Kuva: Muoviteollisuus ryMuovit mullistavat maailmaa

Muoviteollisuus

Muoviteollisuus valmistaa muoviraaka-aineita, muovituotteita sekä kierrättää ja hyötykäyttää muovia

Muoviteollisuuden ja muovituotteiden huominen

Muoviteollisuus valmistaa asiakkaille ja kuluttajille heidän tarpeidensa mukaisia tuotteita. Yritysten tavoitteena on toimia kannattavasti ja siten, että varoja riittää yritysten kehittämiseen, osinkojen maksuun omistajille ja kilpailukykyisiin palkkoihin työntekijöille.

Tuotteiden ja tuotannon tulee vastata myös ympäristön, terveyden ja tuoteturvallisuuden vaatimuksia. Näin ollen suomalaiset muoviyritykset toimivat kestävän kehityksen mukaisina hyvinä yrityskansalaisina.

Muoviteollisuutta ovat viime vuosina haitanneet yleisen talouskurimuksen lisäksi kansainvälisten markkinoiden nopeasti vaihtelevat muovi- ja raaka-ainehinnat. Taustalla on osaltaan raaka-öljyn hintakehitys, joka heijastuu ainakin valtamuovien hintoihin.

Tempoileva kustannuskehitys on lisännyt muoviyritysten joustavuutta ja ketteryyttä sopeutua muuttuviin markkinoihin. Kuten muillakin toimialoilla kannattavuuden parantaminen on ollut pitkäaikaista toimintaa jo vuosikymmenen ajan.

Osa muoviteollisuuden yrityksistä on laajentanut tuotantoaan ulkomaille. Kansainvälistyminen edellyttää yrityksiltä hyvää riskinottokykyä, joka puolestaan on usein suorassa suhteessa yrityksen kannattavuuteen ja vakavaraisuuteen.

Suomalaisen muoviteollisuuden ja muovituoteosaamisen uusimpana uhkana on koulutusmahdollisuuksien väheneminen. Eurooppalainen talouskehitys vaikuttaa jo tulevaisuuteen.
Muoviteollisuuden ennuste Eurooppa ja Aasia vuodelle 2015
703KB, päivitetty 21.5.2013
Avainsanat Valtamuovit, Öljy