Kuva: Exel Composites OyjAurinkopaneelien puhdistusta

Komposiittijaosto

Komposiitit mahdollistavat keveydellään ja kestävyydellään nykymaailman huipputekniset ratkaisut

Jaoston toiminta

3D & New Materials -messuja ei pidetä vuonna 2021


Compohack 2021
Jaoston jäsenyritykset ovat taas aktiivisesti mukana Tampereella yliopiston ja ammattikorkeakoulun opiskelijaprojektissa.

Teemapäivät 2021
Komposiittijaosto suunnittelee järjestävänsä vuonna 2021 kaksi teemapäivää. Kevän teemawebinaari sijoittuu Compohackin loppugaalan päivälle ja syksyllä tavataan TEAMSissa 22.9.2021 puolen päivän teemaseminaarissa.

Lujitemuoviseminaari
Jaosto järjestää vuosittain Lujitemuoviseminaarin. Tapahtuman tarkoituksena on jakaa ajantasaista alaan liittyvää tietoa ja olla paikka, jossa suomalaiset lujitemuovialan ammattilaiset ja opiskelijat kokoontuvat tapaamaan toisiaan.
Vuonna 2022 Lujitemuoviseminaari pidetään toukokuussa Joensuussa.

EuCIA
Jaosto on eurooppalaisen kattojärjestön (EuCIAn) jäsen ja osallistuu aktiivisesti sen toimintaan ja välittää sitä kautta tulevaa tietoa jäsenille.
EuCIA

Lujitemuovien kierrätys
Jaosto seuraa lujitemuovin hyötykäyttö- ja kierrätysmahdollisuuksia ja on mukana tukimuksissa, joissa selvitetään uusia toimintatapoja. Tiedotetaan kaatopaikkamääräysten muuttumista ja soveltamista Suomessa sekä pyritään yhteistyöllä helpottamaan niiden soveltamista. Seurataan myös EU:n tasolla em. määräyksiä ja pyritään vaikuttamanaan niihin EuCIA:n kautta ja kansallisten viranomaisten avulla. EuCIA:n kautta saadaan tietoon myös, miten muissa Euroopan maissa lujitemuovin kierrätys hoidetaan ja ohjeistetaan.

Kierrätys logo

Alan standardisointi
Jaosto on tiivisti mukana alan eurooppalaisessa standardoinnissa. Seurataan alan standardien valmistumista ja otetaan niihin tarvittaessa kantaa. Jaosto on hoitanut eurooppalaisen CEN/TC 210 –komitean sihteeristöä 2010-2017 ja ollut mukana kansallisessa CEN/TC 250 –seurantakomiteassa (aikaisemmin seurantaryhmässä) seuraamassa, miten lujitemuovimateriaalit ja –rakenteet sisältyvät Eurokoodistoon.
Standardisointi

Koulutus
Jaosto on mukana edistämässä alan koulutusmahdollisuuksien tarjontaa ja tutkimustoiminnan yhteistyötä mahdollisuuksien mukaan.


EHS
Jaosto seuraa alan terveys-, turvallisuus- ja ympäristövaatimusten kehittymistä sekä REACH järjestelmää ja ottaa niihin tarvittaessa kantaa ja tiedottaa niistä jäsenille.

Tiedotus
Jaosto on mukana tuottamassa lujitemuoveihin liittyviä oppaita ja esitteitä.


Komposiittiesite

Komposiitit - loputtomasti mahdollisuuksi
Yleiskuvaus komposiiteista, mitä ne ovat, kuinka niitä valmistetaan ja missä niitä voi käyttää.
14.5MB, päivitetty 4.5.2016

Mobiililaitteilla helpommin luettavana

Komposiitit loputtomasti mahdollisuuksia mobiili
Mobiililaitteilla helpommin luettava versio
2.3MB, päivitetty 13.5.2016

Muut julkaisut