Kuva: Keraplast OySeinämoduulit

Organisaatio

Muoviteollisuus ry on edustettuna hyvin monessa alaansa vaikuttavassa kanavassa. Jäsenet voivat myös perustaa liiton suojiin jaostoja ja työryhmiä. Organisoitumisen johtoajatus on kotimaisen muovituotteen markkina-aseman lujittaminen.

Muoviteollisuus ry - muovituotteita valmistavien yritysten etujärjestö

Muoviteollisuus ry on vuonna 1961 perustettu muovituotteita valmistavien yritysten oma elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen etujärjestö. Sen jäsenet ovat myös Elinkeinoelämän keskusliiton ja Kemianteollisuus ry:n jäseniä. Muoviteollisuus ry toimii laajassa yhteistyössä muiden järjestöjen ja sidosryhmien kanssa. Muoviteollisuus ry osallistuu alansa kansainväliseen yhteistyöhön muun muassa PlasticsEuropen ja monen muun alan yhteistyöjärjestön kautta.

Yhdistys on edunvalvontajärjestö. Sen tavoite on varmistaa jäsenyrityksilleen hyvät ja kannattavat elinkeinon harjoittamisen edellytykset Suomessa. Yhdistyksen tavoitteena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen hyödyn hankkiminen.

Vuonna 2023 Muoviteollisuus ry:n hallituksen puheenjohtajana toimii toimitusjohtaja Heikki Marva, Satatuote Oy. Varapuheenjohtajina toimivat toimitusjohtaja Christian Sundberg, Atolli Oy ja Alexander Rosenlew, Oy Orthex Finland Ab. Muoviteollisuus ry:n toimitusjohtaja on DI Vesa Kärhä.

Liitosta käytetään ruotsinkielistä nimeä Plastindustrin rf ja englanninkielistä lyhennettä FIPIF (Finnish Plastics Industries Federation). Muoviteollisuus ry:n jäsenet ovat myös Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n ja Kemianteollisuus ry:n jäseniä.

Muoviteollisuus ry on aktiivinen vaikuttaja ja monessa mukana. Alla listaus eri tahoista, joissa liitto on mukana sidosryhmäjäsenenä, sopimuskumppanina, hallitusjäsenenä tai osaomistajana.

Uusin vuosikatsauksemme
MT vuosikatsaus 2021-2022
Mitä Muoviteollisuus ry:ssä tehtiin 2021 ja minne suuntaamme 2022. Green deal, LCA, Upskill, Rampo, KiMura ja paljon muuta
3.4MB, päivitetty 21.4.2022


Kansallinen vaikuttaminen mm.

 • Alihankintamessut
 • Elinkeinoelämän keskusliitto
 • Elinkeinoelämän tuottajayhteisöt
 • Elintarviketeollisuusliitto ry
 • Huoltovarmuusorganisaatio
 • Inspecta Oy
 • Kaukolämpöputkiteollisuuden laadunvalvonnan neuvottelukunta
 • Kemianteollisuus ry
 • Kemesta ry
 • New Plastic Center
 • Maa- ja metsätalousministeriö
 • METSTA ry
 • Motiva Oy
 • Muovipoli Oy
 • Muovitekniikan verkostoprofessuuri Muovepro
 • Muovituote- ja kemiantuoteteollisuuden TES-neuvotteluryhmä (MUTU-ryhmä)
 • Muoviyhdistys ry
 • Opetushallitus
 • PSK standardisointi
 • Rakennusteollisuus RT ry
 • Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy
 • Suomen Standardisoimisliitto SFS ry

 • Suomen Uusiomuovi Oy
 • Tekes
 • Teknologiateollisuus ry
 • Teollisuuskeskus Oy
 • Työ- ja elinkeinoministeriö
 • Työterveyslaitos
 • Uusiouutiset-lehti
 • Vesi-instituutti WANDER
 • VTT
 • Ympäristöministeriö

Kansainvälinen vaikuttaminen

 • CEN, European Committee for Standardisation
 • ECVM, European Council of Vinyl Manufacturers
 • EPRO, European Plastics Recovery Organisation
 • EuCIA, European Composite Industry Association
 • EuPR, Plastics Recyclers Europe
 • INSTA-CERT, Yhteispohjoismainen sertifiointi
 • ISO, International Organisation for Standardisation
 • Nordiska Plaströrgruppen
 • PlasticsEurope
 • TEPPFA, The European Plastics Pipe and Fitting Association