisuuden ammattiliitto TEAM ry vahvisti omalta osaltaan hyväksyvänsä alamme uuden, entistä paremmin yritysten kehitystä ja ohjaamist...

Valoisaa kevään odotusta muovituotevalmistuksessa (Uutinen)
Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n vuoden 2018 ensimmäinen suhdannebarometri tammikuun lopussa kertoo suomalaisen muoviteollisuuden menestyvän...

Muovin kierrätys jatkaa etenemistään(Uutinen)
jän Suomen Muoviteollisuusliitto ry:n Uusiomuovijaosto perustettiin jo vuonna 1988 eli 31 vuotta sitten. Joulukuussa 2019 alkaa taas uusi ai...

Suomen muoviteollisuus ei ehkä nouse enää lakosta entiselleen(Uutinen)
Teollisuusliitto on 12.1.2020 ilmoittanut työtaistelutoimista kohdistuen myös Muoviteollisuus ry:n jäsenyrityksiin. 27.1. alkaen nimettyihin...

Koronatilannekatsaus alalla 30.3.2020(Uutinen)
ty. Elinkeinoelämän keskusliitto EK aloitti juuri tänään tämänkin asian kartoituksen koskien koko jäsenkuntaansa, mukaan lukien muovituotevalm...

Suomalaisen työn päivä: Tee vastuullisuusteko ja osta työtä Suomeen(Uutinen)
atkossa. Suomalaisen työn liitto on laskenut, että jos jokainen suomalainen käyttää 10 euroa lisää kuussa kotimaisiin tuotteisiin ja palveluih...

Sirkka-Helena Ilveskoski: Muovi- ja kumialan ammatillinen koulutus on tasokasta ja antaa hyvät valmiudet työelämään - opiskelijoita ei ole riittävästi alan tarpeisiin(Uutinen)
lena kehuu myös työnantajaliittoja. - Mm. Kumitaituri-projekteissa Pirkanmaan yrityksiltä saatiin vahvasti alan näkyvyyttä Tredun opiskelijoil...

Digitaalinen alusta maatalouden käytöstä poistetuille muoveille(Uutinen)
een MTK-liitot, MTK Keskusliitto, Ab Rani Plast Oy, Lantmännen Agro Oy, Wimao Oy, Clean Plastic Finalnd Oy, Itä-Suomen Murskauskeskus, Suomen...

PE-peltosalaojaputkia koskeva SFS-standardi lausuntokierroksella(Uutinen)
ssä Suomen Standardisoimisliitto SFS ry:n kanssa. Lausunnon voi antaa SFS:n ylläpitämässä Lausuntopyyntöpalvelussa osoitteessa https://lausunt...

Muoviteollisuuden työntekijöiden työehtosopimuksesta neuvottelutulos(Uutinen)
ä prosessoineet Teollisuusliitto ry, Kemianteollisuus ry ja Muoviteollisuus ry pääsivät 3.2.2023 neuvottelutulokseen muovituote- ja kemiantuot...

Uutta tietoa muovisten peltosalaojaputkien standardoinnista(Uutinen)
taa Suomen Standardisoimisliitto SFS ry:n toimialayhteisönä muoviputkistandardien alueella toimivan Muoviteollisuus ry:n putkijaosto. Nyt työ...

Kylläpä nyt muovialan yrittäjiä huomioitiin ja ansiosta : Valtakunnallinen yrittäjäpalkinto Pramia Plastic Oy:lle ja Ouneva Groupille(Uutinen)
lisäksi Suomalaisen Työn Liitto sekä Yksityisyrittäjäin Säätiö. Muovi Oikeastaan tulisi käyttää monikkoa muovit, koska kyseessä on...

SFS(Sanastosana)
SFS Suomen standardisoimisliitto. www.sfs.fi...

EK(Sanastosana)
EK Elinkeinoelämän Keskusliitto EK, jossa Muoviteollisuus ry toimii aktiivisesti jäsenenä...

Hakuprosessin kuvaus(Sivu)
<TABLE24:JASENYYDEN-HAK> ...

Tiedotteet ja kannanotot(Sivu)
<div id=\"embedded-pressroom-subscription\" data-publisher=\"1857\" data-subscribe=\"type=PR\"> <script type=\"text/javascript\" src=\"...