Kuva: Uponor Suomi OyMuoviputket

Putkijaosto

Muoviputket mahdollistavat hygieenisen arjen ja turvallisen juomaveden

Muoviputkijärjestelmien kierrätys

Muoviputkijärjestelmien muoviosat soveltuvat hyvin kierrätykseen. Asennusylijäämät ja käytöstä poistetut muoviset järjestelmäosat (putket ja putkiyhteet sekä kaivot ja säiliöt) kannattaa toimittaa asianmukaisille kierrätysyrityksille. Kierrätettävistä muoveista valmistetaan uusiomuovimateriaaleja, jotka alan yritykset edelleen jatkojalostavat muovituotteiksi. Muoviputkijärjestelmien valmistajat käyttävät uusiomuoveja tuotteisiin, joiden käyttötarkoitus ja laatuvaatimukset mahdollistavat kierrätettyjen materiaalien käytön. Loppuun kierrätetty muovi voidaan vielä hyödyntää jätehierarkian mukaisesti polttamalla se jätevoimaloissa energiaksi.

Suomessa käytettävien muoviputkijärjestelmien osien yleisimmät muovimateriaalit - polyeteeni (PE), polypropeeni (PP) ja polyvinyylikloridi (PVC) - ovat laajalti käytössä myös muissa muovituotteissa. Pitkäaikaiseen käyttöön valmistettujen putkijärjestelmätuotteiden laadukkaat materiaalit soveltuvat hyvin kierrätykseen. Kierrätettävistä tuotteista ja ylijäämämateriaaleista valmistetut uusiomuovit ovat hyvää raaka-ainetta monenlaisille muovituotteille.

Asennusylijäämät ja käytöstä poistetut muoviset järjestelmäosat (putket ja putkiyhteet sekä kaivot ja säiliöt) kannattaa toimittaa muovien kierrättämiseen ja kierrätystä varten keräämiseen erikoistuneille yrityksille. Keräystä, lajittelua, puhtausvaatimuksia ja toimittamista koskevat ohjeet on hyvä tarkistaa etukäteen. Alla on mainittu esimerkkejä muoviputkijärjestelmien muoviosia keräävistä ja kierrättävistä yrityksistä.

Kierrätysalan yrityksiä
YritysYhteystieto
Ab Ekorosk Oywww.ekorosk.fi
Keskinen Recycling Oywww.kesrec.fi
Kuusakoski Oywww.kuusakoski.com
Lassila & Tikanoja Oyj (Keravan laitos)www.lt.fi
Suomen Käyttömuovi Oywww.kayttomuovi.fi
Uusiomateriaalit Recycling Oywww.uusiomateriaalit.com
Veikko Lehti Oywww.veikkolehti.fi
Taulukko 1 Muoviputkijärjestelmien muoviosia kerääviä ja kierrättäviä yrityksiä

Muoviputkijärjestelmiä valmistavat yritykset tehostavat muovimateriaalien käyttöään monin eri tavoin. Tuotevalmistuksessa syntyvä muovijäte hyödynnetään mahdollisimman tarkkaan omassa tuotannossa. Uusien valmistusteknologioiden ja materiaalien kehityksen myötä tuotteiden valmistukseen tarvittavien materiaalien määrää saadaan jatkuvasti pienennettyä. Uusiomuoveja käytetään tuotteisiin, joiden käyttötarkoitus ja laatuvaatimukset mahdollistavat kierrätettyjen materiaalien käytön. Alla on pari esimerkkiä muoviputkijärjestelmien tuotteista, joiden valmistuksessa käytetään uusiomuovimateriaaleja.

PE kaapelinsuojaputketPVC kaapelinsuojaputket
Kuvat 1-2 Kaapelinsuojaputkia, joiden valmistuksessa käytetään uusiomuoveja

Muoviputkijärjestelmien käytöstä syntyvät muovimateriaalijätteet lasketaan orgaaniseksi rakennus- ja purkujätteeksi, jonka loppusijoitusta kaatopaikoille on lainsäädännöllä rajoitettu. Loppuun kierrätetty muovi voidaan vielä hyödyntää jätehierarkian mukaisesti polttamalla se jätevoimaloissa energiaksi.

Muoviputkijärjestelmien kierrätyksestä voit kysyä lisää putkijaoston asiamieheltä. Tästä pääset putkijaoston asiamiehen yhteystietoihin.