Kuva: Medisize OyInsuliinikynät

Sanasto

Jäikö jokin sana askarruttamaan? Hae sitä sanastosta!

Muovisanastoa

Oheen olemme koonneet keskeisiä muovialan termejä ja niiden selitykset. Muoviteollisuus ry:n sivuston hakutoiminnon avulla voit löytää nopeasti hakemasi tiedon. Jos jokin sana puuttuu, voit vinkata siitä Yhteydenottolomake-osiossa.

Muovialan keskeisimmästä termistä "muovi" tämä sanasto esittää kansainvälisen määritelmän suomennoksen. Termin laajempi selitys löytyy tietosivulta Muovin määrittely.

Tutustu myös Sanastokeskus TSK:n julkaiseman TEPA-termipankin lähteen ”Muovitermit” määritelmiin: termipankki.fi/tepa/fi/

 • Massatasemenetelmä/-laskelma
  Menettely, jolla voidaan laskea ja ilmoittaa muovin valmistuksessa käytetty uusiutuva tai kierrätetty raaka-aine
 • Masterbatsi
  Masterbatch. Lisäainetiiviste, esimerkiksi väriainetiiviste.
 • Materiaalimerkinnät
  1,2,3,4,5,6,7,20,21,22,40,41,51,60,61,70,71,72,80,81,82,84,85,90,91,92,65,96,97,98,C,GL,PET, HDPE, PVC, LDPE, PP,PS, PAP,Fe,ALU,FOR,TEX,
 • Materiaalitehokkuus
  Termi, joka kuvaa tavoitetta saada mahdollisimman paljon hyötyä irti mahdollisimman pienellä materiaalin käytöllä. Muovituotteissa on yleensä paljon vähemmän materiaalia kuin vastaavissa muissa tuotteissa ja keventämiskehitys on vieläkin etenemässä. Saman suuntaisia asioita ovat myös resurssitehokkuus ja energiatehokkuus, joissa muovit niinikään loistavat.
 • Matriisi
  Komposiitissa eri ainesosia yhteen sitova aine. Lujitemuovissa matriisi on muovi.
 • Mikromuovi
  Usein käytetty yleistermi enintään 5 mm:n dimensioisesta kiinteästä roskasta ympäristössä (maassa, meressä tai muualla vesistössä). Roskan materiaali on ihmisen tuottamaa ainetta, joka voidaan luokitella synteettiseksi polymeerimateriaaliksi. Sellaisia ovat muovi, kumi ja termoelastit sekä myös mm. liimat, maalit, pinnoitteet ja saumausmassat. Roska voi olla mikrokokoisina hiukkasina tai partikkeleina käytettyä materiaalia tai se on voinut esimerkiksi irrota kulumisen seurauksena tai pilkkoutua ympäristöön päätyneestä isommasta roskasta. Ympäristön mikromuovia voidaan torjua mm. hyvällä jätehuollolla sekä sade-, sulamis- ja jätevesiä puhdistamalla. Termiä ”mikromuovi” kattavampi ja siten sen sijaan suositeltava yleistermi kyseisistä hiukkasista ja partikkeleista käytettäväksi olisi esim. ”synteettiset polymeerimikrohiukkaset” (engl. ”synthetic polymer microparticles”).
 • Molekyyli
  Molekyyli on kahden tai useamman kovalenttisesti sitoutuneen atomin muodostama sähköisesti neutraali ryhmä. Molekyylien muodostamaa yhdistettä kutsutaan molekyyliyhdisteeksi. Kemiallista yhdistettä ei voi jakaa molekyyliä pienempiin yksiköihin, molekyyli on aineen pienin osa, joka säilyttää koostumuksensa ja kemialliset ominaisuutensa.
 • Monomeeri
  Pienimolekyylinen aine, jonka molekyylit kykenevät reagoimaan keskenään tai toisten samalla tavoin reagoivien molekyylien kanssa niin, että syntyy polymeeri.
 • Muovi
  Materiaali, jonka oleellinen ainesosa on suurpolymeeri ja joka tuotteeksi jalostamisen jossain vaiheessa voidaan muotoilla paineen ja lämmön avulla. (standardissa SFS-EN ISO 472 julkaistu määritelmä) (katso myös Muovitietoa-sivu "Muovin määrittely")
 • Muovien energiahyötykäyttö
  Materiaalihyötykäyttöön soveltumattomien käytöstä poistettujen muovisten materiaalien ja tuotteiden polttamisen hyödyllisten tuoteprosessien tarvitsemaksi energiaksi katsotaan olevan muovien energiahyötykäyttöä.
 • Muovien energiakäyttö
  Käytöstä poistettuja muovisia materiaaleja ja tuotteita käytetään polttoaineena niiden suuren energiasisällön ansiosta. Katso myös Muovien energiahyötykäyttö. Katso video: Älä viskaa muoveja mäkeen (löytyy kohdasta Muovitietoa: Muovit ja ympäristö)
 • Muovien kierrätys
  Muovien kierrätys on käytöstä poistettujen muovisten materiaalien ja tuotteiden hyödyntämistä valmistamalla niistä kierrätysprosesseilla uusiomuovimateriaaleja (muovien materiaalihyötykäyttö). Kierrätysprosessien ensimmäisiä vaiheita ovat lajittelu ja keräys. Kierrätyksessä muovit käsitellään fysikaalisin, kemiallisin tai mekaanisin menetelmin. Kierrätysprosessit voivat hyödyntää muoveja myös energiana. Silloin kyseessä olevan muovien energiahyötykäytön ei katsota olevan muovien kierrätystä.
 • Muovien materiaalihyötykäyttö
  Katso Muovien kierrätys.
 • Muovikassi
  Muovista valmistettu käytännöllinen kantoväline
 • Muovilaji
  Muovimateriaalin polymeerin nimeen tai polymeerien nimiin viittaavista materiaalinimistä käytetty yleisnimitys. Tunnetuimpia muovilajeja ovat polyeteeni (lyhenne PE) ja polypropeeni (lyhenne PP).
 • Muovimerkki
  Oikeammin muovien materiaalimerkki. Katso lisää sivulta Muovitieto kohdasta Muovit ja ymparistö alasivulta Muovien kierrätys
 • Muoviton syyskuu
  Vuonna 2014 alkanut facebook -kampanja, jolla haastettiin ihmiset miettimään muovien käyttöä eri kohteissa. Käytössä myös muoviton maaliskuu.
 • Muovityyppi
  Muovimateriaalien ryhmittelyssä tietyistä ryhmistä käytetty yleisnimitys. Muovityyppejä ovat kestomuovit ja kertamuovit.
 • Muoviyhdistys
  Muovialalla toimivien henkilöiden oma yhdistys, lue lisää: www.muoviyhdistys.fi